Biomantis folder 09-2013 DRUK.indd

advertisement
Bezpieczeństwo
Skuteczność
Komfort
Leczenie trudno gojących się ran
Stopa cukrzycowa w Polsce:
400-500 tys.
pacjentów zagrożonych
zespołem stopy
cukrzycowej
180 tys.
9 tys.
amputacji
= trwałe inwalidztwo
pacjentów dotkniętych
zespołem stopy
cukrzycowej
246 mln
ludzi na świecie cierpi
na cukrzycę
53 mln
ludzi w UE cierpi
na cukrzycę
Skuteczność biochirurgii
w leczeniu stopy cukrzycowej
50 %
całkowitych wyleczeń
zakwalifikowanych
do amputacji 1, 2, 3, 4
Bezpieczeństwo, skuteczność i komfort leczenia trudno gojących się ran
Dlaczego warto zastosować terapię
Biofenicia® w postaci opatrunku?
Nowa era opatrunków
Dzięki siateczce larwy nie wychodzą
poza opatrunek
Siatka PET
Gąbka PVA
Biomateriał
Siatka PET
Rana
Bakterie
Fibroblasty
Biofilm
Enzymatyczne usuwanie
martwych tkanek
Migracja i proliferacja komórek
Eradykacja bakterii
w tym MRSA
Usuwanie enzymatyczne
Terapia
Skuteczność
Cztery obszary działania biomateriału
Oczyszczanie
Usuwanie martwej tkanki
Necrotic tissue surface area (in cm2)
10
Maggot therapy
Conventional therapy
8
6
4
2
0
0
1
Dezynfekcja
(A)
2
Time (in weeks)
3
4
Eradykacja bakterii
(w tym szczepów metycylinoopornych)
200
(B)
140
120
160
100
MRSA Growth (%)
S. aureus Growth (%)
Zmiany średniej
powierzchni (cm2)
tkanki nekrotycznej
w terapii larwalnej
i konwencjonalnej,
(* p<0.05) 5
120
80
40
80
60
40
20
0
0
nES
>10 kDa 0.5-10 kDa <0.5 kDa
nES
>10 kDa 0.5-10 kDa <0.5 kDa
Aktywność antybakteryjna substancji bioczynnych nES oraz poszczególnych frakcji
molekularnych przesączu w warunkach in vitro mierzona metoda turbidometryczną,
A – Staphylococus aureus, B – szczepy bakterii opornych na metacylinę. 6
Bezpieczeństwo, skuteczność i komfort leczenia trudno gojących się ran
Stymulacja
Proliferacja i migracja komórek
przyspieszająca gojenie się ran
Cell surface area coverage (%)
60
ES absent
50
0.1 ug/ml ES
40
30
20
10
0
0
24
Incubation time (h)
Zapobieganie
48
Migracja
fibroblastów
w warunkach
in vitro z czynnikami
wydzielanymi przez
Ph. sericata i bez
tych czynników. 7
Hamowanie tworzenia i rozwoju biofilmu
1E + 08
CFU/5 mm biopsy
1E + 07
PA 01
1E + 06
SA 35556
1E + 05
1E + 04
1E + 03
1E + 02
1E + 01
1E + 00
Total bacteria
Antibiotic-tolerant
biofilm
1-day larvae
treatment
Zagęszczenie kolonii bakteryjnych przed i po zastosowaniu larwoterapii. 8
2-day larvae
treatment
Bezpieczeństwo
Biomateriał zamknięty
w specjalnych siatkach
gwarantujących brak
niekontrolowanego
kontaktu z ciałem
pacjenta
Unikalna struktura siatki
zapobiega adhezji białek,
redukując uczucie bólu
w trakcie zmiany
opatrunku
Biomateriał hodowany
wyłącznie na pożywkach
roślinnych eliminuje ryzyko
chorób odzwierzęcych
Rygorystyczny monitoring
mikrobiologiczny procesu
produkcji opatrunku
prowadzony
w specjalistycznym
laboratorium
Bezpieczeństwo, skuteczność i komfort leczenia trudno gojących się ran
Komfort pacjenta
Eliminacja
bezpośredniego
kontaktu pacjenta
z biomateriałem
Eliminacja podrażnień
związanych
z przemieszczaniem
się larw
Kontakt z raną
mają wyłącznie
substancje biologicznie
czynne
Możliwość zastosowania
w obrębie dużych naczyń
czy otwartej jamy ciała
Łatwa aplikacja
i zmiana opatrunku
przez personel medyczny
Rozmiary opatrunku
dostosowane do
wymagań pacjenta.
Biomantis sp. z o.o.
to firma innowacyjna, mieszcząca się w Park Life Science Jagiellońskiego Centrum
Innowacji w Krakowie. W nowoczesnym laboratorium spełniającym najwyższe
normy monitoringu mikrobiologicznego prowadzimy prace skoncentrowane na
terapii trudno gojących się ran. Zajmujemy się rozpowszechnieniem biochirurgii
będącej nowoczesną, bezpieczną i bardzo skuteczną metodą leczenia.
Procedury w NFZ
Według „MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH” (ICD-9-CM wersja 5.19)
larwoterapia znajduje się pod procedurą oznaczoną 86.289. pod nazwą „Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania”
Literatura
1
Mumcuoglu KY, Ingber A, Gilead L, Stessman J, Friedmann R, Schulman H,
Bichucher H, Ioffe-Uspensky I, Miller J, Galun R, Raz I. Maggot therapy for the
treatment of diabetic foot ulcers. Diabetes Care; 1998; 21(11): 2030–1.
2
Sherman RA, Sherman J, Gilead L, Lipo M, Mumcuoglu KY. Maggot
débridement therapy in outpatients. Arch Phys Med Rehabil; 2001;
82(9): 1226–9.
3
Jukema GN, Menon AG, Bernards AT, Steenvoorde P, Rastegar AT, van Dissel
JT. Amputation-sparing treatment by nature: “surgical” maggots revisited.
Clin Infect Dis; 2002; 35(12): 1566–71.
4
Armstrong DG, Salas P, Short B, Martin BR, Kimbriel HR, Nixon BP, Boulton
AJ. Maggot therapy in “lower-extremity hospice” wound care: fewer
amputations and more antibiotic-free days. J Am Podiatr Med Assoc;
2005; 95(3): 254–7.
5
Sherman RA 2002 Maggot versus conservative debridement therapy for the
treatment of pressure ulcers. Wound Repair Regen; 2002; 10(4): 208-14.
6
Nigam Y, Bexfield A, Thomas S and Ratcliffe NA Maggot Therapy: The
Science and Implication for CAM Part II - Maggots Combat Infection
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine (eCAM);
2006; 3: 309-316.
7
Horobin AJ et al. Promotion of human dermal fibroblast migration, matrix
remodelling and modification of fibroblast morphology within a novel 3D
model by Lucilia sericata larval secretions; J Invest Dermatol.
2006; 126: 1410-8.
8
Cowan LJ, Stechmiller JK, Phillips P, Yang Q and Schultz G Chronic Wounds,
Biofilms and Use of Medicinal Larvae, Ulcers; 2013; Article ID 487024,
7 pages, doi: 10.1155/2013/487024.
Biomantis sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
Dział Sprzedaży: tel.: 728 834 940, tel.: 728 849 505
Dział Medyczny: tel.: 606 962 266
www.biomantis.pl | [email protected]
Download