Poradnik pomp ciepła Danfoss Zaufaj ekspertowi

advertisement
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Poradnik pomp ciepła Danfoss
Zaufaj ekspertowi w dziedzinie pomp ciepła
zadowolonych klientów
Dzięki pompom ciepła Danfoss
zaspokoisz potrzeby nawet
najbardziej wymagających
klientów.
lat
doświadczeń w projektowaniu,
produkcji i instalacji pomp ciepła.
www.pompyciepla.danfoss.pl
Drogi Instalatorze!
Dziękujemy za wybór pomp ciepła firmy Danfoss. Jesteśmy przekonani, że zarówno najwyższą jakością naszych produktów, jak i fachowym doradztwem technicznym będziemy wspierać Ciebie w rozwoju Twojej
działalności.
Będąc z Tobą w bezpośrednim kontakcie poznajemy problemy, z jakimi spotykasz się na co dzień i zawsze
służymy radą i wsparciem. Wiesz, że możesz w każdej chwili na nas liczyć!
Mamy świadomość jak wiele wysiłku wkładasz w swoją pracę i jak duża odpowiedzialność na Tobie ciąży.
Szczególnie, że montaż, uruchomienie i konfiguracja pompy ciepła to zadania trudne i wymagające dużo
większej wiedzy niż w przypadku innych rozwiązań. Każda instalacja pompy ciepła musi być wykonana
indywidualnie, dlatego dobry instalator jest równie istotny, jak najwyższej jakości produkt.
Niniejszy poradnik jest dedykowany szczególnie dla Ciebie. Mamy nadzieję, że pomoże Ci szybko
i sprawnie zaprojektować system, zainstalować i uruchomić każdą pompę ciepła firmy Danfoss. Wierzymy,
że zawsze znajdziesz w tej publikacji wskazówki, jakich potrzebujesz.
Zależy nam na tym, aby poradnik był wykorzystywany jak najczęściej, dlatego jeśli masz jakiekolwiek komentarze, powiedz nam o tym, a w kolejnej edycji postaramy się uzupełnić go o ważne dla Ciebie tematy.
Powodzenia!
W imieniu zespołu pomp ciepła
Michał Mika
Kierownik Produktu
Pompy Ciepła
Zasada działania
Spis treści
Zasada działania ..................................................................................................................................................3
Obiegi ................................................................................................................................................................................ 3
Dostawa ciepła w czterech krokach ....................................................................................................................... 4
COP – współczynnik efektywności energetycznej ............................................................................................ 4
Współczynnik SPF ......................................................................................................................................................... 6
Czynniki robocze ........................................................................................................................................................... 7
Dolne żródło ciepła
Dolne źródło ciepła ............................................................................................................................................9
Górne źródło ciepła
Dostępność, a efektywność ....................................................................................................................................... 9
Porównanie źródeł ciepła ... ....................................................................................................................................... 10
Pompa Danfoss, a dolne źródło ciepła .................................................................................................................. 10
Czynniki robocze dolnego źródła ciepła .............................................................................................................. 11
Temperatura krzepnięcia czynnika ..................................................................................................................... 11
Powietrze .......................................................................................................................................................................... 12
Maksymalna długość podejścia do modułu zewnętrznego pompy DHP-A i DHP-A Opti .............. 12
Hałas ............................................................................................................................................................................... 13
Poziomy wymiennik gruntowy ................................................................................................................................ 14
Pionowy wymiennik gruntowy ................................................................................................................................ 16
Pozwolenia ................................................................................................................................................................... 17
Woda .................................................................................................................................................................................. 18
Instalacja połączeń z rurociągami ........................................................................................................................... 19
Wykonanie otworów przez ścianę na rurociąg płynu niezamarzającego.............................................. 20
Przyłączanie większej liczby wężownic płynu niezamarzającego ........................................................... 21
Wytyczne do montażu
Górne źródło ciepła ...........................................................................................................................................23
Dane techniczne i schematy.........................................................................................................................25
Pompy większych mocy
Powietrzne pompy ciepła
Gruntowe pompy ciepła
Wytyczne do montażu ................................................................................................................................................. 25
Pompy gruntowe:
Dane techniczne:
DHP-H ............................................................................................................................................................................ 28
DHP-H Opti Pro ........................................................................................................................................................... 29
DHP-L ............................................................................................................................................................................. 30
DHP-L Opti ................................................................................................................................................................... 31
DHP-L Opti Pro ............................................................................................................................................................ 32
DHP-C ............................................................................................................................................................................. 33
Schematy:
DHP-H Opti Pro lub DHP-H + zintegrowane przygotowanie c.w.u.,
podgrzewacz pomocniczy ..................................................................................................................................... 34
DHP-H + obieg wysokotemperaturowy wbudowany zasobnik c.w.u. ................................................... 36
DHP-L + obieg wysokotemperaturowy, zenętrzny zasobnik c.w.u. ........................................................ 38
DHP-H Opti Pro lub DHP-H + 2 obiegi grzewcze ............................................................................................ 40
DHP-H + nagrzewnica lub chłodnica powietrza nawiewanego ............................................................... 42
DHP-H + wbudowany zasobnik c.w.u., elektryczny podgrzewacz pomocniczy,
podgrzewanie basenu ............................................................................................................................................. 44
DHP-H Opti Pro lub DHP-H +moduł chłodzenia pasywnego,
zintegrowanie przygotowanie c.w.u., studnie ................................................................................................ 46
DHP-H x 3 + jeden obieg grzewczy ..................................................................................................................... 48
Pompy powietrzne:
Dane techniczne:
DHP-A ............................................................................................................................................................................ 50
DHP-A Opti ................................................................................................................................................................... 51
DHP-AQ ......................................................................................................................................................................... 52
DHP-AQ – Moc grzewcza w zależności od temperatury zewnętrznej .................................................... 53
1
Schematy:
DHP-A + zintegrowane przygotowanie c.w.u., podgrzewacz elektryczny (wewnętrzny) ............... 54
DHP-AQ Mini + c.w.u. ............................................................................................................................................... 56
DHP-AQ Mini + kocioł .............................................................................................................................................. 58
DHP-AQ Mini + 1 podrzędny obieg grzewczy, chłodzenie i basen ......................................................... 60
DHP-AQ Mini + 2 podrzędne obiegi grzewcze, kocioł, chłodzenie i basen .......................................... 62
DHP-AQ Midi + c.w.u. ............................................................................................................................................... 64
DHP-AQ Midi + 1 podrzędny obieg grzewczy, c.w.u., kocioł, chłodzenie i basen .............................. 66
DHP-AQ Maxi + c.w.u. ............................................................................................................................................... 68
DHP-AQ Maxi + 2 obiegi grzewcze, c.w.u., kocioł, chłodzenie i basen ................................................... 70
DHP-A Opti lub DHP-A + bufor ciepła, kolektor słoneczny, zintegrowane przygotowanie c.w.u. .... 72
Pompy dużych mocy:
Dane techniczne:
DHP-S ............................................................................................................................................................................. 74
DHP-R ............................................................................................................................................................................. 75
Schematy:
DHP-S + kocioł ............................................................................................................................................................ 76
DHP-S + kocioł, zasobniki c.w.u. z podgrzewaczem elektrycznym, przygotowanie wody lodowej 78
DHP-R x 2 + kocioł, produkcja c.w.u. ................................................................................................................... 80
2
Woda w warunkach naturalnych
płynie zawsze z góry na dół. Aby odwrócić ten kierunek potrzebujemy użyć
pompę, która pracując przenosi wodę
z dołu w górę, pobierając w tym celu
pewną ilość energii. Im wyżej chcemy
wodę wpompować tym więcej zużyjemy energii.
Tak samo jak woda, ciepło w przyrodzie płynie zawsze w jednym kierunku, z miejsca o wyższej temperaturze
do miejsca o temperaturze niższej.
Pompa ciepła jest urządzeniem po-
bierającym energię o „niskich parametrach” (temperaturze, ciśnieniu),
z otoczenia i dostarczającym ją do budynku już o temperaturze wyższej.
W analogii do wody można powiedzieć,
że „przepompowuje” ciepło na wyższy
poziom, z miejsca o temperaturze niższej
do miejsca o temperaturze wyższej.
Dzieje się tak, ponieważ „serce” pompy
ciepła - sprężarka „podnosi” parametry
tej energii (ciśnienie i temperaturę) pobierając nieznaczne ilości energii elektrycznej.
Obiegi
W każdej instalacji z pompą ciepła
Danfoss można wyróżnić trzy obiegi.
1. Otoczenie, z którego pobierana jest energia, zwane dolnym
źródłem ciepła.
2. Wewnętrzny obieg chłodniczy
pompy ciepła.
3. Instalacja grzewcza budynku,
zwana górnym źródłem ciepła.
Grzejniki i ogrzewanie
podłogowe
Wymiennik poziomy
Instalacja C.O.
Wymiennik
pionowy
Pompa ciepła
3
Zasada działania
Zasada działania
Dostawa ciepła w czterech krokach
1. Czynnik obiegu dolnego źródła,
płynąc w wężownicy, odbiera energię
cieplną z gruntu, powietrza lub wody.
ratura umożliwia przekazywanie energii w skraplaczu do systemu instalacji
centralnego ogrzewania budynku.
2. W parowniku pompy ciepła czynnik
obiegu dolnego źródła oddaje ciepło
zimnemu czynnikowi chłodniczemu
obiegu wewnętrznego pompy ciepła.
Czynnik chłodniczy wrze i odparowuje,
stając się gazem.
4. Skroplony i schłodzony w skraplaczu gaz po przejściu przez zawór
rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz
temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło
od czynnika obiegu dolnego źródła
i proces zaczyna się ponownie.
3. Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę. Wzrastająca w tym procesie tempe-
Zasilanie systemu
centralnego
ogrzewania
Powrót z systemu
centralnego
ogrzewania
Skraplacz
Zawór rozprężny
Parownik
Powrót glikolu
do dolnego
źródła
Sprężarka
Zasilanie pompy
ciepła ogrzanym
glikolem
z dolnego źródła
COP – współczynnik efektywności energetycznej
COP (z ang. Coefficient Of Performance) – współczynnik efektywności
energetycznej jest to stosunek energii
dostarczonej do budynku w postaci
ciepła do energii elektrycznej pobranej
przez sprężarkę pompy ciepła ( wg normy EN255 ).
P
ε = COP = bud
Pel
Gdzie,
Pbud - energia dostarczana do budynku
Pel – energia pobierana przez sprężarkę
4
COP jest parametrem służącym
do oceny efektywności energetycznej
pompy ciepła dla danych parametrów pracy. COP jest zmienny i zależy
od wielu czynników ale przede wszystkim od temperatury górnego i dolnego
źródła ciepła. Pamiętaj o tym myśląc
nad doborem typu instalacji grzewczej!
Zasada działania
Wzrost temperatury górnego źródła ciepła lub spadek temperatury dolnego
źródła o 1K powodują spadek sprawności pompy ciepła o 2,5%.
Pompa ciepła DHP-H8
łącznie z pompami obiegowymi
11
A
10
9
Temperatura zasilania 35°C
D
Moc wyjściowa (kW) i COP
8
7
6
A
Moc grzewcza
B
COP
C
Moc sprężarki
B
5
4
Temperatura zasilania 50°C
E
3
D
Moc grzewcza
E
COP
F
Moc sprężarki
F
2
C
1
0
-5
0
5
10
Temperatura czynnika w obiegu dolnego źródła (°C)
Dla tego samego dolnego źródła ciepła, systemy z ogrzewaniem podłogowym
posiadają wyższy współczynnik COP o 35% – 40% niż systemy z grzejnikami.
Wartości COP dla danej pompy
ciepła producenci pomp ciepła podają
zgodne z normą EN 14511 (stara norma
EN 255). Dla pomp ciepła solanka-woda B0/W35, woda – woda W10/W35,
powietrze-woda A2(A7)/W35. Pierwsza
liczba oznacza temperaturę dolnego
źródła ciepła, a druga temperaturę
na zasilanie obiegu grzewczego. Litery
służą oznaczeniu rodzaju źródła ciepła.
Z angielskiego B – brine (solanka),
W – water (woda), A – air (powietrze),
więc A2/W35 oznacza, że producent
podał COP dla urządzenia typu powietrze-woda, pracującego w warunkach
temperatury zewnętrznej powietrza
2°C i temperatury na zasilaniu obiegu
grzewczego 35°C (ogrzewanie płaszczyznowe). Trzeba mieć
świadomość, że taka sama
pompa
współpracująca
z ogrzewaniem grzejnikowym, czyli w warunkach
A2/W50 będzie miała COP
dużo niższe, co uczyni inwestycję mniej opłacalną.
5
Tabela przedstawia zmiany COP dla
powietrznych pomp ciepła DHP-A w zależności od temperatury dolnego i górnego źródła ciepła. Jak widać dla tego
Danfoss DHP-A6
samego urządzenia efektywność pracy
zmienia się ponad dwukrotnie (!), w zależności od warunków w jakich pracuje.
Danfoss DHP-A8
Danfoss DHP-A10
Danfoss DHP-A12
Moc robocza
Moc robocza
Moc robocza
Moc robocza
sprężarki
Moc
sprężarki
Moc
sprężarki
Moc
sprężarki
Moc
COP
COP
COP
COP
i modułu
grzewcza
i modułu
grzewcza
i modułu
grzewcza
i modułu
grzewcza
zewnętrznego
zewnętrznego
zewnętrznego
zewnętrznego
Temp. A/W
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
+10/W35
2,1
8,2
3,9
2,8
11,4
4,1
3,35
13,8
4,1
3,75
15,7
4,2
+5/W35
2,1
7,1
3,4
2,6
10,1
3,9
3,25
12,1
3,7
3,65
14
3,8
0/W35
2
6,2
3,1
2,6
8,7
3,3
3,15
10,9
3,5
3,45
12,2
3,5
-5/W35
2
5,3
2,7
2,5
7,5
3
3,05
9
3
3,45
10,5
3
-10/W35
1,9
4,5
2,4
2,4
6,4
2,7
2,95
7,7
2,6
3,35
9,1
2,7
Moc robocza
Moc robocza
Moc robocza
Moc robocza
sprężarki
Moc
sprężarki
Moc
sprężarki
Moc
sprężarki
Moc
COP
COP
COP
COP
i modułu
grzewcza
i modułu
grzewcza
i modułu
grzewcza
i modułu
grzewcza
zewnętrznego
zewnętrznego
zewnętrznego
zewnętrznego
Temp. A/W
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
+10/W50
2,6
7,4
2,8
3,3
10,3
3,1
4,05
12,3
3
4,55
14,3
3,1
+5/W50
2,6
6,5
2,5
3,2
9
2,8
3,95
10,7
2,7
4,45
12,7
2,9
0/W50
2,6
5,7
2,2
3,1
7,8
2,5
3,85
9,5
2,5
4,35
11
2,5
-5/W50
2,5
4,9
2
3
6,7
2,2
3,75
8,2
2,2
4,25
9,6
2,3
-10/W50
2,4
4,2
1,8
2,9
5,8
2
3,65
7
1,9
4,15
8,4
2
Współczynnik SPF
Najbardziej obiektywnym para- nie regulowaną predkością obrotową
metrem, określającym efektywność oraz dwustopniowe przygotowywanie
pompy ciepła jest roczna efektywność c.w.u. z wykorzystaniem technoloenergetyczna, liczona jako stosunek gi gazu gorącego. Poniższy rysunek
wyprodukowanego w trakcie roku przedstawia porównanie rocznych
ciepła do energii elektrycznej zużytej sprawności, a więc i zużycia energii
w analogicznym okresie. Obliczany elektrycznej pomp ciepła Danfoss DHP
w ten sposób
współczynnik SPF i DHP Opti oraz DHP Opti Pro wypo(Seasonal Performance Factor) uwzgled- sażonych odpowiednio w powyższe
nia zmieniającą się temperaturę ze- technologie.
wnetrzną, wody grzewczej i dolnego
źródła. Dlatego do jego obRoczna efektywność DHP Opti i DHP Opti Pro vs DHP
liczenia potrzebne jest spe4,5
cjalistyczne oprogramowa4
nie komputerowe. Danfoss
wykorzystuje do tego celu
3,5
3
program HPC.
W celu podwyższenia współczynnika SPF do
konstrukcji pomp ciepła
wprowadzane są kolejne
modernizacje, do których
należą miedzy innymi pompy obiegowe z automatycz-
6
2,5
2
1,5
1
0,5
0
DHP-H 8
DHP-H Opti 8
Grzejniki
DHP-H Opti Pro 8
Podłoga
Przed aktualnie stosowanymi czyn- niach kompaktowych. Posiada wysonikami roboczymi stawia się następują- ką wydajność z małej ilości czynnika
ce wymagania:
oraz niewielką inercję. Drugi z czynników chłodniczych osiąga wyższe
• muszą posiadać dobre właściwowspółczynniki efektywności i większy
ści chłodnicze - niskie ciśnienia
„poślizg temperaturowy”. Stosując
pracy,
R 407C można osiągnąć wyższą tem• nie mogą być palne, ani toksycz- peraturę skraplania w skraplaczu
co zapewnia wyższą temperaturę zasine,
lania instalacji.
• współczynnik ODP (niszczenia
Współczynnik GWP (z ang. Global
warstwy ozonowej) musi być rówWarming Potential), informujący o tym
ny zeru.
jak dany czynnik roboczy przyczynia
Wszystkie kryteria spełniają czyn- się do ocieplania klimatu, jest niższy
niki R 410A i R 407C, które gwarantu- w przypadku R 407C.
ją także podobny współczynnik COP.
