Komunikat Sadowniczy 8/2017 - Horti

advertisement
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
PROCAM Polska sugeruje wykonanie w najbliższych dniach zabiegów:
NAWOŻENIE:
WSZYSTKIE GATUNKI SADOWNICZE:
Ważnąną sprawą na najbliższy czas będzie łagodzenie objawów deficytu magnezu. Przebarwienia liści między
nerwami i ich ogólna jasność sugerują wykorzystanie produktu Pro Horti Micro Amin Mg w dawce 4 kg/ha na
wszystkich uprawach.
Pro Horti Micro Amin Mg to magnezowo- mikroelementowy nawóz dolistny z aminokwasami w formie łatwo
rozpuszczalnego mikrogranulatu. Każdy widoczny objaw niedoboru mikro lub makro składników wpływa
negatywnie na wielkość i jakość plonu. Pro Horti Micro Amin Mg dostarcza obok magnezu i siarki kompleks
składników mikroelementowych takich jak: bor, molibden, żelazo, miedź, cynk, mangan. Mikroelementy występują
w postaci chelatów IDHA. Aminokwas zawarty w produkcie znacznie przyspiesza wchłanianie oraz wykorzystanie
magnezu i pozostałych składników przez rośliny.
Magnez (Mg) jest bardzo ważnym pierwiastkiem dla roślin. Spełnia funkcje podstawowego składnika chlorofilu,
bierze udział w procesie fotosyntezy. Pobieranie Mg może być utrudnione poprzez wysoką zawartość potasu, azotu
w formie NH4 oraz wapnia. Niedobory magnezu występują często na roślinach mocno obciążonych zawiązkami i
owocami. Objawy deficytu magnezu przejawiają się chlorozami na liściach, zahamowaniem wzrostu,
wcześniejszym opadaniem liści oraz owoców, drobnymi i źle przechowującymi się owocami
Siarka (S) – jest jednym ze składników aminokwasów i białek. Niedobór siarki prowadzi do zahamowania wzrostu
głównie nadziemnych części roślin, jasnozielonych liści w wierzchołkowej części pędu oraz większej podatności na
warunki stresowe.
Bor (B) – wpływa na procesy wzrostowe, włącza wapń w strukturę ścian komórkowych („pompa ssąca”) i wpływa
na poprawę procesu zapłodnienia kwiatów (potencjał produkcyjny pylników, żywotność ziaren pyłku, wzrost
łagiewki pyłkowej) oraz procesy powstawania zawiązków owoców. Niedorozwój pąków oraz zamieranie kwiatów
(grusze), drobnienie, deformacja, ordzawienie i skorkowacenie owoców oraz większa tendencja do ich pękania – to
objawy braku boru. Dodatkowo owoce przedwcześnie dojrzewają i opadają, są mało smaczne i znacznie gorzej się
przechowują.
Molibden (Mo) – pomaga w przekształcaniu azotu azotynowego i poprawia żywotność pyłku, co usprawnia
zapylanie kwiatów i zawiązywanie nasion w owocach. Objawami niedoboru molibdenu są: drobne i pomarszczone
z licznymi plamkami nekrotycznymi liście wierzchołkowe, owoce zawierają mniej nasion.
Żelazo (Fe) – jest aktywatorem enzymów biorących udział w fotosyntezie, wchodzi w skład cytohormonów
(przenośników energii), wpływa na syntezę chlorofilu, asymilację oraz na jakość owoców. Niedobory żelaza to
głównie: chlorozy wierzchołkowych liści (nerwy pozostają ciemnozielone) oraz żółte liście wygięte ku górze (wzdłuż
nerwu głównego), a także przyhamowany wzrost młodych pędów.
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
Miedź (Cu) – to składnik enzymów (plastocyjanina) fazy świetlnej fotosyntezy, wpływa na rozwój i budowę tkanek.
Deficyt miedzi objawia się zwłaszcza latem (lipiec/sierpień): małe, łódkowato wygięte liście wierzchołkowe, które
brązowieją, zamierają i przedwcześnie opadają; drzewa mają opóźnione kwitnienie oraz gorsze zawiązywanie
owoców; występują tzw. „czarcie miotły” (silny niedobór) – wybijanie pąków z jednorocznych przyrostów oraz
dwuletnich pędów.
