OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 1.Udzielający

advertisement
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1.Udzielający zamówienia:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
32-800 Brzesko ul. Kościuszki 68
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w trybie konkursu ofert
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. (Dz. U. Nr 93, poz. 592) na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:




badań analitycznych
badań bakteriologicznych
badań diagnostycznych
usług z ortodoncji
3.Datę składania ofert wyznaczono na dzień 03.12.2009r. do godz. 11.00.
Datę otwarcia ofert wyznaczono na dzień 03.12.2009r. na godz. 11.30.
4.Dane o ofertach:
a/liczba złożonych ofert - 5
b/liczba ofert odrzuconych – 1
Oferta nr 1 – DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5 31-513 Kraków
Oferta nr 2 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
Oferta nr 3 – Laboratorium Diagnostyki Hormonalnej i Biochemicznej
ul. A. Augustyna – Wichury 18, 30-010 Kraków
Oferta nr 4 – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
Oferta nr 5 – Pracownia Stomatologiczna Paweł Migdał
ul. Jasna 10, 33-113 Zgłobice
5. Szczegółowa ocena ofert:
Lp.
1
a
b
c
d
2
3
a
b
4
Nazwa badania
Badania scyntygraficzne
Scyntygrafia płuc
Inhalacyjna
Perfuzyjna
Scyntygrafia nerek dla pacjentów hospitalizowanych
Scyntygrafia tarczycy
Jodochwytność tarczycy
Kapilaroskopia
Badania rezonansu magnetycznego
Rezonans magnetyczny dla pacjentów hospitalizowanych z
kontrastemRezonans magnetyczny dla pacjentów hospitalizowanych
bez kontrastu
Drenaż przezskórny narządów jamy brzusznej dla
pacjentów hospitalizowanych
Oferta
nr 1
-
Oferta
nr 2
-
Oferta nr
3
-
Ofert
a nr 4
-
Oferta
nr 5
-
-
750,00
-
490
-
-
500,00
-
490
-
-
-
-
450
-
5
6
a
b
c
d
e
f
g
h
7
a
b
8
9
10
a
b
c
d
e
f
11
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
12
a
b
c
d
13
a
b
14
a
b
15
a
b
16
a
b
Wlew jelita grubego z podwójnym kontrastem dla
pacjentów hospitalizowanych
Badania EMG
Próba miasteniczna ( elektrofizjologiczna próba możliwości)
Ocena uszkodzenia nerwu obwodowego (diagnostyka
zespołu cieśni nadgarstka)
Pourazowe uszkodzenie nerwu
Diagnostyka polineuropatii
Diagnostyka miopatii
Ocena uszkodzeń splotu
Diagnostyka choroby neuronu ruchowego
Ocena uszkodzenia nerwu twarzowego
Badania histopatologiczne
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmian narządów
powierzchniowych np. tarczyca, sutek, węzły chłonne (z
oceną cytologiczną)
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmian narządów
położonych głęboko np. trzustka, wątroba, płuco, nerka,
prostata (z oceną cytologiczną)
Próby błędnikowe ENG
Konsultacje specjalistyczne - dla chorych
hospitalizowanych (neurochirurgiczne, hematologiczne
lub innej wymaganej w konkretnym przypadku)
Badania hormonalne tarczycy
Anty – TPO (p/c p. peroksydazie tarczycy)
FT3
T3
T4
Anty TG
Przeciw ciała przeciw receptorom TSH
Badania hormonalne płciowe i pozostałe
LH (hormon luteinizujący)
FSH (hormon folikulotropowy)
Estradiol
Progesteron
17 – OH - Progesteron
Testosteron
Testosteron wolny
DHEA-S
ACTH hormon adrenokortykotropowy
Aldosteron
Androstendion
Hormon wzrostu
Kortyzol
Parathormon
Estriol wolny
Badania autoimmunologiczne
IgG – przeciw endomysium
IgA – przeciw endomysium
IgG – przeciw reticulinowe
