1.Spektrofluorymetr UV/VIS/NIR

advertisement
Załącznik 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)
L
p
Przedmiot
1
Jednostka
Organizacyjna
Dostawa
Gwarancja
nie dłuższa niż:
nie krótsza
niż:
Spektrofluorymetr
UV/VIS/NIR
12 tygodni
12 m-cy
Instytut Fizyki
Doświadczalnej
2
Detektory NIR
12 tygodni
12 m-cy
Instytut Fizyki
Doświadczalnej
3
Układ do liczenia fotonów
12 tygodni
12 m-cy
Instytut Fizyki
Doświadczalnej
Zawartość
1.Spektrofluorymetr UV/VIS/NIR ..........................................................................................................2
2.Detektory NIR ......................................................................................................................................4
3.Układ do liczenia fotonów ...................................................................................................................5
1.Spektrofluorymetr UV/VIS/NIR
1. Spektrofluorymetr UV/VIS/ NIR, komputer
A.
Spektrograf:
1. typ Czerny-Turner
2. z korygowanym zwierciadłem toroidalnym
3. apertura f/6.5
4. ogniskowa 500 mm
5. rozmiar płaszczyzny ogniskowej (W x H) 28 x 14 mm
6. mechaniczny zakres pomiarowy* 0 to 1200 nm
7. dyspersja odwrotna (nominalna)* 1.7 nm/mm
8. dwa wejścia, jedno zakończone szczeliną a drugie przystosowane do montażu światłowodu
9. szerokość szczeliny wejściowej i wyjściowej kontrolowana ręcznie: 10μm to 3mm
10. dwa wyjścia umożliwiające montaż fotopowielaczy
11. rozdzielczość* 0.05 nm dla szerokości szczeliny wyjściowej 10μm
12. zmotoryzowana karuzela trzech siatek (automatyczna zmiana siatek)
13. siatka na podczerwień 300 linii/mm, zoptymalizowana dla 1100-1200 nm
14. siatka 2400 linii/mm, zoptymalizowana dla 500 nm
15. siatka na zakres widzialny 1200 linii/mm, zoptymalizowana dla 500 nm
16. światłowód 2 m zakończony końcówką SMA, na zakres spektralny 200-2000 nm i 500-2000 nm
17. pełna kontrola urządzenia przez oprogramowanie za pomocą interfejsu USB 2.0
18. zasilanie urządzenia 240 V
19. instalacja urządzenia
* wartości podane dla siatki 1200 l/mm oraz szerokości szczeliny 10μm dla długości fali 435.8nm
B.
Źródło światła:
1. lampa ksenonowa łukowa o mocy ≥ 200 W o temperaturze barwnej ≥ 6000 K sztuk. 3
2. maksymalna wydajność lampy osiągalna po ≤ 10 min od włączenia
3. oświetlacz z lustrem eliptycznym o ogniskowej około 380 mm
4. okienko wyjściowe – wysokiej czystości szkło kwarcowe
5. kąt wiązki wyjściowej 12,7
6. zapewnione chłodzenie w obiegu zamkniętym
7. temperatura pracy od 0 do 40oC
8. wymiary ≤ 120x120x250 mm
9. zasilacz 240 V/ 50 Hz, zabezpieczenie 2.5 A zwłoczne
10. zabezpieczenie przeciążeniowe 10 A/250 V szybkie
11. moc znamionowa od 100 do 200 W
12. napięcie pracy do 35 V przy prądzie 10 A
13. tętnienie napięcia przy max prądzie ≤ 10 mV
14. stabilność zasilacza po osiągnięciu temp. pracy ≤ 0.2%
15. stabilność oświetlenia (RMS)  1%
16. liniowa regulacja napięcia (RMS): 0.01%
C. Komputer
Stacja robocza PC rekomendowana przez producenta Spektrofluorymetru o odpowiedniej mocy obliczeniowej. W
skład referencyjnego zestawu wchodzi sprzęt o minimalnych parametrach: Procesor: dwurdzeniowy, 4- wątkowy,
pamięć podręczna CACHE 3 MB, szybkość zegara 2,7 Ghz, wsparcie dla sprzętowej wirtualizacji. Pamięć: 4Gb.