Pierwszy stosowany jest w urządze-
7
Zasada działania
Czynniki robocze
Dolne Źródło Ciepła
poziomu. W przeciwnym razie może
się okazać, że temperatura np. gruntu
w przypadku wymienników pionowych
będzie z roku na rok coraz niższa, co będzie przyczyną spadku sprawności całego systemu. Wykonanie późniejszych
Dobrze wykonana instalacja dol- poprawek instalacji jest kosztowne
nego źródła ciepła jest najważniejszym i problematyczne.
elementem systemu z pompą ciepła.
W niniejszym rozdziale zostaną
Trzeba wykonać ją tak, aby energia
zawarta w dolnym źródle była wystar- omówione cztery najpopularniejsze
czająca do ogrzania budynku i c.w.u. źródła: powietrze, kolektory płaskie,
oraz aby mogła po każdym sezonie pionowe sondy gruntowe, oraz woda
grzewczym wrócić do początkowego gruntowa.
30o
Powietrze
Woda
gruntowa
o
Pionowy
wymiennik
gruntowy
15
Poziomy
wymiennik
gruntowy
0o
-15o
-30o
Dostępność, a efektywność
Niestety, wraz z rosnącą dostępnością dolnego źródła ciepła maleje Sezonowy Współczynnik Wydajności - SPF
pompy ciepła (patrz strona 6). Dzieje
się tak, ponieważ mniej dostępne dolne
źródła ciepła posiadają wyższe średnioroczne temperatury, są jednak znacznie
droższe w wykonaniu.
Woda
gruntowa
Poziomy wymiennik
gruntowy
Pionowy wymiennik
gruntowy
Powietrze
Efektywność
Dostępność
9
Dolne żródło ciepła
Dolne źródło ciepła jest miejscem
z którego pompa ciepła „przepompowuje” energię do budynku. Jest to
w praktyce najbliższe otoczenie domu –
powietrze, woda lub grunt.
Porównanie źródeł ciepła
Poziomy wymiennik Pionowy wymiennik Powietrze
gruntowy
gruntowy
Temperatura Dolnego
Źródła Ciepła
od -5°C do 10°C
do -20°C
~ 10°C
15 - 50 W/m
20 - 70 W/m
~ 10 kW z
V=1 m3/s
~ 5 kW?
V= 1 m3/h
Zakres COP
4,3 - 4,6 (B0/W35)
4,3 - 4,6 (B0/W35)
4,3 - 4,6
(A7/W35)
4,6 – 5,0
(W10/W35)
Dostępność
+
++
+++
-
Wymagana przestrzeń
-
++
+++
++
Pozyskiwanie energii
od -2°C do 15°C
Woda
gruntowa
2
Pozwolenia
++
+
+++
+
SPF
++
+++
-
+++
Koszty inwestycyjne
++
+
+++
-
Pompa ciepła Danfoss, a dolne źródło ciepła
Poziomy wymiennik
gruntowy
Pionowy wymiennik
gruntowy
Woda
gruntowa
DHP-A
Powietrze
+
DHP-A Opti
+
DHP-AQ
+
DHP-H Opti Pro
+
+
+
DHP-H
+
+
+
DHP-L Opti Pro
+
+
+
DHP-L Opti
+
+
+
DHP-L
+
+
+
DHP-C
+
+
+
DHP-S
+
+
+
Danfoss do doboru dolnego źródła zaleca stosowanie programu komputerowego HPC, który
uwzględnia czas pracy pompy ciepła, temperaturę czynnika dolnego źródła i czynnika grzewczego oraz udział ciepła na przygotowanie c.w.u. Za pomocą tego programu mozna wyliczyć
współczynnik SPF.
10
Jako czynniki obiegu dolnego źródła należy stosować fabrycznie gotowe
roztwory glikoli opatrzone odpowiednimi dopuszczeniami i certyfikatami
do pracy w tym zastosowaniu (potocznie nazywane solanką).
Cechy glikolu propylenowego:
temperatura zapłonu 109°C,
(samozapłonu 371°C)
lepkość rosnaca wraz ze spadkiem
temperatury
trudny w odpowietrzaniu
możliwe rozwarstwianie
•
•
•
•
Stosowanie roztworów alkoholu etylowego jest dopuszczalne, lecz
w przypadku wycieku należy zwrócić
uwagę na zagrożenie wybuchem jego
oparów. Dla porównania temperatura
zapłonu glikoli to około 110°C, a alkoholi około 21°C (roztwór 70%).
Cechy glikolu etylenowego:
temperatura zapłonu 111°C,
(samozapłonu 410°C)
pieni się
toksyczny
•
•
•
Cechy alkoholu etylenowego:
łatwopalny temperatura zapłonu 109°C
temperatura krzepnięcia -114°C
niska lepkość i gęstość
szkodliwy dla środowiska
•
•
•
•
Dobór czynnika do obiegu dolnego źródła
Gruntowe pompy ciepła
DHP: L, L Opti, L Opti Pro, H, H Opti
Pro, C
czynniki na bazie glikolu
propylenowego o temperaturze
krzepnięcia -15°C
Powietrzne pompy ciepła
DHP-H: A, A Opti
czynniki na bazie glikolu etylenowego
o temperaturze krzepnięcia -32°C
Temperatura krzepnięcia czynnika obiegu dolnego źródła powinna być
sprawdzona refraktometrem. Nie należy przekraczać temperatury krzepnięcia, ponieważ powoduje to zwiększoną lepkość roztworu i opory przepływu.
Przykładowe czynniki stosowane w pompach ciepła Danfoss:
DHP-A, A Opti
-32°C
DHP-H, H Opti Pro,
L, L Opti, L Opti Pro, C, S -15°C
Ergolid A -35°C (47,7% roztwór glikolu
etylenowego)
Ergolid EKO -15°C (33% roztwór glikolu
propylenowego)
11
Dolne żródło ciepła
Czynniki robocze dolnego źródła ciepła
Powietrze
Zalety
Wady
- niskie koszty inwestycyjne
- niewielkie wymagania
powierzchniowe
- nieograniczony czas pracy
w ciągu roku
- zmienna wartość COP, niższa
w porównaniu z pompmi gruntowymi wartość SPF
- odgłos pracy modułu zewnętrznego
słyszalny na zewnątrz budynku
Pompa ciepła powietrze-woda
pobiera darmową energię słoneczną
z powietrza atmosferycznego. Powietrze, którego ruch wymusza wentylator
przepływa przez moduł zewnętrzny
pompy ciepła, gdzie oddaje energię i schłodzone zostaje wyrzucone
na zewnątrz. Jest to najbardziej rozpowszechnione źródło ciepła, jednak instalacje tego typu posiadają niższy niż
gruntowe pompy ciepła współczynnik
SPF. Wynika to z faktu, że wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej spada
COP urządzenia (i moc).
Poniżej pewnej temperatury (zazwyczaj -10°C ~ -15°C) pompa ciepłą
zaczyna wspomagać się elektrycznym
źródłem szczytowym lub istniejącym
kotłem (instalcje modernizowane).
Temperatura włączenia źródła szczytowego zależy od wymaganej temperatu-
ry zasilania. Wpływa to na udział pompy
ciepła w bilansie energetycznym takiego układu.
Jeśli
konstrukcja
rozwiązania
oparta jest na glikolowym module zewnętrznym i umieszczonej wewnątrz
budynku pompie ciepła (DHP-A, DHP-A
Opti), to jego cechą jest praca bez strat
ciepła poza budynek. Jeżeli natomiast
konstrukcja pompy ciepła oparta jest
na module pompy stojącym na zewnątrz (DHP-AQ), to cechą takiego
rozwiązania jest praca z najwyższą efektywnością energetyczna, wynikajacą
bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego lecz jeśli występują
przedłużające się przerwy w dostawie
energii elektrycznej podczas mrozów,
istnieje zagrożenie zamarznięcia wody
grzewczej w pompie ciepła.
Maksymalna długość podejścia do modułu zewnętrznego pompy DHP-A i DHP-A Opti
W pompach DHP-A i DHP-A Opti
znajdują się wbudowane pompy obiegowe dolnego źródła, a podłączenie
do modułu zewnętrznego prowadzone
DHP-A, -AL
Size
12
jest parą rur. W tabeli przedstawiono
maksymalną długość rur łączących moduł zewnętrzny z wewnętrznym, jeśli
czynnikiem obiegu dolnego źródła jest
Maksymalna długość podejścia do modułu
zewnętrznego [m]
Cu22
Cu28
Øin = 20,0 Øin = 25,6
PEM
PEM
DN 25
DN 32
Øin = 21,0 Øin = 28,0
48
173
(2x 24)
(2 x 86.5)
6
34
(2 x 17)
133
(2 x 66.5)
8
21
(2 x 10.5)
98
(2 x 49)
30
(2 x 15)
150
(2 x 75)
10
11*
(2 x 5.5)
47
(2 x 23.5)
13*
(2 x 6.5)
78
(2 x 39)
12
5*
(2 x 2.5)
26
(2x 13)
8*
(2 x 4)
44
(2 x 22)
glikol etylenowy. W przypadku więkRurociągi do modułu należy izoloszych odległości należy przeprowadzić wać izolacją paroszczelną oraz odporną
indywidualne obliczenia strat ciśnie- na czynniki atmosferyczne lub dostonia uwzględniając stratę na module sowaną do ułożenia w gruncie.
50 kPa.
Odgłos pracy powietrznych pomp
ciepła może być słyszalny na zewnatrz
budynku. Odpowiedzialnym za to
zjawisko jest fakt montażu modułu
zewnętrznego lub całej pompy ciepła poza pomieszczeniami budynku.
W pierwszym przypadku źródłem
dźwięku jest wentylator, a w drugim
wentylator i sprężarka.
Poziom mocy akustycznej,
wysoki/ niski
Obroty wentylatora, niskie/
wysokie
Przepływ powietrza, niski/
wysoki
Aby zjawisko to ograniczyć należy
zwrócić uwagę na miejsce montażu
modułu zewnętrznego powietrznej
pompy ciepła. Nie powinien być montowany przy oknie sypialni.
Poniższy rysunek przedstawia zależność emitowanego hałasu od odległości od modułu.
dB(A)
53/63
53/63
54/67
54/67
obr./
min.
450/600
450/600
500/800
500/800
2500/3900
2500/3900
M3/h
2500/3200 2500/3200
Obroty, przepływ powietrza, i pobór mocy wentylatora
DHP-A 6 i 8
Niskie obroty (>+12°C)
340 obr./min. 1600 m³/h
Wysokie obroty (<+12°C)
DHP-A 10 i 12
75 W 575 obr./min. 3000 m³/h 150 W
575 obr./min. 3000 m³/h 150 W 925 obr./min. 4500 m³/h 260 W
1m
8m
16 m
4m
DHP-A 6 i 8
DHP-A 10 i 12
Niskie obr. Wysokie obr. Niskie obr. Wysokie obr.
44 db(A)
52 db(A)
47 db(A)
60 db(A)
DHP-A 6 i 8
DHP-A 10 i 12
Niskie obr. Wysokie obr. Niskie obr. Wysokie obr.
35 db(A)
43 db(A)
38 db(A)
51 db(A)
DHP-A 6 i 8
DHP-A 10 i 12
Niskie obr. Wysokie obr. Niskie obr. Wysokie obr.
29 db(A)
37 db(A)
32 db(A)
45 db(A)
DHP-A 6 i 8
DHP-A 10 i 12
Niskie obr. Wysokie obr. Niskie obr. Wysokie obr.
24 db(A)
32 db(A)
27 db(A)
40 db(A)
Na co należy zwrócić uwagę?
• Jako czynniki obiegu dolnego źródła należy stosować fabrycznie gotowe
•
roztwory glikoli; powietrzne pompy ciepła - czynniki na bazie glikolu etylenowego o temperaturze krzepnięcia -32°C.
Stosowanie roztworów na bazie glikolu etylenowego wiąże się z zagrożeniem skażenia środowiska.
13
Dolne żródło ciepła
Hałas
• Konieczność regularnej kontroli wymienników powietrznych oraz ich
oczyszczania w trakcie użytkowania pompy ciepła.
• Naczynie odpowietrzająco-wyrównawcze należy zamontować na króćcu
wzbiorczym płaszcza glikolowego w zasobniku c.w.u.
Podczas uruchomienia należy najpierw napełnić wodą zasobnik c.w.u.,
a następnie obieg dolnego źródła.
Ciśnienie w obiegu dolnego źródła nie powinno przekraczać 1,5 bar.
Różnica temperatur między króćcem wlotowym i wylotowym obiegu dolnego źródła nie może przekraczać 5 °C.
•
•
Poziomy wymiennik gruntowy
Zalety
- wysokie COP i SPF
- niewielkie koszty
inwestycyjne
- szybka regeneracja
temperatury
po okresie zimowgo
poboru ciepła
Wady
- duże wymagania powierzchniowe
- długotrwałe odpowietrzanie
- brak możliwości modyfikacji wymiennika poziomego
- stopniowy spadek temperatury gruntu podczas
ciagłego poboru ciepła
- samoistny spapadek temperatury na skutek spadku
temperatury temperatury powietrza zewnętrznego
W przypadku kolektorów poziomych roztwór glikolu propylenowego
(zwany potocznie solanką), krążący
w zakopanych w ziemi rurach odbiera
energię słoneczną zmagazynowaną
w gruncie.
Decydując się na gruntowy wymiennik poziomy relatywnie niskim
kosztem możemy zapewnić wysokie
COP układu, jednak rozwiązanie takie
wymaga dużej powierzchni terenu wokół budynku. Dodatkowo musi być to
teren odkryty, a grunt nad kolektorem
przepuszczalny dla wody. Na terenie
tym nie powinno się sadzić roślin, których korzenie w będą mogły w przyszłości uszkodzić kolektor oraz których
wegetacja będzie zakłócana obniżoną
temperaturą gruntu.
Rury należy ułożyć poniżej strefy
przemarzania gruntu lub na poziomie
wód podskórnych. Warto pamiętać
o tym, że wraz ze wzrostem głębokości
zwiększa się minimalna temperatura,
ale spada wydajność z powodu zmniej14
szającego się wpływu słońca - kompromisem jest położenie kolektora na głębokości 1,2 – 1,5 m.
Należy zachować odstęp miedzy
rurami 0,8 – 1,2 m i minimalnie 0,7 m
od innych rurociągów. Wężownice nie
mogą mieć większych długości niż
dopuszczalne (informacje na stronie
21). Dłuższe wężownice nie powinny
być stosowane, ponieważ prowadzi to
do nadmiernego wzrostu oporów przepływu, a w konsekwencji do zakłóceń
pracy parownika i wysokiego poboru
energii elektrycznej przez pompę obiegową dolnego źródła.
Należy używać rur fabrycznie przeznaczonych do wykonania instalancji
dolnego źródła gruntowych pomp ciepła.
Po ułożeniu rur wykonuje się próbę ciśnieniową zgonie z zaleceniami
producenta, aby przed zasypaniem
sprawdzić połączenia i wykryć ewentualne nieszczelności. Następnie rury na-
Zaleca się, aby przed obliczeniem
dolnego źródła ciepła rozpoznany zoGleba
piaszczysta, sucha
piaszczysta, wilgotna
gliniasta, sucha
gliniasta, wilgotna
gliniasta, nasycona wodą
stał rodzaj gruntu. Z punktu widzenia
wymiany ciepła korzystniejsze są gleby
wilgotne. Poniższa tabela przedstawia
wartości wydajności dla różnych rodzajów gleby. Jeżeli pobór mocy jest wyższy następuje stopniowe zmniejszanie
wydajności i pogarszanie działania
pompy ciepła. Najdokładniejszy dobór
dolnego źródła możliwy jest z użyciem
programu HPC.
Wydajność
[W/m2]
10
15-20
20-25
25-30
35-40
Na co należy zwrócić uwagę?
• Materiały instalacyjne wykorzystywane do wykonania dolnego źródła mu•
•
•
•
•
•
szą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy w tym zastosowaniu.
Długości obiegów powinny być mniejsze niż długości maksymalne podawane w instrukcji serwisowej.
Instalacja dolnego źródła powinna być zrównoważona hydraulicznie poprzez regulację przepływów w poszczególnych obiegach za pomocą zaworów równoważących. Regulacja prowadzona powinna być wg jednakowej
temperatury glikolu powracającego z każdej pętli dolnego źródła.
W układzie dolnego źródła powinno panować nadciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego (np. 1 bar). Jeżeli zastosowane jest naczynie
wzbiorcze i odpowietrzające, to jego napełnienie glikolem wykonuje się
do połowy objętości przy zamkniętym jego zaworze bezpieczeństwa.
Zespół do napełniania i odpowietrzania oraz naczynie wyrównawcze należy
zamontować na rurociągu powrotnym z dolnego źródła.
Podejścia z obiegów lub ze studzienki rozdzielaczowej do budynku powinny
być układane pod ziemią na głębokości nie mniejszej niż 1 m z rozstawem
nie mniejszym niż 1 m. Jeżeli te odległości nie są zachowane, to rurociągi
powinny być izolowane cieplnie. Niezależnie od powyższego warunku rurociągi wymagają izolacji cieplnej na odcinku do 2 m od ściany budynku.
Izolacja powinna być dostosowana do ułożenia w gruncie. Wewnątrz budynku rurociągi powinny być izolowane na całej długości od ściany do pompy
ciepła otuliną izolacyjną paroszczelną.
