Memy w dydaktyce literatury i języka polskiego

advertisement
Memy w dydaktyce literatury
i języka polskiego
dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz
Mem – „jednostka
ewolucji kulturowej”,
„kulturowy gen”, który
powiela się, mutuje
i replikuje zgodnie
z zasadami doboru
naturalnego, np. idea,
pogląd, zachowanie,
zasada lub każda inna
jednostka informacji o sile
oddziaływania
pozwalającej na
zwycięstwo w procesie
kulturowej ewolucji.
Czy istnieje pokolenie TL;DR?
Memy w dydaktyce wiedzy o języku
– polisemia
Memy w dydaktyce wiedzy o języku
– homonimia
Żarty językowe oparte
na homonimii
Paczaistyczne zabawy językowe →
dyskusja o neologizmach
Lolkot (ang. LOL ‘laugh out
loud’ + cat)
Neologizmy w memach
Modyfikacje przysłów – szablony
„Zjarany Zbyszek” i „Mistrz Yoda”
Przykłady stylizacji
środowiskowej w memach
Gry intertekstualne
(tu także sacrum vs. profanum)
Memetyczne gry – modyfikacje
cytatów
Modyfikacje cytatów literackich.
Paczaizm i drwina z internetowej mody
Modyfikacje
cytatów –
c.d.
Modyfikacje cytatów w funkcji
komentarzy politycznych
Modyfikacje cytatów
w funkcji komentarzy
politycznych
Cytaty literackie w roli
komentarzy sportowych
Romantyzm
vs. racjonalizm dzisiaj
Nieścisłości faktograficzne
jako element memetycznej gry
Aluzje literackie
Lekturowe powtórki
Postaci literackie
bohaterami
Internetu
E-recenzje – punkt wyjścia
do dyskusji o lekturach
Krytycznie o wieszczach
Przed maturą…
Przed maturą…
Konteksty filozoficzne
Konteksty malarskie
Konteksty filmowe
Konteksty historyczne
Pojedynek wieszczów, czyli
walka na memy
Mickiewicz vs. Słowacki.
Bohaterowie Internetu
Mickiewicz vs. Słowacki
Do pojedynku włącza się Prus 
Memy – od schematyzmu do
(uczniowskiej) kreatywności?
Download