Przekazywanie bazy SIO wg stanu na 31 marca 2017 r.

advertisement
Przekazywanie bazy SIO wg stanu na 31 marca 2017 r.
Informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osób prowadzących bazy danych SIO
Dotyczy: Jak przekazywać bazy SIO do Departamentu Edukacji
1/ W terminie do 5 kwietnia 2017 r. proszę przesłać e-maila z załącznikiem (załącznikami)
zawierającym "wyeksportowany" plik(pliki) z końcówką ".exp" czyli z bazą(bazami) danych SIO na
adres podany osobno w wiadomości przesłanej do wszystkich szkół i placówek.
W temacie e-maila proszę krótko oznaczyć rodzaj informacji oraz symbol szkoły/placówki według
przykładów:
SIO, SP15, wersja 1
(dla Szkoły Podstawowej nr 15)
SIO, ZS20, wersja 1
(dla Zespołu Szkół nr 20)
SIO, WIEDZA, wersja 1 (dla szkoły mającej logo: WIEDZA)
SIO, Maliniak, wersja 1
(dla właściciela szkoły: Maliniak).
Należy koniecznie użyć słowo "SIO" w temacie e-maila. Napis "wersja 1" należy oczywiście
"powiększać" w przypadku przysyłania kolejnych poprawionych wersji danych.
2/ W terminie do 6 kwietnia 2017 r. proszę przekazać do pok. 439 do Kancelarii Departamentu
Edukacji wydruk Zestawienia Zbiorczego z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora. Można także
przesłać ten wydruk zwykłą pocztą.
3/ Szkoły i placówki oświatowe, które nie mają możliwości przekazania danych pocztą elektroniczną
(e-mailem), mogą je przekazać w tym samym terminie (do 5 kwietnia 2017 r.) na płycie CD wraz z
wydrukiem Zestawienia Zbiorczego do pokoju 432 do p. Sławomira Potockiego.
4/ Dwukrotne potwierdzenie przekazania baz danych SIO
Każdy odebrany przez nas e-mail będzie potwierdzany dwukrotnie:
4a/ Pierwsze potwierdzenie będzie wysyłane automatycznie natychmiast po odebraniu wiadomości
przez serwer pocztowy urzędu. Potwierdzenie będzie wysyłane tylko do tych nadawców, którzy użyją
słowo "SIO" lub "sio" w temacie (patrz: punkt 1). Automat jedynie potwierdzi dotarcie wiadomości do
Departamentu Edukacji ale nie będzie sprawdzał treści ani załączników. Potwierdzi zatem także
wiadomość bez załącznika lub z błędnymi danymi.
4b/ Drugie potwierdzenie zostanie wysłane przez pracownika Departamentu Edukacji po
sprawdzeniu zawartości bazy SIO. Wiadomość będzie wówczas zawierała potwierdzenie przyjęcia lub
odrzucenia bazy SIO. Analiza danych będzie prowadzona w kolejności nadesłanych baz SIO przez
kilka dni, zatem proszę cierpliwie poczekać na "drugie potwierdzenie".
Tylko otrzymanie e-maila z pozytywnym "drugim potwierdzeniem" może być uznane jako
dowód skutecznego przekazania bazy danych SIO.
-----------------------------------------------Sprawy baz danych SIO w Departamencie Edukacji prowadzą:
- Sławomir Potocki, pok. 432, tel. 71 777 76 69
- Jarosław Łapiński, pok. 432, tel. 71 777 88 17
Download