Wpływ czytania na rozwój osobowości dzieci

advertisement
Wpływ czytania na rozwój
intelektualny
dzieci i młodzieży
czyli
Dlaczego trzeba czytać dzieciom
Magdalena Chorkawa – /Oddział Dziecięcy WiMBP w Gorzowie Wlkp./
Gorzów Wlkp., 11 czerwca 2014r.
1
Motto:
„Jakie ziarno w serca Wasze padnie...takim będzie późniejsze żniwo”
(St. Jachowicz – Dziennik dla dzieci)
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.
Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!
Na pewno każdy rodzic chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chce, aby dobrze
się rozwijało, nie miało problemów w przedszkolu, szkole, a na swojej drodze spotykało
samych życzliwych ludzi. Aby tak się stało wcale nie trzeba stosować nowoczesnych metod
lansowanych w wielu podręcznikach dla rodziców – trzeba skorzystać z najprostszego
sposobu wpływającego na osobowość dziecka – należy zachęcić dziecko do czytania książek.
Wiele dorosłych ludzi choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba
czytania lektury muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest zatem jedną z
pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. To właśnie w książce nasz maluch znajdzie
wskazówki , w jaki sposób zbudować swój własny system wartości.
Joanna Papuzińska w książce „Czytania domowe” podkreśla role domu w
wychowaniu do czytelnictwa. Pisze, że nawyk kontaktu z książką jest pewnym posagiem
intelektualnym, który dziecko wynosi z domu. Decyduje nie tylko o jego wiedzy, ale
również o pewnych właściwościach charakteru, preferowanych wartościach i postawach.
Każde dziecko bez względu na wiek powinno mieć codzienny kontakt z książką,
a obok każdego dziecka powinien być dorosły który poczyta mu w ciągu dnia lub przed
snem.
Oto siedem najważniejszych zalet czytania wpływających na rozwój osobowości dzieci:
1. Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. Zanim małe dziecko
nauczy się mówić – najpierw uczy się rozumieć mowę, czyli tworzy tzw. Słownik
bierny. Ta prawidłowość jest związana z kolejnością dojrzewania poszczególnych
ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za rozumienie oraz artykułowanie mowy. Nauka
mowy rozpoczyna się więc tak naprawdę od momentu kiedy niemowlę zaczyna być
otaczane mową,
2. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć
siebie i innych. Wzory zachowań bohaterów bajkowych są przyjmowane przez
najmłodszych bezkrytyczne – często możemy zaobserwować, że maluch odtwarza
zachowanie ulubionej postaci bajkowej. Utożsamia się z postacią głównego bohatera;
towarzyszy mu w wędrówce ,razem z nim przeżywa radość, strach, smutek czy ból.
nawiązuje przyjaźnie, stawia czoła wrogom, odpoczywa, bawi się. Dzieci szybko uczą
się poprzez przykład – naśladując. Dzięki tej identyfikacji zapoznaje się z całą gamą
emocji, uczuć i postaw. Uczy się zachowań społecznie akceptowanych oraz tych, które
są potępiane.
3. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Książki ubogacają tak
bierny (rozumienie) jaki czynny (mowa) słownik dziecka, poszerzając wiedzę o świecie
i pomagając w ten sposób odnosić sukcesy w przedszkolu i w szkole. Czytanie pomaga
także w przezwyciężaniu dysleksji. Dzieci zapoznając się z bogactwem języka
literackiego nabywają umiejętność poprawnego wysławiania się, mobilizuje do
tworzenia własnych opowiadań i wierszy.
4. Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Dzieci którym rodzice regularnie
czytają szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także
czują się bezpieczne i kochane. Świadczy o tym min. jego żywa reakcja kiedy
2
słuchając opowiadania śmieje się, płacze a czasem nieruchomieje w momentach
napięcia.
5. Książki kształtują pozytywny obraz siebie. Dziecko czytając wraz z rodzicem może
pochwalić się swoją wiedzą. Chętniej będzie uczyło się i poznawało nowe pojęcia –
ma to wpływ na ogólny rozwój społeczny dziecka. Książka zaspokaja potrzebę
informacji i wzbogaca zasób wiadomości, zaś ilustracje w książkach ułatwiają
tworzenie wyobrażeń o miejscach odległych i niedostępnych w codziennym życiu.
6. Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju więzi
emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wspólne czytanie jest szczególną
formą spędzania czasu z dzieckiem. To przynosi zarówno „korzyści natychmiastowe”
jak i procentuje na przyszłość. Dzięki czytaniu cała rodzina może wspólnie spędzać
czas, a przeczytane treści mogą stanowić pretekst do wspólnych rozmów.
7. Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomoże mu pokonać wiele problemów
wieku dorastania. Literatura daje wsparcie w zmaganiu z różnymi problemami.
Ukazuje różnorodne wzorce myślenia. Ogromną rolę odgrywają tutaj bajki
terapeutyczne. Jest to literatura powszechnie znana i dostępna. Według Marii
Molickiej znanej bajkoterapeutki, jest ona ważną metodą wspierania i oddziaływania
terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka .Może pomóc w efektywnym
radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi takimi jak: frustracje, lęki, niska samoocena,
uzależnienia. Taka literatura kompensuje niezaspokojone potrzeby oraz wpływa na
kształtowanie się poczucia własnej wartości. Ale w głośnym czytaniu chodzi tak
naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój czas, uwagę, a przy tym miłość.
Codzienne czytanie dziecku:










Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
Rozwija język, pamięć i wyobraźnię
Uczy myślenia, poprawia koncentrację
Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
Poszerza wiedzę ogólną
Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
Umberto Eco powiedział: „kto czyta książki, żyje podwójnie”. Jeżeli więc nie chcemy aby
nasz maluszek żył w jednowymiarowym świecie pozbawionym prawdziwych emocji, zróbmy
wszystko by polubił literaturę, aby sięgał po książkę w sposób spontaniczny, pozbawiony
presji i przymusu.
3
Oddział Dziecięcy WiMBP – wybrane metody i formy propagowania
czytelnictwa wśród dzieci
OD ZABAWY I SŁUCHANIA DO CZYTANIA
… to cykl zajęć dla dzieci prowadzony systematycznie raz w tygodniu w Bibliotece Pana
Kleksa. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które nie chodzą do przedszkoli. Już od ponad
trzech lat dzieci 3 – 5 letnie uczestniczą w zajęciach razem z opiekunami: mamami albo
babciami. Obecność bliskich pomaga im przełamywać lęk, daje poczucie bezpieczeństwa,
wynikające ze świadomości, że ktoś bliski jest obok. Choć oferta biblioteki przeznaczona jest
dla dzieci od trzeciego roku życia, to zdarza się, że rodzice przychodzą do biblioteki z jeszcze
młodszymi maluchami. Bywa i tak, że kilkumiesięczne maleństwa, utulone w ramionach
mam przyglądają się zabawie, obcują ze słowem, słuchając opowiadań i rymowanek.
Spotkania odbywają się w specjalnie wydzielonym fragmencie sali bibliotecznej,
wyposażonej w niskie stoliki, poduszki. Tutaj dziecko może korzystać z zabawek, gier
logicznych.
Podstawą każdego spotkania jest tekst literacki, czasem bardzo krótki, ale przecież
rozbudzający fantazję dzieci. Przybliżana jest dzieciom różnorodna literatura. Począwszy od
klasyki literatury takich autorów jak: Tuwim, Brzechwa, Konopnicka, a kończąc na Kubusiu
Puchatku, ukochanym przez dzieci Kamyczku czy Smerfach.. Prezentowane utwory stają się
pretekstem do podejmowania tematów bliskich dziecku na tym etapie rozwoju. Na zajęciach
Mówi się o potrzebie przyjaźni, o potrzebie niesienia pomocy innym, o prawidłowym
odżywianiu, o uczuciach. Mali czytelnicy, dzięki prawidłowemu doborowi lektur wiedzą jak
odróżnić dobro od zła, albo jak zachować się przechodząc przez jezdnię. Na spotkaniach
dzieci krok po kroku poznają kolory, kształty, zapoznają się z tradycjami świąt. Wspólnie pod
kierunkiem pani bibliotekarki wykonują okolicznościowe kartki na Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Matki, lepią z plasteliny, wycinają, kolorują. Poprzez szereg zabaw inspirowanych
tekstem, dzieci łatwiej przyswajają informacje, ćwiczą pamięć, poznają, co to są reguły i jakie
konsekwencje wynikają z ich nieprzestrzegania. W bibliotece dzieci poznają podstawowe
zasady zachowania się w miejscu publicznym. Doskonale znają znaczenie słów dzień dobry,
do widzenia, przepraszam – i co najważniejsze zwrotów tych używają. Każde spotkanie
kończy się drobnym poczęstunkiem, dlatego maluchy również w bibliotece ćwiczą zasady
poprawnego zachowania się przy stole. Wtorkowe edukacyjne spotkanie w bibliotece stwarza
możliwość wypożyczenia książeczki do domu. Książeczki – zabawki dla najmłodszych
umieszczone są w specjalnych niskich kasetonach, tak, aby dzieci bez problemów miały do
nich dostęp. Na twarzach dzieci maluje się wielka radość, gdy mogą zabrać do domu piękne,
kolorowe cudeńka z papieru - książeczki opatrzone elementami manipulacyjnymi, takimi jak
kieszonki, okienka, przyciski dźwiękowe, a nawet sznurowadła, lupy, latareczki. Wymienione
elementy inspirują do zabawy manualnej i wyzwalają w dzieciach chęć obcowania z książką.
PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE
Dziecko w wieku przedszkolnym jest od dawna cenionym odbiorcą w bibliotekach publicznych.