Cynk (Zn) – odpowiada za syntezę związków, enzymów (m.in. tryptofan) wpływających na wzrost i rozwój roślin,
podnosi odporność pąków oraz wytrzymałość kwiatów na przymrozki. Rośliny, u których stwierdzono deficyt cynku
mają: charakterystyczną rozetowatość liści (małe i wąskie) z żółtozielonymi chlorozami (pomiędzy głównymi
nerwami i na brzegach blaszki), zakłócony wzrost korzeni i pędów (wierzchołki obumierają), słabsze kwitnienie i
owocowanie (mniej zawiązanych pąków), owoce drobne i asymetryczne oraz podwyższona wrażliwość na niskie
temperatury.
Mangan (Mn) – uczestniczy w przemianach aminokwasów (arginaza), jest aktywatorem enzymów i fazy świetlnej
fotosyntezy, wpływa na jakość liści oraz owoców (zielona barwa skórki u grusz oraz jabłoni). Niedoboru manganu
są bardzo podobne jak w przypadku żelaza: jasnozielone liście z ciemniejszymi nerwami. Dodatkowo można się
spotkać z drobnymi, dobrze wybarwionymi ale mało soczystymi owocami oraz ogólnym zahamowaniem wzrostu
pędów.
Omówiony Pro Horti Micro Amin Mg jest uniwersalnym nawozem dolistnym, który należy stosować 2-4 razy w
uprawach ogrodniczych aby zapewnić optymalne odżywienie w magnez i kluczowe mikroelementy
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie wspomnianego już w poprzednim komunikacie nawożenia
fosforowo-wapniowego w oparciu o Pro Horti CalPhos. W tradycyjnych nawozach pierwiastki te wzajemnie się
blokują pod względem przyswajalności, ale w tym przypadku ich innowacyjne połączenie pozwala na jednoczesne
podanie wapnia i fosforu. Fosfor (P) jako główny składnik jest niezbędny w okresie podziałów komórkowych. Od
ilości komórek w zawiązkach zależy wielkość i jędrność owoców. Mając większą ilość komórek w zawiązkach łatwiej
jest uzyskać duże owoce, a co za tym idzie wyższy plon. Przy szkodach związanych z przemarznieciem
najsilniejszych kwiatów, musimy zadbać, aby pozostałe, (często słabsze kwiaty) miały wystarczająco dużo komórek,
by wyrosnąć do właściwych rozmiarów. Bardzo ważne jest dostarczenie także wapnia już na samym starcie, który
odpowiada za strukturę ścian komórkowych, a przez to także za jędrność owoców. Idealnym rozwiązaniem na
okres po kwitnieniu są 2 zabiegi Pro Horti CalPhos w dawce 5 l/ha. Produkt można mieszać z większością
fungicydów. Zaletą dodatkową produktu oprócz najwyższej jakości i dużej koncentracji składników jest to, iż nie
trzeba wykonywać 2 osobnych przejazdów wapniem (Ca) oraz fosforem (P). Pro Horti CalPhos charakteryzuje się
niskim pH co wpływa na zakwaszenie cieczy roboczej w opryskiwaczu, a przez to na przedłużenie trwałości wielu
środków ochrony roślin w mieszaninie zbiornikowej.
NIE ŁĄCZYMY NAWOZÓW Pro Horti CalPhos z ProHorti Micro Amin Mg lecz stosujemy je NA PRZEMIAN !!!
WSZYSTKIE GATUNKI SADOWNICZE:
Przy właściwym zawiązaniu się owoców zalecamy drugą dawkę nawozów azotowych lub wieloskładnikowych.
