Wykaz podmiotów, na rzecz których zostały przyznane dotacje

advertisement
Wykaz podmiotów, na rzecz których zostały przyznane dotacje celowe przez
Ministra Sprawiedliwości:
Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie
Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „WSZYSCY
RAZEM IN CORPORE” w Łódzi
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”
Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra
1. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
w Gdańsku
Śląska Fundacja „BŁĘKITNY KRZYŻ”
w Opolu
Instytut Psychologii Zdrowia „NIEBIESKA LINIA”
w Warszawie
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”
ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów
Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”
w Suwałkach
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS
w Krakowie
Stowarzyszenie „AZYL”
ul. Brzozowa 9, 87-100 Toruń
Polski Czerwony Krzyż
w Gdańsku
Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”
we Wrocławiu
Caritas Diecezji Kieleckiej
w Kielcach
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
w Elblągu
Fundacja „NON LICET”
ul. Stalowa 6A, 53-425 Wrocław
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
w Gnieżnie
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w Rzeszowie
S
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i na
skutek błędów lekarskich „WOKANDA”
ul. w Katowicach
Śląska Fundacja „BŁĘKITNY KRZYŻ”
ul. w Bielsko- Białej
Terenowy Komitet Ochrony Praw Człowieka
w Inowrocławiu
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanych w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „LEX”
w Gliwicach
Fundacja „POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM”
w Lublinie
SUBVENIO Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej
w Łódzi
Download