Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność mieszkańców

advertisement
Archiwum Państwowe w Radomiu
Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność
mieszkańców Radomia i okolic w latach I Wojny
Światowej
Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność mieszkańców Radomia i okolic w latach I Wojny Światowej.
Katalog wystawy.
oprac. Aleksandra Nosowska, Ewelina Majsterek, wyd. Archiwum Państwowe w Radomiu, Radom 2015,
CENA: 35 zł
Katalog wystawy pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Radomiu. Katalog zawiera
reprodukcje materiałów pochodzących głównie z zasobu Archiwum. Są to materiały z zespołu Akt miasta Radomia, ale
także Zbioru Ikonografików czy Zbioru afiszów, plakatów i druków ulotnych. Na ekspozycji znajdą się również skany
fotografii z zasobu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, skany gazet ze zbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz materiały z kolekcji prywatnych.
1
Download