SULFAMO, PRO HORTI COMPLEX, BLAUCORN
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
JABŁOŃ:
PARCH JABŁONI
Według wskazań Spore Trap w Sandomierzu i badań mikroskopowych niemal nie ma już aktywnych zarodników
workowych parcha jabłoni. Praktyka jednak wykazuje, że na różnych odmianach różnie przebiega proces rozwoju
grzyba i co za tym idzie tempo rozwoju zarodni i zarodników. Z tego powodu zalecamy, aby w najbliższym czasie
kontynuować walkę z parchem asekuracyjnie zgodnie ze wskazaniami modeli chorobowych stacji pogodowych
I”Metos. Za koniecznością walki zapobiegawczej z parchem mogą świadczyć także pokazujące się nieśmiało
pojedyncze plamy parcha początkujące rozwój zarodników konidialnych odpowiedzialnych za infekcje wtórne tym
patogenem. Uważam, że do czerwcowego opadu zawiązków zaprzestanie ochrony przeciw parchowi jabłoni jest
nazbyt ryzykowne. Przypomnę, że przyrost masy liściowej jest jeszcze ciągle spory, a wskazania modeli
chorobowych nakazują dalsze działania ochronne. Także zamieszczone (poniżej danych infekcyjnych) a
odnotowane przez stacje opady wskazują na możliwe zmycie zastosowanego poprzednio preparatu.
Po kwitnieniu zalecamy stosowanie fungicydów z grupy strobiluryn i preparaty układowe zawsze z dodatkiem
preparatów kontaktowych i najlepiej naprzemiennie z preparatami kontaktowymi. Według poniższej lub
zmienionej kolejności, ale tak, aby co drugi zabieg był także zabiegiem uwzględniającym walkę z mączniakiem.




Kaptan + Pro Horti CalPhos
Zato (parch, mączniak) + Kaptan/Orthocide/Raptan/Captan
Kaptan + Pro Horti Micro Amin Mg
Argus/Score (parch, mączniak) + Kaptan/Orthocide/Raptan/Captan
Na obecny czas w moim rozumieniu dobrym rozwiązaniem po deszczach, I najlepiej przed niedzielą będzie jako
pierwszy zabieg przeciwko parchowi, mączniakowi i szkodnikom (o ile zostaną stwierdzone przekroczone ich
progi szkodliwości):
 Argus/Score (parch, mączniak) + Kaptan/Orthocide/Raptan/Captan
+ preparat owadobójczy (Piorun/Mospilan/Calypso lub tym podobny)
MĄCZNIAK JABŁONI.
Należy pamiętać, że mączniak jabłoni potobnie jak i inne choroby grzybowe zwalczany powinien być poprzez
walkę zapobiegawczą. Nikt już chyba nie próbuje walczyć z parchem najpierw wpuszczając go do sadu i
podejmując dopiero walkę wyniszczającą. Niestety w przypadku mączniaka popełniane są przez wielu karygodne
błędy, poprzez zapoczątkowanie walki w okresie uwidocznionych już silnych objawów z intensywnym białym
nalotem na pędach. Mączniaka można zaliczyć do chorób o cyklach wieloletnich i dlatego podobnie jak przy parchu
jabłoni powinna być ściśle zaplanowana walka zapobiegawcza. Gdyby od początku posadzonych drzewek w sadzie
stosować przykładowo wiosenne dwa zabiegi preparatami siarkowymi (Siarkol Extra 80 WP, Arysta Siarka 80
WG), dwa zabiegi strobilurynami ( Zato 50 WG), dwa zabiegi grupą SDHI ( Fontelis 200 SC, Luna Experience 400
SC), dwa zabiegi grupą preparatów układowych (Argus 250 EC, Score 250 EC), 2-3 zabiegi fosforynami potasu
(PROFOS 100), 1 zabieg preparatem krzemowym ( Pro Horti SiMax) i jeden pozbiorczy zabieg węglanem potasu,
to mając jeszcze w rezerwie kilka preparatów jak Nimrod 250 EC, Topas 100 EC, Domark 100EC, Kendo 50EW,
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
walka zapobiegawcza z tym patogenem nie powinna być trudna. Gorzej jest, jak zaczynamy walczyć z
mączniakiem jak już w sadzie powszechnie występuje. Wtedy najbardziej polecane zdaje się być wycinanie,
wynoszenie i spalanie chorych pędów w czasie całego okresu wegetacji, a także spoczynku roślin.