Nagrywarka: DVD
2.Detektory NIR
A. Detektor I:
1. dioda APD o zwiększonej wydajności w zakresie UV na zakres spektralny od 200 do 1000 nm,
2. obudowa umożliwiająca zamontowanie diody na pręcie zakończonym gwintem M4 oraz w systemie typu
klatkowego
3. przełączalne zasilanie bateryjne 12V i 200mA oraz sieciowe 240 V
4. typowa czułość 25 A/W dla długości fali 600 nm przy wzmocnieniu 50
5. powierzchnia aktywna detektora ≥ 1 mm
6. maksymalne wzmocnienie 2.5x106 V/W
7. nasycenie przy ciągłym oświetleniu 1.5 µW
8. NEP ≤ 0.18 pW/Hz
9. wyjście BNC, 50 Ω
10. offset DC na wyjściu ≤ ±15 mV
11. pasmo przepustowości (3dB) DC – 50 MHz
B. Detektor II:
1. dioda APD o zwiększonej wydajności w zakresie UV na zakres spektralny od 900 do 1700 nm,
2. obudowa umożliwiająca zamontowanie diody na pręcie zakończonym gwintem M4 oraz w systemie typu
klatkowego
3. przełączalne zasilanie bateryjne 12V i 200mA oraz sieciowe 240 V
4. typowa czułość 9 A/W dla długości fali 1500 nm przy wzmocnieniu 10
5. powierzchnia aktywna detektora ≥ 0.2 mm
6. maksymalne wzmocnienie 0.9x106 V/W
7. nasycenie przy ciągłym oświetleniu 4.2 µW
8. NEP ≤ 0.46 pW/Hz
9. wyjście BNC, 50 Ω
10. offset DC na wyjściu ≤ ±15 mV
11. pasmo przepustowości (3dB) DC – 50 MHz
3.Układ do liczenia fotonów
3. Układ do zliczania fotonów
A.
Licznik typu LOCK IN
mod pracy
Napięcie
czułość
2 nV to 1 V
impedancja
FET
bipolarna
10 MΩ// 30 pF
10 kΩ // 30 pF
szumy
FET
bipolarne
5 nV/√Hz at 1 kHz
2 nV/√Hz at 1 kHz
współczynnik tłumienia
współbieżnego
> 100 dB at 1 kHz
dokładność wzmocnienia
filtr wejściowy
mod pracy
Prąd
Dynamika
Częstotliwość
tylko A, tylko B, różnicowy
0,2% w całym zakresie
50, 60, 100, 120 Hz
niskoszumowy lub
szerokopasmowy
czułość
niskoszumowa
szerokopasmowa
2 fA to 10 nA
2 fA to 1 µA
Impedancja
niskoszumowa
szerokopasmowa
< 2.5 kΩ
< 250 Ω
Szumy
niskoszumowe
szerokopasmowe
13 fA/√Hz
130 fA/√Hz
wzmocnienie
niskoszumowe
szerokopasmowe
≤ 0.6% w środku pasma
≤ 0.6% w środku pasma
> 100 dB
1 mHz to 250 kHz
liczba faz
Rodzaj detekcji
harmoniczne
stała czasowa
możliwe konfiguracje
Wyjście
szybkie wyjście:
napięcie dla całego zakresu
wejściowego
impedancja
częstotliwość odświeżania
inne wyjścia:
10 µs to 640 µs
X & Y or X & MAG
±2.5 V liniowe do ±300% f.s.