Instalacja powinna być całkowicie odpowietrzona. Stosując zespół do napełniania/odpowietrzania i otwierając jego kurki, węże, powinny być wprowadzone do otwartego naczynia z roztworem glikolu przy jednocześnie zamkniętym zaworze przelotowym. Instalacja jest odpowietrzona wtedy, gdy
do powyższego naczynia napływa glikol bez pęcherzy powietrza.
15
Dolne żródło ciepła
leży przysypać piaskiem, aby zapewnić
lepszy dostęp wilgoci z gruntu (polepszenie wymiany ciepła) oraz ochronić
przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. kamienie zawarte w gruncie).
30 cm powyżej miejsca ułożenia rur
należy położyć taśmę ostrzegawczą, a zajęty teren zinwentaryzować
i nanieść na mapę działki.
Pionowy wymiennik gruntowy
Zalety
Wady
- wysokie COP (SPF)
- niewielkie wymagania
powierzchniowe
- stała temperatura niezależnie od
temperatury powietrza zewnętrznego
- chłodzenie pasywne
- duże koszty inwestycyjne
- długotrwałe odpowietrzanie
- brak możliwości modyfikacji
- długotrwała regenacja temperatury
- uwarunkowania prawne
Pionowy wymiennik gruntowy łączy zalety kolektora poziomego z wysoką niezawodnością oraz małymi wymaganiami powierzchniowymi.
Zaleca się, aby przed obliczeniem
dolnego źródła ciepła rozpoznany został rodzaj gruntu. Z punktu widzenia wymiany ciepła korzystniejsze
są gleby wilgotne lub wykorzystywanie podziemnych cieków wodnych.
Płaszczyzna pionowych wymienników
powinna być prostopadła do kierunku
przepływu tych cieków. Poniższa tabela przedstawia wartości wydajności dla
różnych rodzajów gruntu. Jeżeli pobór
mocy jest od wydajności wyższy następuje stopniowe obniżanie temperatury
gruntu i dalsze zmniejszanie wydajności, co stopniowo pogarszanie działania
pompy ciepła i prowadzi do zamrożenia
gruntu i ustąpienia aprzepływu cieku.
Najdokładniejszy dobór dolnego źródła
możliwy jest z użyciem programu Danfoss HPC.
Instalacja z pionowymi
wymiennikami ciepła jest dogodnym w użyciu źródłem
ciepła ponieważ temperatura
gruntu na głębokości poniżej
10 m jest stała przez cały rok
i wynosi około 10°C. Oznacza to, że w przeciwieństwie
do powietrza i wymienników
poziomych, zimą, kiedy zapotrzebowanie na energię jest
największe temperatura gruntu jest stała, dzięki czemu temperatura dolnego
źródła może również być wysoka umożliwiając efektywną pracę pompy ciepła.
Wydajność gruntu
dla rocznego czasu pracy pompy ciepła
1800 h
2400 h
suche, niespoiste (piasek)
25 W/m
20 W/m
suche, spoiste (sucha glina)
35 W/m
30 W/m
wilgotne, spoiste (wilgotna glina) 50 W/m
40 W/m
nasycony wodą (żwir, piasek)
65 - 80 W/m
55 - 65 W/m
płynąca w gruncie woda
80 - 100 W/m
80 - 100 W/m
Rodzaj gruntu
Odwiert 1
min. 5-6 m
Odwiert 2
min. 5-6 m
Odwiert 3
16
Aby zapobiec przechładzaniu gruntu odwierty powinny być wykonywane
w odległości minimum 5 m od siebie,
pod warunkiem, że ich głębokość nie
przekracza 50 m. Jeżeli głębokość przekracza 50 m odległość ta powinna wynosić powyżej 8 m.
Odwierty w praktyce mają od 40 m
do 150 m. Średnica rury użytej w wy-
mienniku zależy od głębokości odwiertu, ponieważ wynika ze strumienia ciepła odzyskiwanego z danego odwiertu
i potrzeby ograniczania oporu hydraulicznego lecz w fabrycznie wykonywanych sondach gruntowych najczęściej
wynosi 40 mm.
Minimalna średnica x grubość ścianki
20x1,9 mm
25x2,3 mm
32x2,9 mm
Pozwolenia
Zgodnie z prawem należy w odpowiednim Urzędzie Starostwa złożyć
jeden egzemplarz projektu geologicznego planowanych odwiertów. Obowiązek ten spoczywa na inwestorze.
Projekt nie wymaga zatwierdzenia
i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wniesie
sprzeciwu to można przystąpić do wykonywania odwiertów. Projekt musi zostać sporządzony przez uprawnionego
geologa i odpowiadać Rozporządzeniu
Ministerstwa Środowiska (Dz. Ust. 201
z 2005 r. poz. 1673).
Następnym krokiem jest zgłoszenie
przez firmę wiertniczą jednego egzemplarza projektu z akceptacją do Urzędu
Górniczego najpóźniej 14 dni przed
rozpoczęciem prac. Prace wykonywane na głębokości poniżej 30m podlegają przepisom „Prawa geologicznego
i górniczego” (Dz. Ust. 228 z 2005 r.
poz. 1947). Urząd Górniczy ma prawo
przyjechać na kontrolę w trakcie wykonywania prac.
Na co należy zwrócić uwagę?
• Materiał instalacyjny wykorzystywany do wykonania dolnego źródła musi
•
•
•
•
•
•
•
•
posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy w tym zastosowaniu.
Instalacja dolnego źródła powinna być zrównoważona hydraulicznie poprzez regulację przepływów w poszczególnych obiegach za pomocą zaworów równoważących. Regulacja prowadzona powinna być wg jednakowej
temperatury glikolu powracającego z każdej pętli dolnego źródła.
W układzie dolnego źródła powinno panować nadciśnienie względem
ciśnienia atmosferycznego (np. 1 bar). Jeżeli zastosowane jest naczynie
wzbiorcze i odpowietrzające, to jego napełnienie glikolem wykonuje się
do połowy objętości przy zamkniętym jego zaworze bezpieczeństwa.
Zespół do napełniania i odpowietrzania oraz naczynie wzbiorcze i odpowietrzające należy zamontować na rurociągu powrotnym z dolnego źródła.
Zaleca się stosować separator powietrza w obiegu dolnego źródła.
Podejścia z obiegów lub ze studzienki rozdzielaczowej do budynku powinny
być układane pod ziemią na głębokości nie mniejszej niż 1 m z rozstawem
nie mniejszym niż 1 m. Jeżeli te odległości nie są zachowane, to rurociągi
powinny być izolowane cieplnie. Niezależnie od powyższego warunku rurociągi wymagają izolacji cieplnej na odcinku do 2 m od ściany budynku.
Użyta izolacja powinna być dostosowana do ułożenia w gruncie. Wewnątrz
budynku rurociągi powinny być izolowane na całej długości od ściany
do pompy ciepła otuliną izolacyjną paroszczelną.
Zaleca się, aby przed obliczeniem dolnego źródła ciepła rozpoznany został
rodzaj gruntu i podany średni współczynnik przewodności cieplnej λ –
lambda [W/mK].
Instalacja powinna być całkowicie odpowietrzona.
Sondy gruntowe powinny być prefabrykowane przez producenta z gotowych elementów, a następnie dostarczone na budowę.
17
Dolne żródło ciepła
Głębokość odwiertu
Do 30m
Od 30m do 150m
Powyżej 150m
Woda
Zalety
- wysokie COP (SPF)
- niewielkie wymagania
powierzchniowe
- chłodzenie pasywne
- stała całoroczna
temperatura
- wykorzystanie
istniejących studni
Wady
- obieg otwarty
- uwarunkowania prawne
- wymagana analiza wody
- konieczność konserwacji obiegu pierwotnego:
wymiennik pośredni, filtr, pompa głebinowa
- dodatkowy pobór energii przez pompę głebinową
- nieprzewidywalna w dłuższym okresie wydajność
studni
- konieczność zapewnienia zrzutu wody po odzyskaniu
ciepła (studnia zrzutowa)
Systemy woda-woda pobierają
wodę gruntową z odwiertu czerpalnego, która następnie trafia na pośredni
wymiennik ciepła, gdzie oddaje energię
i trafia odwiertem zrzutowym z powrotem do wód gruntowych.
Wody gruntowe są doskonałym
źródłem ciepła dla pompy ciepła ze
względu na stałą w trakcie roku, wysoką temperaturę oraz dobre właściwości
przekazywania ciepła bez konieczności
zajmowania miejsca na działce.
Do korzystania z wód gruntowych
potrzebne jest jednak pozwolenie
wodno-prawne. Pozwolenie wydawane
jest przez Starostę na czas określony,
nie krótszy jednak niż 10 lat. Starosta może również cofnąć pozwolenie,
o którym mowa. Zgodnie z ustawą
„Prawo Wodne” z 18.07.2011 art. 124
z obowiązku ubierania się o pozwolenie wodno-prawne są zwolnione osoby
wykonujące odwierty do 30 m, jeśli pobór wody w ciągu doby nie przekracza
5 m3.
Wykonaniem ujęcia wody powinno
zająć się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Należy zwrócić uwagę, czy
w miejscu inwestycji występuje odpowiednia ilość wód gruntowych.
Na co należy zwrócić uwagę?
• Wymiennik pośredni powinien być niewrażliwy na skład chemiczny wody wymagana analiza wody.
• Wymienniki pośrednie rurowe są bardziej odporne na zanieczyszczenia niż
płytowe.
• Wymiennik pośredni powinien zostać dobrany wg zalecanych różnic tempe-
ratur, oraz przepływów wody po stronie pierwotnej i wtórnej (patrz strona
XX)X.
Należy dobrać pompę głębinową o odpowiedniej wydajności i wysokości
podnoszenia
Konieczna okresowa konserwacja systemu: poziom wody w studniach, stan
powierzchni wymiennika pośredniego, przepływ w obiegu pierwotnym, dodatnia temperatura w obiegu wtórnym, stan pompy głębinowej, filtr.
Zespół do napełniania i odpowietrzania oraz naczynie wzbiorcze i odpowietrzające należy zamontować na rurociągu powrotnym z dolnego źródła.
Na obiegu pierwotnym należy zamontować czujnik przepływu.
Zaleca się wykonywać 2 studnie zrzutowe przypadające na 1 studnię czerpalną, podczas zrzutu wody chłonność gruntu może podlegać zmniejszeniu na
skutek stopniowego zamulania.
•
•
•
•
18
[m³/h]
[kPa]
[kPa]
Pompa głębinowa
Wilo
Grunffoss
DHP-H 4
XB 20-1 20
004B1210
5
1,429
10,7
4,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-H 6
XB 20-1 20
004B1210
5
1,429
10,7
4,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-H 8
XB 20-1 30
004B1215
7,3
2,087
9,8
6,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-H 10
XB 20-1 36
004B1218
10
2,859
12,5
10
1"
TWI 4-0306 1
SQE 3-30
DHP-H 12
XB 20-1 36
004B1218
10
2,859
12,5
10
1"
TWI 4-0306 1
SQE 3-30
DHP-H 16
XB 20-1 50
004B1225
14,7
4,202
14.4
18
6/4"
TWI 4-0704 1
SQE 3-40
DHP-L 6
XB 20-1 20
004B1210
5
1,429
10,7
4,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-L 8
XB 20-1 30
004B1215
7,3
2,087
9,8
6,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-L 10
XB 20-1 36
004B1218
10
2,859
12,5
10
1"
TWI 4-0306 1
SQE 3-30
DHP-L 12
XB 20-1 36
004B1218
10
2,859
12,5
10
1"
TWI 4-0306 1
SQE 3-30
DHP-L 16
XB 20-1 50
004B1225
14,7
4,202
14,4
18
6/4"
TWI 4-0704 1
SQE 3-40
Dobór wymienników rurowych:
Δp
Δp Śred.
wymiennika filtra filtra
Pompa ciepła
Wymiennik
ciepła
[kW]
[m³/h]
[kPa]
[kPa]
Wilo
Grunffoss
DHP-H 4
S1X
5
2,1
10,55
4,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-H 6
S1X
5
2,1
10,55
4,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-H 8
JAD 5.63
7,3
3,1
11,67
6,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-H 10
JAD X 5.38
10
4,3
21
10
1"
TWI 4-0306 1
SQE 3-30
SQE 3-30
Moc Przepływ
Pompa głębinowa
JAD X 5.38
10
4,3
21
10
1"
TWI 4-0306 1
DHP-H 16
JAD X 6.50.10
14,7
6,3
6,37
18
6/4"
TWI 4-0704 1
SQE 3-40
DHP-L 6
S1X
5
2,1
10,55
4,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-L 8
JAD 5.63
7,3
3,1
11,67
6,5
3/4"
TWI 4-0206 1
SQE 3-30
DHP-L 10
JAD X 5.38
10
4,3
21
10
1"
TWI 4-0306 1
SQE 3-30
DHP-L 12
JAD X 5.38
10
4,3
21
10
1"
TWI 4-0306 1
SQE 3-30
DHP-L 16
JAD X 6.50.10
14,7
6,3
6,37
18
6/4"
TWI 4-0704 1
SQE 3-40
Dobór wymienników rurowych
DHP-H 12
Instalacja połączeń z rurociągami
W Polsce, na skutek zamarzania
gruntu bezpośrednio przy fundancie
budynku, może dojść do katastrofy
budowlanej. Aby temu zapobiec należy zaizolować rurociągi kolektora znajdujące się w gruncie przy zewnętrznej
ścianie (min. 2 m) w sposób wykluczający powstanie takich szkód. Wskazówka
ta obowiązuje niezależnie od rodzaju
dolnego źródła ciepła (gruntowy wymiennik poziomu i pionowy, woda).
Użyta izolacja powinna być dostosowana do ułożenia w gruncie.
bokości nie jest możliwy, należy osłonić
rury przed ewentualnymi zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zaizolować cieplnie.
Minimalna głębokość wykopu pomiędzy studzienką a nieruchomością
wynosi 0,5 m. Jeśli wykop do tej głę-
19
Dolne żródło ciepła
[kW]
Dobór wymiennika płytowego Danfoss XB
Pompa Wymiennik
Nr
Δp
Δp Śred.
Moc Przepływ
ciepła
ciepła
katalogowy
wymiennika filtra filtra
Wykonanie przepustów przez ścianę na rurociągi obiegu dolnego źródła
Odcinek, na którym poprowadzone zostaną rurociągi obiegu dolnego
źródła, należy zaizolować na całej długości: od pompy ciepła przez ściany, na
zewnątrz budynku aż po kolektor. Wykluczy to wykraplanie się pary wodnej
oraz straty ciepła.
Jeśli rurociągi mają przebiegać nad
ziemią, należy wykonać otwory w ścianach.
Jeśli rurociągi mają przebiegać pod
ziemią, należy wykonać przejścia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na poniższym rysunku:
Legenda
1.
2.
3.
4.
1. Wykonać w ścianie otwory na rury
osłonowe rurociągów (1). Zastosować
wymiary i wykonać przyłącza zgodnie
ze schematami. Jeśli zachodzi ryzyko
przenikania wód gruntowych, należy
zastosować specjalne przepusty wodoodporne.
2. Umieścić rury osłonowe (1) w otworach i ustawić je nachylone w doł.
Nachylenie musi wynosić co najmniej
1 cm na 30 cm. Odciąć je ukośnie
do środka (patrz rysunek), tak by
do wnętrza rur nie przedostawały się
wody opadowe.
Rura osłonowa
Rurociąg obiegu dolnego źródła
Mur
Masa uszczelniająca
3. Poprowadzić zaizolowane rurociągi
obiegu dolnego źródła (2) przez rury
osłonowe do pomieszczenia, w którym ustawiona jest pompa.
4. Zamurować ścianę wokół rur (3).
5. Sprawdzić, czy rurociągi dolnego
źródła (2) są umieszczone w rurach
osłonowych (1) centrycznie, tak by
izolacja termiczna miała z każdej strony taką samą grubość.
6. Uszczelnić rury osłonowe (1) za pomocąodpowiedniejmasyuszczelniającej (pianki) (4).
Na co należy zwrócić uwagę?
• Rurociągi obiegu dolnego źródła należy poprowadzić przez oddzielne prze•
20
pusty ścienne. Jeśli przepusty zostaną zamontowane poniżej maksymalnego poziomu wód gruntowych, należy zastosować przepusty wodoszczelne.
Należy pamiętać o rozmieszczeniu otworów na rury osłonowe w takich miejscach, aby zostało miejsce potrzebne na pozostałe instalacje.
Przyłączanie większej ilości obiegów dolnego źródła
Dolne żródło ciepła
Jeśli w instalacji pompy ciepła sto- nego źródła ciepła. Długości wężownic
sowanych jest kilka obiegów, długość są podane przy założeniu, że stosowany
każdego nie może przekraczać warto- jest 30% roztwór etanolu.
