Bezpieczeństwo insuliny - Leicestershire Diabetes

advertisement
Przechowywanie i utylizacja
Lekarz pierwszego kontaktu/Pielęgniarka rejonowa
Przydatne kontakty
Hipoglikemia
Hipoglikemia jest głównym skutkiem ubocznym terapii
insulinowej. Występuje, gdy poziom glukozy we krwi spadnie
poniżej 4 mmol/l. Pierwsze objawy hipoglikemii są następujące:
• Obfite pocenie
• Uczucie głodu
• Uczucie lęku
• Bladość
• Dreszcze i drżenie
• Palpitacje
• Mrowienie warg
• Zawroty głowy
Jak uniknąć hipoglikemii:
• Odżywiać się regularnie
• Nie przekraczać zaleconych ograniczeń spożycia
alkoholu, nie pić na pusty żołądek
• Przyjmować insulinę w przepisanych dawkach i porach
• Przed jazdą samochodem zbadać poziom glukozy.
Nie siadać za kierownicę, jeżeli poziom glukozy
spadnie poniżej 5 mmol/l
• Zawsze mieć przy sobie glukozę, coś do jedzenia
i glukometr
• W razie potrzeby zmniejszyć dawki insuliny przed
i po ćwiczeniach fizycznych
Jeżeli często dotyka Cię hipoglikemia, skonsultuj
się z diabetologiem.
Infolinia dla cukrzyków
Strona NHS poświęcona cukrzycy
(NHS Diabetes): www.diabetes.nhs.uk
Strona internetowa brytyjskiej organizacji
cukrzyków Diabetes UK: www.diabetes.org.uk
Ulotka powstała we współpracy z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABCD – Stowarzyszenie Brytyjskich Diabetologów Klinicznych
Community Diabetes Consultant Forum (Społeczne Forum Lekarzy
Diabetologów)
Diabetes Nurse Consultants Group (Grupa Pielęgniarska ds.
Konsultacji Diabetologicznych)
Diabetes UK - www.diabetes.org.uk
DESMOND - Program edukacyjny w zakresie cukrzycy
Grupa DISN UK
IDOP - Instytut Cukrzycowy dla Osób Starszych
Leicester Diabetes Centre (Centrum cukrzycowe w Leicester)
Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Pacjentów (NPSA)
NHS Diabetes
Primary Care Diabetes Society (Stowarzyszenie Podstawowej Opieki
Cukrzycowej)
TREND UK
Royal College of Nursing (Królewskie Kolegium Pielęgniarstwa)
Szpitale uniwersyteckie pod patronatem oddziału NHS (NHS Trust)
w Leicester
Autor: June James, Szpitale Uniwersyteckie w Leicester
Projekt: Michael Bonar, www.leicesterdiabetescentre.org.uk
Bezpieczeństwo insuliny
• Zamknięte opakowania insuliny należy przechowywać
w lodówce. Pamiętaj, że insuliny nie wolno mrozić
• Otwarte opakowanie insuliny można przechowywać
w temperaturze pokojowej, należy jednak chronić
insulinę przed światłem słonecznym i ciepłem, tzn.
unikać przechowywania w pobliżu kaloryferów,
źródeł ognia lub na parapetach okien
• Igły należy utylizować zawsze w odpowiednim koszu
na ostre odpady, dostępnym na receptę
• Pamiętaj o tym, żeby zawsze mieć odpowiedni zapas
insuliny, zwłaszcza jeśli wyjeżdżasz na wakacje
Diabetes
Jak
bezpiecznie
stosować
insulinę
• Odpowiednia insulina
• Odpowiednia dawka
• Odpowiednia sposób podania
• Odpowiednia czas podania
•Hipoglikemia
Ulotka informacyjna
dla pacjenta
Informacje zaczerpnięte z ulotki dla pacjentów
Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Pacjentów (NSPA)
– Cukrzyca: Bezpieczne stosowanie insuliny – we
współpracy z Krajowymi Grupami Roboczymi ds.
