Podróżowanie z cukrzycą

advertisement
Podróżowanie
z cukrzycą
Jak postępować w cukrzycy?
TWOJA PODRÓŻ JEST
DLA NAS INSPIRACJĄ
Niezależnie od tego, czy wyjeżdżasz
w krótką podróż służbową, czy
też udajesz się na dwutygodniowe
wakacje za granicę, cukrzyca nie
powinna stanowić przeszkody
w podróżowaniu, dokąd tylko
zapragniesz. Obecnie chorzy na
cukrzycę podróżują praktycznie bez
ograniczeń. Wiąże się to jednak
ze starannym zaplanowaniem
podróży, szczególnie w przypadku
przyjmowania insuliny.
Przygotowując z wyprzedzeniem
plan i przewidując ewentualne
trudności, zapewnisz sobie
spokojniejszy i przyjemniejszy
wyjazd.
Zaplanuj podróż
Zmiany temperatur, diety, a także stref
czasowych mogą wpłynąć na stężenie
cukru we krwi. Również opóźnione loty,
zagubiony bagaż i związany z tym stres
mogą wpływać na poziom cukru we krwi.
Przed wyjazdem zaplanuj podróż, aby mieć
pewność, że zadbałeś(aś) o najważniejsze
kwestie, które sprawią, że Twoja podróż
przebiegnie bez zakłóceń.
Plan podróży
Co najmniej dwa tygodnie przed wyjazdem
omów swój plan podróży z zespołem
edukacyjnym. Jeżeli będziesz przekraczał(a)
strefy czasowe, prawdopodobnie
konieczne będzie dopasowanie Twojego
zapotrzebowania na insulinę, a także dawek
innych leków i rozkładu posiłków. Twój
lekarz pomoże Ci dostosować dawki
insuliny na czas podróży. Zapytaj także, jak
często należy badać stężenie cukru we krwi.
ZAŚWIADCZENIA
LEKARSKIE I RECEPTY
Planując podróż, zwróć się
do lekarza o zaświadczenie
potwierdzające, że chorujesz
na cukrzycę. Dopilnuj również,
aby wziąć ze sobą kopie recept
na wszystkie leki, które ze sobą
zabierzesz, oraz wszelkie
potrzebne środki medyczne,
np. igły. Takie informacje mogą
okazać się bardzo pomocne,
jeśli podczas podróży będziesz
musiał(a) skonsultować się
z personelem medycznym.
Mogą one przydać się także
przy udzielaniu odpowiedzi
na wszelkie pytania zadawane
przez funkcjonariuszy ochrony
lub służb celnych.
Szczepienia
Upewnij się, czy przed wyjazdem
do docelowego miejsca Twej podróży
wymagane jest wykonanie obowiązkowych
szczepień. Szczepienia mogą mieć tymczasowy wpływ na wyrównanie cukrzycy
i być może będziesz musiał(a) odpowiednio
dostosować leczenie za pomocą leków
lub insuliny.
Ubezpieczenie
Niektóre polisy ubezpieczeniowe nie
obejmują nagłych wypadków związanych
z cukrzycą. Dowiedz się u swego
ubezpieczyciela, czy posiadasz
ubezpieczenie podróżne, które
obejmuje wcześniej istniejące
choroby, jak też nagłe przypadki.
FORMULARZ HISTORII
CHOROBY
W czasie podróży powinieneś/
powinnaś być przygotowany(a)
na wypadek wystąpienia
niespodziewanych chorób.
Na przykład w krajach tropikalnych
z powodu wysokich temperatur
możesz mieć większą skłonność
do niskiego stężenia cukru we
krwi (hipoglikemii). Niestrawność
spowodowana nieodpowiednio
przyrządzonym jedzeniem może
przyczynić się do wzrostu lub
spadku stężenia cukru we krwi.
Pamiętaj, że jeżeli stężenie cukru
we krwi osiągnie zbyt wysoki lub
zbyt niski poziom, możesz nie być
w stanie się porozumieć, a nawet
stracić przytomność. Posiadanie
przy sobie szczegółowego
formularza historii choroby może
pomóc w otrzymaniu niezwłocznego
leczenia w przypadku pogorszenia
stanu zdrowia.
