Laboratorium systemów baz danych 1

advertisement
Laboratorium systemów baz danych 1
Kod przedmiotu
WKHLSBD1
LICZBA GODZIN
ECTS 1,5
Imię i Nazwisko organizującego
Prof . hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov
w
l
Kurs nie egzaminacyjny –
laboratoryjny
15 tygodni zajęć
2
Kursy poprzedzające
Zaliczenie
bez odrębnej sesji
egzaminacyjnej, na
podstawie ocen bieżących
Bazy danych, Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych
PROGRAM RAMOWY
CELE KURSU
Zapoznanie z nowym systemem zarządzania obiektowo relacyjnymi bazami danych - PostgreSql. Poznanie
nowych zagadnień związanych z bazami danych(transakcje, blokady, procedury przechowywane i wyzwalane,
poziomy izolacji…).
TREŚCI KSZTAŁCENIA
LABORATORIA:
Instalacja systemu PostgreSql
Administracja SZBD cz.1
Administracja SZBD cz.2
Projektowanie baz danych
Transakcje i blokady
Procedury przechowywane i wyzwalane
GUI dla PostgreSql
Dostęp do danych w PostgreSql w aplikacjach okienkowych – JAVA,C++
Dostęp do danych w PostgreSql w aplikacjach internetowych – ASP,PHP
Aplikacja z wykorzystaniem systemu PostgrSql
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Kształtowanie umiejętności projektowania baz danych, pracy z danymi z bazy danych w różnych technologiach
i administracji i programowania systemu PostgreSql.
WYKAZ ŹRÓDEŁ (PODRĘCZNIKI I SKRYPTY)
1.
2.
3.
4.
„Bazy danych i PostgreSql. Od podstaw.”, Helion 2002
„PostgreSql 7.2. Ćwiczenia praktyczne.”, Helion 2002
www.postgresql.org
„PostgreSql. Praktyczny przewodnik”, Helion 2002
Laboratorium systemów baz danych 2
Kod przedmiotu
WKHLSBD2
LICZBA GODZIN
Kursy poprzedzające
ECTS 1,5
Imię i Nazwisko organizującego
Prof . hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov
w
l
Kurs nie egzaminacyjny –
laboratoryjny
15 tygodni zajęć
2
Zaliczenie
bez odrębnej sesji
egzaminacyjnej, na
podstawie ocen bieżących
bazy danych, systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych,
laboratorium systemów baz danych cz1
PROGRAM RAMOWY
CELE KURSU
Zapoznanie z Systemem MS SQL Server. Poznanie nowych zagadnień związanych z bazami danych i
aplikacjami bazodanowymi. Poznanie technologii ASP.NET do współpracy z bazami danych.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
LABORATORIA:
Tworzenie, modyfikacja i usuwanie bazy danych w MS SQL Server 2000
Zabezpieczenia logowania i użytkownika, uprawnienia bazy danych cz.1
Zabezpieczenia logowania i użytkownika, uprawnienia bazy danych cz.2
Projektowanie bazy danych
Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
Odtwarzanie bazy danych
Wstęp do platformy .NET oraz zapoznanie ze środowiskiem projektowym Visual Studio .NET
Tworzenie formularzy ASP .NET oraz ich oprogramowanie
Dostęp do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.NET w Visual Studio .NET
Tworzenie prostej aplikacji internetowej z wykorzystaniem MS SQL Server oraz Visual Studio .NET
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Dalsze kształtowanie umiejętności projektowania baz danych i administracji kolejnym systemem zarządzania
bazami danych.
WYKAZ ŹRÓDEŁ (PODRĘCZNIKI I SKRYPTY)
1. „MS SQL Server dla każdego” Helion
2. Microsoft Official Curriculum #2310 „Developing Microsoft ASP.NET
Web Applications Using Visual Studio .NET”
3. Microsoft Official Curriculum #2072 “Administering a Microsoft SQL Server 2000
database”
Download