Cukrzycy (National Diabetes Working Groups)
Jak bezpiecznie stosować insulinę
Terapia insulinowa poprawia jakość życia i ratuje życie
tysięcy pacjentów. Insulina służy do obniżania poziomu
glukozy we krwi. Błędy w podawaniu i przepisywaniu
insuliny zdarzają się jednak bardzo często i mogą
prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu
pacjenta. Błędy te często wynikają z braku.
„Odpowiedniej insuliny w odpowiedniej dawce,
odpowiednio podanej w odpowiednim czasie.”
Dla własnego bezpieczeństwa każdy pacjent musi
wiedzieć, jaka jest:
Odpowiednia insulina
Istnieje ponad 20 różnych typów insuliny. Twój lekarz
powie Ci, który typ insuliny będzie najlepiej odpowiadał
Twoim potrzebom. Różne typy insuliny często występują
w bardzo podobnych opakowaniach i pod podobnymi
nazwami. W poniższej tabeli przedstawiono przykłady
często mylonych ze sobą różnych typów insuliny:
Humalog Mix 25 lub
Humalog Mix 50
Humulin I lub
Humulin M3
Humulin I lub
Humulin S lub
Humulin M3
Humalog
z
Humulin S
z
Humalog
z
NovoRapid
z
NovoMix 30
Levemir
Hypurin Porcine
Neutral
z
Lantus
Hypurin Porcine
30/70 Mix
z
Zawsze noś ze sobą kartę informacyjną lub paszport
cukrzycowy, zawierający prawidłową nazwę typu
insuliny, który przyjmujesz.
Odpowiednia dawka
Odpowiedni sposób podania
Insulina występuje w fiolkach do wykorzystania ze
strzykawkami lub pompami insulinowymi, wkładach do
penów insulinowych lub w formie jednorazowych penów
z gotową dawką. Każde urządzenie do podawania insuliny
powinno być opatrzone wyraźną etykietą z nazwą typu
insuliny. Każdy pacjent powinien prowadzić dziennik
przyjmowanych jednostek insuliny.
• Insulinę należy wstrzykiwać pod kątem 90°
• Zastrzyk z insuliny wykonuje się w zewnętrzną górną
część uda, pośladki lub brzuch
• Należy zmieniać miejsce wykonania zastrzyku, aby
uniknąć przerostu tkanki tłuszczowej (lipohipertrofii),
która spowalnia wchłanianie insuliny
• Każdy zastrzyk należy wykonywać świeżą igłą
Na rynku dostępne są dwa różne rodzaje wkładów
insulinowych, dlatego też nie każdy wkład można
wykorzystać z danym typem pena insulinowego.
Pacjent korzystający z wkładów insulinowych musi
wiedzieć, do jakiego typu pena pasuje dany wkład.
Peny jednorazowe powinny zawierać pojedynczą
dawkę Twojego typu insuliny – przy zakupie pena
poproś farmaceutę o sprawdzenie typu insuliny.
Jeżeli na etykiecie po przepisanej wielkości widnieje
litera „U” zamiast pełnego słowa „units” (ang. jednostki),
czasami litera ta może zostać wzięta za „0”. To stwarza
zagrożenie przedawkowania insuliny, na przykład
poprzez przyjęcie 40 jednostek zamiast 4. Jeżeli
otrzymujesz insulinę od innej osoby, zawsze sprawdź
wielkość dawki.
Odpowiedni czas podania
Niektórzy pacjenci muszą przyjmować insulinę
w trakcie posiłku lub tuż po nim, niektórzy do 40 minut
przed posiłkiem, a jeszcze inni przed położeniem się
spać. Twój lekarz powie ci dokładnie, kiedy należy
przyjmować insulinę.
Jeżeli trafisz do szpitala, ale czujesz się dobrze,
poproś obsługę, aby pozwoliła Ci zatrzymać
zestaw insulinowy, dzięki czemu będziesz mógł/
mogła przyjmować insulinę w odpowiednim czasie
– jest to bardzo ważne zwłaszcza dla pacjentów
korzystających z pompy insulinowej.
Jeżeli nie możesz samodzielnie podać sobie insuliny,
poproś personel szpitala.
Download