Bractwo Rycerskie Zamku Brodnickiego Ośrodek

advertisement
Bractwo Rycerskie Zamku Brodnickiego
Ośrodek Edukacji Historycznej
"Gród Foluszek" na Pojezierzu Brodnickim
zapraszają młodzież szkolną do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych
Miejsce: Ośrodek Edukacji Historycznej "Gród Foluszek" na Pojezierzu
Brodnickim ok. 1,5 km od Zbiczna i ok. 10 km od Brodnicy
Czas trwania zajęć: 4-6 godzin w tym:
1. Powitanie gości w grodzie
- założenie strojów przez uczestników (tuniki, kaptury)
- krótkie opowieści - legendy rycerskie, etos rycerski
2. Wyprawa do lasu - podział uczestników na dwie grupy. Do wykonania jest
kilka zadań. Odnajdywanie roślin, herbów, wykonywanie zdjęć i trzy zadania
sprawnościowe. Po powrocie zwycięska dru żyna szuka zakopanych monet.
3. Wykonywanie zadań rycerskich przez poszczególne drużyny:
- strzelanie z łuku
- nauka fechtunku na machinach i pojedynki na gumowe miecze
- strzelanie z kuszy
4. Nauka dawnych rzemiosł:
- wylepiania garnków z gliny
- mielenie zboża na żarnach i pieczenie podpłomyków
- praca w kuźni
- praca cieśli i drwala
5. Zakończenie zajęć - ognisko oraz rozdanie nagród i dyplomów
Uwaga! Niniejszy program jest ramowy i może być indywidualnie uzgadniany
tak jeśli chodzi o czas jak i zakres: o nachyleniu edukacyjnym lub rekreacyjnym.
Opcjonalnie, gdy starcza czasu lub po uzgodnieniu zakresu zajęć:
- rzeźbiarstwo
- wyrób ozdób z drutu
- noszenie wody nosidłami
- wytwarzanie świec
- pisanie gęsim piórem
Kontakt:
Jan Majewski
ul. Łyskowskiego 2/25
87-300 Brodnica
tel. (56) 493 39 75
kom. (+48) 600 757 090
e-mail: [email protected]
http://www.bractwobrodnica.cba.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards