WYTYCZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA MATERIAŁÓW

advertisement
Projekt UPGOW współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
WYTYCZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH
NA POTRZEBY PROJEKTU UPGOW
Z uwagi na naturalne ograniczenia systemowe, stabilności i bezpieczeństwo serwisów
prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:
1. Formaty plików graficznych:
a. PNG, JPG, GIF
2. Formaty plików multimedialnych:
a. FLV, AVI, MPG, MOV, WMV, RAM, RPM, RM
3. Formaty plików dźwiękowych:
a. MP3
4. Formaty dokumentów:
a. HTML, PDF, PPT, PPS, DOC, RTF, TXT
UWAGA! W przypadku konieczności umieszczenia materiałów w innych formatach prosimy
o konsultacje z administratorami serwisów
Wielkości plików powinny być ściśle dostosowane do potrzeb strony, tzn. pliki graficzne (poniżej
200 kB, optymalna rozdzielczość: 640x480 lub mniejsza), pliki audio (optymalna jakość – bitrate
128 kb/s), pliki multimedialne (wielkość: poniżej 20 MB, optymalna rozdzielczość: 640x480).
W uzasadnionych przypadkach należy uzgodnić parametry z administratorami serwisu.
Zgodnie z wymaganiami projektu:
"W przypadku realizacji materiałów audiowizualnych – w szczególności filmów, spotów
reklamowych, spotów i audycji radiowych, informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się na
końcu lub na początku materiału, w formie tablicy/baneru zawierającego informację o
współfinansowaniu. Informacja o współfinansowaniu powinna zajmować co najmniej 25%
ekranu/powierzchni. Tablica/baner powinien być widoczny przez nie mniej niż 3 sekundy.
W przypadku materiałów audio, na końcu lub na początku materiału powinna zostać zamieszczona
informacja o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny."
Używanie narzędzi wymagających rejestracji lub licencji:
Posiadamy licencje upoważniającą do wykorzystania – pakietu Adobe Master Collection –
zawierającego narzędzia do tworzenia większości wymienionych powyżej formatów plików
(np. PDF, FLV).
Inne narzędzia wymagające licencji trzeba zarejestrować samodzielnie i powiadomić
administratorów serwisu.
W przypadku uwag i sytuacji niewyjaśnionych powyżej, a mogących budzić niepewność,
prosimy o kontakt:
tel. (32) 368-97-97
e-mail: [email protected]
Download