Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

advertisement
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział w Białymstoku
Oddział Białostocki
Towarzystwa Chirurgów Polskich
zapraszają na
Podlaskie Dni Endokrynologiczne
RAK TARCZYCY
GUZY NEUROENDOKRYNNE
Białystok, 27 lutego 2016 r.
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok
Sponsorzy
MERCK, Sanofi Genzyme,
BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA, IPSEN
PROGRAM KONFERENCJI
09.00 Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. med. Ida Kinalska
SESJA I
DIAGNOSTYKA ZRÓŻNICOWANEGO RAKA TARCZYCY
09.05 Prof. dr hab. med. Maria Górska „Epidemiologia raka tarczycy na świecie i w Polsce”
09.20 Dr hab. med. Anna Popławska-Kita „Obraz kliniczny zróżnicowanego raka tarczycy”
09.40 Prof. dr hab. med. Artur Bossowski „Praktyczne zastosowanie sonoelastografii w
diagnostyce zmian guzkowych u dzieci".
10.00 Prof. dr hab. med. Janusz Dzięcioł „Ryzyko złośliwości guzka tarczycy w zależności od
klasy Bethesda w rozpoznaniu cytologicznym”
10.20 Dyskusja
10.30 Przerwa kawowa
SESJA II
LECZENIE ZRÓŻNICOWANEGO RAKA TARCZYCY
10.40 Dr hab. med. Piotr Myśliwiec „Zakres leczenia chirurgicznego raka tarczycy”
11.00 Dr med. Jarosław Szymczuk „Wpływ chirurga na jakość życia pacjenta z rakiem
tarczycy. Prezentacja przypadków klinicznych.”
11.20 Dr med. Aldona Kowalska „Leczenie zróżnicowanego raka tarczycy radiojodem
w świetle rekomendacji PTE”
11.50 Prof. dr hab. med. Grzegorz Kamiński „Praktyczne aspekty leczenia raka tarczycyprezentacja przypadków klinicznych”
12.20 Dyskusja
12.30 Przerwa kawowa
SESJA III
PERSPEKTYWY LECZENIA RAKA TARCZYCY I GEP-NET
12.40 Prof. dr hab. med. Janusz Myśliwiec „Nowe perspektywy leczenia raka tarczycy w
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku”
13.00 Prof. dr hab. med. Grzegorz Kamiński „Diagnostyka i leczenie GEP-NET.”
13.40 Dyskusja i zakończenie konferencji
14.00 Lunch
Download