Zanim wyjedziesz, przygotuj
formularz historii choroby
zawierający następujące
informacje:
• T woje imię i nazwisko, adres i nr telefonu
domowego, a także nr telefonu członka
rodziny, pod którym dostępny jest w ciągu
dnia i wieczorem;
• Twoją grupę krwi;
• szczepienia ochronne;
• imię i nazwisko Twojego lekarza, jego adres
i nr telefonu do gabinetu i telefon alarmowy;
• nazwę, adres i nr telefonu Twojego
ubezpieczyciela zdrowotnego, łącznie
z numerem Twojej polisy;
• wykaz wszelkich bieżących problemów
zdrowotnych oprócz cukrzycy, takich jak
choroba serca lub astma;
• wykaz obecnie przyjmowanych przez Ciebie
leków wraz z receptami oraz nazwą
i numerem telefonu Twojej apteki;
• informacja o ewentualnej alergii na leki,
żywność, owady i zwierzęta;
• receptę na okulary lub soczewki kontaktowe.
OGRANICZENIA
W CZASIE LOTU
Linie lotnicze mogą ustalić nowe
zasady dotyczące wnoszenia
na pokład samolotu insuliny
i środków medycznych związanych
z cukrzycą. Jeżeli planujesz
podróżować samolotem, zadzwoń
wcześniej do linii lotniczych,
aby uzyskać informację na temat
obowiązujących ograniczeń.
Opieka medyczna za granicą
Dowiedz się, w jaki sposób i gdzie można
uzyskać pomoc medyczną w miejscu,
do którego się wybierasz. Jeżeli
podróżujesz z rodziną lub przyjaciółmi,
zadbaj, aby potrafili udzielić Ci pomocy
w nagłym wypadku, łącznie z podaniem
Ci w razie potrzeby glukagonu.
Identyfikator
W razie nagłych wypadków noś identyfikator
medyczny, np. bransoletkę lub naszyjnik,
informujący, że chorujesz na cukrzycę.
Możesz także mieć przy sobie kartę
z informacją, że chorujesz na cukrzycę
w języku kraju, do którego się wybierasz.
PODSTAWOWE ZWROTY
W OBCYM JĘZYKU
Naucz się zasobu słów w lokalnym
języku, które umożliwią Ci np.
zamówienie posiłków, lecz także
które pomogą Ci w opisaniu
ewentualnych nagłych wypadków
i uzyskaniu pomocy medycznej.
PRZYDATNE ZWROTY
W PODRÓŻY
Angielski
1. I have diabetes.
(Choruję na cukrzycę.)
2. I use insulin.
(Przyjmuję insulinę.)
3. W
here is the pharmacy?
(Gdzie jest apteka?)
4. I need sugar or orange juice, please.
(Potrzebuję cukru lub soku
pomarańczowego.)
5. I need water.
(Muszę napić się wody.)
6. W
here can I buy some food?
(Gdzie mogę kupić coś do jedzenia?)
7. I would like to order…
(Chciałbym / chciałabym zamówić…)
8. I need to go to a hospital.
(Muszę iść do szpitala.)
9. I need a doctor.
(Potrzebuję lekarza.)
10. I need help.
(Potrzebuję pomocy.)
Hiszpański
Niemiecki
1. P
adezco diabetes.
(Choruję na cukrzycę.)
1. I ch bin zuckerkrank.
(Choruję na cukrzycę.)
2. U
tilizo insulina.
(Przyjmuję insulinę.)
2. I ch nehme Insulin.
(Przyjmuję insulinę.)
3. D
ónde hay una farmacia?
(Gdzie jest apteka?)
3. W
o ist die Apotheke?
(Gdzie jest apteka?)
4. P
or favor, necesito tomar azúcar
zumo de naranja.
(Potrzebuję cukru lub soku
pomarańczowego.)
4. I ch brauche etwas Zucker oder
Orangensaft bitte.
(Potrzebuję cukru lub soku
pomarańczowego.)
5. N
ecesito tomar un poco de agua.
(Muszę napić się wody.)
5. I ch brauche etwas Wasser.
(Muszę napić się wody.)
6. D
ónde puedo conseguir algo de comida?
(Gdzie mogę kupić coś do jedzenia?)
6. W
o kann ich etwas zu essen kaufen?
(Gdzie mogę kupić coś do jedzenia?)
7. M
e gustaría pedir…
(Chciałbym / chciałabym zamówić…)
7. I ch hätte gern …
(Chciałbym / chciałabym zamówić…)
8. N
ecesito ir al hospital.
(Muszę iść do szpitala.)
8. I ch muss ins Krankenhaus.
(Muszę iść do szpitala.)
9. N
ecesito un médico.
(Potrzebuję lekarza.)
9. I ch brauche einen Arzt.
(Potrzebuję lekarza.)
10. N
ecesito ayuda.
(Potrzebuję pomocy.)
10. Ich brauche Hilfe.
(Potrzebuję pomocy.)
Włoski
1. S
offro di diabete.
(Choruję na cukrzycę.)
2. Faccio uso di insulina.
(Przyjmuję insulinę.)
3. Dov’e la farmacia?
(Gdzie jest apteka?)
4. Ho bisogno di zucchero o di un succd’
arancia, per favore.
(Potrzebuję cukru lub soku
pomarańczowego.)
5. H
o bisogno di acqua.
(Muszę napić się wody.)
6. D
ove posso comprare qualcosa
da mangiare?
(Gdzie mogę kupić coś do jedzenia?)
7. Vorrei ordinare…
(Chciałbym / chciałabym zamówić…)
8. D
evo andare in ospedale.
(Muszę iść do szpitala.)
9. H
o bisogno di un medico.
(Potrzebuję lekarza.)
10. H
o bisogno di aiuto.
(Potrzebuję pomocy.)
Francuski
1. J ’ai le diabete.
(Choruję na cukrzycę.)
2. Je prends de l’insuline.
(Przyjmuję insulinę.)
3. Où se trouve la pharmacie?
(Gdzie jest apteka?)
4. J’ai besoin de sucre ou de jus d’orange,
s’il vous plaît.
(Potrzebuję cukru lub soku
pomarańczowego.)
5. J ’ai besoin d’eau.
(Muszę napić się wody.)
6. Où est-ce que je peux acheter de la
nourriture?
(Gdzie mogę kupić coś do jedzenia?)
7. Je voudrais …
(Chciałbym / chciałabym zamówić…)
8. J’ai besoin d’aller a l’hôpital.
(Muszę iść do szpitala.)
9. J’ai besoin d’un médecin.
(Potrzebuję lekarza.)
10. J ’ai besoin d’aide.
(Potrzebuję pomocy.)
Arabski (zapis fonetyczny)
1. A
na maridun bi assukaree.
(Choruję na cukrzycę.)
2. Ana astamilu al-insuleen.
(Przyjmuję insulinę.)
3. Ayna assaydalya?
(Gdzie jest apteka?)
4. Aateenee sukkaran aw asseera burtukalin.
(Potrzebuję cukru lub soku
pomarańczowego.)
5. Ureedu an ashraba al-maa.
(Muszę napić się wody.)
6. Ayna astateeu sheeraa al-akl?
(Gdzie mogę kupić coś do jedzenia?)
7. Ureedu talaba al-akl...
(Chciałbym / chciałabym zamówić…)
8. Ureedu al-thahaba ila al-mustashfa.
(Muszę iść do szpitala.)
9. Ureedu tabiba.
(Potrzebuję lekarza.)
10. U
reedu al-musaada.
(Potrzebuję pomocy.)
LEKI I ŻYWNOŚĆ
Na wszelki wypadek zapakuj
dwu- lub trzykrotnie więcej leków/
insuliny oraz środków medycznych,
niż wydaje Ci się to niezbędne.
W innych krajach produkty
te mogą być trudno dostępne.
Ponadto Twoje tabletki, insulina
i środki medyczne prawdopodobnie
będą występowały pod innymi
nazwami, a opakowania mogą
mieć różne wielkości/dawki.
Połowę swych leków zapakuj
do bagażu podręcznego. Dzięki
temu będziesz je miał(a) przy
sobie na wypadek zagubienia
lub uszkodzenia bagażu. Pamiętaj,
że niektóre państwa mogą
wprowadzić ograniczenie
dotyczące ilości przewożonych
leków. Zadzwoń wcześniej do
ambasady lub konsulatu państwa,
do którego się wybierasz, w celu
ustalenia ilości leków, które
możesz przywieźć ze sobą.
Oryginalne opakowania
Leki, insulinę i środki medyczne należy
przechowywać w oryginalnych
opakowaniach wraz z umieszczoną
na nich drukowaną etykietą apteki.
Pozwoli to przejść przez kontrolę
bezpieczeństwa bez zbędnych opóźnień.
Zabezpieczenie insuliny
Skrajne temperatury – wysokie lub
niskie – mogą ograniczyć skuteczność
działania insuliny. Aby zabezpieczyć
swą insulinę, należy:
• dopilnować, aby insulina nie znajdowała się
w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze;
• przechowywać insulinę w lodówce
lub chłodnym miejscu;
• insuliny w żadnym wypadku nie wolno
zamrażać;
• umieścić insulinę pomiędzy warstwami
materiału w bagażu podręcznym.
OPÓŹNIENIA
W PODRÓŻY
Zawsze bądź przygotowany(a)
na opóźnienia, za każdym razem
zabierając ze sobą swoje leki,
insulinę i środki medyczne.
Możesz je nosić w torbie, saszetce
na pasku lub w plecaku. Miej
przy sobie także swój glukometr
i paski testowe. Promieniowanie
rentgenowskie w punktach
kontroli bezpieczeństwa
nie uszkodzi glukometru.
Ponadto ważne jest zabranie ze sobą
przekąski, np. na wypadek opóźnienia
lotu lub czasu posiłku. Pożywne produkty,
które dobrze sprawdzają się w podróży,
to suszone owoce, krakersy, ser i masło
orzechowe.
Nie we wszystkich krajach dostępne
są wkłady z insuliną. Miej ze sobą zapas
każdego rodzaju przyjmowanej
aktualnie insuliny.
ROZKŁAD POSIŁKÓW
I PRZYJMOWANIA
LEKÓW
Odmienna od codziennej żywność
i aktywność fizyczna mogą
spowodować większe niż zwykle
zmiany stężenia cukru we krwi.
Staraj się w możliwie największym
stopniu zachować swoje
zwyczajowe pory jedzenia
i przyjmowania leków. Częstsze
niż zwykle badanie poziomu
cukru we krwi również pomoże
Ci kontrolować Twoją cukrzycę.
SPECJALNE POSIŁKI
Obecnie większość linii lotniczych i statków
wycieczkowych oferuje możliwość
zamówienia specjalnych posiłków
o obniżonej zawartości cukru, soli
i tłuszczu. Jeżeli potrzebujesz specjalnych
posiłków, poinformuj o tym z wyprzedzeniem
linię lotniczą, żeglugową lub biuro
podróży, z którego usług korzystasz.
Potwierdź te ustalenia przy odprawie.
Poinformuj o swojej chorobie kierownika
wycieczki lub obsługę pokładową, zwłaszcza jeżeli podróżujesz sam. Dzięki temu
w przypadku opóźnienia posiłku będą oni
mogli zadbać, abyś możliwie najszybciej
dostał(a) swój posiłek.
Cukrzyca nie oznacza konieczności
pozostania w czasie urlopu w domu.
Wiąże się z nią jednak konieczność
wcześniejszego starannego
przygotowania do podróży,
szczególnie w przypadku przyjmowania insuliny. Im lepiej zaplanujesz, tym
spokojniejsza i bezpieczniejsza będzie
Twoja podróż.
CO NALEŻY ZABRAĆ
ZE SOBĄ W PODRÓŻ?
• dwu- lub trzykrotnie więcej leków, insuliny
i środków medycznych niż jest to niezbędne
na całą podróż;
• leki na receptę, w tym glukagon, jeżeli
musisz go stosować;
• leki przeciwwymiotne i przeciwbiegunkowe;
• wystarczającą ilość pasków testowych
do pomiaru stężenia cukru we krwi, ciał
ketonowych w moczu;
• recepty na wszystkie aktualnie
przyjmowane leki, insulinę i środki
medyczne oraz zaświadczenie lekarskie;
• identyfikator chorego na cukrzycę;
• cukierki (zawierające cukier) lub inną
postać szybko działającego cukru;
• żywność, np. krakersy lub owoce, na wypadek
opóźnienia posiłków lub podróży;
• numery telefonu i faksu swojego lekarza.
Zweryfikowano przez dr n. med. Aleksandrę Szymborską-Kajanek,
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych SUM w Zabrzu.
Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie stanowią porady lekarskiej,
która może być udzielona wyłącznie przez lekarza.
Eli Lilly nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane
z wykorzystaniem informacji zawartych w broszurze jako porady lekarskiej.
Zapraszamy do korzystania
korzystania
PORTALI EDUKACYJNYCH Lilly,
zz PORTALI
Lilly, dzięki
dzięki
którym codzienne życie
którym
życie z cukrzycą
z cukrzycą
staje się prostsze:
prostsze:
w w w. E D U K A C J A W C U K R Z Y C Y . p l
DLA OSÓB
DOROSŁYCH
Z CUKRZYCĄ
TYPU 1 I 2
Informacje o cukrzycy
oraz praktyczne
wskazówki, jak radzić
sobie z cukrzycą
w codziennym życiu.
w w w. M A G I C Z N I E O C U K R Z Y C Y . p l
DLA NAJMŁODSZYCH
Z CUKRZYCĄ TYPU 1
ORAZ ICH RODZIN
Bajkowy świat serii
wydawniczej Lilly&Disney,
w której bohaterowie
kreskówek pomagają
dzieciom i ich opiekunom
zrozumieć kwestie
związane z cukrzycą
typu 1.
PLDBT01149/11/2016
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18 A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 440 33 00
Fax: +48 22 440 35 50
Download