1. Uzupełnij tabelę Wielkość fizyczna Przyrząd pomiarowy

advertisement
ZADANIA DODATKOWE Z DZIAŁU „ ŚWIAT FIZYKI”
1. Uzupełnij tabelę
Wielkość fizyczna
Przyrząd pomiarowy
Jednostka w układzie
SI
długość
stoper
niuton
kilogram
2. Przelicz jednostki
30 g = ………………………………………kg
180 s = ……………………….min
15 cm = ………………………………….. m
1,5 h = ………………………..s
3. Pingwin cesarski jest największym i najbardziej znanym przedstawicielem pingwinów,
żyjących na wybrzeżach Antarktydy. Masa dorosłego osobnika wynosi ok. 40 kg.
a) Oblicz ciężar tego pingwina na Ziemi. Przyjmij gZ = 10N/kg.
Dane:
…………………………………
Szukane:
…………
Wzór: …………………..
Obliczenia:………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Oblicz ciężar tego pinwina na Księżycu. Przyjmij gK = 1,6 N/kg.
Dane:
…………………………………
Szukane:
……………..
Wzór: …………………..
Obliczenia:………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Oblicz średnią prędkość pingwina cesarskiego w wodzie, jeśli w czasie t = 15 min przepływa
dystans s = 4,5 km. Wynik podaj w km/h.
Dane:
…………………………………
Szukane:
…………….
Wzór: …………………..
Obliczenia:………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. W tabeli przedstawiono wyniki pomiaru masy jabłka . Oblicz średnią masę jabłka.
Pomiar
Masa (g)
1
118
2
120
3
110
4
112
Obliczenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Teoria (proszę tego zadania nie pomijać)
Oceń prawdziwość każdego zdania. Wpisz w komórkę tabeli P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F,
jeśli jest fałszywe.
Zdanie
Wartość siły, z jaką Księżyc przyciąga Ziemię jest taka sama, jak siła z jaką
Ziemia przyciąga Księżyc.
Albert Einstein jest twórcą teorii heliocentrycznej.
Ciała ma energię kinetyczną wówczas, gdy się porusza.
Czajnik elektryczny zamienia energię chemiczną w ciepło.
Działanie kompasu jest skutkiem oddziaływań grawitacyjnych
Jednostka podstawową prędkości jest km/h.
Ciężar jest wielkością wektorową.
P/F
6. Na ciało działają trzy siły przedstawione na rysunku.
F2 = 3N
F3 = 4N
F1 = 7N
a) Oblicz wartość siły wypadkowej Fw
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) W którą stronę powinna działać dodatkowa siła F4, aby siły działające na ciało równoważyły
się? Zaznacz ją na rysunku.
Zapisz jej wartość: ……………………………………………………………………………………………………………………
Zadania przykładowe (na szóstkę):
1. Z pewnego punktu na drodze zaczął uciekać przestępca; biegł z prędkością v1 = 5 m/s. W
odległości d = 20 m za nim znajdował się policjant, który gonił go z prędkością v2 = 7 m/s. Ruch
ich odbywał się stale wzdłuż tej samej prostej. Oblicz, gdzie i kiedy policjant dogoni przestępcę.
2. Z miasta A wyruszył w stronę miasta B odległego od A o 100 km samochód ciężarowy z
prędkością v1 = 40 km/h. Jednocześnie z miasta B w stronę A wyruszył samochód osobowy z
prędkością v2 = 60 km/h. Oblicz, gdzie i kiedy samochody się spotkają.
3. Dwaj turyści wyruszyli na wycieczkę. Pierwszy całą trasę przebył z prędkością v1 = 5 km/h w
ciągu czterech godzin. Drugi przez pierwsze dwie godziny poruszał się z prędkością o 1 km/h
mniejszą od pierwszego, natomiast później z prędkością o 1 km/h większą od pierwszego. Który
prędzej dotarł do celu? Wykonaj konieczne obliczenia.
4. Samochód przejechał 3 km z szybkością 30 km/h i 4 km z szybkością 40 km/h. Oblicz , jaką
wartość miała średnia szybkość samochodu na całej trasie.
5. Oblicz przebytą drogę i średnią prędkość ruchu samochodu, zakładając, że w ciągu pierwszej
godziny jechał z prędkością v1 = 20 m/s , a w ciągu drugiej z prędkością v 2 = 24 m/s.
Download