ści podanych w poniższych tabelach,
niezależnie od wykorzystywanego dolMaksymalne długości obiegu w przypadku rury typu PEM DN 32, ϕi = 28,0:
DHP-H, DHP-C, DHP-L
Wielkość
6
8
10
12
16
Obliczona, maksymalna długość pojedynczych obiegów,[m]
1 obieg
2 obieg
3 obieg
4 obieg
<390
<2 x 425
<300
<2 x 325
<270
<2 x 395
<190
<2 x 350
<70
<2 x 175
<3 x 183
4 x 197
Maksymalna długość obiegu, typ węża PEM DN 32, ϕi = 28,0:
DHP-H Opti, DHP-H
Opti Pro, DHP-L
Opti, DHP-L Opti Pro
Wielkość
6
8
10
12
16
Obliczona, maksymalna długość pojedynczych obiegów,[m]
1 obieg
<390
<300
<270
<170
<80
2 obieg
<2 x 425
<2 x 345
<2 x 365
<2 x 315
<2 x 200
3 obieg
<3 x 207
4 obieg
4 x 225
Maksymalna długość obiegu, typ węża PEM DN 40,ϕi = 35,2:
DHP H, DHP-C, DHP-L
Wielkość
6
8
10
12
16
Obliczona, maksymalna długość pojedynczych obiegów,[m]
1 obieg
2 obieg
3 obieg
4 obieg
<1000
<750
<1000
<700
<2 x 1000
<220*
<2 x 444*
-
Maksymalna długość obiegu, typ węża PEM DN 40, ϕi = 35,2:
DHP-H Opti, DHP-H
Opti Pro, DHP-L
Opti, DHP-L Opti Pro
Obliczona, maksymalna długość pojedynczych obiegów,[m]
Wielkość
1 obieg
2 obieg
3 obieg
4 obieg
6
8
10
12
16
<1000
<780
<980
<630
<250*
<2 x 1000
<2 x 1000
-
-
*) W przypadku rozmiaru 16 często konieczny jest odwiert o głębokości przekraczającej zalecaną tu wartość długości obiegu.
Należy wówczas zastosować dwa obiegi.
Poszczególne obiegi są wyprowa- posażone w zawory równoważące ze
dzane z tej samej studzienki zbiorczej. względu na konieczność regulacji przeWszystkie rurociągi powrotne są wy- pływu w każdym obiegu.
21
Legenda
1. Obieg
2. Obieg
3. Zawory równoważące
4. Studzienka zbiorcza
Do regulacji przepływu czynnika
stosowane powinny być zawory równoważące, co gwarantuje odpowiedni
przepływ we wszystkich wężownicach.
22
Przepływ należy regulować do momentu osiągnięcia tej samej temperatury
na rurociągu powrotnym w każdym
obiegu.
Górne źródło ciepła
Górne źródło ciepła jest miejscem,
do którego pompa ciepła dostarcza
energię, przepompowuje ją z dolnego
źródła ciepła. W praktyce jest to instalacja grzewcza budynku. Jeśli instalacja
grzewcza działa na „niskich parametrach” (ogrzewanie płaszczyznowe, stropy grzewczo-chłodzące) to wyższa jest
sprawność układu (zobacz rozdział Zasada działania pomp ciepła, strona 3).
Obliczenie obciążenia cieplnego
budynku powinno być wykonane przez
projektanta lub audytora energetycznego z odpowiednimi uprawnieniami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obliczenie obciążenia cieplego budynku (według PN-B-03406-1994r.)
Wybór rodzaju i parametrów ogrzewania (ogrzewanie powietrzne, wodne:
nisko, średniotemperaturowe)
Wybór dolnego źródła ciepła (powietrze zewnętrzne, grunt, woda powierzchniowa, gruntowa itp..)
Dobór rodzaju systemu pracy (monowalentny, biwalentny)
Zebranie informacji o specyficznych wymaganiach użytkownika: temperatura
w budynku, ilość mieszkańców, przybory zużywające c.w.u.,
Dobór konkretnej pompy ciepła w zależności od dolnego źródła ciepła i wymaganych parametrów pracy z wykorzystaniem programu HPC.
Poniżej przedstawiamy w celach metodą jest oparcie doboru pomp ciepoglądowych wartości wskaźnika zapo- pła na obliczonym obciążeniu cieplnym
trzebowania na moc cieplną dla staty- budynku.
stycznych budynków; jednak zalecaną
Wyliczenie zapotrzebowania na ciepło budynku, dobór mocy pompy:
Budynek pasywny
Budynek niskoenergetyczny
Nowe budownictwo (dobra izolacja cieplna)
Budynek „starego typu”
10-25 W/m2
40-50 W/m2
55-65 W/m2
> 80 W/m2
Roczne zapotrzebowanie na ciepło budynku:
Budynek pasywny
Budynek niskoenergetyczny (rekuperacja)
Nowe budownictwo (dobra izolacja cieplna)
Budynek „starego typu”
15 - 30 kWh/m2 rok
70 kWh/m2 rok
90-120 kWh/m2 rok
150-200 kWh/m2 rok
23
Górne źródło ciepła
Kolejność postępowania przy doborze pompy ciepła:
Dane techniczne i schematy do pomp ciepła
Poniższe schematy zawierają przy- 4. Wyłączenie zasilania elektrycznego
kładowe zastosowania pomp ciepła
pompy ciepła powinno być możliwe
DHP w układania grzewczych, c.w.u.
poprzez łatwo dostępny wyłącznik
i chłodzenia. Informacje o podstawosieciowy, znajdujący się między szafą
wych połączeniach na listwie zaciskoelektryczną i pompą ciepła.
wej oraz ustawieniach w sterowniku 5. W szafie elektrycznej powinien być
znajdują się w Legendzie.
zamontowany czujnik kolejności i zaW celu zapewnienia najwyższego
niku faz ze stycznikiem odcinającym
poziomu bezpieczeństwa i jakości wyzasilanie pompy w przypadku zadziakonywanych prac prosimy o przestrzełania czujnika. Sygnalizacja czujnika
ganie poniższej wytycznych montażopowinna być widoczna dla użytkowwych. Wykorzystanie zawartych w niej
nika budynku.
informacji umożliwi ujednolicenie sys- 6. W przypadku zadziałania któregokoltemów z pompami ciepła Danfoss DHP
wiek z powyższych zabezpieczeń aupod względem wykonania poszczególtomatycznie powinno zostać wyłąnych instancji, co z pewnością przyczyni
czone zasilanie wszystkich modułów
się do wieloletniej i bezawaryjnej pracy
pompy ciepła; wtedy po przywrónaszych urządzeń.
ceniu zasilania przywrócona zostaInstalacja elektryczna
1. Instalacja elektryczna powinna być
zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami polskiego prawa
i sztuki budowlanej.
nie ich dotychczasowa praca; jeżeli
nastąpiłoby tylko wyłączenie niektórych modułów, może zostać zakłócona komunikacja między modułami,
która będzie wymagała interwencji
serwisowej.
2. Rodzaj przewodu i przekroje żył
przewodu zasilającego pompę ciepła Instalacja dolnego źródła ciepła
powinny być określone przez elek- 1. Materiał instalacyjny wykorzystytryka z uprawnieniami dla instalacji
wany do wykonania dolnego źródła
3L+N+PE (TN-S) na podstawie: mocy
powinien posiadać odpowiednie
elektrycznej pobieranej przez pompę
dopuszczenia i certyfikaty do pracy
ciepła (sprężarka + wykorzystywany
w tym zastosowaniu.
elektryczny podgrzewacz pomocni- 2. W przypadku stosowania sond grunczy) z uwzględnieniem wartości prątowych powinny one być prefabrykodu rozruchowego i zabezpieczenia
wane przez producenta z gotowych
(według danych technicznych pomelementów a następnie dostarczone
py ciepła), długości i sposobu prowana budowę.
dzenia przewodu.
3. Jako czynniki obiegu dolnego źródła
3. Wartości zabezpieczeń powinna być
należy stosować fabrycznie gotowe
określona zgodnie z wytycznymi
roztwory glikoli lub alkoholi etypodanymi w danych technicznych
lowych; w przypadku gruntowych
lub instrukcji serwisowej (sprężarka
pomp ciepła - czynniki na bazie gliko+ wykorzystywany elektryczny podlu propylenowego lub etylenowego
grzewacz pomocniczy) - bezpieczniki
lub alkoholu etylowego o temperatypu S z charakterystyką C.
turze krzepnięcia -15 °C, a powietrz25
Wytyczne do montażu
Wytyczne do montażu
nych pomp ciepła - czynniki na bazie 10. Podejścia z obiegów lub ze stuglikolu etylenowego lub alkoholu
dzienki rozdzielaczowej do buetylowego o temperaturze krzepniędynku powinny być układane pod
cia -32 °C.
ziemią na głębokości nie mniejszej
niż głębokość przemarzania z roz4. Stosowanie roztworów alkoholu etystawem nie mniejszym niż 1 m. Jelowego, w związku z zagrożeniem
żeli te odległości nie są zachowane,
wybuchu oparów wymaga stosowato rurociągi powinny być izolowane
nia zabezpieczeń przewidzianych odcieplnie. Niezależnie od powyższedzielnymi przepisami.
go warunku rurociągi wymagają
5. Temperatura krzepnięcia czynnika
izolacji cieplnej na odcinku do 2 m
obiegu dolnego źródła powinna być
od ściany budynku. Wewnątrz busprawdzona refraktometrem; czynnidynku rurociągi powinny być izoki o innych temperaturach krzepnięlowane na całej długości od ściany
cia, mogą powodować zwiększone
do pompy ciepła paroszczelną otuliopory przepływu lub obniżone właną izolacyjną.
sności termiczne..
11. W układzie dolnego źródła powinno
6. Zaleca się, aby przed obliczeniem
panować nadciśnienie względem cidolnego źródła ciepła rozpoznany
śnienia atmosferycznego (np. 1 bar).
został rodzaj gruntu i podany średni
Jeżeli zastosowane jest naczynie
współczynnik przewodnictwa cieplwyrównawcze, to jego napełnienie
nego λ [W/mK].
czynnikiem obiegu dolnego źródła
7. Sposób wykonania dolnego źródła
wykonuje się do połowy objętości
zależy przede wszystkim od zaleceń
przy zamkniętym zaworze bezpieproducenta wybranego rozwiązania.
czeństwa.
Danfoss do doboru dolnego źródła 12. Zespół do napełniania i odpowiezaleca stosowanie programu HPC,
trzania oraz naczynie wyrównawcze
który kompleksowa dobiera pompę
należy zamontować na rurociąciepła a w tym uwzględnia czas pracy
gu powrotnym z dolnego źródła.
pompy ciepła i podaje średnioroczny
W przypadku pompy DHP-A naczywspółczynnik efektywności SPF; jeśli
nie wyrównawcze należy zamontowspółczynnik λ nie został rozpoznawać na króćcu wzbiorczym płaszcza
ny, to przyjmując wartość 3,5 W/mK
glikolowego w zasobniku c.w.u.
założony zostanie grunt typu wilgot13. Instalacja powinna być całkowicie
na glina piaszczysta..
odpowietrzona. Do tego celu za8. Długości obiegów powinny być
lecane jest zastosowanie znajdumniejsze niż długości maksymalne
jącego się w zestawie zakupowym
podawane w instrukcji serwisowej.
zespołu do napełniania/odpowieW przypadku sondy gruntowej dłutrzania. Podczas odpowietrzania
gość obiegu równa jest podwojonej
węże przyłączone do kurków powindługości sondy.
ny być wprowadzone do otwartego
9. Instalacja dolnego źródła powinna
naczynia z roztworem glikolu przy
być zrównoważona hydraulicznie
jednocześnie zamkniętym zaworze
poprzez regulację przepływów w poprzelotowym (wg rys. z Instrukcji).
szczególnych obiegach za pomocą
Instalacja jest odpowietrzona wtezaworów równoważących. Regulacja
dy, kiedy do powyższego naczynia
prowadzona powinna być wg jednanapływa glikol bez powietrza.
kowej temperatury czynnika powracającego z każdego obiegu.
26
Instalacja c.o.
dania dotyczące wody.
Instalacja c.w.u.
3. W celu zapewnienia wymaganej 1. Stosowanie cyrkulacji w instalacji
c.w.u. może spowodować zabuilości ciepła do odszraniania pomp
rzenie uwarstwienia temperatury
DHP-AQ należy:
w zasobniku, a przez to wcześniejsze
a. objętość instalacji utrzymać na powyłączanie jego ładowania, skutkuziomie nie mniejszej niż 14 l/kW,
jące obniżeniem temperatury wody
a jeśli instalacja pracuje bez zasobw punktach czerpalnych. Aby ogranika c.w.u.,- 20 l/kW; w przeciwnym
niczyć to zjawisko strumień cyrkuwypadku objętość instalacji należy
lacyjny powinien być zmniejszony
zwiększyć np. poprzez odpowieddo wartości niezbędnej dla uzyskania
niej objętości bufor montowany
komfortu dostępu do wody w najszeregowo na rurociągu zasilająniekorzystniej położonych punktach
cym.
czerpalnych.
b. utrzymywać odpowiednio duży
2.
W
przypadku pomp PRO wykorzystuprzepływ poprzez zwiększenie
jących
technologię gazu gorącego
ustawienia przepływu startowego
(TGG) jeśli występuje zagrożenie two(dotyczy pomp obiegowych o rerzenia się kamienia kotłowego nalegulowanej prędkości) i nie niższy
ży utrzymywać temperaturę c.w.u.
niż wartość ustalona na wbudowana najniższym ustawieniu
nym czujniku przepływu.
4. W celu ograniczenia ilości ciepła zużywanego na odszranianie i niedoPompy ciepła są urządzeniami, które wymagają ciągłego zabezpieczenia
w energię elektryczną. Jeżeli dostawa energii jest przerwana lub którakolwiek instalacja jest niesprawna, pompa ciepła i zasilane instalacje nie są zabezpieczone przed zamarznięciem!
27
Wytyczne do montażu
puszczania do przegrzewania parownika należy:
1. W celu zapewnienia najwyższego
współczynnika efektywności SPF
a. obniżać temperaturę końca odszrai wymaganego przepływu należy wyniania (np. 28°C)
konać ustawienia krzywej grzewczej
b. skracać minimalny czas odszraniana możliwie najniższą wartość, przy
nia (np. 1 min)
której uzyskiwana będzie wymagana
5.
Temperatura
wody grzewczej podtemperatura komfortu. Ustawienie
czas odszraniania pompy DHP-AQ
należy wykonać zaczynając od fanie może być niższa niż 20°C, co oznabrycznej krzywej, zmniejszając ustacza konieczność ograniczania strat
wienie do momentu pogorszenia
ciepła z rurociągów prowadzonych
odczuwalnego komfortu cieplnego
w pomieszczeniach nieogrzewanych
w budynku przy jednoczesnym całoraz na zewnątrz budynku poprzez
kowitym otwarciu regulatorów temmożliwie najkrótsze odcinki i najlepperatury (głowice termostatyczne,
sze ich cieplne izolowanie.
termostaty pokojowe itp.). Następnie
zwiększenie ustawienia o 1 umożliwi 6. Użycie płynów niezamarzających,
mających na celu ochronę instalacji
pracę z właściwą krzywą grzewczą.
przed zamarznięciem podczas prze2. Woda w instalacji powinna spełdłużających przerw w dostawie enerniać wymagania Polskiej Normy
gii elektrycznej może obniżyć wydajPN-C-04607:1993 Woda w instalaność pompy ciepła i instalacji.
cjach ogrzewania – wymagania i ba-
Dane techniczne: DHP-H
Dwufunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.., możliwa
współpraca z zewnętrznym modułem chłodzenia pasywnego DCM-P lub pasywnego/aktywnego DCM-P/PA; pompy obiegowe
Dolne źródło ciepła: grunt lub woda poprzez zewnętrzny wymiennik pośredni
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - wbudowany zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Chłodzenie:
pasywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodzenia DCM-P
aktywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodznia DCM-P/A
Gruntowa Pompa Ciepła DHP-H
6
8
10
12
16
Napięcie sieciowe
[V]
400
Moc znamionowa [kW]
3,0
3,2
4,2
5,0
7,2
sprężarki
Moc znamionowa [kW]
0,2
0,2
0,5
0,5
0,6
pomp obiegowych
Instalacja
elektryczna
Podgrzewacz
[kW]
3/6/9
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
12
10
18
17
18
Bezpiecznik, typ S,
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
[A]
10
/16
/20
16
/16
/20
16
/16
/20
16
/20
/25
20
/20
/256
charakterystyka C
Moc grzewcza
[kW]
5,33
7,51
9,40
11,00
16,40
COP1
4,04
4,34
4,24
4,20
3,99
Ogrzewanie
Moc robocza
[kW]
1,3
1,7
2,2
2,6
4,1
sprężarki1
Chłodzenie
aktywne9
Przepływ
nominalny8
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Temperatura
Czynnik obiegu
dolnego źródła
Cynnik
chłodniczy
wymiary
ciężar bez wody
cieżar z wodą
Poziom mocy
akustycznej
Moc chłodnicza
COP2
Moc robocza
sprężarki2
Obieg dolnego
źródła Δt=3 [K]
Obieg grzewczy
Δt=10 [K]
Obieg TGG12
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg TGG12
[kW]
5,3
4,5
7,8
4,9
9,6
5,8
10,7
5,1
15,5
4,9
[kW]
1,5
2,0
2,0
2,6
4,0
[l/s]
0,36
0,48
0,62
0,71
1,02
[l/s]
0,14
0,19
0,24
0,28
0,39
[l/s]
------------------------------------
[kPa]
35
32
76
69
37
[kPa]
48
44
39
58
54
[˚C]
-10÷20
[˚C]
[˚C]
10÷55(8510)
---------------------------------------glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
R407C
[kg]
1,20
[mm]
[kg]
[kg]
229
409
[dB(A)]
47
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe).
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe).
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW.
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego.
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K.
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
28
1,30
1,45
1,55
2,00
229
409
690x596x1845
229
409
238
418
242
422
44
46
48
57
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym.
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102).
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
Dane techniczne: DHP-H Opti Pro
Dwufunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z wbudowanym zasobnikiem c.w.u ładowanym
w technologii TGG., możliwa współpraca z zewnętrznym modułem chłodzenia pasywnego
DCM-P lub pasywnego/aktywnego DCM-P/PA; automatycznie regulowne pompy obiegowe
w technologii OPTI
Dolne źródło ciepła: grunt lub woda poprzez zewnętrzny wymiennik pośredni
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - wbudowany zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Chłodzenie:
pasywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodzenia DCM-P
aktywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodznia DCM-P/A
Chłodzenie
aktywne9
Przepływ
nominalny8
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Temperatura
Czynnik obiegu
dolnego źródła
Cynnik
chłodniczy
wymiary
ciężar bez wody
cieżar z wodą
Poziom mocy
akustycznej
Moc chłodnicza
COP2
Moc robocza
sprężarki2
Obieg dolnego
źródła Δt=3 [K]
Obieg grzewczy
Δt=10 [K]
Obieg TGG12
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg TGG12
[kW]
5,3
5,1
7,8
5,6
9,6
5,4
10,7
5,1
15,5
4,8
[kW]
1,3
1,7
2,2
2,6
4,1
[l/s]
0,36
0,48
0,62
0,71
1,02
[l/s]
0,14
0,19
0,24
0,28
0,39
[l/s]
Gruntowe pompy ciepła
Gruntowa Pompa Ciepła DHP-H Opti Pro
6
8
10
12
16
Napięcie sieciowe
[V]
400
Moc znamionowa [kW]
3,0
3,2
4,2
5,0
7,2
sprężarki
Moc znamionowa [kW]
0,1
0,1
0,3
0,3
0,5
pomp obiegowych
Instalacja
elektryczna
Podgrzewacz
[kW]
3/6/9
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
3
10
12
14
20
Bezpiecznik, typ S,
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
[A]
10
/16
/20
16
/16
/20
16
/16
/20
16
/20
/25
20
/20
/256
charakterystyka C
Moc grzewcza
[kW]
5,33
7,51
9,40
11,00
16,40
COP1
4,04
4,34
4,24
4,20
3,99
Ogrzewanie
Moc robocza
[kW]
1,3
1,7
2,2
2,6
4,1
sprężarki1
≤ 20% przepływu obiegu grzewczego
[kPa]
37
42
63
45
52
[kPa]
63
60
56
58
96
[˚C]
-10÷20
[˚C]
[˚C]
10÷55(8510)
≤100
glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
R407C
[kg]
1,15
[mm]
[kg]
[kg]
231
411
[dB(A)]
45
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
1,35
1,40
1,55
1,70
231
411
690x596x1845
231
411
240
420
244
424
42
45
49
50
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102)
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
29
Dane techniczne: DHP-L
Dwufunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z możliwością współpracy z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u DWH, możliwa współpraca z zewnętrznym modułem chłodzenia pasywnego
DCM-P lub pasywnego/aktywnego DCM-P/PA; pompy obiegowe
Dolne źródło ciepła: grunt lub woda poprzez zewnętrzny wymiennik pośredni
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - zewnętrrzny zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Chłodzenie:
pasywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodzenia DCM-P
aktywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodznia DCM-P/A
Gruntowa Pompa Ciepła DHP-L
6
8
10
12
16
Napięcie sieciowe
[V]
400
Moc znamionowa [kW]
3,0
3,2
4,2
5,0
7,2
sprężarki
Moc znamionowa [kW]
0,2
0,2
0,5
0,5
0,6
pomp obiegowych
Instalacja
elektryczna
Podgrzewacz
[kW]
3/6/9
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
12
10
18
17
18
Bezpiecznik, typ S,
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
[A]
10
/16
/20
16
/16
/20
16
/16
/20
16
/20
/25
20
/20
/256
charakterystyka C
Moc grzewcza
[kW]
5,33
7,51
9,40
11,00
16,40
COP1
4,04
4,34
4,24
4,20
3,99
Ogrzewanie
Moc robocza
[kW]
1,3
1,7
2,2
2,6
4,1
sprężarki1
Chłodzenie
aktywne9
Przepływ
nominalny8
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Temperatura
Czynnik obiegu
dolnego źródła
Cynnik
chłodniczy
wymiary
ciężar bez wody
cieżar z wodą
Poziom mocy
akustycznej
Moc chłodnicza
COP2
Moc robocza
sprężarki2
Obieg dolnego
źródła Δt=3 [K]
Obieg grzewczy
Δt=10 [K]
Obieg TGG12
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg TGG12
[kW]
5,4
4,9
7,8
5,1
9,3
5,2
10,6
5,1
15,4
4,9
[kW]
1,4
1,9
2,2
2,6
4,0
[l/s]
0,36
0,49
0,62
0,71
1,02
[l/s]
0,14
0,19
0,24
0,28
0,39
[l/s]
----------------------------------------------
[kPa]
35
32
76
69
37
[kPa]
48
44
39
58
54
[˚C]
-10÷20
[˚C]
[˚C]
10÷55(8510)
---------------------------------------------glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
R407C
[kg]
1,20
[mm]
[kg]
[kg]
145
151
[dB(A)]
44
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe).
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe).
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW.
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego.
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K.
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
30
1,30
1,45
1,55
2,00
150
157
690x596x1538
155
162
165
172
175
184
44
47
48
50
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym.
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102).
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
Dane techniczne: DHP-L Opti
Dwufunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z możliwością współpracy z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u DWH OPTI., możliwa współpraca z zewnętrznym modułem chłodzenia pasywnego DCM-P lub pasywnego/aktywnego DCM-P/PA; automatycznie regulowne pompy
obiegowe w technologii OPTI
Dolne źródło ciepła: grunt lub woda poprzez zewnętrzny wymiennik pośredni
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - zewnętrzny zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Chłodzenie:
pasywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodzenia DCM-P
aktywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodznia DCM-P/A
Chłodzenie
aktywne9
Przepływ
nominalny8
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Temperatura
Czynnik obiegu
dolnego źródła
Cynnik
chłodniczy
wymiary
ciężar bez wody
cieżar z wodą
Poziom mocy
akustycznej
Moc chłodnicza
COP2
Moc robocza
sprężarki2
Obieg dolnego
źródła Δt=3 [K]
Obieg grzewczy
Δt=10 [K]
Obieg TGG12
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg TGG12
[kW]
5,3
4,5
7,8
4,9
9,6
5,8
10,7
5,1
15,5
4,9
[kW]
1,5
2,0
2,0
2,6
4,0
[l/s]
0,36
0,48
0,62
0,71
1,02
[l/s]
0,14
0,19
0,24
0,28
0,39
[l/s]
Gruntowe pompy ciepła
Gruntowa Pompa Ciepła DHP-L Opti
6
8
10
12
16
Napięcie sieciowe
[V]
400
Moc znamionowa [kW]
3,0
3,2
4,2
5,0
7,2
sprężarki
Moc znamionowa [kW]
0,1
0,1
0,2
0,2
0,5
pomp obiegowych
Instalacja
elektryczna
Podgrzewacz
[kW]
3/6/9
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
9
10
12
14
20
Bezpiecznik, typ S,
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
[A]
10
/16
/20
16
/16
/20
16
/16
/20
16
/20
/25
20
/20
/256
charakterystyka C
Moc grzewcza
[kW]
5,33
7,51
9,40
11,00
16,40
COP1
4,04
4,34
4,24
4,20
3,99
Ogrzewanie
Moc robocza
[kW]
1,3
1,7
2,2
2,6
4,1
sprężarki1
---------------------------------------
[kPa]
37
42
63
45
52
[kPa]
63
60
56
58
96
[˚C]
-10÷20
[˚C]
[˚C]
10÷55(8510)
≤100
glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
R407C
[kg]
1,15
[mm]
[kg]
[kg]
145
151
[dB(A)]
44
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
1,35
1,40
1,55
1,70
150
157
690x596x1538
155
162
165
172
175
184
44
47
48
50
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102)
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
31
Dane techniczne: DHP-L Opti Pro
Jednofunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z możliwością współpracy z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u. DWH Opti ładowanymi w technologii TGG., możliwa współpraca z zewnętrznym modułem chłodzenia pasywnego DCM-P lub pasywnego/aktywnego DCM-P/PA; automatycznie regulowne pompy obiegowe w technologii OPTI
Dolne źródło ciepła: grunt lub woda poprzez zewnętrzny wymiennik pośredni
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - zewnętrzny zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Chłodzenie:
pasywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodzenia DCM-P
aktywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodznia DCM-P/A
Gruntowa Pompa Ciepła DHP-L Opti Pro
6
8
10
12
16
Napięcie sieciowe
[V]
400
Moc znamionowa [kW]
3,0
3,2
4,2
5,0
7,2
sprężarki
Moc znamionowa [kW]
0,1
0,1
0,3
0,3
0,5
pomp obiegowych
Instalacja
elektryczna
Podgrzewacz
[kW]
3/6/9
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
9
10
12
14
20
Bezpiecznik, typ S,
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
[A]
10
/16
/20
16
/16
/20
16
/16
/20
16
/20
/25
20
/20
/256
charakterystyka C
Moc grzewcza
[kW]
5,33
7,51
9,40
11,00
16,40
COP1
4,04
4,34
4,24
4,20
3,99
Ogrzewanie
Moc robocza
[kW]
1,3
1,7
2,2
2,6
4,1
sprężarki1
Chłodzenie
aktywne9
Przepływ
nominalny8
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Temperatura
Czynnik obiegu
dolnego źródła
Cynnik
chłodniczy
wymiary
ciężar bez wody
cieżar z wodą
Poziom mocy
akustycznej
Moc chłodnicza
COP2
Moc robocza
sprężarki2
Obieg dolnego
źródła Δt=3 [K]
Obieg grzewczy
Δt=10 [K]
Obieg TGG12
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg dolnego
źródła
Obieg grzewczy
Obieg TGG12
[kW]
5,3
4,5
7,8
4,9
9,6
5,8
10,7
5,1
15,5
4,9
[kW]
1,5
2,0
2,0
2,6
4,0
[l/s]
0,36
0,48
0,62
0,71
1,02
[l/s]
0,14
0,19
0,24
0,28
0,39
[l/s]
≤ 20% przepływu obiegu grzewczego
[kPa]
37
42
63
45
52
[kPa]
63
60
56
58
96
[˚C]
-10÷20
[˚C]
[˚C]
10÷55(8510)
≤100
glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
R407C
[kg]
1,15
[mm]
[kg]
[kg]
150
159
[dB(A)]
45
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe).
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe).
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW.
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego.
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K.
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
32
1,35
1,40
1,55
1,70
155
162
690x596x1538
160
167
170
177
180
189
42
45
49
50
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym.
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102).
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
Dane techniczne: DHP-C
Gruntowa Pompa Ciepła DHP-C
6
8
10
4H
5H
7H
Napięcie sieciowe [V]
400
Moc znamionowa [kW]
2,0
2,3
3,6
2,0
2,3
3,6
sprężarki
Moc znamionowa
pomp
[kW]
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
Instalacja
obiegowych
elektryczna
Podgrzewacz
[kW]
3/6/9
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
9
10
12
12
10
18
Bezpiecznik, typ S, [A] 104/165/206 164/165/206 164/165/206 104/165/206 164/165/206 164/165/206
charakterystyka C
4,5016
5,5016
Moc grzewcza
[kW]
5,33
7,51
9,40
3,2016
COP1
4,04
4,34
4,24
2,716
2,916
2,916
Ogrzewanie
Moc robocza
[kW]
1,3
1,7
2,2
1,2
1,6
1,9
1
sprężarki
Moc chłodnicza [kW]
5,3
7,8
9,6
3,4
5,8
6,0
Chłodzenie
COP2
6,9
5,1
5,2
4,813
5,813
513
aktywne9
Moc robocza
[kW]
0,9
1,9
2,3
0,9
1,2
1,5
sprężarki2
Obieg dolnego
[l/s]
0,36
0,48
0,62
0,20
0,28
0,37
źródła Δt=3 [K]
Przepływ
Obieg grzewczy [l/s]
8
0,14
0,19
0,24
0,08
0,12
0,14
nominalny
Δt=10 [K]
Obieg TGG12
[l/s]
------------------------------------Obieg dolnego [kPa]
35
32
76
37
54
60
Ciśnienie
źródła
dyspozycyjne7
Obieg grzewczy [kPa]
48
44
39
48
50
43
Obieg dolnego
[˚C]
-10÷20
źródła
Temperatura Obieg grzewczy [˚C]
10÷55(8510)
Obieg TGG12
[˚C]
-------------------------------------------Czynnik obiegu
glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
dolnego źródła
R407C
R134a
Cynnik
[kg]
chłodniczy
1,20
1,30
1,45
0,90
1,00
1,10
wymiary
[mm]
690x596x1845
ciężar bez wody
[kg]
210
215
225
210
215
225
cieżar z wodą
[kg]
390
395
405
390
395
405
Poziom mocy
[dB(A)]
47
44
46
47
44
46
akustycznej
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102)
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
16) Przy B0W45 wg EN 14511 (w tym pompy obiegowe)
33
Gruntowe pompy ciepła
Trzyfunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z wbudowanym zasobnikiem c.w.u i modułem
chłodzenia pasywnego; pompy obiegowe
Dolne źródło ciepła: grunt lub woda - zewnétrzny wymiennik pośredni
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - wbudowany zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Chłodzenie:
pasywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodzenia DCM-P
aktywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodznia DCM-P/A
34
Połączenia elektrycze:
50
1
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
305-306
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷3
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia:
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
C.w.u.
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego i c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.
Opis:
Ustawienia fabryczne
DHP-H, DHP-H Opti 4÷16 kW
jeden obieg grzewczy, c.w.u.;
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Pompa ciepła:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
DHP-H Opti Pro lub DHP-H + zintegrowane przygotowanie c.w.u., podgrzewacz pomocniczy
35
Gruntowe pompy ciepła
36
Połączenia elektrycze:
Ustawienia:
Opis:
Pompa ciepła:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
C.w.u.
305-306
Zasilanie 217, sterowanie termostatem 65
Termostat indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach (opcja)
37
65
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
50
1
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷3
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia fabryczne
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegów grzewczych i c.w.u., lecz do obiegu dodatkowego tylko podczas
pracy w trybie c.w.u.; w trybie pracy c.o. dostarczane jest ciepło zmagazynowane w zasobniku c.wu.; praca szczytowego źródła
ciepła zgodnie z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do dodatkowego obiegu grzewczego i c.w.u.
Obieg dodatkowy c.o. uzyskuje temperaturę zasilania około 50˚C niezależnie od sezonu, lecz ze względu na konieczność
ładowania c.w.u. jego moc powinna być ograniczana do około 20% mocy pompy ciepła
DHP-H, DHP-H Opti 4÷16 kW
dwa obiegi grzewcze, c.w.u.
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
DHP-H + obieg wysokotemperaturowy wbudowany zasobnik c.w.u.
37
Gruntowe pompy ciepła
38
Połączenia elektrycze:
Ustawienia:
Opis:
Pompa ciepła:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
C.w.u.
305-306
325-326
311-312
Zasilanie 217, sterowanie termostatem 65
Termostat indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach (opcja)
55
54
37
65
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
50
1
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷3
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia fabryczne
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegów grzewczych i c.w.u., lecz do do obiegu dodatkowego tylko podczas
pracy w trybie c.w.u.; w trybie pracy c.o. dostarczane jest ciepło zmagazynowane w zasobniku c.wu.; praca szczytowego źródła
ciepła zgodnie z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do dodatkowego obiegu grzewczego i c.w.u.
Obieg dodatkowy c.o. uzyskuje temperaturę zasilania około 50˚C niezależnie od sezonu, lecz ze względu na konieczność
ładowania c.w.u. jego moc powinna być ograniczana do około 20% mocy pompy ciepła
DHP-L, DHP-L Opti 4÷16 kW
dwa obiegi grzewcze, c.w.u.
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
DHP-L + obieg wysokotemperaturowy, zewnętrzny zasobnik c.w.u.
39
Gruntowe pompy ciepła
40
Połączenia elektrycze:
Ustawienia:
Opis:
Pompa ciepła:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
305-306
086U6009: 365-366
086UU6009: 361-362-363
213-N-E lub przy Opti sterowanie 337-338 zasilanie poprzez moduł 086U8890
46
69
45
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
50
1
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
"SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>GRUPA ZAW 3-DROG>WŁ
KRZYWA GRZEWCZA 2>KRZYWA>22˚C÷56˚C"
Obieg z podmieszaniem
Nr elementu
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
C.w.u.
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷3
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia fabryczne
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegów grzewczych i c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.
DHP-H, DHP-H Opti 6÷12 kW
dwa obiegi grzewcze w jeden z podmieszaniem, c.w.u
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy (wewnętrzny)
Karta sterowania obiegiem z podmieszaniem 086U6009, moduł przekaźnikowy do zewnętrznej pompy obiegowej 086U8890
DHP-H Opti Pro lub DHP-H + 2 obiegi grzewcze
41
Gruntowe pompy ciepła
42
Połączenia elektrycze:
Ustawienia:
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Obiegi:
Pompa ciepła:
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
305-306
Zasilanie 102-N-PE lub dla Opti poprzez moduł przekaźnikowy 086U8890 sterowany z 337-338
61
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
50
1
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>CWU>START>WYŁ.
