Brochure Inverter WJ200 - Hitachi Industrial Components

advertisement
Falowniki
Seria WJ200
Seria
WJ200
Falownik kompaktowy
Falowniki
Seria
WJ200
Falownik kompaktowy
Najwyższa wydajność
Wysoki początkowy moment obrotowy o wartości 200% lub większy uzyskiwany za pomocą
regulacji wektorowej bezczujnikowej (w przypadku wielkości przeznaczonej do pracy przy dużym obciążeniu)
Seria WJ200
Regulacja wektorowa bezczujnikowa umożliwia uzyskanie wysokiego momentu obrotowego wymaganego w przypadku urządzeń takich jak żurawie, dźwigi, windy itp.
Funkcja dostrajania precyzyjnego pozwala na łatwe i szybkie
zastosowanie regulacji wektorowej bezczujnikowej.
Przykład charakterystyki momentu obrotowego
(%)
200
Przykład standardowego silnika firmy Hitachi. (4-biegunowy o mocy 7,5 kW)
100
Moment 0
0.5 1 3 6 10
obrotowy
Funkcja „dual rating”
Falownik WJ200 może być stosowany do ciężkich i standardowych
obciążeń. Dzięki funkcji „dual rating” dla obciążeń standardowych,
w określonych przypadkach, można dobrać falownik WJ200 o
mocy o jeden rząd mniejszej.
20
30
40
50
60Hz
-100
-200
Prędkość (min-1)
Funkcje zmniejszające ryzyko blokady awaryjnej
Funkcja minimalnego czasu zwalniania, tłumienie przetężenia oraz
funkcje AVR szyny DC są dostępne standardowo. Funkcje te
zapewniają większą niezawodność urządzenia i zapobiegają jego
niepotrzebnym zatrzymaniom.
Funkcja minimalnego czasu zwalniania
WYŁ.
(Przykład: WJ200-075LF)
Funkcja tłumienia przetężenia*
WŁ.
WYŁ.
Prąd silnika
Prąd silnika
Udoskonalone funkcje ograniczenia momentu/ prądu silnika
umożliwiają ograniczenia obciążenia w celu ochrony maszyn i
urządzeń
WŁ.
Prąd silnika
Prąd silnika
Napięcie DC
Częstotliwość wyjściowa
Napięcie DC
Częstotliwość wyjściowa
Częstotliwość wyjściowa
Częstotliwość wyjściowa
Czas zwalniania: 4,2 s
Czas zwalniania: 1,9 s
Gdy funkcja jest aktywna, można uzyskać skrócenie czasu zwalniania o 2,3 s bez
zastosowania rezystora hamowania.
*W przypadku urządzeń dźwigowych należy wyłączyć tę funkcję.
Kod modelu falownika
WJ200 – 002 S F
Nazwa serii
Stosowana moc silnika
z cyfrowym panelem sterowania
002: 0,2 kW – 150: 15 kW
Źródło zasilania
S: 1-fazowe, klasa napięcia 200 V
H: Zasilanie 3-fazowe klasy 400V
2
© 2015 Hitachi Europe GmbH · Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Proste pozycjonowanie
(w połączeniu z sygnałem zwrotnym)
Za pomocą funkcji prostego pozycjonowania wejść programowalnych, możliwy jest wybór trybu sterowania prędkością lub
położeniem. Gdy funkcja [SPD] jest włączona, licznik bieżącej
pozycji ma wartość 0. Gdy funkcja [SPD] jest wyłączona, falownik
przechodzi w tryb sterowania położeniem, a licznik położenia
zostaje aktywowany.
Sterowanie
prędkością
Załączenie licznika położenia
Sterowanie
położeniem
Seria WJ200
WJ200
Series
Częstotliwość
wyjściowa
DB
Wejście SPD
Pozycja
zadana
WŁ.
Czas
Za pomocą jednego modelu falownika z tej
samej serii można sterować silnikiem indukcyjnym i silnikiem z magnesami stałym*
Falownika WJ200 można używać do napędzania silników indukcyjnych (IM) i silników z magnesami stałymi (PM).
Silniki PM są wydajne energetycznie i pozwalają na optymalne
wykorzystanie dostępnego miejsca.
IM
IM + falownik
lub
WJ200
PM + dedykowany sterownik
PM
*Funkcja sterowania silnikiem z magnesem stałym ma zastosowanie tylko w przypadku zmiennego momentu obrotowego, na przykład w przypadku wentylatorów i pomp.
Zakres dostępnych mocy
Nazwa modelu
WJ200-xxx
1-fazowe,
klasa napięcia 200 V
3-fazowe,
klasa napięcia 400 V
VT
VT
CT
002
0.4
0.2
CT
004
0.55
0.4
0.75
0.4
007
1.1
0.75
1.5
0.75
015
2.2
1.5
2.2
1.5
022
3.0
2.2
3.0
2.2
3.0
030
4.0
040
5.5
4.0
055
7.5
5.5
075
11
7.5
110
15
11
150
18.5
15
Dostępne są także wersje 3-fazowe o klasie napięcia 200 V
© 2015 Hitachi Europe GmbH · Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
3
Falowniki
Seria
WJ200
Falownik kompaktowy
Łatwa obsługa
Funkcja STOP bezpieczeństwa
Funkcja mini sterownika PLC [EzSQ]
Falownik bez konieczności stosowania przekaźników zewnętrznych oraz sterowników PLC, dzięki oprogramowaniu EzSQ firmy
Hitachi, może automatyczne wykonywać wpisany do falownika
program.
Falownik WJ200 spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa i
europejską dyrektywę maszynową. Falownik jest wyłączany sprzętowo z pominięciem procesora, co umożliwia bezpieczne zatrzymanie. (ISO13849-1, kategoria 3/IEC60204-1, kategoria zatrzymania 0)
· W dzień: Prędkość silnika jest automatycznie zmniejszana w celu ograniczenia
zużycia energii w godzinach szczytu.
· W nocy: Prędkość silnika jest zwiększana w celu wykorzystania niższych opłat
za energię poza godzinami szczytu. Umożliwia to zachowanie średniej
wydajności.
Sterowanie standardowe
(częstotliwość jest stała)
1.
2.
Sterowanie falownikiem WJ200
3.
4.
Panel sterowania z
falownikiem standardowym
ST02 (GS2)
6.
7.
Czas
Panel operatora
(przełącznik/timer itp.)
Funkcja zabezpieczania nastaw hasłem
Przekaźnik programowalny lub sterownik PLC
POWER
Hz
PRG
A
STOP
RESET
MIN
Wyłącznik bezpieczeństwa (zatrzymanie
awaryjne)
Panel sterowania z falownikiem
WJ200 korzystającym z funkcji EzSQ
Panel operatora
RUN
Wyjście awaryjne
Wyłączanie sprzętowe
EDM
Funkcja bezpieczeństwa (zaciski wejście/
wyjście)
5.
(przełącznik/timer itp.)
RUN
Wystarczy jeden stycznik
• Zmniejszenie kosztów
• Oszczędność miejsca
Moduł bezpieczeństwa
ST01 (GS1)
W nocy
Prędkość silnika
Seria WJ200
• Przykład zastosowania funkcji EzSQ: Oszczędność energii
dzięki zmniejszeniu prędkości maszyny obrotowej.
MAX
Falownik
standardowy
Falownik
WJ200
Falownik WJ200 jest wyposażony w funkcję zabezpieczania
nastaw hasłem, która zapobiega zmianie parametrów oraz umożliwia ukrycie niektórych lub wszystkich parametrów.
Łatwa konserwacja
Wysoka trwałość części
Zakładany czas eksploatacji kondensatorów szyny DC i wentylatorów
chłodzących wynosi 10 lat lub więcej*
Funkcja sterowania włączaniem/wyłączaniem wentylatora może jeszcze bardziej wydłużyć jego żywotność
Łatwa wymiana wentylatorów
Wentylator można wymienić bez specjalnych narzędzi.
*Temperatura otoczenia: Średnio 40ºC (bez gazów powodujących korozję, mgły olejowej i pyłu).
Trwałość urządzenia to obliczona spodziewana wartość, która nie jest gwarantowana.
Funkcja ostrzegająca o stanie podzespołów
falownika
Falownik WJ200 diagnozuje stan kondensatorów szyny DC i wentylatorów
Pokrywę górną można zdjąć ręcznie.
Aby wyjąć wentylator, wystarczy odłączyć
wtyczkę zasilania.
Przyjazny dla środowiska
Zgodny z unijną dyrektywą RoHS
Przyjazny dla środowiska falownik spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Niewielki wpływ na środowisko naturalne
Płyty falownika są standardowo lakierowane.
Funkcja tłumienia mikroprzepięć
Oryginalna funkcja Hitachi, ograniczająca wzrost napięcia fali PWM na
zaciskach silnika, do wartości dwukrotnie mniejszej od maksymalnego
napięcia izolacji silnika.
(przy pracy prądnicowej silnika napięcie na szynie DC falownika może wzrosnąć powyżej wartości
maksymalnego napięcia izolacji silnika)
(z wyłączeniem płytki drukowanej układu logicznego i interfejsu).
4
© 2015 Hitachi Europe GmbH · Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Praca w sieci i porty zewnętrzne
Porty USB (złącze Mini-B) i RS422 (złącze RJ45) są dostępne standardowo.
Port szeregowy Modbus/RTU jest dostępny standardowo. Falownik WJ200 można podłączyć do różnych systemów wykorzystujących protokół Fieldbus za pomocą opcjonalnej karty rozszerzeń.
Łatwa konfiguracja
Różne tryby wyświetlania ułatwiają wybór wyświetlanych
parametrów
• Tryb podstawowy
Wyświetlane są typowo używane parametry.
• Funkcja porównywania danych
Wyświetlane są tylko te parametry, których wartości zostały zmienione
względem domyślnych.
Wyświetla 32 parametry wybrane przez użytkownika.
W falowniku WJ200 można zamontować
jedną kartę sieciową.
• Historia zmian
Zachowuje i przedstawia ostatnie parametry zmienione przez użytkownika
(do 32 elementów).
• Ekran parametrów aktywnych
Wyświetla włączone parametry.
Port
RS422
Łatwe podłączanie okablowania
Sprężynowe zaciski bez śrub (zaciski listwy sterowniczej) odpowiednie do podłączania przewodu drutowego lub linki z tulejką.
Montaż bez odstępów
Falowniki można montować bez
odstępów w celu zapewnienia
oszczędności miejsca w panelu.
*Maksymalna temperatura otoczenia 40ºC,
montaż pojedynczy.
Zaciski bez śrub
(zaciski listwy sterowniczej)
Różnorodność funkcji
Monitorowanie wyjścia (2 zaciski)
Do monitorowania parametrów, takich jak na przykład częstotliwość czy prąd silnika, można użyć dwóch programowalnych zacisków wyjściowych (analogowe 0–10 VDC (10-bitowy), ciąg impulsów (0–10 VDC, maks. 32 kHz)).
Monitor watogodzin
Zużycie energii jest wyświetlane w kilowatogodzinach.
Wbudowany obwód BRD
Wbudowana jednostka hamowania z wykorzystaniem zewnętrznego rezystora jest standardem dla wszystkich modeli.
(rezystor opcjonalny).
© 2015 Hitachi Europe GmbH · Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
EzCOM (Komunikacja typu „Peer-to Peer”)
Falownik WJ200 obsługuje komunikację typu „Peer-to Peer”
pomiędzy falownikami za pomocą wbudowanego portu RS485
bez dodatkowych urządzeń. Jeden z falowników podłączonych
do sieci działa jako master, pozostałe falowniki działają jako slave.
Wyświetlanie różnych parametrów
Automatyczny powrót do wyświetlania parametru początkowego:
Po upływie 10 minut od ostatniego naciśnięcia klawisza na ekranie zostaje wyświetlony wybrany parametr początkowy .
Ograniczenie wyświetlania:
Wyświetlanie tylko wartości parametrów.
Dwie wielkości monitorujące:
Można monitorować niezależnie dwie wielkości. Wybór tych wielkości jest dokonywany za pomocą klawiszy w górę/w dół.
5
Seria WJ200
• Ekran parametrów użytkownika
Port USB
Falowniki
Seria
WJ200
Falownik kompaktowy
Specyfikacja podstawowa
Zasilanie 1-fazowe klasy 200V
Modele WJ200Maksymalna moc podłączonego
silnika
kW
200 V
Moc pozorna (kVA)
240 V
Seria WJ200
Parametry
wejściowe
Parametry
wyjściowe
002SF
004SF
007SF
015SF
VT
0,4
0,55
1,1
2,2
3,0
CT
0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
VT
0,6
1,2
2,0
3,3
4,1
CT
0,5
1,0
1,7
2,7
3,8
VT
0,7
1,4
2,4
3,9
4,9
CT
0,6
1,2
2,0
3,3
4,5
VT
3,6
7,3
13,8
20,2
24,0
CT
3,0
6,3
11,5
16,8
22,0
VT
1,9
3,5
6,0
9,6
12,0
CT
1,6
3,0
5,0
8,0
11,0
100
100
50
50
35
1,0
1,1
1,6
1,8
1,8
Znamionowe napięcie zasilania (V)
Znamionowe natężenie
wejściowe (A)
1-fazowe: Od 200 V -15% do 240 V +10%, 50/60 Hz ±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe (V)
Znamionowe natężenie
wyjściowe (A)
3-fazowe: Od 200 do 240 V (proporcjonalnie do napięcia zasilania)
Minimalna rezystancja opornika hamującego (Ω)
Waga
022SF
kg
Zasilanie 3-fazowe klasy 400V
Modele WJ200Maksymalna moc podłączonego
silnika
kW
380 V
Moc pozorna (kVA)
480 V
Parametry
wejściowe
Parametry
wyjściowe
004HF
007HF
015HF
022HF
030HF
040HF
055HF
075HF
110HF
150HF
VT
0,75
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11
15
18,5
CT
0,4
0,75
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11
15
VT
1,3
2,6
3,5
4,5
5,7
7,3
11,5
15,1
20,4
25,0
20,4
CT
1,1
2,2
3,1
3,6
4,7
6,0
9,7
11,8
15,7
VT
1,7
3,4
4,4
5,7
7,3
9,2
14,5
19,1
25,7
31,5
CT
1,4
2,8
3,9
4,5
5,9
7,6
12,3
14,9
19,9
25,7
VT
2,1
4,3
5,9
8,1
9,4
13,3
20,0
24,0
38,0
44,0
CT
1,8
3,6
5,2
6,5
7,7
11,0
16,9
18,8
29,4
35,9
Znamionowe napięcie zasilania (V)
Znamionowe natężenie
wejściowe (A)
3-fazowe: Od 380 -15% do 480 V +10%, 50/60 Hz ±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe (V)
Znamionowe natężenie
wyjściowe (A)
3-fazowe: Od 380 do 480 V (proporcjonalnie do napięcia zasilania)
VT
2,1
4,1
5,4
6,9
8,8
11,1
17,5
23,0
31,0
38,0
CT
1,8
3,4
4,8
5,5
7,2
9,2
14,8
18,0
24,0
31,0
180
180
180
100
100
100
70
70
70
35
1,5
1,6
1,8
1,9
1,9
2,1
3,5
3,5
4,7
5,2
Minimalna rezystancja opornika hamującego (Ω)
Waga
kg
Zmienny moment obrotowy (VT) przy standardowym obciążeniu/stały moment obrotowy (CT) przy dużym obciążeniu
Dostępne są także wersje 3-fazowe o klasie napięcia 200 V
Standardy globalne
Zgodność z normami międzynarodowymi
Atesty CE, UL, c-UL i c-Tick.
Programowalne zaciski wejściowe i wyjściowe dostosowane do różnej logiki sterowania
Programowalne zaciski wejściowe i wyjściowe mogą być skonfigurowane do sterowanie „wspólnym plusem” lub „wspólnym minusem”.
Duży zakres wejściowego napięcia zasilania
Dla klasy zasilania 200V, górne napięcie zasilania 240V, a dla klasy
zasilania 400V, górne napięcie zasilania 480V jako standard.
6
© 2015 Hitachi Europe GmbH · Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Element
Stopień ochrony
Metoda sterowania
Częstotliwość nośna
Zakres częstotliwości wyjściowej
Dokładność zadawania częstotliwości
Rozdzielczość zadawanej częstotliwości
Charakterystyka napięcia/częstotliwości
Możliwość przeciążenia
Czas przyspieszania/zwalniania
Początkowy moment rozruchowy
Hamowanie prądem stałym
Zadawanie częstotliwości
Sygnały wejściowy
Zadawanie rozkazu ruchu
Inteligentny zacisk
wejściowy
Wejście ciągu impulsów
Wejście termistora
Wyjścia
programowalne
Sygnały wyjściowy
Panel falownikaa
Sygnał zewnętrzny
Przez sieć
Panel operatora
Sygnał zewnętrzny
Przez sieć
Zaciski
Funkcje
Wyjście monitorujące
(analogowe)
Zaciski
Funkcje
Zacisk
Funkcje
Zacisk
Wyjście ciągu
impulsów
Funkcje
Wyjście przekaźnikowe alarmowe
Inne funkcje
Funkcje zabezpieczające
Środowisko pracy
Kolor powłoki
Wyposażenie opcjonalne
Temperatura
Wilgotność
Drgania
Lokalizacja
Specyfikacja ogólna
IP20
Sterowanie sinusoidalną modulacją szerokości impulsu (PWM)
Od 2 do 15 kHz (obniżenie wartości znamionowych wymagane w zależności od modelu)
Od 0,1 do 400 Hz
Sterowanie cyfrowe: ±0,01% częstotliwości maksymalnej
Sterowanie analogowe: ±0,2% częstotliwości maksymalnej (25°C ±10°C)
Cyfrowe: 0,01 Hz; analogowe: maks częstotliwość/1000
Sterowanie napięciem/częstotliwością (stały moment obrotowy, zredukowany moment obrotowy, swobodne ustawianie napięcia/częstotliwości): regulacja częstotliwości bazowej w
zakresie 30–400 Hz regulacja wektorowa bezczujnikowa, regulacja wektorowa w pętli zamkniętej ze sprzężeniem zwrotnym z enkodera na silniku (tylko sterowanie U/f).
Dwie wartości znamionowe: CT (duże obciążenie):
60 s przy obciążeniu 150%
VT (standardowe obciążenie): 60 s przy obciążeniu 120%
Od 0,01 do 3600 sekund, przyspieszenie/zwolnienie liniowe i krzywoliniowe z krzywą w kształcie litery S, dostępne drugie ustawienie przyspieszenia/zwolnienia
200% przy 0,5 Hz (sterowanie wektorem bez czujników)
Nastawa częstotliwości, czasu i siły hamowania DC
Klawisze 1 2 /ustawienia wartości
Od 0 do 10VDC (impedancja wejściowa 10 kΩ), od 4 do 20 mA (impedancja wejściowa 100 Ω), potencjometr (od 1 do 2 kΩ, 2 W)
RS485 ModBus RTU, inne opcyjnie karty sieciowe
Praca/zatrzymanie (zmiana trybu pracy na obroty do przodu/do tyłu za pomocą polecenia)
Praca do przodu/zatrzymanie, praca do tyłu/zatrzymanie
RS485 ModBus RTU, inne opcjonalne elementy sieciowe
7 zacisków wejść programowalnych, zmiana sposobu sterowania „wspolnym plusem/wspólnym minusem” za pomocą przepinania zworki
68 funkcji z możliwością przypisania do każdego zacisku wejść programowalnych (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi)
2 zaciski, maks 2/32 kHz (jeden zacisk jest wspólny z zaciskiem wejściowym programowalnym [7] (zacisk dwufunkcyjny))
1 zacisk (charakterystyka PTC, wspólny z zaciskiem wejściowym programowalnym [3] (zacisk dwufunkcyjny))
2 zaciski , wyjścia tranzystorowe typu otwarty kolektor, przełaczalny rodzaju styków NO/NZ, sterowanie „wspólnym minusem”
88 funkcji z możliwością przypisania do każdego zacisku wyjść programowalnych
1 zacisk, od 0 do 10 VDC
Częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy, wyjściowy moment obrotowy, napięcie wyjściowe, moc wejściowa, współczynnik obciążenia cieplnego, częstotliwość LAD, temperatura radiatora,
wyjście ogólne (EzSQ)
1 zacisk, od 0 do 10 VDC, maks. 32 kHz
[wyjście PWM]
Częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy, wyjściowy moment obrotowy, napięcie wyjściowe, moc wejściowa, współczynnik obciążenia cieplnego, częstotliwość LAD, temperatura radiatora,
wyjście ogólne (EzSQ)
[Wyjście monitorujące (ciąg impulsów)]
Częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy, monitorowanie ciągu impulsów z wejścia
ZAŁĄCZANY w przypadku stanu alarmu (styk typu 1c, normalnie otwarty lub normalnie zamknięty)
Swobodne ustawianie napięcia/częstotliwości, ręczne/automatyczne zwiększenie momentu obrotowego, regulacja napięcia wyjściowego, funkcja AVR, Redukcja napięcia początkowego, wybór
parametrów silnika automatyczne strojenie, sterowanie stabilizacją silnika, zabezpieczenie przed pracą do tyłu,proste pozycjonowanie, łatwe sterowanie momentem obrotowym, ograniczenie
momentu obrotowego, automatyczne zmniejszenie częstotliwości nośnej, praca w trybie oszczędzania energii, funkcja PID, nieprzerwana praca po chwilowej przerwie zasilania, funkcja hamulca
zewnętrznego, hamowanie prądem stałym, hamowanie dynamiczne (BRD) (BRD), ogranicznik dolnej i górnej częstotliwości, częstotliwości zabronione, krzywa przyspieszania i zwalniania (S, U,
odwrócone U, EL-S), 16 poziomów prędkości funkcji wielopoziomowej nastawy prędkości, nastawa częstotliwości początkowej, zatrzymanie przyspieszenia i zwolnienia, bieg próbny, częstotliwość
zadana jako wynik kalkulacji, dodawanie częstotliwości, 2-gie czasy przyspieszania i zwalniania, wybór sposobu zatrzymania silnika, częstotliwość początkowa/końcowa, filtr wejścia analogowego,
komparator okienkowy, opóźnienie sygnału wejściowego, funkcje czasowe sygnałów wyjściowych, ograniczenie kierunku obrotów, wybór klawisza zatrzymania, blokada programowa, funkcja
bezpiecznego zatrzymania, funkcja skalowania, ograniczenie wyświetlania, funkcja hasła, parametr użytkownika, inicjowanie, wybór monitorowanego parametru początkowego, sterowanie
wentylatorem, ostrzeżenie, próba uruchomienia po zatrzymaniu, ponowne uruchomienie z częstotliwością wejściową, odczytywanie częstotliwości wybieganego silnika, zabezpieczenie przed
przeciążeniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja AVR szyny DC
Nadprądowe, przepięcie, zbyt niskie napięcie, przeciążenie, przeciążenie rezystora hamowania, błąd procesora, błąd pamięci, błąd zewnętrzny, błąd USP, wykrywanie doziemienia na wyjściu po
włączeniu zasilania, błąd temperatury, błąd komunikacji wewnętrznej, błąd sygnałów sterowania IGBT, błąd termistora, błąd hamulca, bezpieczne zatrzymanie, przeciążenie przy niskiej prędkości,
błąd komunikacji Modbus, błąd urządzenia opcjonalnego, odłączenie enkodera, nadmierna prędkość, błąd polecenia EzSQ, błąd zagnieżdżenia EzSQ, błąd nieprawidłowej komendy EzSQ, błąd
wykonawczy EzSQ, błąd użytkownika EzSQ
Praca (otoczenie): Od -10 do 50°C/przechowywanie: Od -20 do 65°C
Od 20 do 90% (bez kondensacji)
5,9 m/s2 (0,6 G), od 10 do 55 Hz
Wysokość n.p.m.: 1000 m lub mniej, w pomieszczeniu (bez gazów żrących i pyłu)
Czarny
Opcyjnie panele zewnętrzne, kable do paneli zewnętrznych, jednostka hamująca, rezystor hamowania, dławiki AC, dławiki DC, filtr przeciwzakłóceniowy EMC
© 2015 Hitachi Europe GmbH · Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
7
Seria WJ200
Specyfikacja ogólna
Falowniki
Seria
WJ200
Falownik kompaktowy
Wymiary
· WJ200-002SF – 004SF
· WJ200-055HF
· WJ200-075HF
[Jednostka: mm]
140
Ø6
68
WJ200 INVERTER
Ø4,5
RUN PWR
STOP
RESET
ESC
2
SET
Hz
ALM
A
PRG
WJ200 INVERTER
5
6
56
1
STOP
RESET
ESC
2
SET
Hz
ALM
A
PRG
D
109
122,5
· WJ200-007SF – 022SF
· WJ200-004HF – 030HF
122
155
D
Model
002SF
004SF
· WJ200-110HF
· WJ200-150HF
180
Ø7
108
WJ200 INVERTER
Ø4,5
RUN PWR
WJ200 INVERTER
ESC
2
SET
A
RUN
1
STOP
RESET
ESC
2
SET
PRG
128
118
STOP
RESET
PRG
296
284
A
1
RUN PWR
Hz ALM
Hz ALM
RUN
5
96
7
160
D
143,5
170,5
175
D
Model
004HF
Pozostałe
· WJ200-040HF
140
WJ200 INVERTER
RUN PWR
1
STOP
RESET
ESC
2
SET
Hz
ALM
A
PRG
Ø4,5
128
118
RUN
128
Hitachi Europe GmbH
Am Seestern 18 · D-40547 Düsseldorf
Τel. +49-211-52 83 -0 · Faks +49-211-52 83 -649
Internet: www.hitachi-ds.com
E-Mail: [email protected]
333-BW
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Tokyo
Aby uzyskać więcej informacji o
falownikach WJ200, zeskanuj ten
kod QR za pomocą smartfonu.
Zadzwoń do nas!
BR-WJ200-02/15-PL
5
170,5
Seria WJ200
RUN PWR
RUN
260
248
1
128
118
RUN
Download