Paulin Moszczyński

advertisement
Moszczyński Paulin
Brzesko
15
Zdrowie na wakacjach
Wakacyjne kłopoty zdrowotne
Beztroskie spędzenie urlopu może zakłócić nie zawsze korzystny wpływ środowiska na
organizm człowieka.
Niebezpieczne kleszcze
Wraz z pierwszymi promieniami słońca kleszcze opuszczają zimowe siedliska i czekają
na swoje ofiary. Krew ludzka lub zwierzęca jest konieczna do przekształcania się kleszcza w
dojrzałą płciowo postać. Mnożeniu się kleszczy sprzyjają łagodne zimy. W cyklu
rozwojowym każda z trzech postaci pajęczaka musi napić się krwi aby przejść do następnego
etapu rozwoju. Pierwsze stadium - larwa, przebywa w trawach na wysokości około 30 cm,
drugie - nimfa, gnieździ się w roślinach do wysokości 1 m oraz trzecie, dojrzałe formy - żyją
w zaroślach wysokości około 2 metrów. Najbardziej pospolite i niebezpieczne są kleszcze
psie i zajęcze. Te właśnie gatunki spotyka się najczęściej w Polsce. Prócz nich żyją jeszcze
kleszcze łąkowe, głównie w północno-wschodniej Europie i tajgowe oraz pastwiskowe
spotykane w Europie, Afryce, Azji.
Ulubionymi rejonami kleszczy są polany, tereny porośnięte leszczyną, czarnym bzem,
paprocią, lasy iglaste przechodzące w liściaste oraz łąki graniczące z lasami. Jeżeli lato będzie
wilgotne to należy spodziewać się inwazji kleszczy od czerwca do końca października. W
Polsce, kleszcze występują głównie w Białowieży, na Lubelszczyźnie, w rejonach Augustowa,
na Pomorzu Zachodnim, w okolicach Rzeszowa. Należy jednak pamiętać, że możemy się na
nie natknąć w każdym rejonie kraju. Niektórzy naukowcy twierdzą, że spośród krajów
Europy, w Polsce jest ich najwięcej. Kleszcze orientują się kiedy zbliża się człowiek lub
zwierzę np. kret, mysz, pies, jeleń, zając, poprzez odbieranie sygnałów zapachowych lub
cieplnych. Skaczą wówczas na odsłoniętą część ciała ofiary i wysysają krew. Ślina kleszczy
posiada substancje znieczulające, dlatego ukąszenie pozostaje zwykle niezauważone.
Niebezpieczeństwo ukąszenia wynika z faktu, że kleszcze mogą być nosicielami
różnorodnych drobnoustrojów głównie wirusów z rodzaju Flavivirus oraz krętka Borrelia
burgdorferi.
Ochrona przed kleszczami polega na starannym przykryciu, zwykle odsłoniętych części
ciała (okolicy głowy, rąk, nóg) w trakcie spacerów czy zbierania grzybów, na terenach
nawiedzonych przez kleszcze.
Usunięcie całego kleszcza jest trudne. Kleszcz zaczopowany jest w rance za pomocą ryjka
z zagiętymi ku tyłowi kolcami. Zwykle jednak precyzyjne uchwycenie kleszcza pincetą daje
spodziewany rezultat. Kleszcz oddycha płucotchawkami. Posmarowanie go kremem,
tłuszczem powoduje, że ginie on z braku powietrza.
Pracownicy leśni, dzieci wyjeżdżający na wakacje gdzie kleszcze występują masowo,
grzybiarze powinni być zaszczepieni.
Najlepszą porą rozpoczęcia szczepień jest zima, ale możliwe jest zaszczepienie w każdej
porze roku. W celu uzyskania trwałej odporności podaje się 3 dawki szczepionki z przerwą 13 miesiące między dawką pierwszą a drugą oraz 9-12 miesięcy między drugą a trzecią.
2
Później należy powtarzać szczepienie co 3 lata. Szczepionkę podaje się domięśniowo w
mięsień ramienia. Osoby pogryzione przez kleszcze, nie szczepione, powinny otrzymać
specjalną immunoglobulinę ludzką, ale nie później niż 96 godzin po ukąszeniu.
Immunoglobulina działa przez 6 tygodni.
Kleszczowe zapalenie mózgu
Chorobę wywołuje wirus rodzaju Flavivirus z rodziny Togaviridae, zaliczany dawniej do
grupy B arbowirusów, wyizolowany po raz pierwszy w 1948 r. w b. ZSRR. Kleszcze są nie
tylko głównymi przenosicielami, ale rezerwuarem wirusów w przyrodzie. Spośród 126
gatunków kleszczy uważanych za przenosicieli kleszczowego zapalenia mózgu najbardziej
rozpowszechniony w Europie jest Ixodes ricinus.