C.w.u. (DHP-L)
Nr elementu
SERWIS>CWU>START>30˚C÷50˚C
C.w.u. (DHP-H)
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷5
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia fabryczne
Sezon grzewczy: pompy ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego i c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL; jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest niższa niż temperatura czynnika obiegu
dolnego źródłą, to nagrzewnica może powietrze wstępnie podgrzać
Poza sezonem grzewczym: pompa DHP-H ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.; jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest
niższa niż temperatura czynnika obiegu dolnego źródłą, to nagrzewnica może powietrze wstępnie podgrzać
DHP-H 4÷16 kW
jeden obieg grzewczy, c.w.u., chłodnica/nagrzewnica powietrza zasilana z obiegu dolnego źródła: jeżeli pracuje niezależnie od
pompy ciepła, to poprzez zawór 81, jeżeli po włączeniu pompy ciepła to poprzez zawór 82
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzny)
DHP-H + nagrzewnica lub chłodnica powietrza nawiewanego
43
Gruntowe pompy ciepła
44
Połączenia elektrycze:
Ustawienia:
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Obiegi:
Pompa ciepła:
305-306
086U6009: 261-262-263
086U6009: 365-366
50
73
42
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>BASEN>WŁ.
Basen
1
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
C.w.u.
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷3
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia fabryczne
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegów grzewczych i c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego zasilającego basen i c.w.u.
Obieg zasilający basen uzyskuje stałą temperaturę zasilania niezależnie od sezonu.
DHP-H, DHP-H Opti 4÷16 kW
dwa obiegi grzewcze, c.w.u.; obieg zasilania basenu po zastosowaniu karty sterownia obiegiem z zaworem 3-drogowym
086U6009
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
DHP-H + wbudowany zasobnik c.w.u., elektryczny podgrzewacz pomocniczy, podgrzewanie basenu
45
Gruntowe pompy ciepła
46
Połączenia elektrycze:
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>CHŁODZENIE>WEWN.
Chłodzenie
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
305-306
086U6009
217-219
303-304
38
29
62
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
50
1
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła
- wewnętrzne
C.w.u.
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷3
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia:
Ustawienia fabryczne
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego i c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u. oraz chłód poprzez obieg grzewczy
DHP-H, DHP-H Opti 4÷16 kW
jeden obieg grzewczy, c.w.u.; chłodzenie pasywne poprzez usuwanie zysków ciepła do obieg dolnego źródła, a także do wody
gruntowej po zastosowaniu karty sterownia obiegiem z zaworem 3-drogowym 086U6009 i hydraulicznego modułu DCM-P
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Obiegi:
Pompa ciepła:
DHP-H Opti Pro lub DHP-H +moduł chłodzenia pasywnego, zintegrowanie przygotowanie c.w.u., studnie
47
Gruntowe pompy ciepła
48
Połączenia elektrycze:
C.w.u.
305-306
Zasilanie 102-N-PE lub dla Opti poprzez moduł przekaźnikowy 086U8890 sterowany z 329-330
61
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
50
1
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>WYŁ.
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia:
Ustawienia fabryczne
Sezon grzewczy: pompy ciepła dostarczają ciepło do obiegu grzewczego i c.w.u.; praca szczytowych źródeł ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL; ilość jednocześnie pracujących pomp ciepła zależy od zapotrzebowania na ciepło
Poza sezonem grzewczym: pompy ciepła dostarczają ciepło do c.w.u.
DHP-H, DHP-H Opti 6÷12 kW 3 szt.
jeden obieg grzewczy, c.w.u.; obiegi przez pompy ciepła i zasobniki c.w.u. powinny posiadać jednakową sumaryczną długość
po stronie zasilania i powrotu (układ Tichelmana) w celu wyrównania warunków pracy wszytkich pomp ciepła
Podgrzewacze pomocnicze (wewnętrzne)
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Obiegi:
Pompa ciepła:
DHP-H x 3 + jeden obieg grzewczy
49
Gruntowe pompy ciepła
Dane techniczne: DHP-A
Dwufunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.; pompy
obiegowe
Dolne źródło ciepła: powietrze
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - wbudowany zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Powietrzna Pompa Ciepła DHP-A
Napięcie sieciowe
Moc znamionowa sprężarki
Moc znamionowa pomp
obiegowych
Instalacja
elektryczna Podgrzewacz pomocniczy
Prąd rozruchu3
Bezpiecznik, typ S,
charakterystyka C
Moc grzewcza
Ogrzewanie
COP1
Moc robocza sprężarki1
Moc chłodnicza
Chłodzenie
COP2
aktywne9
Moc robocza sprężarki2
Obieg dolnego źródła
Δt=3 [K]
Przepływ
nominalny8 Obieg grzewczy Δt=10 [K]
Obieg TGG12
Przepływ niskie obroty/wysokie obroty
powietrza
Obieg dolnego źródła
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Obieg grzewczy
Obieg dolnego źródła
Temperatura
Obieg grzewczy
Obieg TGG12
Czynnik
obiegu
Temperatura krzepnięcia
dolnego
źródła
Cynnik
R404A
chłodniczy
wymiary
ciężar bez wody
Jednostka
wewnętrzna
cieżar z wodą
Poziom mocy akustycznej11
wymiary
ciężar bez wody
Jednostka
cieżar z wodą
zewnętrzna
Poziom mocy akust.11
niske obr./wysokie obr.
6
10
12
3,0
3,2
4,2
5,0
[kW]
0,4
0,6
0,6
0,7
[kW]
[A]
12
3/6/9/12/15
10
18
[A]
104/165/206
[kW]
400
164/165/206
164/165/206
17
164/205/256
[kW]
5,00
7,02
8,20
9,84
2,85
3,10
2,85
3,00
1,8
2,3
3,0
3,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[l/s]
0,32
[l/s]
[l/s]
0,14
0,20
0,24
0,28
≤ 20% przepływu obiegu grzewczego
[kW]
[kW]
0,49
0,58
0,64
m3/h
2500/3200
2500/3200
2500/3900
2500/3900
[kPa]
[kPa]
[˚C]
[˚C]
[˚C]
46
45
83
43
69
40
95
51
[˚C]
glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
[kg]
0,95
[mm]
[kg]
[kg]
[dB(A)]
[mm]
[kg]
[kg]
[dB(A)]
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
50
8
[V]
[kW]
-20÷20
20÷55(8510)
≤100
260
440
42
53/63
1,45
1,50
690x596x1845
260
260
440
440
48
46
630x1175x1245
94
99
53/63
54/67
1,60
268
448
48
54/67
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102)
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
Dane techniczne: DHP-A Opti
Dwufunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., automatycznie regulowne pompy obiegowe w technologii OPTI
Dolne źródło ciepła: powietrze
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - wbudowany zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Przepływ
powietrza
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Temperatura
Obieg TGG12
niskie obroty/wysokie
obroty
Obieg dolnego źródła
Obieg grzewczy
Obieg dolnego źródła
Obieg grzewczy
Obieg TGG12
Czynnik
obiegu
dolnego Temperatura krzepnięcia
źródła
Cynnik
R404A
chłodniczy
wymiary
ciężar bez wody
Jednostka
cieżar z wodą
wewnętrzna
Poziom mocy
akustycznej11
wymiary
ciężar bez wody
Jednostka
cieżar z wodą
zewnętrzna
Poziom mocy akust.11
niske obr./wysokie obr.
6
8
10
12
400
3,0
3,2
4,2
5,0
0,3
0,3
0,4
0,6
3/6/9/12/15
12
10
18
17
104/165/206
164/165/206
164/165/206
164/205/256
5,00
2,85
1,8
7,02
8,20
9,84
3,10
2,85
3,00
2,3
3,0
3,4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,32
0,49
0,58
0,64
0,14
0,20
0,24
0,28
[l/s]
≤ 20% przepływu obiegu grzewczego
m3/h
2500/3200
2500/3200
2500/3900
2500/3900
[kPa]
[kPa]
[˚C]
[˚C]
[˚C]
88
61
74
59
56
57
98
51
[˚C]
[kg]
-20÷20
20÷55(8510)
≤100
glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
0,95
1,45
1,50
1,60
[mm]
[kg]
[kg]
260
440
690x596x1845
260
260
440
440
268
448
[dB(A)]
42
48
48
[mm]
[kg]
[kg]
[dB(A)]
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
46
Powietrzne pompy ciepła
Powietrzna Pompa Ciepła DHP-A Opti
Napięcie sieciowe
[V]
Moc znamionowa
[kW]
sprężarki
Moc znamionowa pomp [kW]
Instalacja
obiegowych
Podgrzewacz
elektryczna
[kW]
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
Bezpiecznik, typ S,
[A]
charakterystyka C
Moc grzewcza
[kW]
Ogrzewanie
COP1
Moc robocza sprężarki1 [kW]
Moc chłodnicza
[kW]
Chłodzenie
COP2
aktywne9
Moc robocza sprężarki2 [kW]
Obieg dolnego źródła
[l/s]
Δt=3 [K]
Przepływ
Obieg grzewczy Δt=10 [l/s]
nominalny8
[K]
630x1175x1245
94
99
53/63
53/63
54/67
54/67
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102)
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
51
Dane techniczne: DHP-AQ
Trzyfunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z możliwością współpracy z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u. i funkcją chłodzenia aktywnego, możliwość współpracy z automatycznie
regulownymi pompami obiegowymi w technologii OPTI
Dolne źródło ciepła: powietrze
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen
c.w.u. - zewnętrzny zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane (MIDI, MAXI) lub zewnętrzne (MINI)
Chłodzenie: aktywne
Powietrzna Pompa Ciepła DHP-AQ
Zasilanie modułu zewn.
[V]
Zasilanie modułu
[V]
wewn.
Moc znamionowa
[kW]
sprężarki
Instalacja
Moc znamionowa
[kW]
elektryczna
pomp obiegowych
Podgrzewacz
[kW]
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
Bezpiecznik, typ S,
[A]
charakterystyka C
Moc grzewcza
[kW]
Ogrzewanie
COP1
Moc robocza sprężarki1
[kW]
Moc chłodnicza
[kW]
Chłodzenie
2
EER
aktywne9
Moc robocza sprężarki2
[kW]
Przepływ
niskie obroty/wysokie
m3/h
powietrza
obroty
Przepływ
nominalny8
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Temperatura
Czynnik
obiegu
pośredniego
Cynnik
chłodniczy
6
9
11
13
16
18
400
Mini - 230, Midi - 400, Maxi - 400
2,2
2,9
3,3
4,2
5,0
0,07
6,1
0,14
3/6/9/12/15 Midi lub Maxi
12
10
18
17
17
18
11,40
3,21
3,56
10,39
2,29
4,53
13,26
3,10
4,28
13,16
2,33
5,65
104 /165/166/2014/2515
4,73
3,26
1,45
4,21
2,24
1,88
6,22
3,40
1,83
5,85
2,35
2,49
7,68
3,44
2,23
7,52
2,55
2,95
9,10
3,38
2,69
8,85
2,41
3,67
2500/3200 2500/3200 2500/3900 2500/3900 2500/3900 2500/3900
Obieg grzewczy
Δt=10 K
[l/s]
0,165
0,215
0,263
0,308
0,372
0,430
Obieg grzewczy
[kPa]
60,7
59,8
58,7
56,7
96,8
95,9
Powietrze
Obieg grzewczy
[˚C]
[˚C]
-20 ÷45
20÷60(8510)
Temperatura
krzepnięcia
[˚C]
- 20
R407C
[kg]
5,7
6,0
4,0
4,3
5,0
5,1
Mini
6 - 18
Typ jednostki wewn.
Midi
6 - 13
16 - 18
Maxi
6 -13
-----------------------Mini [mm]
380x204x600
wymiary
Midi [mm}
420x255x675
Jednostka
wewnętrzna
Maxi [mm]
596x690x1845
-----------------------Mini [kg]
18
ciężar bez wody
Midi [kg]
21
Maxi [kg]
106
---------------------cieżar z wodą
Maxi [kg]
286
---------------------wymiary
[mm]
856x510x1272
1016x564x1477
1166x570x1557
Jednostka
ciężar bez wody
[kg]
125
131
150
155
191
185
zewnętrzna Poziom mocy akust.11
niske obr./wysokie obr. [dB(A)] 60,1/61,3 59,2/61,0 59,6/61,0 61,0/62,4 64,0/66,2 70,6/74,5
1) Przy A2W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe, wentylator, odszranianie)
2) Przy A7W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe i wentylator)
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego
52
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K
9) Funkcja chłodzenia aktywnego wbudowana fabrycznie
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102)
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
Dane techniczne: DHP-AQ - Moc grzewcza w zależności od temperatury zewnętrznej
DHP-AQ 11
Temp. [˚C]
Nazwa
l.p.
zasil./
Pompy
zewn.
powr.
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
7
7
7
7
2
2
2
-7
-7
-7
-20
-20
35/25
35/30
45/40
55/47
60/52
35/27
45/37
55/47
35/27
45/37
55/47
35/27
55/47
DHP-AQ 16
Temp. [˚C]
Nazwa
l.p.
zasil./
Pompy
zewn.
powr.
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
7
7
7
7
2
2
2
-7
-7
-7
-20
-20
35/25
35/30
45/40
55/47
60/52
35/27
45/37
55/47
35/27
45/37
55/47
35/27
55/47
1,45
1,50
1,85
2,29
2,83
1,45
1,80
2,18
1,39
1,64
2,09
1,29
1,77
6,87
6,49
5,86
5,68
5,51
4,73
4,95
4,65
3,83
3,37
3,12
2,23
1,92
4,74
4,33
3,17
2,48
1,95
3,26
2,75
2,13
2,76
2,05
1,49
1,73
1,08
Moc
Moc
pobrana grzewcza COP
[kWh] [kWh]
2,18
2,31
2,92
3,59
3,99
2,22
2,63
3,47
2,14
2,50
3,02
1,92
2,41
10,91
10,49
9,99
9,54
9,21
7,47
7,26
7,86
6,36
6,04
5,66
3,86
3,40
5,00
4,54
3,42
2,66
2,31
3,36
2,76
2,27
2,97
2,42
1,87
2,01
1,41
Moc
Moc
pobrana grzewcza COP
[kWh] [kWh]
3,44
3,69
4,41
5,20
5,70
3,56
4,19
5,00
3,27
3,87
4,62
2,93
3,88
15,88
15,21
14,60
13,90
13,80
11,40
11,83
11,81
9,46
9,08
8,92
5,89
5,70
4,62
4,12
3,31
2,67
2,42
3,20
2,82
2,36
2,89
2,35
1,93
2,01
1,47
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
7
7
7
7
2
2
2
-7
-7
-7
-20
-20
35/25
35/30
45/40
55/47
60/52
35/27
45/37
55/47
35/27
45/37
55/47
35/27
55/47
Temp. [˚C]
Nazwa
l.p.
zasil./
Pompy
zewn.
powr.
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
7
7
7
7
2
2
2
-7
-7
-7
-20
-20
35/25
35/30
45/40
55/47
60/52
35/27
45/37
55/47
35/27
45/37
55/47
35/27
55/47
Temp. [˚C]
Nazwa
l.p.
zasil./
Pompy
zewn.
powr.
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
7
7
7
7
2
2
2
-7
-7
-7
-20
-20
35/25
35/30
45/40
55/47
60/52
35/27
45/37
55/47
35/27
45/37
55/47
35/27
55/47
Moc
Moc
pobrana grzewcza COP
[kWh] [kWh]
1,86
1,96
2,34
2,84
3,14
1,83
2,20
2,51
1,73
2,08
2,55
1,65
2,13
8,81
8,59
8,02
7,45
7,27
6,22
5,83
5,56
4,99
4,76
4,52
2,92
2,57
4,74
4,38
3,43
2,62
2,32
3,40
2,65
2,22
2,88
2,29
1,77
1,77
1,21
Moc
Moc
pobrana grzewcza COP
[kWh] [kWh]
2,70
2,83
3,54
4,15
4,54
2,69
3,26
3,90
2,57
3,08
3,67
2,44
3,07
12,64
12,30
12,02
11,09
10,89
9,10
8,77
8,61
7,58
7,23
7,07
4,66
4,38
4,68
4,35
3,40
2,67
2,40
3,38
2,69
2,21
2,95
2,35
1,93
1,91
1,43
Moc
Moc
pobrana grzewcza COP
[kWh] [kWh]
4,37
4,42
5,23
6,30
6,86
4,28
5,01
6,03
4,02
4,71
5,58
3,97
4,94
18,58
17,59
16,79
16,19
15,95
13,26
12,77
12,87
11,03
10,73
10,45
7,01
6,81
4,25
3,98
3,21
2,57
2,33
3,10
2,55
2,13
2,74
2,28
1,87
1,77
1,38
* pomiar 1 wykonany wg. EN 255
53
Powietrzne pompy ciepła
35/25
35/30
45/40
55/47
60/52
35/27
45/37
55/47
35/27
45/37
55/47
35/27
55/47
DHP-AQ 9
7
7
7
7
7
2
2
2
-7
-7
-7
-20
-20
Temp. [˚C]
Nazwa
l.p.
zasil./
Pompy
zewn.
powr.
DHP-AQ 13
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Moc
Moc
pobrana grzewcza COP
[kWh] [kWh]
DHP-AQ 18
DHP-AQ 6
Temp. [˚C]
Nazwa
l.p.
zasil./
Pompy
zewn.
powr.
54
Połączenia elektrycze:
50
1
3
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
305-306
Zasilanie wentylatora 211-213-N-PE; zabezpieczenie wentylatora 104-218
czujnik odszraniacza 385-386; taca ociekowa, kabel grzejny 125-N
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷5
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia:
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego i c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.
Opis:
Ustawienia fabryczne
DHP-A, DHP-A Opti 6÷12 kW
jeden obieg grzewczy, c.w.u.
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Pompa ciepła:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
DHP-A + zintegrowane przygotowanie c.w.u., podgrzewacz elektryczny (wewnętrzny)
55
Powietrzne pompy ciepła
56
Połączenia elektrycze:
Szczytowe źródło ciepła
110-COM
101.5-L1-N
Zasilanie 101.1-PE-N; sterowanie do pomp modulowanych 0-10V 116.2-COM; sygnalizacja 116.1-COM
71
36
52
111-COM
Zasilanie 101.4-N lub sterowanie 101.8-101.16
118.5-COM
51
114
Zasilanie 121.1-121.4 (GND); sterowanie RS485 121.3 (A)-121.5 (B)
50
Zasilanie L1,L2, L3, N, E; sterowanie 312.2 (BUS B)-312.3 (BUS A)-COM
Zasilanie L1,N, E; sterowanie 120.2 (BUS B)-120.4 (BUS A)-COM
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
CWU>WŁ."
62
1
40
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>P (podgrzewacz jednostopniowy)
Tryb pracy
SERWIS>CWU>START
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
Ustawienia fabryczne
c.w.u.
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>ŹRÓDŁO CIEPŁA(przez 30s)>DHP-AQ x
Ustawienia:
Funkcja
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego i c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.
Opis:
Źródło ciepła
DHP-AQ 6÷18 kW
Mini
jeden obieg grzewczy, c.w.u.
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Pompa ciepła:
Moduł wewnętrzny:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
DHP-AQ Mini + c.w.u.
57
Powietrzne pompy ciepła
58
Połączenia elektrycze:
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
wewnętrzne
101.2-PE-N
Zasilanie 121.1-121.4 (GND); sterowanie RS485 121.3 (A)-121.5 (B)
118.5-COM
110-COM
Zasilanie 101.1-PE-N; sterowanie do pomp modulowanych 0-10V 116.2-COM; sygnalizacja 116.1-COM
62
50
51
36
52
111-COM
Sterowanie bezpośrednio z karty przekaźnikowej we/wy (I/O): I st. L1/3kW-N, II st. L1/6 kW-N
118.2-COM
61
114
102.3-120.4-N
64
101.4-N lub 101.8-101.16 (styki bezpotencjałowe)
Zasilanie L1,L2, L3, N, E; sterowanie 312.2 (BUS B)-312.3 (BUS A)-COM
Zasilanie L1,N, E; sterowanie 120.2 (BUS B)-120.4 (BUS A)-COM
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>P
63
117
1
40
Nr elementu
Szczytowe źródło ciepła -
zewnętrzne
SERWIS >PODGRZ POMOC>WŁ. (dostępne po podłączeniu czujnika 64)
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
Ustawienia fabryczne
Szczytowe źródło ciepła -
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>ŹRÓDŁO CIEPŁA(przez 30s)>DHP-AQ x
Ustawienia:
Funkcja
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego; praca szczytowych źródeł ciepła zgodnie z ustawioną
wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła nie pracuje
Opis:
Źródło ciepła
DHP-AQ 6÷18 kW
Mini
jeden obieg grzewczy
Kocioł (zewnętrzne) i/lub podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Pompa ciepła:
Moduł wewnętrzny:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
DHP-AQ Mini + kocioł
59
Powietrzne pompy ciepła
60
Połączenia elektrycze:
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>2
SERWIS>USTAWIENIA>BASEN>WŁ.
BASEN>TEMP.BAS
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
Basen
118.5-COM
110-COM
Zasilanie 101.1-PE-N; sterowanie do pomp modulowanych 0-10V 116.2-COM; sygnalizacja 116.1-COM
51
36
52
111-COM
Sterowanie bezpośrednio z karty przekaźnikowej we/wy (I/O): I st. L1/3kW-N, II st. L1/6 kW-N
Zasilanie 121.1-121.4 (GND); sterowanie RS485 121.3 (A)-121.5 (B)
50
114
086L0636: 208.1-208.8
62
101.6-COM
086L0636: 201.1-COM
101.3-COM
79
60
118.3-COM
109
101
102.5-102.6-N
108
Zasilanie L1,L2, L3, N, E; sterowanie 312.2 (BUS B)-312.3 (BUS A)-COM
Zasilanie L1,N, E; sterowanie 120.2 (BUS B)-120.4 (BUS A)-COM
107
1
40
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>INSTALACJA>GRUPA ZAW 3-DROG 1>KRZYWA lub TEMP STAŁA
Obiegi podrzędne
z podmieszaniem
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
"SERWIS>CHŁODZENIE>AKTYW CHŁ. WBUD
CHŁODZENIE>WŁ."
Chłodzenie
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
Ustawienia fabryczne
Tryb pracy
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>ŹRÓDŁO CIEPŁA(przez 30s)>DHP-AQ x
Funkcja
Ustawienia:
Źródło ciepła
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do dwóch obiegów grzewczych lub basenu; praca szczytowego źródła ciepła
zgodnie z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do basenu lub chłód do instalacji klimatyzacyjnej
DHP-AQ 6÷18 kW
Mini
dwa obiegi grzewcze w tym jeden z podmieszaniem
chłodzenie (opcja)
basen (opcja)
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Karta sterowania dodatkowymi obiegami: z podmieszaniem, basen 086L0636
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
Pompa ciepła:
Moduł wewnętrzny:
Obiegi:
DHP-AQ Mini + 1 podrzędny obieg grzewczy, chłodzenie i basen
61
Powietrzne pompy ciepła
62
Połączenia elektrycze:
086L0636: 208.2-208.9
086L0636: 201.5-N
101.4-N lub 101.8-101.16 (styki bezpotencjałowe)
134
135
117
118.2-COM
086L0636: 202.1-202.2-N
133
64
101.3-COM
109
102.3-120.4-N
118.3-COM
108
63
102.5-102.6-N
Zasilanie L1,L2, L3, N, E; sterowanie 312.2 (BUS B)-312.3 (BUS A)-COM
Zasilanie L1,N, E; sterowanie 120.2 (BUS B)-120.4 (BUS A)-COM
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module
wewnętrznym
SERWIS>USTAWIENIA>BASEN>WŁ.
BASEN>TEMP.BAS
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>P
52
114
36
51
50
60
62
101
79
61
Nr
elementu
SERWIS >PODGRZ POMOC>WŁ. (dostępne po podłączeniu czujnika 64)
107
1
40
Nr
elementu
Basen
Obiegi podrzędne z
podmieszaniem
Szczytowe źródło ciepła zewnętrzne
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
110-COM
Zasilanie 101.1-PE-N; sterowanie do pomp modulowanych 0-10V
116.2-COM; sygnalizacja 116.1-COM
Sterowanie bezpośrednio z karty przekaźnikowej we/wy (I/O): I st.
L1/3kW-N, II st. L1/6 kW-N
111-COM
118.5-COM
086L0636: 208.1-208.8
Zasilanie 121.1-121.4 (GND); sterowanie RS485 121.3 (A)-121.5 (B)
086L0636: 201.1-COM
101.6-COM
101.2-PE-N
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module
wewnętrznym
TR PRACY > AUTO
"SERWIS>CHŁODZENIE>AKTYW CHŁ. WBUD
CHŁODZENIE>WŁ."
Tryb pracy
SERWIS>INSTALACJA>GRUPA ZAW 3-DROG 1/2>KRZYWA lub TEMP STAŁA
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
Ustawienia fabryczne
Chłodzenie
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>ŹRÓDŁO CIEPŁA(przez 30s)>DHP-AQ x
Funkcja
Ustawienia:
Źródło ciepła
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do trzech obiegów grzewczych lub basenu; praca szczytowych źródeł ciepła
zgodnie z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do basenu lub chłód do instalacji klimatyzacyjnej
DHP-AQ 6÷18 kW
Mini
trzy obiegi grzewcze w tym dwa z podmieszaniem
chłodzenie (opcja)
basen (opcja)
Kocioł (zewnętrzne) i/lub podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Karta sterowania dodatkowym obiegiem z zaworem 3-drogowym, ładowaniem basenu (opcja) i chłodzeniem (opcja)
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
Pompa ciepła:
Moduł wewnętrzny:
Obiegi:
DHP-AQ Mini + 2 podrzędne obiegi grzewcze, kocioł, chłodzenie i basen
63
Powietrzne pompy ciepła
64
Połączenia elektrycze:
TR PRACY > AUTO
"SERWIS>CWU>30˚C÷50˚C
CWU>WŁ"
Tryb pracy
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
110-COM
Zasilanie 101.1-PE-N; sterowanie do pomp modulowanych 0-10V 116.2-COM; sygnalizacja 116.1-COM
113-COM
114-COM
36
55
54
118.5-COM
51
Zasilanie 121.1-121.4 (GND); sterowanie RS485 121.3 (A)-121.5 (B)
50
Zasilanie L1,L2, L3, N, E; sterowanie 312.2 (BUS B)-312.3 (BUS A)-COM
Zasilanie L1,N, E; sterowanie 120.2 (BUS B)-120.4 (BUS A)-COM
62
1
40
Nr elementu
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷5
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
Ustawienia fabryczne
c.w.u.
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>ŹRÓDŁO CIEPŁA(przez 30s)>DHP-AQ x
Funkcja
Ustawienia:
Źródło ciepła
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego lub c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.
DHP-AQ 6÷13 kW, 16÷18 kW
Midi
jeden obieg grzewczy
c.w.u.
Podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
Pompa ciepła:
Moduł wewnętrzny:
Obiegi:
DHP-AQ Midi + c.w.u.
65
Powietrzne pompy ciepła
66
Połączenia elektrycze:
Basen
40
1
107
108
109
117
63
64
61
79
101
60
62
50
55
54
Nr elementu
Obiegi podrzędne z
podmieszaniem
Szczytowe źródło ciepła zewnętrzne
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
Chłodzenie
Zasilanie L1, L2, L3, N, E; sterowanie 120.2 (BUS B)-120.4 (BUS A)-COM
Zasilanie L1,L2, L3, N, E; sterowanie 312.2 (BUS B)-312.3 (BUS A)-COM
102.5-102.6-N
118.3-COM
101.3-COM
101.4-N lub 101.8-101.16 (styki bezpotencjałowe)
102.3-120.4-N
118.2-COM
101.2-PE-N
101.6-COM
086L0636: 201.1-COM
086L0636: 208.1-208.8
Zasilanie 121.1-121.4 (GND); sterowanie RS485 121.3 (A)-121.5 (B)
118.5-COM
113-COM
111-COM
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
"SERWIS>USTAWIENIA>BASEN>WŁ.
BASEN>TEMP.BAS"
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷5
SERWIS >PODGRZ POMOC>WŁ. (dostępne po podłączeniu czujnika 64)
SERWIS>INSTALACJA>GRUPA ZAW 3-DROG 1>KRZYWA lub TEMP STAŁA
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>ŹRÓDŁO CIEPŁA(przez 30s)>DHP-AQ x
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
TR PRACY > AUTO
"SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
CWU>WŁ."
"SERWIS>CHŁODZENIE>AKTYW CHŁ. WBUD
CHŁODZENIE>WŁ."
Funkcja
Źródło ciepła
Ustawienia fabryczne
Tryb pracy
Ustawienia:
C.w.u.
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do dwóch obiegów grzewczych, c.w.u. lub basenu; praca szczytowych źródeł
ciepła zgodnie z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u., basenu lub chłód do instalacji klimatyzacyjnej
DHP-AQ 6÷13 kW, 16÷18 kW
Midi
dwa obiegi grzewcze w tym jeden z podmieszaniem
chłodzenie (opcja)
basen (opcja)
c.w.u.
Kocioł (zewnętrzne) i/lub podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Karta sterowania dodatkowym obiegiem: basen
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
Pompa ciepła:
Moduł wewnętrzny:
Obiegi:
DHP-AQ Midi + 1 podrzędny obieg grzewczy, c.w.u., kocioł, chłodzenie i basen
67
Powietrzne pompy ciepła
68
Połączenia elektrycze:
TR PRACY > AUTO
"SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
CWU>WŁ."
Tryb pracy
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
Zasilanie 121.1-121.4 (GND); sterowanie RS485 121.3 (A)-121.5 (B)
118.5-COM
50
Zasilanie L1,L2, L3, N, E; sterowanie 312.2 (BUS B)-312.3 (BUS A)-COM
Zasilanie L1, L2, L3, N, E; sterowanie 120.2 (BUS B)-120.4 (BUS A)-COM
62
1
40
Nr elementu
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷5
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
Ustawienia fabryczne
C.w.u.
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>ŹRÓDŁO CIEPŁA(przez 30s)>DHP-AQ x
Funkcja
Ustawienia:
Źródło ciepła
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego i c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza c.w.u.
DHP-AQ 6÷13 kW
Maxi
jeden obieg grzewczy, c.w.u.
podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Opis:
Pompa ciepła:
Moduł wewnętrzny:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
DHP-AQ Maxi + c.w.u.
69
Powietrzne pompy ciepła
70
Połączenia elektrycze:
Basen
40
1
107
108
109
133
134
135
117
63
64
61
79
101
60
62
50
Nr elementu
Obiegi podrzędne z
podmieszaniem
Szczytowe źródło ciepła zewnętrzne
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
Chłodzenie
Zasilanie L1,L2, L3,N, E; sterowanie 120.2 (BUS B)-120.4 (BUS A)-COM
Zasilanie L1,L2, L3, N, E; sterowanie 312.2 (BUS B)-312.3 (BUS A)-COM
102.5-102.6-N
118.3-COM
101.3-COM
086L0636: 202.1-202.2-N
086L0636: 208.2-208.9
086L0636: 201.5-N
101.4-N lub 101.8-101.16 (styki bezpotencjałowe)
102.3-120.4-N
118.2-COM
101.2-PE-N
101.6-COM
086L0636: 201.1-COM
086L0636: 208.1-208.8
Zasilanie 121.1-121.4 (GND); sterowanie RS485 121.3 (A)-121.5 (B)
118.5-COM
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
"SERWIS>USTAWIENIA>BASEN>WŁ.
BASEN>TEMP.BAS"
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷5
SERWIS >PODGRZ POMOC>WŁ. (dostępne po podłączeniu czujnika 64)
SERWIS>INSTALACJA>GRUPA ZAW 3-DROG 1>KRZYWA lub TEMP STAŁA
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>ŹRÓDŁO CIEPŁA(przez 30s)>DHP-AQ x
SERWIS>USTAWIENIA>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O. lub OGRZEW PODŁOGOWE
TR PRACY > AUTO
"SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
CWU>WŁ"
"SERWIS>CHŁODZENIE>AKTYW CHŁ. WBUD
CHŁODZENIE>WŁ."
Funkcja
Źródło ciepła
Ustawienia fabryczne
Tryb pracy
Ustawienia:
C.w.u.
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do trzech obiegów grzewczych lub basenu; praca szczytowych źródeł ciepła
zgodnie z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do basenu i chłód do instalacji klimatyzacyjnej
DHP-AQ 6÷13 kW
Maxi
trzy obiegi grzewcze w tym dwa z podmieszaniem
chłodzenie (opcja)
basen (opcja)
Kocioł (zewnętrzne) i/lub podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Karta sterowania dodatkowymi obiegami: z zaworem 3-drogowym i basenowy (opcja)
Karta sterowania dodatkowym obiegiem: basen
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Moduły dodatkowe:
Pompa ciepła:
Moduł wewnętrzny:
Obiegi:
DHP-AQ Maxi + 2 obiegi grzewcze, c.w.u., kocioł, chłodzenie i basen
71
Powietrzne pompy ciepła
72
Połączenia elektrycze:
Ustawienia:
Opis:
Moduły dodatkowe:
Pompa ciepła:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
T3
213-N-E lub przy Opti sterowanie 337-338 zasilanie poprzez moduł 086U8890
109
086U8890: 365-366
086UU8890: 361-362-363
213-N-E lub przy Opti sterowanie 337-338 zasilanie poprzez moduł 086U8890
134
133
135
T2
215-216-N
108
44
305-306
50
107
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
"SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>GRUPA ZAW 3-DROG>WŁ
KRZYWA GRZEWCZA 2>KRZYWA>22˚C÷56˚C"
Obieg 2
1
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
C.w.u.
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1÷5
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia fabryczne (obieg 1)
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegów grzewczych i c.w.u.; praca wewnętrznego szczytowego źródła ciepła
zgodnie z ustawioną wartością INTEGRAL; praca zewnętrznego szczytowego źródła ciepła nie kontrolowana; jeżeli bufor jest
załadowany ciepło dostarczane jest do obiegów grzewczych i c.w.u. (wstępny podgrzew)
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.; praca zewnętrznego szczytowego nie kontrolowana; jeżeli
bufor jest załadowany, ciepło dostarczane jest do c.w.u. (wstępny podgrzew)
DHP-A, DHP-A Opti 6÷12 kW
dwa obiegi grzewcze z podmieszaniem, c.w.u,
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy (wewnętrzny), bufor ciepła ładowany z niekontrolowanego źródła ciepła (zewnętrzne)
np. kolektor słoneczny, kominek z płaszczem wodnym, kocioł na biomasę
Karta sterowania obiegiem z podmieszaniem 086U8890, moduł przekaźnikowy do zewnętrznej pompy obiegowej 086U8920
Kocioł (zewnętrzne) i/lub podgrzewacz elektryczny (wewnętrzne)
Karta sterowania dodatkowymi obiegami: z zaworem 3-drogowym i basenowy (opcja)
Karta sterowania dodatkowym obiegiem: basen
DHP-A Opti lub DHP-A + bufor ciepła, kolektor słoneczny, zintegrowane przygotowanie c.w.u.