IgA – przeciw reticulinowe
Badania autoimmunologiczne
P/ciała pemphigus
P/ciała pepmphigoid
Badania autoimmunologiczne
P/ciała przeciw jądrowe ANA - 1
P/ciała przeciw jądrowe ANA - 2
Badania autoimmunologiczne
p/c p/komórkom okładzinowym żołądka /APCA/
p/c p/czynnikowi wewnętrznemu Castle’a
Badania immunoglobuliczne, składniki dopełniacza
IgA
IgM
-
-
-
170
-
-
150,00
-
-
-
-
200,00
-
-
-
-
300,00
450,00
450,00
500,00
550,00
300,00
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,00
11,00
10,00
10,00
20,00
40,00
10,00
10,00
13,00
13,00
21,00
13,00
40,00
15,00
15,00
26,00
23,00
21,00
13,00
17,00
17,00
28,00
28,00
60,00
60,00
-
80,00
140,00
50,00
40,00
22,00
22,00
22,00
11,00
9,50
9,50
22,00
60,00
12,00
12,50
15,00
15,00
22,00
15,00
30,00
20,00
21,00
24,00
24,00
21,00
21,00
20,00
35,00
55,00
55,00
50,00
50,00
65,00
65,00
27,00
50,00
80,00
80,00
12,50
12,50
-
-
60,00
20,00
35,00
38,00
50,00
10,00
10,00
2
c
d
17
a
C3 – składnik dopełniacza
C4 – składnik dopełniacza
Badania alergologiczne
IgE - specyficzne
b
IgE specyficzne sierści
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
18
a
b
19
a
b
c
d
20
a
b
c
d
21
IgE specyficzne trawy
IgE specyficzne drzewa
IgE specyficzne sierści kota
IgE specyficzne bylicy
IgE specyficzne brzozy
IgE specyficzne grzyby pleśnie
IgE specyficzne roztocze
IgE specyficzne mleko
IgE specyficzne białko jaja
IgE specyficzne jad szerszenia europejskiego
Badania infekcyjne
Mononukleoza
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Ebv
W klasie IgG
W klasie IgM
Badania infekcyjne w kierunku żółtaczki
HBc przeciwciała całkowite
HBc przeciwciała IgM
HBe antygen
HBe przeciwciała
Badania chorób nowotworowych
AFP (alfa – fetoproteina)
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)
FPSA
CA – 72.4
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Toxoplazmoza
Awidność IgG
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Beta 2
Glikoproteinie
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Toxoplasma
gondii
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw CMV
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw różyczce
Rubella
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Mycoplasma
pneumoniae
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw kardiolipinie
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie przeciwciał przeciw krztuścowi (Bordetella
pertussis)
W klasie IgA
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie przeciwciał przeciw Borelioza western - blot
W klasie IgG
22
a
b
23
a
b
24
a
b
25
a
b
26
a
b
27
a
b
28
a
b
c
29
a
46,00
46,00
-
30,00
30,00
-
-
-
21,00
-
-
21,00
-
-
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
8,00
19,00
19,00
30,00
35,00
26,00
30,00
16,00
50,00
16,00
42,00
30,00
30,00
60,00/
70,00
60,00/
70,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
40,00
50,00
40,00
45,00
-
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
8,00
35,00
30,00
35,00
19,00
30,00
19,00
20,00
7,00
20,00
20,00
-
-
60,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,00
40,00
80,00
-
-
-
-
-
-
-
-
14,00
14,00
18,00
19,00
40,00
45,00
40,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
25,00
25,00
-
-
-
-
-
-
18,00
18,00
40,00
45,00
19,00
19,00
27,00
27,00
-
-
-
-
-
-
30,00
30,00
20,00
20,00
80,00
80,00
-
34,00
35,00
25,00
28,00
-
-
-
-
-
-
-
29,00
29,00
29,00
90,00
150,00
-
85,00
-
19,00
19,00
30,00
3
b
30
a
b
c
d
90,00
-
150,00
-
-
85,00
-
-
-
-
-
-
-
31
a
b
c
d
e
f
W klasie IgM
Badania toksykologiczne
Zarodniki grzybów w kale
Zarodniki grzybów w kale po hegarze
Zarodniki grzybów w wymiocinach
Zarodniki grzybów żołądkowych popłuczynach
żołądkowych
Triage toksykologiczny
Benzodiazepiny w moczu - test jakościowy
Kokaina w moczu - test jakościowy
Amfetamina w moczu - test jakościowy
Opiaty - morfina w moczu - test jakościowy
Barbiturany w moczu - test jakościowy
THC w moczu - test jakościowy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
g
h
i
j
k
l
m
32
a
b
c
d
33
TCA w moczu - test jakościowy
Matamfetamina w moczu
PCP w moczu-test jakościowy
MTD (metadon) w moczu - test jakościowy
Fenotiazyny
Benzodiazepiny w moczu-półilościowo
TCA w surowicy -ilościowo
Triage toksykologiczny
Glikol w moczu
Glikol w surowicy
HBCO – ilościowo
MetHB
Helicobacter Pyrolii: IgA, IgG
36,00
IgG
15,00
-
-
-
-
21,00
25,00 +
25,00
34
Diagnostyka mykologiczna (skóry, włosów, paznokci,
śluzówki)
Jałowo45,00
z
29,00
-
-
32,00
-
-
identyfikacją
-55,00
28,00
245,00
14,00
10,00
40,00
5,00
28,00
25,00
25,00
35,00
12,00
4,50
7,00
40,00
33,00
23,00
23,00
15,00
28,00
28,00
-18,00
-
-
50,00
70,00
60,00
-
-
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Pneumocytoza w wymazach z krtani
Witamina D3
Witamina B 12 – ilościowo
Lit
Cynk
Wapń zjonizowany
Antytrombina III
Poziom leków padaczkowych - karbamazepina
Poziom leków padaczkowych – kwas walproinowy
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów
ANCA
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny met. RIA
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim /ASMA/
Przeciwciała przeciw plemnikom
Przeciwciała anty cytrulinowe
Proteinogram
Aktywność reninowa osocza(ARO)
Antygen - HIV
Toxocaroza
C-Peptyd
Cytomegalia Awidność: IgG
Insulina
Antykoagulant toczniowy
Fenytoina
Pro BNP
110,00
30,00
40,00
35,00
12,00
60,00
16,00
20,00
11,00
60,00
16,00
35,00
65,00
55,00
55,00
50,00
12,00
18,00
27,00
25,00
27,00
39,00
15,00
50,00
-
-
68,00
65,00
-
59
60
61
Ceruloplazmina
Cholinesteraza
HCV - PCR
20,00
5,00
40,00
60,00
15,00
40,00
41,50
20,00
NTBNP55,00
32,00
4,00
6,00
-
-
-
-
-
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
100,00
130,00
Jakościowo240,00
Ilościowo i
4
jakościowo380,00
62
63
64
65
66
67
a
b
Ocena obecności Ag HLA-B27
Digoksyna
Anty HCV
Homocysteina
Kwas wanilinomigdałowy w DZM
Usługi w zakresie ortodoncji
Wykonanie blokowego aparatu ortodontycznego ze śrubą
Wykonanie blokowego aparatu ortodontycznego bez śruby
95,00
30,00
21,00
40,00
50,00
-
16,00
40,00
50,00
30,00
-
27,00
18,00
-
16,00
25,00
-
105
-
-
-
-
100
c
d
Wykonanie aparatu płytowego górnego i dolnego ze śrubą
Wykonanie aparaty płytowego górnego i dolnego bez śruby
-
-
-
-
95
-
-
-
-
90
e
f
Wykonanie modelu początkowego
Naprawa pierwszego elementu aparatu ortodontycznego bez
wycisku
Naprawa pierwszego elementu aparatu ortodontycznego z
wyciskiem
Naprawa za każdy następny element aparatu
Transport własny
-
-
-
-
5
-
-
-
-
2
-
-
-
-
20
TAK
NIE
TAK
TAK
5
TAK
g
h
6.Wyboru Oferenta dokonano zgodnie z Art.35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz §12
ust.3 w/wym. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie kryterium
oceny ofert przedstawionym w warunkach konkursu.
