fleksimag NO - Fleksi bemanning

advertisement
fleksimag
MAGAZ YN F L E KS I BE M ANNING – 2 0 1 5
NO
03
THERMAX W
GOLF TOWER
8-piętrowy budynek będzie jednym z
najwyższych na Forus, brygada pracuje
nad oddaniem go do użytku w maju.
STRONA
2-3
Dodają gazu w Norwegii
Małżeństwo Karol Kazubski i Marta Kazubska zostawiają
STRONA
wszystko, co posiadają w Polsce i rozpoczynają nowe życie
w Stavanger, jako kierowcy autobusów.
6-7
Przyszłość kierowana przeznaczeniem
STRONA
12-13
– Biorę to, co przynosi mi życie, mówi Robert Winiarski. Robert przyjechał do
Norwegii 8 lat temu i tak się tu dobrze czuje, że najchętniej sprowadziłby całą
rodzinę.
Zarządzamy rynkiem pracy
KIEROWNIK
Spokojne
rozpoczęcie
roku 2015
Rok 2015 może
być początkiem
jednego z
najcięższych
okresów na rynku
pracy od 2009
r. Niewiele osób
sądzi, że będzie
aż tak źle, jak w
okresie kryzysu
finansowego,
lecz wszystko
przemawia za
tym, że rynek
pracy będzie
ochłodzony.
Średnie przedsiębiorstwa są najbardziej optymistyczne w odniesieniu do
zatrudniania nowych pracowników,
podczas gdy duże spółki oczekują
redukcji etatów. Zaobserwowaliśmy to
już w przemyśle naftowym, w którym
w przeciągu ostatniego okresu czasu
zwolniono szereg tysięcy pracowników.
Tak więc pozostaje poczekać i zobaczyć,
jak duże konsekwencje wywoła to dla
branży budowlanej i konstrukcyjnej.
Obecnie, gdy branża naftowa jest w
stanie spoczynku, pozytywnym efektem
może być łatwiejszy dostęp do wykwalifikowanego personelu.
Propozycja rządu dotycząca zezwolenia
na umożliwienie szerszego dostępu do
okresowego zatrudnienia może również
mieć konsekwencje dla branży kadrowej. Propozycja niesie za sobą ogólny
dostęp do okresowego zatrudnienia na
okres do 12 miesięcy, lecz z pewnymi
ograniczeniami. Na przykład można
pracownika poddać okresowi probnemu na 12 miesięcy, zanim pracobiorcę
będzie można zatrudnić do wykonywania zadań pracy tego samego typu,
a osoby zatrudnione na tej podstawie
nie mogą obejmować więcej niż 15%
pracobiorców przedsiębiorstwa. W tej
samej propozycji mówi się o niedokonywaniu zmian w możliwościach wynajmu
pracowników. W punkcie wyjściowym
można by pomyśleć, iż zmiany w
Kodeksie Pracy są negatywne dla branży
kadrowej, lecz propozycja posiada tak
duże ograniczenia, że najprawdopodobniej nie odniesie to żadnego skutku.
Rok 2015 będzie spokojniejszy, co już
widzimy. Fundamenty są tam w dalszym
ciągu. Buduje się za mało, budynki
publiczne są za rzadko konserwowane, a
rynek infrastruktury wykazuje tendencje
wzrostu. Przypuszczamy, że tendencje
spadkowe będą krótkotrwałe.
2 FleksiMag
Tommy Fjelde
THERMAX W TOWER
Thermax posiada wiele
okien do fugowania w
nowym Golf Tower na
Forus. Ten 8-piętrowy
budynek będzie jednym
z najwyższych na
Forus, a Ove Larsen i
jego brygada pracuje
nad oddaniem budynku
do użytku w maju. – Ta praca wymaga
dokładności i zdolnych
fachowców, mówi
kierownik Ove Larsen.
Thermax jest jedną z największych firm w
Rogaland oferujących fugowanie okien i
elementów betonowych. Przedsiębiorstwo
zostało pierwotnie założone w roku 1991 z
siedzibą na Vigrestad. W przedsiębiorstwie
zapanował nowy układ, gdy Ove Larsen i
Kjell Haugland zostali nowymi właścicielami
w 1998 r. Ove i Kjell posiadali solidne
doświadczenie z branży betoniarskiej. Duet
właścicieli, który objął przedsiębiorstwo,
miał za sobą blisko 30 lat doświadczenia
z firmy AS Betong, jako monterzy
elementów betonowych. Obecnie
Thermax zatrudnia 19 pracowników. Ove
i jego brygada pracują nad fugowaniem
i woskowaniem, a Kjell i jego brygada
pracują przy drzwiach przeciwpożarowych,
uszczelnianiu przeciwpożarowym i izolacji
przeciwpożarowej.