Biblioteki są doskonałym miejscem do realizacji wczesnej edukacji dziecka. Wycieczki do biblioteki
są dla dzieci wielką atrakcją. Swoją kilkuletnią tradycję mają cykliczne wypożyczenia książek przez
grupy przedszkolne oraz czynny udział przedszkolaków w zajęciach organizowanych przez
bibliotekarki. Celem wspólnych spotkań i działań jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności
czytelniczych oraz zapału dzieci do czytania książek jako klucza do wiedzy i sprawności umysłu.
Istotnym elementem w naszej pracy jest wykorzystywanie pedagogiki zabawy, która wyzwala
dziecięcą aktywność a zabawa w połączeniu z tekstami literackimi pozwala przeżyć w bibliotece
niesamowitą przygodę. Każde spotkanie w bibliotece posiada zawsze temat przewodni w oparciu o
który dobierana jest odpowiednia literatura, czytana na głos dzieciom. Czytanie ma charakter aktywny.
4
Bibliotekarki zadają pytania do tekstu. Przygotowywane są zagadki, zabawy tematyczne oraz
pogadanki w oparciu o wysłuchane treści. W spotkaniach wykorzystujemy muzykę, tańczymy,
skaczemy, bawimy się. Można by powiedzieć, że kreatywność bibliotekarek dziecięcych w zakresie
przygotowywania zajęć nie zna granic.
SPOTKANIA AUTORSKIE/NOC W BIBLIOTECE
Spotkania autorskie są nobilitacją dla klubowiczów, ich świętem, spełnieniem czytelniczych marzeń okazją do zadania pytań najbardziej "poczytnym twórcom" i zdobycia autografu.
W trakcie trwania projektu zorganizowanych zostało dotychczas wiele spotkań
z czołowymi przedstawicielami literatury dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Mają one
charakter otwarty i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani literaturą , co stało się już u nas
tradycją- na spotkania przychodzi bardzo wiele osób z różnych środowisk Bliskie spotkania
najmłodszych czytelników z ukochanymi autorami przybierają szczególny charakter. Bezpośredni
kontakt z pisarzem pozostawia niezatarte wspomnienia w sercach czytelników. Takiej imprezie
towarzyszy zawsze wystawka książek pisarza, przygotowany jest też folder zawierający najważniejsze
informacje o jego życiorysie i twórczości
WARSZTATY BIBLIOTERAPEUTYCZNE – przeciwko uzależnieniom, przemocy,
osamotnieniu
W ramach każdego spotkania czytany był tekst literacki, który był przepracowywany.
Poznane treści skłaniały młodzież do opowiadania o własnych doświadczeniach i problemach
wieku dojrzewania. Zajęcia wzbogacone zostały o tańce integracyjne i ćwiczenia
rozluźniające.
Dlaczego czytanie jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości?
Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera, .Dla wielu z nich jest to
najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu. Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej;
badania naukowe wykazują:
- szkodliwość zdrowotną nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci
- telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi
- wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.
- świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji,
rozwój wiedzy i rynku pracy następuje coraz szybciej – ludzie, którzy nie czytają , nie
nadążają za tymi zmianami zostają zepchnięci na margines współczesnego życia.
Pamiętajmy, że czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają!
- nie potrzeba tytułów naukowych, ani drogiego sprzętu, by czytać dzieciom;
- książki można wypożyczać, wymieniać również kupować na przecenach
- nie trzeba dobrej dykcji, by być najlepszym nauczycielem czytania dla swego
dziecka
Czytanie jest swego rodzaju antidotum przeciwko wielu niepożądanym wpływom
dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji
5
TABELA WZAJEMNYCH KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z INTERAKCJI
BIBLIOTEKARZ : DZIECKO
BIBLIOTEKARZ
ODBIORCADZIECKO, MŁODZIEŻ