7.W związku z powyższym wybrano oferty na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie
badań analitycznych, bakteriologicznych, diagnostycznych, usług z ortodoncji:
Oferta nr 1 – DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5 31-513 Kraków
Lp.
1
a
b
c
d
e
f
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
3
a
b
c
d
Nazwa badania
Badania hormonalne tarczycy
Anty – TPO (p/c p. peroksydazie tarczycy)
FT3
T3
T4
Anty TG
Przeciw ciała przeciw receptorom TSH
Badania hormonalne płciowe i pozostałe
LH (hormon luteinizujący)
FSH (hormon folikulotropowy)
Estradiol
Progesteron
17 – OH - Progesteron
Testosteron
Testosteron wolny
DHEA-S
ACTH hormon adrenokortykotropowy
Aldosteron
Androstendion
Hormon wzrostu
Kortyzol
Parathormon
Estriol wolny
Badania autoimmunologiczne
IgG – przeciw endomysium
IgA – przeciw endomysium
IgG – przeciw reticulinowe
IgA – przeciw reticulinowe
Cena
20,00
11,00
10,00
10,00
20,00
40,00
10,00
10,00
13,00
13,00
21,00
13,00
40,00
15,00
15,00
26,00
23,00
21,00
13,00
17,00
17,00
28,00
28,00
60,00
60,00
5
4
a
b
5
a
b
6
a
b
7
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
8
a
b
9
a
b
c
d
10
11
a
b
12
a
b
13
a
b
14
a
b
15
a
b
16
a
b
c
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Badania autoimmunologiczne
P/ciała pemphigus
P/ciała pepmphigoid
Badania autoimmunologiczne
P/ciała przeciw jądrowe ANA - 1
P/ciała przeciw jądrowe ANA - 2
Badania autoimmunologiczne
p/c p/komórkom okładzinowym żołądka /APCA/
p/c p/czynnikowi wewnętrznemu Castle’a
Badania alergologiczne
IgE - specyficzne
IgE specyficzne sierści
IgE specyficzne trawy
IgE specyficzne drzewa
IgE specyficzne sierści kota
IgE specyficzne bylicy
IgE specyficzne brzozy
IgE specyficzne grzyby pleśnie
IgE specyficzne roztocze
IgE specyficzne mleko
IgE specyficzne białko jaja
IgE specyficzne jad szerszenia europejskiego
Badania infekcyjne
Mononukleoza
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Ebv
W klasie IgG
W klasie IgM
Badania infekcyjne w kierunku żółtaczki
HBc przeciwciała całkowite
HBc przeciwciała IgM
HBe antygen
HBe przeciwciała
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Toxoplazmoza Awidność IgG
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Beta 2 Glikoproteinie
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw CMV
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw różyczce Rubella
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw kardiolipinie
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie przeciwciał przeciw krztuścowi (Bordetella pertussis)
W klasie IgA
W klasie IgG
W klasie IgM
Pneumocytoza w wymazach z krtani
Witamina B 12 – ilościowo
Lit
Cynk
Wapń zjonizowany
Poziom leków padaczkowych - karbamazepina
Poziom leków padaczkowych – kwas walproinowy
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny met. RIA
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim /ASMA/
Przeciwciała przeciw plemnikom
60,00
20,00
35,00
38,00
50,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
8,00
19,00
19,00
30,00
35,00
26,00
30,00
60,00
40,00
40,00
14,00
14,00
18,00
19,00
18,00
18,00
20,00
20,00
29,00
29,00
29,00
28,00
14,00
10,00
40,00
5,00
25,00
25,00
50,00
110,00
30,00
40,00
6
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Przeciwciała anty cytrulinowe
Proteinogram
Aktywność reninowa osocza(ARO)
Antygen - HIV
Toxocaroza
C-Peptyd
Cytomegalia Awidność: IgG
Insulina
Antykoagulant toczniowy
Ceruloplazmina
Cholinesteraza
HCV - PCR
Ocena obecności Ag HLA-B27
Homocysteina
Kwas wanilinomigdałowy w DZM
Transport własny
35,00
12,00
60,00
16,00
20,00
11,00
60,00
16,00
35,00
20,00
5,00
130,00
95,00
40,00
50,00
TAK
Oferta nr 3 – Laboratorium Diagnostyki Hormonalnej i Biochemicznej
ul. A. Augustyna – Wichury 18, 30-010 Kraków
Lp.