Na obecny czas w moim rozumieniu dobrym rozwiązaniem po deszczach, I najlepiej przed niedzielą będzie jako
pierwszy zabieg przeciwko parchowi, mączniakowi i szkodnikom (o ile zostaną stwierdzone przekroczone ich
progi szkodliwości):
 Argus/Score (parch, mączniak) + Kaptan/Orthocide/Raptan/Captan
+ preparat owadobójczy (Piorun/Mospilan/Calypso lub tym podobny)
Wskazania stacji dotyczące pierwszych silnych infekcji parcha jabłoni po dniu 21.05.2017:
Bilcza, gm. Obrazów (00000ADA)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 05:00:00)
Bończa, gm. Warka (00001C3C)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 17:00:00)
Borzęcin, gm. Błędów (000027C8)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 13:00:00)
Brzezna, gm. Podegrodzie (00000662)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 17:00:00)
Chomentówek, gm. Chmielnik (000026E5)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 01:00:00)
Czarny Potok, gm. Łącko (00001B49)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-25 18:00:00)
Franopol, gm. Biała Rawska (00002222)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 05:00:00)
Gryfice (00000660)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 14:00:00)
Grzymkowice, gm. Biała Rawska (00001C44)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 12:00:00)
Głudna, gm. Błędów (00002802)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 15:00:00)
Jaworska Wola, gm. Sienno (00000AD4)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 07:00:00)
Kaleń, Sadkowice (00001379)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 15:00:00)
Kamieńszczyzna, Rybno (00001ADF)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 13:00:00)
Klępie Górne, gm Stopnica (00001B4E)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 20:00:00)
Klonowa Wola, gm. Warka (00001234)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 15:00:00)
Koniecmosty, gm. Wiślica (00000AD6)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 05:00:00)
Kozietuły, gm. Mogielnica (00000661)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 15:00:00)
Krasne Lasocice, gm. Jodłownik (00001B3C)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-25 16:00:00)
Lipowa, gm. Opatów (00001296)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 02:00:00)
Milczany, gm. Samborzec (00203785)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 06:00:00)
Niedźwiada, gm. Niedźwiada (00000ACA)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-25 08:00:00)
Olszana, gm. Podegrodzie (00001B46)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 20:00:00)
Ostrołęka, gm. Samborzec (00001238)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 03:00:00)
Patoki, Nieborów (00001ADE)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 09:00:00)
Pawłówka, gm. Chynów (00001ADD)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 22:00:00)
Pęchów, gm. Klimontów, (00001AE2)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 05:00:00)
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
Piotrowice Wielkie, Garbów (00002CE5)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 18:00:00)
Prusy, Głuchów (00001AE1)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 13:00:00)
Rachanie, gm. Rachanie (00002CE2)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-22 01:00:00)
Rudniczek, Stryków (000027F9)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 12:00:00)
Sójki Parcel , gm. Strzelce (00001C3E)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 08:00:00)
Strzeszkowice, Niedrzwica Duża (00002CE1)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 03:00:00)
Świężyce, gm. Koprzywnica (00001AE3)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 23:00:00)
Świnice Warckie. (00001AE0)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 09:00:00)
Świniokierz Dworski, Tomaszów Maz. (00001C45)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 10:00:00)
Wichradz, gm. Warka (00002801)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 10:00:00)
Zabostów Duży, Łowicz (00001B3E)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 09:00:00)
Łącko, gm. Łącko (00001B4F)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 21:00:00)
Łososina Dolna, gm. Łososina Dolna (00001B3F)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-25 17:00:00)
Wskazania ilości opadów od niedzieli do czwartku w kolejności od wartości największych:
Rachanie, gm. Rachanie (00002CE2)
55
Klępie Górne, gm Stopnica (00001B4E)
37.8
Albigowa, gm. Łańcut (0000221F)
25.8
Rudniczek, Stryków (000027F9)
21.2
Patoki, Nieborów (00001ADE)
18
Góra Św. Jana, gm. Jodłownik (0000137D)
17.6
Świniokierz Dworski, Tomaszów Maz. (00001C45)
16.6
Kurów, gm. Zelów (00002CE4)
16.4
Komorniki, gm. Raciechowice (0000123C)
15.8
Koniecmosty, gm. Wiślica (00000AD6)
14.6
Prusy, Głuchów (00001AE1)
14
Milczany, gm. Samborzec (00203785)
12.8
Trzepnica Kolonia, gm. Łęki Szlacheckie (000020AA)
12.4
Sójki Parcel , gm. Strzelce (00001C3E)
12.2
Niedźwiada, gm. Niedźwiada (00000ACA)
11.8
Lipowa, gm. Opatów (00001296)
11.6
Ostrołęka, gm. Samborzec (00001238)
10.2
Świężyce, gm. Koprzywnica (00001AE3)
10
Chomentówek, gm. Chmielnik (000026E5)
9.4
Dziuchów, gm. Niemce (00000AC9)
9
Wichradz, gm. Warka (00002801)
9
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
Bogoria, gm. Łoniów (00001C3F)
8.8
Grzymkowice, gm. Biała Rawska (00001C44)
8.8
Pęchów, gm. Klimontów, (00001AE2)
8.8
Klonowa Wola, gm. Warka (00001234)
8.4
Krasne Lasocice, gm. Jodłownik (00001B3C)
7.6
Kaleń, Sadkowice (00001379)
7.4
Strzeszkowice, Niedrzwica Duża (00002CE1)
7.4
Bończa, gm. Warka (00001C3C)
6.8
Jaworska Wola, gm. Sienno (00000AD4)
6.8
Borzęcin, gm. Błędów (000027C8)
6.6
Piotrowice Wielkie, Garbów (00002CE5)
6.6
Łososina Dolna, gm. Łososina Dolna (00001B3F)
6.4
Bilcza, gm. Obrazów (00000ADA)
6.2
Kozietuły, gm. Mogielnica (00000661)
5.8
Świnice Warckie. (00001AE0)
5.8
Łącko, gm. Łącko (00001B4F)
5
Mieścisko (00000E67)
4.6
Brzezna, gm. Podegrodzie (00000662)
4.2
Chechło, Strzelce Opolskie (00002CE3)
4.2
Gryfice (00000660)
3.6
Głudna, gm. Błędów (00002802)
3.4
Gaj Mały, gm. Obrzycko (0000221D)
3.2
Kadcza, gm. Łącko (00001B48)
2.6
Kamieńszczyzna, Rybno (00001ADF)
2.6
Olszana, gm. Podegrodzie (00001B46)
2.2
Modzurów, Rudnik (00000664)
1
Moszczenica, gm. Stary Sącz (00000E26)
1
Czarny Potok, gm. Łącko (00001B49)
0.4
Jachimowice, gm. Samborzec (00001C41)
0.2
Pawłówka, gm. Chynów (00001ADD)
0.2
Stanisławowo, gm. Serock (00002800)
0.2
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
SZKODNIKI
Na dzień dzisiejszy brak jest w lustrowanych losowo plantacjach stwierdzono coraz częściej przekroczenia progów
szkodliwości ze strony szkodników (głównie owocnic, mszyc). Koniecznym zatem się staje zlustrowanie swoich
plantacji pod względem występowania głównie mszyc ale i zwójkówek i owocówki. Bardzo dobrym sposobem w
przypadku braku pułapek feromonowych jest dodatkowo wjechanie nocą do sadu ciągnikiem na włączonych
światłach w celu stwierdzenia występujących nocnych szkodliwych motyli zwójek i owocówek krążących wokół
ciągnika.
W przypadku stwierdzenia szerokiej gamy szkodników zalecamy uniwersalne rozwiązania typu: Piorun 200SL
/Stonkat 20SP/Mospilan 20SP/Calypso 480 SC, (zgodnie z ich rejestracją)
W jabłoniach dopuszcza się także wykorzystanie produktu Reldan 240 SC w maksymalnej dawce 2,7 l/ha. Jednak
w przypadku certyfikowania owoców w ramach dobrowolnego systemu INTEGROWANEJ PRODUKCJI, warto tą
sprawę zweryfikować z jednostką certyfikującą. Dopuszcza się wszak w 2017 roku produkt Reldan 240 SC jednak
tylko w ograniczonym zakresie – (stosowanie środków fosforoorganicznych stosować 1–2/sezon, głównie wczesną
wiosną).
http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/Wykaz_zoocydow_IP_w_uprawach_sadowniczych_01.01.2017.pdf
Obserwuję sporo uszkodzeń w postaci dziur na liściach. W obecnym czasie stwierdzam dużą populację pożytecznych
chrząszczy z rodziny omomiłków. Owady te są drapieżne i zjadają mszyce oraz inne drobne owady. Zdolny do lotu.
Aktywny w dzień. Można go łatwo spotkać od maja do czerwca, często podczas aktu płciowego. Czarne larwy (ok. 2 cm), żyją
na powierzchni ziemi, gdzie odżywiają się larwami owadów i ślimakami. W okresie deficytu szkodników potrafią wygryzać
znaczne dziury w liściach m.in. na leszczynach, malinach, truskawkach i innych gatukach np. typu pokrzywa
GRUSZA:
Parch, rak, rdza gruszy:
 Zato 50 WG (parch, mączniak) 0,15 kg/ha + Kaptan 3kg/ha/Orthocide/Raptan/Captan/Kapłan 1,9kg/ha
Rośnie populacja miodówek. Zabiegi insektycydami wykonujemy jako wieczorny zabieg
Zalecamy: FORTECA 0,75 l/ha + zwilzacz Silwet-Pro.
Substancja aktywna - Abamektyna – rozkłada się na słońcu
Silwet można zastąpić produktem SILTAC 0,1 - 0,15%.
Dużo wody!
Nie łączyć Siltac ze zwilżaczami w tym także z Silwetem. SILTAC jest sam w sobie zwilżaczem, a połączenie z
dodatkowym zwilżaczem może częściowo zneutralizować efekt. PROCAM 19.05.2017.
Nie łączyć SILTAC z kaptanem. Zdolności zwilżające preparatu SILTAC mogą doprowadzić do dostania się kaptanów
głębiej niż tylko jako produkty kontaktowe, co w konsekwencji może powodować fitotoksyczności zwłaszcza w
okresie pierwszych tygodniu po kwitnieniu grusz.
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
WIŚNIA, CZEREŚNIE, ŚLIWA i in pestkowe - po okresie intensywnych infekcji
brunatnej zgnilizny drzew pestkowych zalecamy dalsze wycinanie porażonych pędów
Obserwujemy dużą populację owocnic na śliwach i zwiększoną ilość mszyc z przekroczonymi progami
ich szkodliwości na wszystkich pozostałych gatunkach pestkowych.
Zalecamy uniwersalny zabieg: Mospilan (i odpowiedniki) 0,125 kg/ha lub Calypso 0-15 l/ha zgodnie z aktualnymi
rejestracajami na etykiecie produktów.
NAWOŻENIE- patrz jak inne gatunki
Sady pestkowe przemarznięte:
Także w sadach przemarzniętych koniecznym jest kontynuowanie zabiegów ochroniarskich.
Zaniedbanie ochrony przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych przy uwzględnieniu tegorocznego
potencjału choroby, często prowadzi nawet do śmierci drzew w trakcie sezonu wegetacyjnego, albo przy mroźnej
zimie.
Także z uwagi na ogrom uszkodzeń kwiatów przez mróz, może dochodzić dodatkowo do porażenia drzew
chorobami bakteryjnymi – głównie rakiem bakteryjnym drzew. Tym bardziej jest to prawdopodobne, gdyż w wielu
lokalizacjach obserwuję także zimowe uszkodzenia mrozowe. Dużą rolę w ograniczeniu presji chorób bakteryjnych
służą preparaty miedziowe i fosforynowe. Wśród środków ochrony roślin wytypować można wiele rozwiązań
produktowych z produktem Miedzian 50 WP. Pamiętać jednak należy, że przy stosowaniu nawozów miedziowych
(Miedź Cu 50WP, Miedź Extra 350 SC, Cupros 50 WP, Blucos 50 WP, Seicos 85 WP, Lentor W 50 WP), często
mamy do czynienia z analogicznymi substancjami co środki ochrony roślin, i dublowanie zabiegów jedną i drugą
grupą, może powodować zbyt duże nawarstwienie się produktu na liściach i fitotoksyczność.
Preparaty miedziowe należy stosować tylko na suchy liść i najlepiej w połączeniu z nawozami ProHorti NPK w celu
odbudowania wigoru roślin.
Wśród fosforynów na uwagę zasługuje PROFOS 100 stosowany dwukrotnie po kwitnieniu w dawce 1,5-2 l/ha
Wskazania stacji dotyczące pierwszych silnych infekcji moniliozy po dniu 21.05.2017:
Albigowa, gm. Łańcut (0000221F)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 18:00:00)
Bogoria, gm. Łoniów (00001C3F)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-22 22:00:00)
Bończa, gm. Warka (00001C3C)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 10:00:00)
Borzęcin, gm. Błędów (000027C8)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 05:00:00)
Brzezna, gm. Podegrodzie (00000662)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Błotnik, gm. Cedry Wielie (0000065F)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 00:00:00)
Chechło, Strzelce Opolskie (00002CE3)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 12:00:00)
Chomentówek, gm. Chmielnik (000026E5)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 06:00:00)
Czarny Potok, gm. Łącko (00001B49)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 12:00:00)
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
Dziuchów, gm. Niemce (00000AC9)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Franopol, gm. Biała Rawska (00002222)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 05:00:00)
Góra Św. Jana, gm. Jodłownik (0000137D)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 01:00:00)
Gryfice (00000660)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-22 02:00:00)
Grzymkowice, gm. Biała Rawska (00001C44)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 07:00:00)
Głudna, gm. Błędów (00002802)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-22 23:00:00)
Jachimowice, gm. Samborzec (00001C41)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 05:00:00)
Jaworska Wola, gm. Sienno (00000AD4)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Kadcza, gm. Łącko (00001B48)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 02:00:00)
Kaleń, Sadkowice (00001379)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Kamieńszczyzna, Rybno (00001ADF)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 01:00:00)
Klępie Górne, gm Stopnica (00001B4E)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Klonowa Wola, gm. Warka (00001234)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 00:00:00)
Komorniki, gm. Raciechowice (0000123C)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 13:00:00)
Kozietuły, gm. Mogielnica (00000661)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Krasne Lasocice, gm. Jodłownik (00001B3C)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Kurów, gm. Zelów (00002CE4)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 05:00:00)
Lipowa, gm. Opatów (00001296)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 03:00:00)
Mieścisko (00000E67)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-24 05:00:00)
Milczany, gm. Samborzec (00203785)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 00:00:00)
Moszczenica, gm. Stary Sącz (00000E26)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 00:00:00)
Niedźwiada, gm. Niedźwiada (00000ACA)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Ostrołęka, gm. Samborzec (00001238)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Paluzy, gm. Bisztynek (00000E66)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 01:00:00)
Patoki, Nieborów (00001ADE)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 11:00:00)
Pawłówka, gm. Chynów (00001ADD)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 00:00:00)
Pęchów, gm. Klimontów, (00001AE2)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 12:00:00)
Piotrowice Wielkie, Garbów (00002CE5)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 02:00:00)
Prusy, Głuchów (00001AE1)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-22 02:00:00)
Sójki Parcel , gm. Strzelce (00001C3E)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 03:00:00)
Strzeszkowice, Niedrzwica Duża (00002CE1)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 12:00:00)
Świnice Warckie. (00001AE0)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-22 04:00:00)
Wichradz, gm. Warka (00002801)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-23 22:00:00)
Zabostów Duży, Łowicz (00001B3E)
Pierwsze wystąpienie - 100%
(2017-05-21 00:00:00)
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
ROŚLINY JAGODOWE:
MALINA:
RDZA MALINY – obserwujemy w wielu lokalizacjach bardzo duże nasilenie ze strony rdzy. Patogen ten w tym roku
widoczny już jest nie tylko na odmianie POLKA, ale co jest dla wielu zaskoczeniem także na odmianie POLANA i to
w bardzo dużym nasileniu.
Zalecamy Zato 50 WG 0,2 kg/ha lub Luna Sensation 0,6-0,8 l/ha lub Luna Experience 0,6 l/ha. Produkty te
zwalczają także szarą pleśń, zatem w sytuacji ich wykorzystania, nie wykonujemy dodatkowych zabiegów
przeciwko szarej pleśni. Luny zawierają po dwie substancje:
- Luna Sensation (SDHI oraz strobiluryne),
- Luna Experience (SDHI oraz IBE-tebukonazol)
Zalecamy wykonywać zabiegi naprzemiennie rotacyjnie, czyli za każdym razem innym produktem.
SZARA PLESN to nie tylko choroba owoców. Należy zabezpieczać liście, pędy i przede wszystkim kwiaty.
Polecamy Mythos 2,5 l/ha lub preparaty zawierające kaptan np. Kapłan 1,9 kg/ha lub preparaty zawierające tiuram
np. Sadoplon 4 kg/ha.
Mączniak prawdziwy truskawki: Zato 50 WG (0,25 kg/ha) / Signum 33 WG (1,8 kg/ha).
Stosując nawóz o działaniu fungistatycznym: ProFos 100 (1,0-2,0 l/ha) znacznie ograniczamy mączniaka.
Dalej obserwujemy zwiększoną liczbę roztocza truskawkowego i szpeciela malinowego.
Zalecamy zastosowanie rozwiązania SILTAC 0,2% (200 l/ha) + Forteca Pro w dawce 0,75-1,2 l/ha.
Kwieciak malinowiec:
Stwierdzono coraz widoczniejsze występowanie kwieciaka w postaci charakterystycznych objawów żerowania małe okrągłe dziurki na liściach.
Na plantacjach zaatakowanych należy wykonać wieczorny zabieg zwalczający:
Mospilan 20 SP i odpowiedniki (0,2 kg/ha) lub Decis Mega 50 EW (0,25 l/ha) /
NAWOŻENIE- patrz jak inne gatunki
PORZECZKA CZARNA:
Obserwujemy dalej zwiększoną liczbę migrującego wielkopąkowca porzeczkowego i mszyc.
Zalecamy zastosowanie SILTAC 0,2% (1 l/ 500 l wody/ha) lub Ortus lub Envidor.
Zabieg zwalcza mszyce, przędziorki, wielkopąkowca, i wile innych drobnych szkodników.
Obserwujemy pierwsze objawy rdzy – zalecamy Dithane NeoTec 2 kg/ha lub Zato 50 WG 0,2 kg/ha
Opadzina liści – polecamy Dithane NeoTec 2 kg/ha lub Zato 0,2 kg/ha lub Kapłan 80WG 1,9 kg/ha
NAWOŻENIE- patrz jak inne gatunki
Komunikat sadowniczy nr 8/2017
26.05.2017
TRUSKAWKA:
Obserwujemy zwiększoną liczbę roztocza truskawkowego.
Zalecamy zastosowanie rozwiązania SILTAC 0,2% (200 l/ha) + Forteca Pro w dawce 0,75-1,2 l/ha.
SZARA PLESN to nie tylko choroba owoców. Należy zabezpieczać liście, pędy i przede wszystkim kwiaty.
Polecamy Mythos 2,5 l/ha lub preparaty zawierające kaptan np. Kapłan 1,9 kg/ha lub preparaty zawierające tiuram
np. Sadoplon 4 kg/ha.
Mączniak prawdziwy truskawki: Zato 50 WG (0,25 kg/ha) / Signum 33 WG (1,8 kg/ha).
Stosując nawóz o działaniu fungistatycznym: ProFos 100 (1,0-2,0 l/ha) znacznie ograniczamy mączniaka.
Kwieciak malinowiec:
Stwierdzono coraz widoczniejsze występowanie kwieciaka w postaci charakterystycznych objawów żerowania małe okrągłe dziurki na liściach. Na plantacjach zaatakowanych należy wykonać wieczorny zabieg zwalczający:
Mospilan 20 SP i odpowiedniki (0,2 kg/ha) lub Decis Mega 50 EW (0,25 l/ha) /
NAWOŻENIE- patrz jak inne gatunki
Obserwuję sporo uszkodzeń w postaci dziur na liściach. Często jednak takie objawy występują na skutek żeru
innych chrząszczy. W obecnym czasie stwierdzam dużą populację pożytecznych chrząszczy z rodziny omomiłków.
Owady te są drapieżne i zjadają mszyce oraz inne drobne owady. Zdolny do lotu. Aktywny w dzień. Można go
łatwo spotkać od maja do czerwca, często podczas aktu płciowego. Czarne larwy (ok. 2 cm), żyją na powierzchni
ziemi, gdzie odżywiają się larwami owadów i ślimakami. W okresie deficytu szkodników potrafią wygryzać
znaczne dziury w liściach.
ZACHĘCAMY DO OGLĄDANIA NASZYCH KOMUNIKATÓW TAKŻE W WERSJI VIDEO. WSZYSTKIE KOMUNIKATY W
OBU WERSJACH UMIESZCZAMY NA: http://www.horti.procam.pl/komunikaty
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Krzysztof Gasparski,
tel. 795 462 252,
E-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards