Popyt na miękkie umiejętności

advertisement
Popyt na miękkie umiejętności
Katharina Fuchs:
„Nazywam się Katharina Fuchs i mam 26 lat. Obecnie pracuję jako sekretarka. Byłam
również za granicą. Bardzo interesuje się Państwa Firmą.”
Redaktor:
Aby rozmowa kwalifikacyjna nie stała się katastrofą/fiaskiem, nie tylko język i wygląd muszą
być idealne. Menadżerowie działów personalnych zwracają szczególną uwagę na
umiejętności miękkie – lista tych umiejętności jest długa: należą do nich na przykład własna
inicjatywa, poczucie odpowiedzialności czy odporność na stres. Także nienaganne
maniery/sposób bycia jak i kompetencje językowe odgrywają dużą rolę. Umiejętności
miękkie potrzebne są nie tylko w życiu zawodowym ale również w życiu codziennym. Wie
o tym absolwentka szkoleń WIFI Andrea Zarre.
Andrea Zarre:
„Dla mnie umiejętności miękkie mają duże znaczenie również w codziennym życiu. Mam do
czynienia z ludźmi prywatnie, ale także zawodowo, gdzie muszę zachować dyscyplinę, mieć
nienaganne maniery czy zdolność wczuwania się w różne sytuacje.”
Andrea Köck:
„Doświadczam bardzo często czy to w pracy czy w codziennym życiu lub podczas moich
szkoleń, że ludzie rozmawiają ze sobą nie rozumiejąc siebie a eksperci nie potrafią wyzbyć
się specjalistycznego żargonu. Moim zaleceniem jest sprawić, żeby ludzie tak ze sobą
rozmawiali, aby nawzajem siebie rozumieli.”
Redaktor:
Andrea Köck jako kierująca Akademią Retoryki Austriackiego Instytutu Promocji
Gospodarczej WIFI, jest specjalistką od komunikacji i retoryki i doskonale wie o czym mówi.
Umiejętności językowe czy wychodzenie komuś naprzeciw, nie należały zawsze do
kryteriów
oceny,
którymi
kierowali
się
menadżerowie
działów
kadr.
Wcześniej to oceny na świadectwach i czasami kompetencje specjalistyczne decydowały
o tym czy, otrzymało się pracę. Dziś decydują o tym zupełnie inne wartości. Jest o tym
przekonany również Inż. Georg Maier. Kierownik działu personalnego, międzynarodowej
Firmy KRESTA Anlagenbau zatrudniającej 470 pracowników; stawia na umiejętność pracy
w zespole i umiejętność zarządzania.
Georg Maier:
„Przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu, nie stawiamy jedynie na kompetencje
specjalistyczne lecz w szczególności na kompetencje społeczne, jak na przykład
umiejętności komunikacyjne kandydata, umiejętność pracy w zespole, doświadczenia
z poprzedniego miejsca pracy i coraz częściej na umiejętność zarządzania.”
Edukacja2P Spółka z o.o.
WIFI Polska
61-612 Poznań, ul. Rubież 46/ C5
1
Tel. +48 61 82 7 94 10
Fax. +48 61 82794 11
www.wifi-pl.pl
Andrea Köck:
„Wielu ludzi uważa, że albo posiada umiejętności miękkie albo nie posiada ich w ogóle. Jest
to daleko idące nieporozumienie! Umiejętności miękkie są jak wiele innych umiejętności do
wyuczenia. Potrzebujemy na to trochę czasu. Na początek ważne jest aby mieć pozytywne
nastawienie w trakcie komunikacji. Związane jest z tym między innymi bycie obecnym
podczas rozmowy, co oznacza bycie skoncentrowanym na tym, co w danym momencie się
dzieje. Ważne jest także aby więcej słuchać niż samemu mówić, wtedy uzyskuje się całkiem
ważne informacje. W komunikacji nie jest tak ważne co się mówi, lecz jak się coś mówi.
Oznacza to, że potrzebujemy dużej świadomości języka własnego ciała ale także języka
ciała rozmówcy. Ale oczywiście nie mniej ważna jest trafność wypowiedzi.
Redaktor:
Andrea Köck podsumowuje: umiejętności miękkie są istotną częścią życia zawodowego.
Minęły już czasy kiedy pracownicy działów personalny kierowali się ocenami na dyplomach,
podejmując decyzje o zatrudnieniu. Dewiza obecna brzmi: Należy mocno doskonalić swoje
umiejętności miękkie, aby podczas kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej być bardziej
przekonywującym i pewnym siebie.
Katharina Fuchs:
„Nazywam się Katharina Fuchs, mam 26 lat. Pracowałam już w wielu Firmach aby
zdobywać praktyczne doświadczenia. Ponadto pracowałam często za granicą.
Zauważyłam, że Państwa Firma jest aktywna na rynkach międzynarodowych i to
spowodowało, że zwróciłam się do Państwa. Dlatego też chciałabym ubiegać się o pracę
w Państwa w Firmie.”
Edukacja2P Spółka z o.o.
WIFI Polska
61-612 Poznań, ul. Rubież 46/ C5
2
Tel. +48 61 82 7 94 10
Fax. +48 61 82794 11
www.wifi-pl.pl
Download