73
Powietrzne pompy ciepła
Dane techniczne: DHP-S
Dwufunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z możliwością współpracy z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u DWH ładowanym w technologii TGG, możliwa współpraca z zewnętrznym
modułem chłodzenia pasywnego DCM-P lub pasywnego/aktywnego DCM-P/PA; pompy obiegowe
Dolne źródło ciepła: grunt lub woda poprzez zewnętrzny wymiennik pośredni
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - zewnętrrzny zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Chłodzenie:
pasywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodzenia DCM-P
aktywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodznia DCM-P/A
Gruntowa Pompa Ciepła DHP-S
Napięcie sieciowe
[V]
Moc znamionowa
[kW]
sprężarki
Moc znamionowa
pomp obiegowych [kW]
Instalacja
elektryczna
Podgrzewacz
[kW]
pomocniczy
Prąd rozruchu3
[A]
Bezpiecznik, typ S,
[A]
charakterystyka C
Moc grzewcza
[kW]
COP1
Ogrzewanie
Moc robocza
[kW]
sprężarki1
Moc chłodnicza
[kW]
Chłodzenie
COP2
aktywne9
Moc robocza
[kW]
sprężarki2
Obieg dolnego źródła [l/s]
Δt=3 [K]
Przepływ
Obieg grzewczy
[l/s]
nominalny8
Δt=10 [K]
Obieg TGG12
[l/s]
Ciśnienie Obieg dolnego źródła [kPa]
7
dyspozycyjne
Obieg grzewczy
[kPa]
Obieg dolnego źródła [˚C]
Temperatura
Obieg grzewczy
[˚C]
Obieg TGG12
[˚C]
Czynnik
obiegu
Temperatura
[˚C]
dolnego
krzepnięcia
źródła
Cynnik
R407C
[kg]
chłodniczy
wymiary
[mm]
ciężar bez wody
[kg]
Jednostka
cieżar z wodą
[kg]
wewnętrzna
Poziom mocy
[dB(A)]
akustycznej11
20
35
42
11,8
15,7
19,9
0,9
1,45
1,45
400
8,8
0,9
-----------------------------------------22
24
27
38
25
25
35
35
18,2
3,73
24,5
3,70
32,8
3,81
38,4
3,53
4,9
6,6
8,4
10,9
17,3
4,0
22,0
3,8
30,0
4,0
34,0
3,8
5,8
7,9
10,0
12,0
1,20
1,60
2,20
2,40
0,50
0,60
0,80
1,00
≤ 20% przepływu obiegu grzewczego
67
130
54
47
-20÷20
10
20÷55(85 )
≤100
133
63
127
48
glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
3,4
3,5
274
----------
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
74
26
55
3,6
690x596x1488
278
297
------------------58
61
4,2
315
---------61
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102)
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
Dane techniczne: DHP-R
Dwufunkcyjna pompa ciepła z funkcją c.o., z możliwością współpracy z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u DWH ładowanym w technologii TGG, możliwa współpraca z zewnętrznym
modułem chłodzenia pasywnego DCM-P lub pasywnego/aktywnego DCM-P/PA; pompy
obiegowe. Pompa przystosowana do sterowania kaskadą do 8 jednostek oraz web serwer.
Dostępna w wersji z podwyższoną temperaturą zasilania.
Dolne źródło ciepła: grunt lub woda poprzez zewnętrzny wymiennik pośredni
Obiegi grzewcze:
obieg c.o regulowany pogodowo
obieg c.o podrzędny regulowany pogodowo - dodatkowa karta sterowania
obieg grzewczy regulowany stałowartościowo./basen - dodatkowa karta sterowania
c.w.u. - zewnętrrzny zasobnik
Źródło szczytowe - wbudowane lub zewnętrzne
Chłodzenie:
pasywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodzenia DCM-P
aktywne - dodatkowa karta sterowania i moduł chłodznia DCM-P/A
Gruntowa Pompa Ciepła DHP-R
Napięcie sieciowe
[V]
Moc znamionowa
[kW]
sprężarki
Ogrzewanie
Przepływ
nominalny8
Ciśnienie
dyspozycyjne7
Temperatura
21H
25H
14,2
17,9
14,2
17,9
0,9
1,4
1,4
1,4
0,9
0,9
[A]
69
82
96
106
96
[A]
25
25
35
35
35
35
[kW]
18,2
3,73
24,5
3,70
32,8
3,81
38,4
3,53
20,2
3,74
24,2
3,71
[kW]
Podgrzewacz
pomocniczy
Prąd rozruchu3
Bezpiecznik, typ S,
charakterystyka C
Moc grzewcza
COP1
[kW]
[kW]
-----------------------------------------------106
4,9
6,6
8,9
10,9
5,4
6,5
17,3
3,98
22,0
3,78
30,0
4,00
34,0
3,83
22,6
4,14
18,6
4,05
Moc robocza sprężarki2 [kW]
5,8
7,9
10,0
12,0
7,2
6,1
Obieg dolnego źródła
Δt=3 [K]
Obieg grzewczy
Δt=10 [K]
Obieg TGG12
[l/s]
1,20
1,60
2,20
2,40
1,20
1,50
[l/s]
0,50
0,60
0,80
1,00
0,50
0,60
[l/s]
≤ 20% przepływu obiegu grzewczego
Obieg dolnego źródła [kPa]
133
162
130
127
129
96
Obieg grzewczy
[kPa]
Obieg dolnego źródła [˚C]
Obieg grzewczy
[˚C]
[˚C]
Obieg TGG12
63
54
47
48
62
60
Czynnik obiegu
dolnego źródła
Cynnik
chłodniczy
Jednostka
wewnętrzna
42
400
11,7
Moc robocza sprężarki1 [kW]
Chłodzenie
aktywne9
35
8,6
Moc znamionowa
pomp obiegowych
Moc chłodnicza
COP2
26
-10÷20
10÷55(8510)
≤100
glikol etylenowy, glikol propylenowy, alkohol
[kg]
wymiary
ciężar bez wody
cieżar z wodą
Poziom mocy
akustycznej
R407C
3,4
3,5
[mm]
[kg]
[kg]
297
------
300
------
[dB(A)]
55
1) Przy B0W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
2) Przy B6W35 wg EN14511 (w tym pompy obiegowe)
3) Wg IEC61000
4) Pompa ciepła z podgrzewaczem 3kW
5) Pompa ciepła z podgrzewaczem 6kW
6) Pompa ciepła z podgrzewaczem 9kW
7) Spadek ciśnienia, którego nie można przekroczyć poza pompą ciepła bez obniżania przepływu nominalnego
8) Przepływ nominalny: obieg grzewczy Δt=10K, Dolne źródło
Δt=3K
9) Dostępne po zastosowaniu modułu chłodzenia aktywnego
58
R134a
3,6
4,2
690x596x1490
312
330
----------61
61
2,7
2,9
314
------
314
------
64
63
DCM-PA, lub indywidualnej instalacji przygotowania wody
lodowej
10) Temperatura osiągana przy załączonym podgrzewaczu
pomocniczym
11) Poziom mocy akustycznej zmierzony wg EN ISO 3741 przy
BOW45 (EN 12102)
12) Technologia gazu gorącego
13) COP Bez pomp obiegowych
14) Pompa ciepła z pogrzewaczem 12 kW
15) Pompa ciepła z pogrzewaczem 15 kW
75
Pompy większych mocy
Instalacja
elektryczna
20
76
Połączenia elektrycze:
C.w.u.
wewnętrzne
213-N
210
117
215-216-N
301-302
61
22
305-306
64
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>CWU>START>WYŁ.
50
1
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Ustawienia:
Funkcja
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie z ustawioną
wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła nie pracuje
Opis:
Ustawienia fabryczne
DHP-S 20÷42 kW
jeden obieg grzewczy
Kocioł (zewwewnętrzne)
Pompa ciepła:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
DHP-S + kocioł
77
Pompy większych mocy
78
Połączenia elektrycze:
Ustawienia:
Opis:
Szczytowe źródło ciepła:
Obiegi:
Pompa ciepła:
301-302
213-N
210
61
117
214-214N-214L
311-312
325-325
230-231N-PE
77
55
54
91
76
79
38
59
305-306
64
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
SERWIS>CWU>START>30˚C÷55˚C
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>CHŁODZENIE>ZEWN.>WŁ.
50
1
Nr elementu
TR PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
C.w.u.
Chłodzenie
SERWIS>PODGRZ POMOC>MAX. STOPIEŃ>1
Sposób wykonania ustawienia
SERWIS>USTAWIENIA>SYSTEM>USTAW.FABRYCZNE>INSTALACA C.O./OGRZEW.PODŁOGOWE
Funkcja
Ustawienia fabryczne
Jeden obieg grzewczy, c.w.u.; chłodzenie pasywne poprzez usuwanie zysków ciepła do obieg dolnego źródła, a także do wody
gruntowej po zastosowaniu karty sterownia obiegiem z zaworem 3-drogowym 086U6009 i hydraulicznego modułu DCM-P.
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego i do c.w.u.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie
z ustawioną wartością INTEGRAL
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.
DHP-S 20÷42 kW
jeden obieg grzewczy, c.w.u. i gazu gorącego (TGG); chłodzenie pasywne lub aktywne do obiegu dolnego źródła po zastosowaniu
karty sterowania obiegiem z zaworem 3-drogowym 086U6009
Kocioł (zewwewnętrzne)
DHP-S + kocioł, zasobniki c.w.u. z podgrzewaczem elektrycznym, przygotowanie wody lodowej
79
Pompy większych mocy
80
Połączenia elektrycze:
107-107
143-144
129-130-131
137-138
117
54
115-116
61
77
105-106
64
Zasilanie L1,L2, L3, N, E
Oznaczenie na listwie zaciskowej w module wewnętrznym
USTAWIENIA>CWU
50
1
Nr elementu
INFORMACJA>TRYB PRACY > AUTO
Tryb pracy
Szczytowe źródło ciepła wewnętrzne
C.w.u.
USTAWIENIA>DOD URZĄDZ GRZEW
Sposób wykonania ustawienia
USTAWIENIA SYSTEMU>USTAWIENIA.FABRYCZNE
Ustawienia:
Funkcja
Sezon grzewczy: pompa ciepła dostarcza ciepło do obiegu grzewczego i c.w.u., obieg grzewczy przez wymiennik gazu gorącego
(TGG) ładuje ostatni zasobnik podczas pracy w trybie c.w.u. i c.o.; praca szczytowego źródła ciepła zgodnie z ustawioną wartością
INTEGRAL.
Poza sezonem grzewczym: pompa ciepła dostarcza ciepło do c.w.u.; obieg grzewvzy przez wymiennik gazu gorącego (TGG)
ładuje ostatni zasobnik pracy w trybie c.w.u.
Opis:
Ustawienia fabryczne
DHP-R 20÷42 kW x 2
jeden obieg grzewczy
Kocioł (zewnętrznętrzne)
Pompa ciepła:
Obiegi:
Szczytowe źródło ciepła:
DHP-R x 2 + kocioł, produkcja c.w.u.
81
Pompy większych mocy
Danfoss Link
Jedno rozwiązanie. Wiele możliwości.
Zestaw Danfoss Link do komunikacji pompy ciepła DHP z innymi urządzeniami systemu grzewczego
za pomocą transmisji bezprzewodowej.
Danfoss Link przeznaczony jest dla domów jedno lub wielorodzinnych z zainstalowanym ogrzewaniem
podłogowym lub grzejnikowym oraz pompą ciepła DHP. Rozwiązanie służy do kontroli temperatury
w poszczególnych pomieszczeniach umożliwiając dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb przy jednoczesnej oszczędności energii. Komunikacja prowadzona w protokole Z-Wave. Kontrolowane może być
do 50 urządzeń, a wśród nich także pompa ciepła. System automatycznie minimalizuje krzywą grzewczą
w zależności od różnicy temperatur pomiędzy wartością pomierzoną a zadaną, których analizowanie trwa
nawet kilka dni. W ten sposób Danfoss Link minimalizuje zużycie energii lecz jednocześnie zachowuje wymaganą temperaturę zasilania dla pomieszczeń, które wymagają najwięcej energii. Takie podejście
do regulacji temperatury zasilania umożliwia uzyskiwanie najwyższej sezonowej efektywności pompy ciepła SPF oraz gwarantuje wymagany przepływ przez jej skraplacz. Nie przekraczając wymaganej ilości ciepła dostarczanej do budynku termostaty pokojowe pozostają otwarte, a dzięki temu bufor ciepła jest już zbędny. Pompa ciepła jest włączana tylko wtedy, gdy jest zapotrzebowanie na ciepło
ze strony budynku, a nie bufora.
Moduł komunikacyjny
DCM
Panel cenralny
Danfoss Link™ CC
Pompa ciepła
Zdalny elektroniczny
termostat grzejnikowy
Termostat pokojowy
Regulator wodnego
ogrzewania podłogowego
Punkt
1
3
10
11
12
13
16
17
18
19
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
54
55
Nazwa
Pompa ciepła
Moduł zewnętrzny pompy ciepła
Zasilenie
Powrót
Z.w.u
C.w.u
Zasobnik z podgrzewaczem elektrycznym
Zasobnik c.w.u. KBE
Zasobnik c.w.u. DWH
Zasobnik c.w.u. KBH
Zawór 3-drogowy mieszający
Manometr
Zewnętrzny ogrzewacz pomocniczy (np. kocioł olejowy / gazowy)
Wodomierz
Zawór 3-drogowy przełączający c.w.u. , zewnętrzny
Odżelażacz
Termometr
Grupa bezpieczeństwa c.o.
Grupa bezpieczeństwa c.w.u
Zespół napełnienia i odpowietrzania obiegu
Zawór równoważący
Pompa obiegowa (basen/ CT)
Pompa obiegowa ( chłodnicy / nagrzewnicy geotermalnej)
Pompa obiegowa (obieg grzewczy lub ładowanie c.w.u.)
Pompa obiegowa ( dodatkowy obieg grzewczy)
Moduł chłodzenia pasywnego
Karta rozbudowy
Moduł Midi
Czujnik temperatury wody basenowej
Czujnik temp. bufora instalacji solarnej
Czujnik temp. bufora instalacji pompy ciepła
Pompa obiegowa ( podrzędnego obiegu grzewczego)
Czujnik temp. zasilania podrzędnego obiegu grzewczego
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik temperatury powrotu
Czujnik startowy ładowania zasobnika c.w.u
Czujnik temp. c.w.u.
Legenda do schematów aplikacyjnych
Punkt
58
59
60
61
62
63
64
65
69
71
72
73
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
91
95
96
101
103
107
108
109
112
114
115
455
456
135
Nazwa
Odpowietrznik
Przeponowe naczynie wzbiorcze
Czujnik temperatury wody basenowej
Pompa obiegowa (systemowa)
Czujnik temperatury pomieszczenia
Zawór mieszający
Czujnik temperatury zasilania (systemowy)
Termostat
Zawór 3-drogowy mieszający
Czujnik przepływu
Zawór rówoważacy (z rotametrem)
Zawór 3-drogowy przełączający c.o. / basen
Zawór 3-drogowy przełączający c.o. / c.u.w.
Zawór rewersyjny chłodzenia
Zawór odcinający
Zawór odcinający
Zawór odcinający
Zawór zwrotny
Zawór zwrotny
Zawór zwrotny
Zawór bezpieczeństwa obiegu dolnego źródła
Zawór odwadniający
Pośredni wymienik ciepła
Filtr z zaworem kulowym
Węże elastyczne
Węże przyłączeniowe
Zawór przełaczający basenu
Wymiennik ciepła basenu
Zawór 3-drogowy mieszający, sterowany 3-punktowo (podrzędny obieg grzewczy 1)
Czujnik temperatury zasilania (podrzędny obieg grzewczy 1)
Pompa obiegowa (podrzędny obieg grzewczy 1)
Zbiornik wyrównawczy
Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy - elektryczny
Podgrzewacz elektryczny
Domowy centralny sterownik
Aktulany ogranicznik
Pompa obiegowa (podrzędny obieg grzewczy 2)
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapytaj nas:
Adam Cyganowicz
603 880 103
Dawid Kacperski
603 888 036
Marianna Stępień
Cezary Pytko
Menadżer regionu zachodniego
Menadżer regionu centralnego
603 880 120
603 880 131
Olsztyn
Szczecin
Bydgoszcz
Gorz w
Wkpl.
Warszawa
Dawid Golec
603 881 370
Lublin
Kielce
Opole
Andrzej Händel
Katowice
Menadżer regionu południowego
Krak w
603 880 137
Rzesz w
Kontakty do działu technicznego:
Sylwia Błaszczak
Kierownik Produktu
Pompy ciepła
Kierownik Produktu
Ogrzewanie podłogowe, Danfoss Link i termostaty
Kierownik Produktu
Ogrzewanie podłogowe, Danfoss Link i termostaty
[email protected]
[email protected]
[email protected]
22 7550 900
22 7550 677
22 7550 698
zamówienia
22 7550 921
zamówienia – faks
22 7550 922
zgłoszenia serwisowe
22 7550 781
Danfoss Poland Sp. z o.o.
Maciej Rutkowski
Nasz autoryzowany partner:
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 07 00, fax 22 755 07 01
e-mail: [email protected], www.danfoss.pl
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą
być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfi kacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są
własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje
zawarte w broszurze mogą ulec zmianie jako efekt stałych ulepszeń i modernizacji naszych urządzeń.
KWIECIEŃ 2012 / www.ado.com.pl
Michał Mika
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards