zarządzanie pokoleniem y oraz z

advertisement
13 – 14 października 2015 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor w budynku Millennium Plaza, Warszawa
ZARZĄDZANIE POKOLENIEM Y ORAZ Z
główne
zagadnienia:
szkolenie
poprowadzi:
Zaangażowani czy roszczeniowi? Kreatywni czy leniwi? Czy w polskich realiach mówienie o milenialsach ma w ogóle
sens? Tzw. pokolenie Y, czyli ludzi urodzonych w ciągu ostatnich trzydziestu lat, stanowi ogromny segment
pracowników we wszystkich typach organizacji. Często określani jako jedna z najbardziej specyficznych grup
zatrudnionych, ze względu na swoje ambicje i oczekiwania, stanowią niemałe wyzwanie dla managerów.
Warsztat przeprowadzi uczestników przez zagadnienia dotyczące motywowania, angażowania i pobudzania do
współpracy pracowników reprezentujących tzw. milenialsów. Za pomocą interaktywnych metod zaprezentuje
narzędzia radzenia sobie z oczekiwaniami pokolenia Y i nastawiania go na osiąganie wyników zgodnych z
potrzebami organizacji.
Michał Gieczewski
Trener biznesu, manager, specjalista motywowania zespołów, coach
Od 2007 roku prowadzi szkolenia biznesowe. Jego specjalizacją są tematy zarządzania
zespołem i motywacji młodych pracowników, autoprezentacji, marketingu i promocji oraz
komunikacji wewnątrzgrupowej. Jako konsultant wdraża autorskie programy angażowania
pracowników.
Doświadczenie biznesowe zdobywał w takich instytucjach jak Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego, Grupa Handlowa Emperia, Grupa Żywiec, Pricewaterhouse
Coopers czy SJO Profi-Lingua. W 2011 roku objął prestiżowe stanowisko managera promocji w
Existence Music Group, międzynarodowej wytwórni muzycznej, w której zarządzał wizerunkami podopiecznych oraz kierował strategią promocji na Europę Wschodnią.
Patronat medialny:
Współpraca:
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcszkolenia.pl
13 – 14 października 2015 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor w budynku Millennium Plaza, Warszawa
Zarządzanie pokoleniem
Y oraz Z
program
dzień pierwszy | 13.10.2015
09:00 – 09:30 Rejestracja i poranna kawa
09:30 – 11:00
Różnice międzypokoleniowe – jak zachowuje się Y w miejscu pracy?
•
Jak myśli pokolenie Y? - system wartości, postawy, poglądy, oczekiwania – raport Odyseja PR z 2014 roku
•
Analiza SWOT pokolenia Y - potencjał i ryzyko dla organizacji
•
Wyzwania związane z zarządzaniem pokoleniem Y
•
Jak budować autorytet?
•
Jak się komunikować? – szczególne okoliczności oraz sposoby argumentowania
•
Jak go zatrzymać w organizacji?
•
Kotwice motywacji Y – tworzenie map motywacji w organizacji
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00
.RPXQLNDFMD]SUDFRZQLNLHP<
•
Narzędzia konfrontowania nieadekwatnych wyobrażeń i oczekiwań pracowników – zasady komunikacji
w oparciu o analizę transakcyjną E.Berne’a:
•
Język „ja-rodzic” – jak sobie radzić z „igrekami” narzucającymi swój interes?
•
Język „ja-dziecko” – jak sobie radzić z językiem jednostkowych potrzeb?
•
Język „ja-dorosły” – prowadzenie rozmów nakierowanych na fakty i wskaźniki
•
Język faktów i korzyści w komunikacji z pokoleniem Y – praktyczne ćwiczenia formułowania
komunikatu do milenialsa
•
Trójkąt dramatyczny Karpmana – niestandardowe metody udzielania informacji zwrotnych
kontestującym „igrekom”
•
Radzenie sobie z wysokimi oczekiwaniami i roszczeniami – budowanie wizerunku firmy
•
Narzędzia komunikacji elektronicznej w pracy „igreka” – o tym, jak ważne dla milenialsów jest
pozostawanie w kontakcie ze światem
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00
Wpraw machinę w ruch – gra w trzęsienie ziemi
•
Retencja pracowników Y w organizacji
•
Jakie narzędzia rozwoju pracowników wybrać, czyli o nieskuteczności mentoringu i tradycyjnego
przekazywania wiedzy w pracy z milenialsem
•
MBO i interkontekstualność zadań – zarządzanie przez cele i różnorodność zadań jako metoda
zatrzymania „igreków” w firmie
•
Career coaching – narzędzia coachingowe w rozwoju kariery
•
Fotel bujany – narzędzie wizualizacji wymarzonych osiągnięć zawodowych u pracownika
•
Pytania odkrywcze zawodowo – narzędzie opisu schematu zachowań i powtarzalnych wyborów
zawodowych u pracownika
•
Arkusz wartości zawodowych – czego potrzebuje pracownik na poziomie emocjonalnym w pracy?
•
Narzędzie „koło konsekwencji” – odnajdywanie wielopłaszczyznowych korzyści w każdym zadaniu
jako sposób na zaangażowanie i motywację „igreka”
16:00 Zakończenie I dnia szkolenia
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcszkolenia.pl
13 – 14 października 2015 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor w budynku Millennium Plaza, Warszawa
Zarządzanie pokoleniem
Y oraz Z
program
dzień drugi | 14.10.2015
09:00 – 11:15
Pobudzanie współpracy pokolenia Y
•
Model Y-Leadership – przywództwo XXI wieku w pracy z pokoleniem milenialsów
•
W XXI wieku każdy współpracuje z każdym, czyli sieciowe struktury współpracy w Y-Leadership
•
Diversity team construction – narzędzie pobudzania efektywności pracy pokolenia Y w zadaniach
zespołowych
•
Rywalizacja międzyzespołowa w pracy „igreka” – mechanika spoistości grup jako narzędzie pobudzania
efektywności zespołu
•
Zasada L-T-L w zwiększaniu zaangażowania i współpracy wśród milenialsów – nauka, czas i miejsce jako
wyznaczniki zadowolenia z zadania
•
Metoda RR – konstruowanie zadań w oparciu o inicjatywę oddolną i poszukiwanie informacji
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00
Gamification – gra z „igrekami”
•
Rywalizacja i gradacja jako siła napędowa milenialsów – formuła nieformalnej punktacji i gry w pracy z
pokoleniem Y, przykłady gier zespołowych opartych na formule gamification
•
Społecznicy, odkrywcy, zdobywcy, zabójcy – typy graczy i jak je wykorzystać przy tworzeniu zadań
zespołowych
•
Potrzeby pokolenia Y w kontekście formułowania zadań i gier – jak tworzyć opis zadania, by angażować
każdego członka grupy?
•
Jak wykorzystać maksymalnie potencjał wszystkich typów pracowników Y w formule gry?
•
Narzędzia tworzenia założeń grywalizacyjnych w miejscu pracy:
•
Nieformalne punktacje i tablice wyników
•
Zadania zorientowane na wartości i kulturę organizacyjną firmy – drzewo decyzyjne
•
Indywidualne i grupowe systemy oceny
•
Pozafinansowe narzędzia gratyfikacji w grywalizacji
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00
Wielki twórca – gra w tworzenie gry
•
Podczas tego modułu uczestnicy sami stworzą gry pasujące do specyficznych
realiów zespołowych i celów wskazanych przez trenera. W ramach zadania uczestnicy
będą musieli uwzględnić nie tylko specyficzne potrzeby i podejście pokolenia Y jako
całości, ale także odnieść się do wskazanych w ćwiczeniu założeń dotyczących
konstrukcji grupy, jak również wymagań biznesowych opisanych w case’ie.
•
Całość zadania zostanie przeanalizowana na forum grupy oraz uzupełniona
komentarzem trenera.
16:00 Zakończenie II dnia szkolenia i wręczenie certyfikatów Uczestnikom
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcszkolenia.pl
13 – 14 października 2015 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor w budynku Millennium Plaza, Warszawa
Zarządzanie pokoleniem
Y oraz Z
informacje o projekcie
Metody szkoleniowe:
•
•
•
Indywidualne i grupowe ćwiczenia praktyczne
Grywalizacja i symulacje biznesowe
Miniwykład
•
•
•
Dyskusja panelowa
Case studies
Testy managerskie
Dlaczego warto wziąć udział:
• zbudujesz ścieżkę kariery odpowiadającą potrzebom
pokolenia Y i organizacji
Po uczestnictwie w szkoleniu:
• dowiesz się jakie są potrzeby i oczekiwania
współczesnych polskich milenialsów
• stworzysz mapę szans i zagrożeń obecności
pokolenia Y w organizacji przez co skutecznie
zarządzisz ich rozwojem
• stworzysz mechanizm efektywnej komunikacji z
milenialsami w oparciu o asertywne metody kontroli
rozmowy
• zwiększysz zaangażowanie i efektywność pracy
zespołów przez tworzenie ich w myśl założeń modelu
Diversity Team Construction oraz podejścia YLeadership
• dowiesz się w jaki sposób projektować gry dla
pobudzania współpracy i motywowania „igreków”
Organizator
MMC Szkolenia to marka wchodząca w skład
Grupy MMC, która została powołana aby w specjalistyczny sposób zadbać o podniesienie kwalifikacji personalnych i umiejętności osobistych członków zespołów, tak aby zdobyta wiedza przełożyła się na wzrost
efektywności jednostki w firmie oraz wzrost pozycji
or­ganizacji w mikrootoczeniu. Oferta skierowana jest
do firm, które podnoszą rozwój kadry pracowniczej
i mają świadomość, że to ludzie tworzą firmę i popra-
wa ich umiejętności przenosi się na pozytywne efekty całej organizacji. Na ofertę składają się pojedyncze
szkolenia ukierunkowane na rozwój umiejęt­
ności
miękkich, jak i również kompleksowe pakiety szkoleń, w których Uczestnik przechodzi przez cały proces
kształcenia, zaczynając od budowania samoświadomości, a skończywszy na rozwoju umiejętno­ści zawodowych związanych z poprawą kompetencji zarządzania zespołem.
Kontakt / Kwestie merytoryczne
Miejsce szkolenia
Michał Gieczewski
Manager Działu Szkoleń
Trener, Konsultant
e-mail: [email protected]
tel.: 22 379 29 16
Centrum Konferencyjne Golden Floor
w budynku Millennium Plaza,
Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcszkolenia.pl
Download