1
a
b
c
d
2
a
b
c
d
3
4
5
6
7
Nazwa badania
Badania immunoglobuliczne, składniki dopełniacza
IgA
IgM
C3 – składnik dopełniacza
C4 – składnik dopełniacza
Badania chorób nowotworowych
AFP (alfa – fetoproteina)
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)
FPSA
CA – 72.4
Helicobacter Pyrolii: IgA, IgG
Diagnostyka mykologiczna (skóry, włosów, paznokci, śluzówki)
Witamina D3
Witamina B 12 – ilościowo
Anty HCV
Transport własny
Cena
12,50
12,50
30,00
30,00
19,00
30,00
19,00
20,00
21,00
29,00
23,00
23,00
18,00
TAK
Oferta nr 4 – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
Lp.
1
a
b
2
3
4
a
b
5
a
b
6
a
b
Nazwa badania
Badania rezonansu magnetycznego
Rezonans magnetyczny dla pacjentów hospitalizowanych z kontrastemRezonans magnetyczny dla pacjentów hospitalizowanych bez kontrastu
Drenaż przezskórny narządów jamy brzusznej dla pacjentów
hospitalizowanych
Wlew jelita grubego z podwójnym kontrastem dla pacjentów
hospitalizowanych
Badania histopatologiczne
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmian narządów powierzchniowych np. tarczyca,
sutek, węzły chłonne (z oceną cytologiczną)
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmian narządów położonych głęboko np.
trzustka, wątroba, płuco, nerka, prostata (z oceną cytologiczną)
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw Mycoplasma pneumoniae
W klasie IgG
W klasie IgM
Oznaczenie przeciwciał przeciw Borelioza western - blot
W klasie IgG
W klasie IgM
Cena
490
490
450
170
100
200
25,00
28,00
85,00
85,00
7
7
8
9
Antytrombina III
Pro BNP
Digoksyna
Transport własny
18,00
65,00
16,00
TAK
Oferta nr 5 – Pracownia Stomatologiczna Paweł Migdał
ul. Jasna 10, 33-113 Zgłobice
Lp
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Nazwa
Usługi w zakresie ortodoncji
Wykonanie blokowego aparatu ortodontycznego ze śrubą
Wykonanie blokowego aparatu ortodontycznego bez śruby
Wykonanie aparatu płytowego górnego i dolnego ze śrubą
Wykonanie aparaty płytowego górnego i dolnego bez śruby
Wykonanie modelu początkowego
Naprawa pierwszego elementu aparatu ortodontycznego bez wycisku
Naprawa pierwszego elementu aparatu ortodontycznego z wyciskiem
Naprawa za każdy następny element aparatu
Transport własny
Cena
105,00
100,00
95,00
90,00
5,00
2,00
20,00
5,00
TAK
8.Umowa zostanie podpisana na okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2013 roku.
9. W punkcie 6 Badania EMG postępowanie zostało unieważnione, ponieważ
zaproponowana cena przewyższa środki finansowe SPZOZ w Brzesku przeznaczone na
sfinansowanie zamówienia.
Brzesko, dn.07.12.2009r.
……………………………….
/Dyrektor SP ZOZ /
Otrzymują:
1x DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ul. Olszańska 5 31-513 Kraków
1x Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
1x Laboratorium Diagnostyki Hormonalnej i Biochemicznej
ul. A. Augustyna – Wichury 18, 30-010 Kraków
1x Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
1x Pracownia Stomatologiczna Paweł Migdał ul. Jasna 10, 33-113 Zgłobice
1x a/a
8
Download