propagowanie czytelnictwa

kształtowanie nawyków
czytelniczych od najmłodszych
lat

możliwość wykorzystania
posiadanych zasobów w
zakresie komponowania zajęć

oswajanie się z instytucjami
kulturalno - oświatowymi

satysfakcja płynąca z
kształtowania postaw
młodzieży w edukacji

nabywanie umiejętności i wiedzy
przypisanej do poszczególnych
zajęć w bibliotece

budowanie trwałych więzi ze
szkołami, przedszkolami

uatrakcyjnienie procesu
dydaktycznego

tworzenie pozytywnego
wizerunku instytucji w
środowisku lokalnym

korzystanie z atrakcyjnych form
spotkań czytelniczych

zaskarbianie przychylności
uczniów jako przyszłych
klientów w życiu dorosłym

umiejętność pracy w zespole

możliwość realizacji
pomysłów edukacyjnych
w większym zespole

wiara we własne możliwości

poczucie własnej wartości

wykazywanie się kulturą osobistą

rozpowszechnianie i
udostępnianie informacji

odwaga w podejmowaniu działań

szacunek do innych osób

umiejętność organizacji czasu
wolnego

umiejętność radzenia sobie z
trudnymi sytuacjami

szacunek do innych osób

poszerzanie wiedzy
zawodowej i pedagogicznej.

szacunek do książek
6
LITERATURA:
Hazard P. – Książki dzieci i dorośli, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1963.
Mystkowska H. – Książka w wychowaniu przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1983.
Mystkowska H. – Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa:
Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne,1991.
Papuzińska J. – Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji
Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007.
Papuzińska J. - Książki, dzieci, biblioteka : z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki
dziecięcej, Warszawa : Fundacja "Książka dla Dziecka", 1992.
Skrobiszewska H. - Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży, Warszawa :
Wiedza Powszechna, 1971.
7
Download