1 kΩ
166 kHz
6 dB/oktawę
stała czasowa
możliwe konfiguracje
5 ms to 100 ks
X, Y, R, q, szumy, stosunki, log
napięcie dla całego zakresu
wejściowego
±10.0 V liniowe do ±110 f.s.
częstotliwość odświeżania
zmiana
zakres amplitud
Pomocnicze
sterowanie
nF (nF < 250 kHz, n < 65,536)
zmiana
impedancja
Oscylator
2
1 kΩ
200 Hz
6, 12, 18 and 24 dB/oktawę
1 µV to 5 V
zmiana amplitudy
liniowa, manualna lub przez
komputer
rozdzielczość amplitudowa w
zakresie
1 µV to 4 mV
4 mV to 500 mV
501 mV to 2 V
2.001 V to 5 V
1 µV
125 µV
500 µV
1.25 mV
zakres częstotliwości
1 mHz to 250 kHz
zmiana częstotliwości
liniowa, manualna lub przez
komputer
impedancja
50 Ω
3 ADC & 4 DAC z ±1 mV
rozdzielczością, ±10 mV
dokładności w zakresie ±10 V, 8
logicznych linii
Bufor danych
Komunikacja
B.
USB lub RS232, GPIB (IEEE488).
Mechaniczny modulator wiązki optycznej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
C.
32k, 16-bit danych
tarcza z dwoma rzędami otworów umożliwiająca generowanie częstotliwości od 4 do
500Hz oraz 40 do 5000Hz
dokładność częstotliwości 0,01% w całym zakresie
temperatura pracy 0-40 C
stabilność częstotliwości generatora wewnętrznego ±25 ppm
rozdzielczość ustawienia częstotliwości 0.1 Hz dla wysokich częstotliwości, 0.01 Hz dla
niskich częstotliwości, 0.001 Hz dla obu zakresów przy sterowaniu przy pomocy USB lub
RS232
przesunięcie fazowe (phase jitter) 0,1% dla 3 otworów, 1% dla 30 otworów
osiągnięcie częstotliwości znamionowej < 5 sekund przy zmianie częstotliwości od
minimalnej do maksymalnej < 1 sekundy przy zmianie częstotliwości o 10%
synchronizacja zewnętrzna TTL/CMOS, 4.0 do 5000 Hz
wyświetlacz typu LED 5 cyfr
tarcza: górny rząd - 30 otworów o rozmiarze 15 mm wysokości, 4.5 mm szerokości w
środku wysokości, dolny rząd - 3 otwory o rozmiarze 15 mm wysokości, 15 mm szerokości
w środku wysokości. Dokładność wykonania otworów do 0,01 mm
port USB lub RS232
temperatura pracy od 0 do 40oC
zasilanie 240 V/50 Hz, <20 W
rozmiar głowicy ≤ 120x120x70 mm
Wielofunkcyjne urządzenie do akwizycji danych:
1.
2.
3.
4.
podłączenie z komputerem przez port USB
rozdzielczość 16 bitów
wejścia optycznie izolowane typu M
liczba kanałów wejściowych/wyjściowych:
a. wejścia analogowe
1. pojedyncze 16, różnicowe 8
2. rozdzielczość 16 bitów
3. częstotliwość próbkowania 400 kS/s
4. maksymalne napięcie ±10 V
5. dokładność maksymalnego zakresu napięcia 2,69 mV
6. minimalna czułość na zakresie maksymalnym 91,6 µV
7. minimalny zakres ±200 mV
8. dokładność minimalnego zakresu napięcia 0.088 mV
9. minimalna czułość na zakresie minimalnym 4,8 µV
10. liczba zakresów 4
11. pamięć na 4095 próbek
b. wyjścia analogowe:
5.
1. dwa pojedyncze
2. rozdzielczość 16 bitów
3. maksymalne napięcie 10 V
4. zakres napięcia ±10 V
5. dokładność maksymalnego zakresu napięcia 3,512 mV
6. częstotliwość uaktualniania 250 kS/s
7. prąd wszystkich wyjść 4 mA
c. liczniki:
1. dwa liczniki
2. maksymalna częstotliwość 80 MHz
3. napięcie wyjściowe 0 V, 5.25 V (TTL)
4. stabilność częstotliwości 50 ppm
5. rozdzielczość 32 bity
d. cyfrowe:
1. dwukierunkowe 32 I/O
2. prąd wszystkich wyjść 50 mA
3. prąd jednego wyjścia 16 mA
4. maksymalne napięcie wejściowe 0 V, 5.25 V
5. maksymalne napięcie wyjściowe 0 V, 3.8 V
typ pomiarów: napięcie
Download