W ykaz N abytk ó w Biblioteki Głównej Uniwersytetu

advertisement
Wykaz Nabytków
Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Przyrodniczego
Nr 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2017 r
120 lat hodowli bydła polskiego czerwonego / pod redakcją Joann y Makulskiej. –
Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2016. Sygn.: 180983
4 strony świata na 4 pory roku : opracowanie zbiorowe / pod redakcją merytoryczną
Jacka Bronowskiego. - Chorzów : Grupa Arkadia, 2016. Sygn.: 253744
Balińska A.: Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów
peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW,
2016. Sygn.: 181085
Gleby Dolnego Śląska : geneza, różnorodność i ochrona : praca zbiorowa / pod
redakcją Cezarego Kabały - Wrocław : Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2015.
Sygn.: 180917
Berent-Kowalska G.: Zasady metodyczne badań statystycznych z zakresu energii ze
źródeł odnawialnych - Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016 Sygn.:
TJ808.3 .B47 2016
Bielińska Elżbieta J.: Przeobrażenia ekochemicznego stanu gleb leśnych na pożarzysk
wielkoobszarowym w wieloleciu - Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych
LIBROPOLIS, 2016. Sygn.: 180882
Broniewicz E.: Początki transformacji energetycznej w Polsce : ze szczególnym
uwzględnieniem rynku energii odnawialnej Sygn.: HD9502.P7 B76 2016
Agrotechniczne, środowiskowe i technologiczne aspekty nawożenia sorga cukrowego
/ pod redakcją Józefa Sowińskiego, Cezarego Kabały , Joanny Chmielewskiej Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016. Sygn.: 180907
Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce / [opracowanie Małgorzata Lipińska] ;
Senat Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Kancelaria Senatu, 2016.Sygn.: 180999
Problemy projektowania i eksploatacji przepławek dla ryb / pod redakcją Tomasza
Kałuży i Mateusza Hämmerlinga - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015.
Sygn.: 180943
Derek P.: Instrukcja dla stacji meteorologicznych - Warszawa : Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. Państwowy Sygn.: QC871 .D47 2015
Dzierża P.: Czy znasz te rośliny i motyle? : gatunki wskaźnikowe łąk i pól cennych
przyrodniczo - Puławy : IUNG-PIB, 2016. Sygn.: 81852
Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / redakcja naukowa
Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Sygn.:
253748
Ekokosmetyki / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej. Katedra Technologii Organicznej i Procesów
1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Rafineryjnych. - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2016. Sygn.:
180981
Fox, Steven M. - Terapia multimodalna choroby zwyrodnieniowej stawów u psów /
rozdział poświęcony medycynie regeneracyjnej Brittany Jean Carr, Sherman O.
Canapp. - Łódź : Galaktyka, 2017 Sygn.: SF992.A77 F68 2017
Gajda, Anna M. - Mikrobiologiczne i biochemiczne wskaźniki jakości gleb pod
pszenicą ozimą w zależności od systemu uprawy roli - Puławy : Dział
Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, 2015. Sygn.: 180946
Gardygajło M.: Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej dotkniętych klęskami żywiołowymi - Barzkowice :
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2016. Sygn.: 81847
Godek A.: Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze - Warszawa :
Wydawnictwo Borgis, 2016.Sygn.: 180904
Gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych = Farming on perm anent grasslands
redakcja naukowa: Edmund Kamiński. - Falenty : Wydawnictwo ITP, 2016. Sygn.:
181092
Grzegorczyk K.: Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2015 - Błonie :
Wydawnictwo ADeR Buch-Car, Sygn.: 179919
Następczy wpływ członów zmianowania na rozwój i plonowanie ozimych form
rzepaku, żyta i pszenicy / pod redakcją Andrzeja Koteckiego - Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego,. 2015. Sygn.: 180945
Hilszczańska D.: Polskie trufle - skarb odzyskany : o hodowli i kulinariach
podziemnego przysmaku - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
2016. Sygn.: SB353.5.T78 H55 2016
Horoszkiewicz-Janka J.: Metodyka integrowanej ochrony wybranych gatunków traw
dla producentów - Poznań : Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
2015. Sygn.: SB608.G8 H67 2015
Jajor E.: Metodyka integrowanej ochrony rzodkwi oleistej dla producentów - Poznań :
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, 2015. Sygn.: SB608.F63
J35 2015
Jasiński R.: Produkcja wołowiny kulinarnej - Barzkowice : Zachodniopomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2016. Sygn.: 81846
Jemioła B: Terenowa apteczka ziołowa : sztuczki survivalowe. - Bielsko-Biała :
Pascal, 2017.Sygn.: RM666.H33 J46 2017
Kämpargård, N.: Żyj jak rolnik : 100 sposobów jak żyć w zgodzie z naturą Warszawa : Edipresse Polska, 2017 Sygn.: 180920
Kaźmierski A.: Piękne szlaki świata / [teksty: Aleksander - Wierzchy Parzeńskie :
P.H.W. Fenix, [2016]. Sygn.: 253745
Kołodziejska P.: Zwierzęta w zagrodach edukacyjnych - Barzkowice :
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2016. Sygn.: 81845
Kosielska, Katarzyna. - Afrykański jeż pigmejski : instrukcja obsługi - Opole :
Jezpigmejski.pl, 2016. Sygn.: 180885
Kraszewski D.: Jesteś tym, czym oddychasz : kompendium wiedzy na temat niskiej
emisji / [autorzy: Dariusz Kraszewski, Daniela Grzesińska]. - Warszawa :
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, 2016. Sygn.: TD883.7.P7 K73 2016
Krogulec J.: Cenne i rzadkie gatunki ptaków na użytkach rolnych - Puławy : IUNGPIB, 2016. Sygn.: 81850
Krukowska E.: Technologia uprawy rzepaku ozimego - Barzkowice :
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2016.
2
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Księżak J.: Uprawa sorga na kiszonkę oraz wykorzystanie w żywieniu zwierząt
przeżuwających. - Pulawy : Wydawnictwo IUNG-PIB, 2016.Sygn.: 81860
Kurowska K.: Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w gospodarowaniu i
kształtowani u przestrzeni obszarów wiejskich - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, 2015 Sygn.: 181089
Lerche P.: Techniki znieczuleń miejscowych małych zwierząt - Łódź : Galaktyka,
2017. Sygn.: SF914 .L47 2017
Lewandowski, Witold M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium Wyd. 1 (WN PWN). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.Sygn.:
181100
Litowski J.: Wypadek przy pracy rolniczej w ubezpieczeniu społecznym rolników Toruń : Jakub Litowski, 2016. Sygn.: KKP1510.A43 L58 2016
Lutnicki K.: Choroby metaboliczne i niedobory mineralne u krów mlecznychKatowice : Elamed Media Group, 2017. Sygn.: 181080
Markowski, Adam S. - Bezpieczeństwo procesów przemysłowych - Łódź :
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017.Sygn.: TA169.7 .M37 2017
Mazur M.: Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski : zróżnicowani e i
klasyfikacja zasięgów / Mieczysław Mazur. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016 Sygn.: 180919
Michniewicz I.: Ratownictwo wodne : podstawy edukacji - Kalisz : Wydawnictwo
Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, 2016. Sygn.: GV838.7 .M53 2016
Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania
geologicznymi zasobami środowiska / pod redakcją Grzegorza Dobrowolskiego Katowice : Agencja Reklamowa Top, 2016. Sygn.: KKP3344 .M55 2016
Niegowski, Kazimierz. - Kredyty preferencyjne / Kazimierz Niegowski. - Barzkowice
: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2016 Sygn.: HD1440.P7 N542
2016
Nowacki Ł.: Niezwykłe królestwo grzybów - Łódź : Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego Sygn.: 81858
Pruszyński G.: Metodyka integrowanej ochrony facelii błękitnej dla producentów Poznań : Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, 2015. Sygn.:
SB608.P55 P78 2015
Pruszyński G.: Metodyka integrowanej ochrony kapusty pastewnej dla producentów Poznań : Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, 2015. Sygn.:
SB608.F63 P78 2015
Rajca, Mariola S.: Wielofunkcyjne reaktory membranowe : zaawansowane metody
oczyszczania wód- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015 Sygn.: 180915
Rosik-Dulewska CZ.: Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i
popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku - Zabrze :
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2016. Sygn.: 180893
Siedliska leśne zmienione i zniekształcone / redakcja naukowa Roman Zielony. Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2016 Sygn.: SD217.P7 S541
2016
Stańska M.: Znaczenie pająków w agrocenozach - Puławy : IUNG-PIB, 2016.Sygn.:
81851
Stein J.: Wybrane zagadnienia z zakresu toksykologii żywności oraz wpływu pokarmu
na farmakoterapię : intoksykacje i inne zagrożenia zdrowia naturalnymi składnikami
żywności, dodatkami i zanieczyszczeniami - Wrocław : MedPharm Polska,. 2016.
Sygn.: 180887
3
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Strażyński P.: Metodyka integrowanej ochrony koniczyn dla producentów - Poznań :
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, 2015.Sygn.: SB608.C55
S87 2015
Strycker, Noah K. - Rzecz o ptakach : ptaki powiedzą nam wiele o nas samych Warszawa : Muza SA, 2017. Sygn.: 181105
Szczerbowski M.: Metody laboratoryjne i terenowe w monitorowaniu treningu
młodych piłkarzy nożnych - Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 2015. Sygn.: 180997
Szeszenia-Dąbrowska N.: Azbest w Polsce : zanieczyszczenie środowiska, skutki
zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem - Instytut Medycyny Pracy
im. prof. dr m ed. J. Nofera w Łodzi, 2016 Sygn.: TD887.A8 S941 2016
Szymańska E.: Innowacje w turystyce zdrowotnej - Warszawa : Difin, 2017.Sygn.:
181101
Thiel, Katja M.: Dzieci projektują ogród - Warszawa : Bellona,. 2017.Sygn.: 180865
Tratwal, A.: Metodyka integrowanej ochrony mieszanek zbożowych dla producentów
- Poznań : Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, 2015.Sygn.:
SB608.G6 T73 2015
Trojanowska M.: Parki i ogrody terapeutyczne - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2017. Sygn.: 181098
Tujaka A.: Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań
środowiskowych IUNG-PIB - Puławy : IUNG-PIB, 2016. Sygn.: 81861
Twardy S.: Charakterystyka zlewni górnego Dunajca w aspekcie czynników
środowiskowyc determinujących zrównoważony i trwały rozwój - Falenty ; Kraków :
Wydawnictwo ITP, 2015. Sygn.: 180911
Wincek, L.: Roślinne terapie antynowotworowe w praktyce terapeutycznej : napary,
tynktury i nalewki z 47 ziół - Białystok : Vital, 2017.Sygn.: 181103
Wolfe D.: Superżywność : jedzenie i medycyna przyszłości - Białystok :
Wydawnictwo Vivante, 2015. Sygn.: 181095
Zarządzanie zmianą technologiczną w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym /
pod redakcją Anny Rogut i Bogdana Piaseckiego. - Łódź : Wydawnictwo Społecznej
Akademii Nauk, 2015. Sygn.: S494.5.I5 Z37 2015
Zarzycki J.: Bezpieczeństwo pożarowe lasów Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Po żarowego. - Warszawa : Szkoła Główna
Służby Pożarniczej, 2016. Sygn.: 180884
4
Download