Lista podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów

advertisement
Lista podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów w obszarze
pomoc społeczna (lista ogólna)
1. Rada Działalności Pożytku Publicznego
2. Rada Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3. Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM
4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
5. Polskie Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
6. Małopolskie Forum Pomocy Społecznej
7. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
8. Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych
9. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
10. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy
Rodzinie „Centrum”
11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej „Razem”
12. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
Szczegółowe zakresy tematyczne
Lista podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów w zakresie
tematycznym dotyczącym usług w pomocy społecznej
1. Polska Federacja Psychoterapii
2. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
3. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Lista podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów w zakresie
tematycznym dotyczącym integracji cudzoziemców i uchodźców:
1. Centrum Wolontariatu w Lublinie,
2. Fundacja Adulis,
3. Fundacja Dialog
4. Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa
5. Fundacja Instytut Spraw Publicznych,
6. Fundacja Nasz Wybór
7. Fundacja Ocalenie
8. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
9. Stowarzyszenie SIETAR Polska
10. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Lista podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów w zakresie
tematycznym dotyczącym przeciwdziałania bezdomności
1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
2. Caritas Diecezji Kieleckiej
3. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
4. Stowarzyszenie MONAR
5. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
6. Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
7. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
8. Śląskie Forum na rzecz Osób Bezdomnych
9. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
Lista podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów w zakresie
tematycznym dotyczącym zatrudnienia socjalnego
1. Ogólnopolski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej
2. Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny
3. Pomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej
Lista podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów
w zakresie tematycznym – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
1. Fundacja „Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód) Warszawa
2. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Warszawa
3. Fundacja „Dzieci Niczyje” Warszawa
4. Fundacja Centrum Praw Kobiet Warszawa
5. Fundacja „Krajowe Centrum Kompetencji” Warszawa
6. Komitet Ochrony Praw Dziecka Warszawa
7. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Warszawa
8. Fundacja „Dziecko w Centrum” Poznań
Download