OGÓLNE ZASADY CHEMIOTERAPII

advertisement
OGÓLNE
ZASADY
CHEMIOTERAPII
Racjonalna chemioterapia
• Skuteczność – zdolność do wyleczenia zakażenia
• Bezpieczeństwo – zagrożenie wynikające z
zastosowania leku nie może być większe niż to
wynikające z zakażenia
• Możliwie niski koszt leczenia – nie jest równoznaczny
z niskim kosztem leku!!!
• Możliwie wygodne stosowanie – leki wymagające
skomplikowanego stosowania często są
przyjmowane niezgodnie z zaleceniami
• Jak najmniejsze szerzenie oporności – nadużywanie
antybiotyków, krótkie, nieadekwatne stosowanie, zbyt
długie przerwy między dawkami, częste stosowanie
leków o szybko narastającej oporności
Podstawowe zasady doboru
leku
• Farmakologia
• Epidemiologia
• Mikrobiologia
Terapia empiryczna
Dobór leku oparty jest na
udokumentowanych doświadczeniach
klinicznych, wskazujących na skuteczność
leczenia w zakażeniach rozpoznanych na
podstawie obrazu klinicznego. Musi być
oparty na rzetelnym doświadczeniu
klinicznym. Nie może opierać się na
indywidualnych poglądach i doświadczeniu.
Stan oporności na dany lek.
Jest metodą probabilistyczną, obarczoną
większym ryzykiem błędu od celowanej.
Terapia celowana
Dobór leku w oparciu o wynik badania
mikrobiologicznego (posiewu) i ocenę
wrażliwości drobnoustroju na
chemioterapeutyki (antybiogram).
W przypadku ciężkich zakażeń można
po pobraniu posiewu rozpocząć
terapię empiryczną nie czekając na
jego wynik.
Podstawowe zasady doboru
leku
1. Czy mamy do czynienia z zakażeniem?
2. Jaki drobnoustrój może być czynnikiem
etiologicznym toczącego się procesu
chorobowego?
3. Czy będzie konieczne stosowanie
chemioterapeutyku?
4. Czy należy pobierać materiał na posiew i
badanie wrażliwości czynnika
etiologicznego na chemioterapeutyki?
Farmakokinetyka i
bezpieczeństwo stosowania
leku
Niezależnie od metody doboru leku
należy przede wszystkim uwzględnić:
• Farmakokinetykę leku
• Bezpieczeństwo leku
Inne czynniki ważne dla
doboru leku
• Ciężkość zakażenia
• Lokalizacja
Od nich zależą:
• Dobór leku
• Dawka leku
• Droga podania
Interpretacja badania
mikrobiologicznego
• Wrażliwy
• Średnio wrażliwy
• Oporny
MIC (najmniejsze stężenie hamujące)
• BAKTERIOSTATYKI
• LEKI BAKTERIOBÓJCZE
Download