Obecnie jednym z większych projektów
jest Golf Tower na Forus. 8-piętrowy
budynek będzie jednym z najwyższych
budynków komercyjnych Forus. Całkowicie
rozbudowany Golf Tower będzie miał
powierzchnię ok. 17.000 m² podzieloną
na 700 pomieszczeń biurowych. Budynek
zostanie oddany do użytku 1 maja 2015
r., a 13.000 m² zostało już wynajęte dwóm
firmom. Thermax fuguje okna i parapety,
by zabezpieczyć je przed wilgocią,
wiatrem, chłodem, osiągnąć wysokie
wskaźniki izolacji i by uniknąć mostków
termicznych.
– Jest tu trochę okien do fugowania,
uśmiecha się Sebastian Sakowski. Został on
wynajęty do firmy Thermax z firmy Fleksi
Bemanning i spędza swój dzień pracy na
Golf Tower, jako pracownik fugujący.
efektywny, wtrąca Ove Larsen. Ove stawia wysokie wymagania
wewnętrzne w stosunku do jakości i
staranności. Przestrzegania tych samych
wymogów oczekuje on również od
dostawców. Wewnętrzną dewizą firmy
Thermax jest hasło «jakość we wszystkich
ogniwach».
– Wysoko cenimy sobie również
zadowolenie w
firmie i wszyscy
nasi pracownicy
przyczyniają
się na swój
szczególny sposób
do utrzymania i
kontynuowania
istnienia dobrego
środowiska pracy.
Ważne jest dla
nas, by wynajęci
pracownicy
mogli od razu
rozpocząć pracę i
nie potrzebowali
szkolenia lub
wcześniejszego,
wymagającego zbyt
dużo zabiegów,
przystosowania
warunków.
Sebastian i Fleksi
pracują na serio,
mówi Larsen.
Ove Larsen i Sebastian Sakowski fugują
okna w Golf Tower Forus
– To bardzo dobrze, że jesteś taki
FleksiMag 3
REKRUTACJA
KIEROWCÓW
AUTOBUSOWYCH
Z POLSKI DO NORWEGII
Fleksi zajmuje wiodącą rolę
na rynku rekrutacji
zawodowych kierowców.
Program opracowany został
przez Fleksi i składa się między
innymi z kursu prowadzonego w Polsce, na którym
uczestnicy uczą się wszystkiego, poczynając od języka
aż do norweskich przepisów
i kultury. Wszystko to w celu
przygotowania uczestników
kursu do życia w Norwegii.
2 marca do firmy Fleksi bemanning
przybyło 9 polskich kierowców. Dołączą
oni do grona blisko 500 kierowców, w
których firma Fleksi zaopatrzyła różne
przedsiębiorstwa w rejonie, poczynając
od 2007 roku. Ta grupa odbyła w Polsce kurs języka
norweskiego w wymiarze 400 godzin.
Kurs został opracowany specjalnie
dla kierowców zawodowych, z
wykorzystaniem wyprodukowanych przez
nas ćwiczeń językowych i audiobooków.
4 FleksiMag
Nasz program rekrutacyjny składa się z 4
faz:
Faza 1: Rekrutacja i wstępny nabór
• międzynarodowy marketing na
szeroką skalę
• rygorystyczne wymogi
• wybór spośród co najmniej 50 kandydatów na każdy nowy kurs.
Faza 2: Krytyczny wybór
• minimum 2 lata doświadczenia
w zawodzie kierowcy
• chęć do osiedlenia się w Norwegii
• chęci i zdolności do nauki języka
norweskiego
• zdolności do przystosowywania
się do warunków
• świadectwo o niekaralności
• świadectwo zdrowia
• testowanie kierowcy
Faza 3: Kurs języka norweskiego
• 100 godzin podstawowego kursu
języka norweskiego
• 300 godzin kursu głównego z
przystosowaniem fachowym
• ciągłe śledzenie postępów i egzamin częściowy.
Faza 4: Logistyka
• podróż i transport do Norwegii
•zakwaterowanie
•dokumentacja
• norweskie świadectwo zdrowia
FleksiMag 5
Og
CHCĄ ZACZĄÆ OD NOWA
W NORWEGII
Karol i Marta spoglądają na siebie w zadumie. Czy dokonali
dobrego wyboru? Jak i wiele innych osób zdecydowali się
na wyjazd z Polski, by podjąæ pracę kierowców autobusowych w Norwegii.
Para małżeńska Karol Kazubski (34) i Marta
Kazubska (31) zostawiają to, co posiadają
w Polsce, by rozpocząć nowe życie w
Stavanger – jako kierowcy autobusów.
Pobrali się trzy lata temu i pochodzą z
Polski, z Piotrkowa Trybunalskiego.
– Zobaczyłam w internecie ogłoszenie,
w którym poszukiwano kierowców
autobusów do Norwegii. Pomyśleliśmy,
że w koñcu możliwość lepszego życia jest
już na wyciągnięcie ręki. Większa pensja,
bardziej świetlana przyszłość.
– Zadecydowaliśmy, że postawimy na
zawód kierowcy 2 lata temu, mówi Marta.
Karol był już kierowcą autobusu, a Marta
pracowała jako kierowca mniejszych pojazdów.
Karol pracował wcześniej jako pracownik
sezonowy w rejonie Drammen i dobrze
wiedział, jakie możliwości kryją się w
dobrej pracy w Norwegii.
– Chcieliśmy podjać ryzyko, mówi Karol.
– Tak więc zainwestowaliśmy NOK 20.000,na prawo jazdy dla kierowcy autobusów
dla Marty. Ta otrzymała pracę kierowcy
autobusu w Polsce i zdobyła dwuletnie
doświadczenie, co było wymogiem
otrzymania pracy kierowcy w Norwegii.
Działalność firmy Fleksi Bemanning w
Polsce zawiera się w rekrutacji kierowców
autobusów. Firma w przeciągu ostatnich
lat zaopatrzyła lokalne spółki autobusowe
w 500 kierowców.
– Zdobycie certyfikatów i papierów jest coraz
droższe. Wcześniej dużo młodych Norwegów
robiło prawo jazdy na autobus. Obecnie
jest to za drogie, prawie na poziomie
licencji pilota helikoptera. Rekrutujemy
kierowców, którzy już posiadają certyfikaty
i doświadczenie w zawodzie i organizujemy
kursy języka norweskiego w Polsce, zanim
tutaj przybędą, mówi Birger Fjelde z firmy
Fleksi Bemanning.
W domu, w Polsce, para małżeńska Marta i
Karol zamieszkuje razem z matką Marty,
w mieszkaniu na drugim piętrze. Dzielą
wszystkie wydatki.
– Sytuacja materialna jest trudna przy
dochodach miesięcznych w wys. tylko
4000,- w przeliczeniu na norweskie korony,
mówi Karol.
– Własne mieszkanie kosztowałoby ok.
400.000.- koron i nigdy by nas nie było na
nie tutaj stać, mówi Marta.
Rzadko spędzają czas razem. Normalny
tydzień pracy liczy 50 godzin. Często
obydwoje pracują prawie po 300 godzin
miesięcznie, by zarabić trochę więcej. O
dodatkowej zapłacie za nadgodziny nigdy
nie ma mowy.
2 stycznia usiedli w ławce szkolnej, by
uczyć się norweskiego. W dwa miesiące
później są na miejscu w Stavanger, by
uczyć się norweskiego, studiować nowe
trasy autobusowe i rozpocząć nową pracę.
– Firma Fleksi pomogła nam w znalezieniu
mieszkania i pracy dla obojga, uśmiecha
się Karol. – Jesteśmy niezwykle wdzięczni
za tę możliwość i cieszymy się na
rozpoczęcie nowego ekscytującego dnia
powszedniego.
– Naszym marzeniem jest z czasem kupno
własnego mieszkania, dodaje Marta,
– Najpierw musimy się zaaklimatyzować.
A potem tylko dodać gazu i w pracy, i w
domu!
«Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość i cieszymy się na rozpoczęcie nowego dnia powszedniego.»
FleksiMag 7
Chcemy wykorzystać okazję, by
podziękować wszystkim uczestnikom
fantastycznej wycieczki do Zakopanego za
to, ze rzeczywiście dali z siebie wszystko!
Czy umiesz łowiæ ryby?
Czy lubisz wygrywaæ?
Firma Fleksi bemanning
organizuje w sobotę 20
czerwca zawody wędkarskie dla
wszystkich pracowników Fleksi.
Tutaj, w naszym regionie możesz złowić
między innymi makrelę, czarniaka, molwę,
rdzawca i zębacza, a nawet halibuta, jeżeli
ci się poszczęści.
Zbieramy się na miejscu, by równocześnie
rozpocząć zawody, a wszyscy uczestnicy
muszą być wcześniej zarejestrowani. Czas
i miejsce podamy później. Możesz łowić
ryby obojętnie gdzie, lecz masz na to dwie
godziny – tylkie dwie! Czas połowu należy
dlatego porównać z czasem ewentualnego
transportu. Połów należy dostarczyć sędziom
w określonym czasie. Zespół sędziowski waży i mierzy ryby, po czym ogłasza
zwycięzcę.
Po zawodach organizujemy przyjęcie,
jak nakazuje dobra tradycja firmy Fleksi.
Zwycięzca zostanie ogłoszony, nagrodzony
i świętowany. Weź ze sobą rodzinę, by
spędzić pełen wrażeń dzień wraz z kolegami
i przyjciółmi.
UDANA WYCIECZKA
DO ZAKOPANEGO
W dniu 17 stycznia wyruszyło na
wycieczkę do Zakopanego 24
klientów firmy Fleksi, by obejrzeć
Puchar Świata w skokach
narciarskich. Udekorowani
norweskimi flagami i gadżetami
wzięli szturmem trybuny.
– Długo bedziemy pamietali tak
udana wycieczke, uśmiecha się Gosia.
LISTA UCZESTNIKÓW:
•
•
•
Korzystaj chętnie z własnego sprzętu
wędkarskiego, jeżeli bardziej ci to
odpowiada. Pamiętaj o ubraniu dostosowanym do pogody i szczególnie o przynęcie
na szczęście! Firma Fleksi Bemanning
bierze ze sobą sprzęt do wypożyczenia
dla tych uczestników, którzy nie posiadają
własnego sprzętu.
•
•
•
•
•
•
•
Połamania kija :)
•
Thermax AS
Kverneland Elektriske AS
Faber Bygg AS
Implenia AS
Jærmester AS
Tore Ravndal AS
Stavanger Installasjon AS
Sinus Elektro AS
Rasmussen Elektro AS
Skårland Bygg AS
Fakta Bygg AS
Mieliśmy napięty program od soboty
rano do niedzieli wieczorem i na
dodatek przyjemną wycieczkę saniami
zaprzężonymi w konie.
Wszystkie firmy, które uczestniczyły w
wycieczce znalazły się również w świetle
jupiterów, prezentując siebie i swoje
przedsiębiorstwo.
Zakopane było miastem Mistrzostw
Świata w roku 1929,1939 i 1962 i jest
ono fantastycznym i przjemnym kurortem
zimowym, w którym główna ulica tętni
życiem kawiarni i restauracji. Atmosfera
jest unikalna, a jedzenie doskonałe. Nic
dziwnego, że jest to najbardziej ulubione
miasto skoków narciarskich Arnego Scheie.
Knut Eriksen (KE Installasjon)
og Anders Jacobsen
Zakopane położone jest na południu kraju
i posiada ok. 30.000 mieszkańców, lecz co
najmniej drugie tyle odwiedza miasteczko
w weekendy, w które organizowane są
skoki narciarskie. Skocznia może pomieścić
całe 55.000 widzów.
Anders Jackobsen z norweskiej drużyny
skoczków zajął 11 miejsce. Tym razem
zwyciężyli Polacy, co doprowadziło do
szału radości publiczności. Zwycięzcami
w loży VIP i najlepszego nastroju byli
niewątpliwie Norwegowie! Przybyliśmy z
norweskimi flagami, dzwonkami dla owiec
dostarczonymi przez firmę Kverneland
Elektriske i zdolnościami wokalnymi, o
które wcześniej nikt nas nie podejrzewał.
Fakt, że śpiewaliśmy po norwesku
nie wydawał się przeszkadzać innym
uczestnikom. Polska prasa dowiedziała się
o naszej obecności, bo zajmowaliśmy „tak
dużo miejsca” i dlatego znaleźliśmy się na
pierwszej stronie poniedziałkowej gazety.
Uważamy, że zasłużyliśmy na to.
Będzie następna wycieczka, co jest
całkowicie pewne. Mamy oczywiście
nadzieję, że pojedziecie z nami również w
przyszłym roku.
Dziękujemy za towarzystwo!
FleksiMag 9
8 FleksiMag
Pieciu pracowników
z Fleksi
Sebastian Sakowski
Cieśla i fugujący, Thermax
2 lata we Fleksi
Pracownicy Fleksi są rozproszeni po całym regionie. Tutaj możesz przeczytaæ, jak pięciu z nich
odpowiedziało na pytanie: Co Twoim zdaniem
jest charakterystyczne dla Norwegii?
«Norwegia jest piękna i dobrze mi się mieszka w
Stavanger z żoną Martą i naszą dwójką małych dzieci.
Nie przychodzi mi do głowy coś, co jest typowo
norweskie. Kocham narty i jeżdżę do Sirdal tak często,
jak tylko mogę – to jest przecież bardzo po norwesku,
nieprawdaż?»
«Dzieñ pracy jest krótszy i mniej stresujący niż w
Polsce. Typowo norweskie są liczne góry i fiordy oraz
piękna przyroda. Lecz co z tymi dwoma dialektami? –
nowonorweski jest przecież niemożliwy do zrozumienia.»
Marcin Zacharski
Cieśla i monter, Faber Bygg
1 rok we Fleksi
«W pracy tutaj jest mniej stresu niż w Polsce. Typowo
po norwesku jest najpierw przykręcić śrubkę, a potem
zmierzyć i zobaczyć, czy wszystko się zgadza. Najpierw
praca – potem myślenie.»
Przemysław Adam Graczyk
Cieśla, Faber Bygg
7 miesiący we Fleksi
«Norwegowie są bardzo wysportowani. Zawsze są na
powietrzu i dużo spacerują. Nawet dzieci przedszkolne
przebywają na powietrzu niezależnie od pogody. Aha, za
wcześnie koñczy się sprzedaż piwa.»
Wielkanoc minęła i pozostały niecałe dwa miesi¹ce do tegorocznych wyścigów rowerowych
Nordsjøritt. Być może myślisz - o jejku, tak mało czasu! Nie obawiaj się – w dalszym ci¹gu jest
czas, by nabraæ formy. Musisz jednak rozpocząæ już teraz.
Jeżeli masz być dobry w jeździe na rowerze,
musisz na niego wsiąść. Rozpocznij od
kilku spokojnych wycieczek rowerowych na
własnym rowerze, trwających od półtorej
do dwóch godzin i różnicuj je, uprawiając
spinning przez kilka godzin, by trenować
siłę pedałowania i interwały.
W każdą środę od 4 lutego Tommy Bergersen
i ok. 20 krzepkich klientów wylewają poty
na 45- minutowych zajęciach intensywnego
spinningu.
Marcin Pięta
Cieśla, Faber Bygg
7 miesięcy we Fleksi
«Pierwsze o czym myślę jako o bardzo norweskim, to
małe białe domki i wąskie uliczki. Poza tym wygląda
na to, że Norwegowie wykorzystują każdą wolną
chwilkę na krótkie przerwy na papierosa i kawę.»
Mariusz Kowalczyk
Cieśla, Uanz
4 lata we Fleksi
UPRAWIAJ SPINNING Z TOMMYM
I FLEKSI BEMANNING, BY NABRAÆ
FORMY NA WYŚCIG NORDSJØRITT
– Nasz plan to forma 'fit for fight' (gotowy
do walki) w wyścigach Nordsjøritt w czerwcu,
mówi Bergersen. Fleksi Bemanning bierze
udział z własną drużyną i ma ambicje,
by znaleźć się pośród 150 najlepszych
zawodników.
– Spinning jest ekstremalnie efektywny, gdy
chcesz nabrać kondycji i zwiększyć spalanie
kalorii, mówi Bergersen.
Norwegii, z tysiącami uczestników różnych
kategorii i w różnym wieku.
– Spinning jest łatwym do uprawiania,
kontaktowym treningiem. Będziesz po
nim zmęczony. Organizuję zajęcia, z myślą
o długiej jeździe. Posiadam mnóstwo
energii i puszczam dobrą muzykę. Chcę, by
nabieranie formy było frajdą.
– W dalszym ciągu mamy wolne miejsca
dla noszych klientów na zajęciach
spinningowych, wystarczy tylko przyjść.
Nie musisz się z góry zapisywać. Trenujemy
po 45 minut w każdą środę o godz. 15:30
w SatsElixia Forus (Trimtower), informuje
Bergersen, po czym dodaje;
– Nie musisz być dobrze wytrenowany, by się
przyłączyć. Spinning jest pożyteczny i budzi
zadowolenie we wszystkich. Jak ciężko
będziesz pracował, zależy od ciebie. Dlatego
też spinning jest doskonały dla wszystkich,
poczynając od początkujących, a kończąc
na dobrze wytrenowanych uczestnikach.
Nordsjøritt to wyścig o długości 90 km, który
rozpoczyna się w Egersund na południe od
rowerowego miasta Sandnes na północy,
organizowany w tym roku 13 czerwca, po
raz 10. Trasa prowadzi przez las i teren,
wzdłuż drogi Nordsjøveien, przez główną
drogę wybrzeża zachodniego i przez drogę
Kongeveien – innymi słowy pośród pięknej
przyrody. Wyścig Nordsjøritt są drugimi
co do wielkości wyścigiem rowerowymi w
Skontaktuj się z Tommym, jeżeli masz pytania.
[email protected] | tel. 470 11 557
FleksiMag 11
PORTRET
«Jestem pogodnym
facetem i trochę w
stylu: praca, praca i
jeszcze raz praca!»
12 FleksiMag
S
RAZEM Z RODZINĄ W
PRZYSZŁOŚĆ KIEROWANĄ
PRZEZNACZENIEM
Robert Winiarski przebywa
w Norwegii od 8 lat, lecz
zachowuje swój wiek w
tajemnicy. Pochodzi z Gdańska
i przyjechał samotnie do
Norwegii w poszukiwaniu
szczęścia. Dlaczego właśnie
do Norwegii, nie jest pewny,
lecz myśli, że za dziesięć lat
w dalszym ciągu będzie w
Norwegii, chociaż nie ma
pewności co do tego, w kłórej
cześci kraju.
– Biorę to, co przynosi mi życie.
Przeznaczenie kieruje je w
pewien sposób, mówi Robert.
– Lecz wybór Norwegii okazał
się dobry. Podoba mi się tutaj.
Życie jest łatwiejsze
i nie takie stresujące, jak
w Polsce. Moim celem jest
stworzenie wartościowego
życia z rodziną w komplecie.
Robert mieszka na Kvernevik i dzieli tam dom
z czterema kolegami.
– Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji.
Mamy rodzinę w Polsce i pracujemy tutaj tak
dużo, jak możemy, by jak
najwięcej zarobić.
Żona Ania i syn Dominik
mieszkają w dalszym ciągu
w Polsce.
– Najgorsze w tej sytuacji
jest to, że znajdują się oni
tak daleko. Bardzo za nimi
tęsknię i jest mi ciężko. Tutaj
jest tylko praca, praca
i jeszcze raz praca. Na
szczęście firma Fleksi
wykazuje zrozumienie i
spełnia moje życzenia. Jeżdżę
do Polski tak często, jak tylko
mogę, a rodzina przyjeżdża
tutaj na długie wakacje,
np. letnie. Wtedy nasz dom
pęka w szwach, bo dzielę
go z kolegami, do których
również przyjeżdżają w
odwiedziny rodziny, śmieje się Robert.
Być może w przyszłości Ania i Dominik
również przeprowadzą się do Norwegii.
– Ani podoba się w Norwegii i ceni sobie
łatwy dostęp dozeczy. Obsługa w sklepach
jest uprzejma i zawsze wita się, mówiąc
„Hei!” Jednakże obydwoje sądzimy, iż
na razie Dominik jest trochę za mały, by
przeprowadzić się do Norwegii. Myślę, że
może to pasować, gdy będzie miał ok. 10 lat.
Nie będzie to wtedy koniecznie Stavanger,
mówi Robert.
– Pogoda jest do niczego w Stavanger. Ale,
jak mówi przysłowie, to tylko ubrania są do
niczego, śmieje się.
Robert jest uśmiechnięty i pogodny. Dobrze
dogaduje się ze swoimi kolegami i uważa, że
dzień powszedni jest przyjemny.
– Dobrze współpracujemy z firmą Faber Bygg.
Nasze zgłoszenia w odniesieniu do kolegów
lub materiałów, czy potrzebnych nam rzeczy
spotykają się z pozytywnym odzewem. Istnieje
ścisły nadzór. Właśnie obecnie
wymieniam okna i drzwi.Tom, mój szef w
firmie Faber, jest bardzo dokładny i codziennie
przychodzi, by posprawdzać, czy wszystko
jest w porządku. To mi się
podoba. Ważne jest, by
wszyscy na placu budowy
wiedzieli, czego się od nich
wymaga i wszyscy zdawali
sobie w 100% sprawę z
tego, jakie zadania
mają wykonać. W innym
przypadku może być dużo
przestojów i przerw na
kawę, śmieje się Robert.
Tak, jak i wielu innych
Polaków, Robert zajmuje się
również wędkarstwem.
– Chętnie wynajmujemy
łódkę i całą paczką
wypływamy na połów w
weekendy. Wieczorem na
stole pojawia się świeża
ryba na kolację. To duża
frajda. Cenię sobie dobre
stosunki koleżeńskie, które
nawiązałem tutaj, w Norwegii.
– Poza tym większość wolnego czasu
spędzam na treningu. Dużo biegam i jeżdżę
na rowerze. W pobliżu znajdują się doskonałe
tereny wycieczkowe, a człowiek musi
zachować młodość, jak długo się da, śmieje
się Robert.
FleksiMag 13
ZASADY NAJMOWANIA PRACOWNIKÓW
Coraz więcej firm rozwoza mozliewość najmu pracowników, kiedy widzą, że ich stali pracownicy nie są
w stanie wykonać wszystkich projektów. W wielu przypadkach najęcie pracowników decyduje o tym,
czy firma może przyjąć dane zlecenie czy też nie. Więc jakie są główne zasady dotyczące najmowania
siły roboczej? Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się przede wszystkim wynajmowaniem siły roboczej.
Oznacza to, że pracodawcy mogą na ograniczone przedziały czasowe najmować pracowników z agencji
pośrednictwa pracy. Firmy najmujące pracowników z takich agencji mają obowiązek sprawdzić, czy
wynajmujący jest zarejestrowany w rejestrze zatwierdzonych agencji pośrednictwa pracy prowadzonym
przez norweską Inspekcję Pracy. Pracowników można najmować wyłącznie z zarejestrowanych agencji.
KIEDY MO¯NA NAJĄĆ SIŁÊ ROBOCZĄ
Z AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY?
Najmowanie siły roboczej z agencji pośrednictwa pracy jest dozwolone w tych przypadkach, w których
dozwolone jest także zatrudnienie tymczasowe. Dlatego najmowanie może stanowić alternatywę dla
tymczasowego zatrudnienia w związku z nieprzewidzianymi przerwami w działalności i sezonowymi
wahaniami. W firmach związanych układem zbiorowym pracy pracodawca może zawrzeć pisemną
umowę z przedstawicielami pracowników o ograniczonym czasowo najmie – mimo, że firma nie spełnia
warunków tymczasowego zatrudnienia. Przedstawiciele pracowników muszą reprezentować większość
tej kategorii pracowników, którą chce się nająć. Korzystanie z pracowników najmowanych z agencji
pośrednictwa pracy należy przynajmniej raz do roku omawiać z przedstawicielami pracowników.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY
Główną zasadą jest, że wynajmowany pracownik musi być zatrudniony na stałe w firmie wynajmującej,
niezależnie od tego, czy jest to agencja pośrednictwa pracy czy zakład produkcyjny. Dlatego to firma
wynajmująca ponosi główną odpowiedzialność za pracownika. Oznacza to między innymi, że najęty
pracownik musi mieć zawartą pisemną umowę z firmą wynajmującą. Stanowisko wynajmowanego
pracownika podlega ochronie zgodnie z przepisami norweskiego kodeksu pracy, a firma wynajmująca
jest odpowiedzialna za wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia i innych świadczeñ wynikających z
umowy o pracę. Firma najmująca również posiada odpowiedzialność pracodawcy wobec najmowanego pracownika. Najemca ma na przykład wyłączny obowiązek, aby udzielić najętemu pracownikowi
niezbędnego szkolenia i zapoznać go z wewnętrznymi procedurami. Ponadto musi upewnić się, że najęty
pracownik posiada wymagane kwalifikacje, świadectwa itp. Firma wynajmująca pełni rolę pracodawcy
i w związku z tym musi zapewnić, aby przestrzegane były przepisy dotyczące czasu pracy. Najemca ma
także obowiązek zapewnić, że praca wykonywana przez najętego pracownika w jego firmie jest zgodna
z zawartymi w kodeksie pracy przepisami dotyczącymi czasu pracy.
RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW
NAJÊTYCH Z AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY
Pracownik najęty z agencji pośrednictwa pracy powinien mieć takie same warunki płacy i pracy jak
pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w zakładzie najmującym (zasada równego traktowania). To
wynajmujący powinien zapewnić, że pracownicy są równo traktowani, lecz zasada równego traktowania
wiąże się także z obowiązkami najemcy. Najemca powinien udzielić agencji wszystkich informacji potrzebnych jej do zapewnienia, że wymóg równego traktowania jest przestrzegany. Agencja pośrednictwa
ma również obowiązek powiadomić najemcę o warunkach płacy i pracy uzgodnionych z wynajmowanym
pracownikiem. Najemca natomiast ma obowiązek udzielić przedstawicielom pracowników informacji o
warunkach płacy i pracy ustalonych między najętym pracownikiem a agencją pośrednictwa pracy.
ROLA INSPEKCJI PRACY
Inspekcja Pracy jest odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów. Ewentualny spór między pracownikiem a pracodawcą rozpatrywany jest w ramach powództwa cywilnego.
Oznacza to, że pracownik musi sam złożyć pozew do sądu, aby spór został rozstrzygnięty. Inspekcja Pracy
nie posiada kompetencji do ścigania tego typu spraw. Inspekcja Pracy nadzoruje natomiast, czy przestrzegany jest wymóg omawiania najmu siły roboczej z przedstawicielami pracowników.
14 FleksiMag
Czy jesteś typem
fleksi-elastycznym?
Potrzebujemy Ciebie!
Specjalizujemy się w dostarczaniu pracowników dla
przemysłu budowlano-instalacyjnego. Znasz kogoś, kto
byłby zainteresowany podjęciem ciekawej pracy u nas?
Skontaktuj się z nami jak najszybciej!
Poniżej znajduje się kilka wypowiedzi naszych pracowników na temat tego,
dlaczego wybrali Fleksi:
Fleksi stawia na polskich pracowników, ma opinię najlepszej firmy w tej dziedzinie, dobrze zna kraj pracowników i ich sytuację. Praca dla Fleksi ułatwia ułożenie
sobie życia po przyjeździe do Norwegii.
Pomoc w praktycznych sprawach związanych z przeprowadzką do Norwegii.
£atwo jest skontaktować się z biurem, kiedy potrzebuje się pomocy. Mili i znający
języki pracownicy administracyjni robią
wszystko, aby stworzyć dobre warunki pracy.
Fleksi stawia wymagania i przywiązuje dużą wagę do jakości oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy, a do tego dobrze dba o swoich pracowników. Solidni klienci i
ciekawe zlecenia na terenie całego regionu.
Dobry sprzęt dostosowany do każdej pracy i każdego wyzwania.
Pozytywna atmosfera wśród kolegów z pracy, często ciekawe wspólne zajęcia w
czasie wolnym.
FLEKSI
FAKTY
• Firma została założona w
2006 roku i ma siedzibę na
Forus.
• Jesteśmy firmą lokalną i
dlatego dobrze znamy przedsiębiorstwa z naszego regionu.
• Od powstania firmy zatrudniliśmy ponad 1000 pracowników dla różnych klientów
w regionie Stavanger.
• Specjalizujemy się w polskich pracownikach wykwalifikowanych z branży budowlano-instalacyjnej, elektrycznej,
mechanicznej i transportowej.
• Wynajmujemy pracowników
do długotrwałych i krótkich
projektów.
• Poza wynajmowaniem siły
roboczej, zatrudniliśmy wielu
pracowników między innymi na
stanowiska z sektora transportu.
Podoba nam
się najlepsze
środowisku pracy
w tej branży!
FleksiMag 15
Zarządzamy rynkiem pracy
FLEKSIMAG
WYDANY
PRZEZ
fleksi bemanning AS
REDAKTOR: Tommy Fjelde
PRODUKCJA: MIRU as
DRUK: Kai Hansen trykkeri
WWW.FLEKSI.NO
Maskinveien 6, 4033 Stavanger
Tel. +47 47 50 40 20 SMS +47 47 93 27 27
E-mail: post@fleksi.no
16 FleksiMag
Download