Kleszcze przenoszą wirusy na zdrowe, dziko żyjące zwierzęta (wiewiórki, jeże, krety,
zające, sarny, jelenie, ptaki, nietoperze), a także zwierzęta domowe kozy, krowy, konie, owce,
psy i na człowieka. Aktywność kleszczy zależy od czynników klimatycznych. W Europie
środkowej przebiega w dwóch fazach - w miesiącach wczesno-letnich i wczesno-jesiennych.
Wilgotne lato oraz łagodna zima sprzyjają rozprzestrzenianiu się kleszczy.
Borelioza - Choroba z Lyme
- Borelioza z Lyme
Choroba z Lyme jest schorzeniem zakaźnym wywoływanym przez kleszcze zakażone
bakterią o nazwie Borrelia burgdorferi. Kleszcze zakażone bakteriami Borrelia bytują i
dojrzewają najczęściej na zwierzynie płowej.
Nie każde ukąszenie przez kleszcza wywołuje chorobę. O tym, czy dojdzie do zakażenia
decyduje obecność krętka Borrelia burgdorferi w jelicie kleszcza oraz odpowiednio długi, co
najmniej 24 godzinny czas wszczepienia się kleszcza w skórę (100% zakażeń po 3 dobach).
Wrotami zakażenia jest najczęściej uszkodzona skóra, przez którą zarazki przedostają się do
krwi. W trakcie kontaktu ze skórą zwierzęcia lub człowieka kleszcz wszczepia się w nią,
przekłuwa naskórek i wysysa krew. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że kleszcz wszczepił się w
ich skórę, ponieważ wydzielina działa znieczulająco. Dopiero po 2-3 dniach występuje
charakterystyczne swędzenie, które zwraca uwagę człowieka na miejsce wkłucia.
Okres wylęgania boreliozy wynosi od 3 do 32 dni, najczęściej 7-9 dni.
Objawy boreliozy (JAMA, 2000, 283, 698)
 Rumień pełzający Pierwszym objawem choroby z Lyme jest wystąpienie intensywnie
czerwonej zmiany na skórze. Występuje ona zwykle w miejscu ukąszenia przez
kleszcza i rozszerza się obwodowo przez okres kilku dni do kilku tygodni. Rumieniowi
towarzyszy zwykle gorączka, sztywność karku, bóle mięśniowe i ogólne rozbicie.
 Zapalenie stawów Po kilku miesiącach u około połowy zakażonych, nieleczonych
antybiotykami osób, występują nawracające objawy zapalenia stawów pod postacią
bolesności i obrzęków stawów, które utrzymują się od kilku dni do kilku miesięcy. U
10% do 20% nieleczonych osób dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia stawów.
 Objawy neurologiczne W przebiegu choroby z Lyme dochodzi także do zajęcia
ośrodkowego układu nerwowego, co jest przyczyną takich objawów, jak sztywność
karku i silne bóle głowy (spowodowane zapalenien opon mózgowo-rdzeniowych),
przejściowe porażenie mięśni twarzy (porażenie Bella), drętwienie, bóle, osłabienie
kończyn lub upośledzenie koordynacji ruchowej.
3
 Zaburzenia kardiologiczne U niedużej grupy pacjentów w kilka tygodni po zakażeniu
mogą wystąpić objawy nieregularnej pracy serca.
 Inne objawy Rzadziej występujące objawy obejmują zapalenie oczu i uczucie
ogólnego rozbicia.
Leczenie choroby z Lyme wymaga jak najszybszego kontaktu z lekarzem celem podania
antybiotyku.
Zatrucie pokarmowe
Brudne ręce oraz cały szereg okoliczności związanych z nieprzestrzeganiem higieny
osobistej i żywienia jest przyczyną biegunki. Bakterie czy pasożyty wnikają przez przewód
pokarmowy człowieka zwykle z zanieczyszczoną żywnością lub wodą. Taką właśnie drogą
dochodzi do zatrucia pokarmowego, które wcale nie jest rzadkie, bo corocznie w Polsce
rejestruje się kilkadziesiąt tysięcy takich przypadków. Wywołują je różne bakterie, najczęściej
pałeczki Salmonella lub gronkowce. W kilka do kilkunastu godzin po spożyciu zakażonego
pokarmu pojawiają się wymioty, biegunka, bóle brzucha, gorączka. Zwykle są to produkty
mleczne, lody, ciastka z kremem, jaja, mięso. Zatrucie pokarmowe trwa kilka dni ale w
niektórych przypadkach schorzenie przebiega ciężko i może nawet prowadzić do ciężkiego
odwodnienia i innych komplikacji zdrowotnych. Istnieje koło 2000 gatunków pałeczek
Salmonella.
W stanach Zjednoczonych najwięcej bo około 33% wszystkich zatruć pokarmowych
wywołują pałeczki Salmonella, 25% przypadków - gronkowiec złocisty (Staphylococcus
aureus) i 17% zachorowań - Clostridium perfringens.
Profilaktyka salmonellozy
Profilaktyka salmonellozy człowieka wymaga wielokierunkowych działań z których część
jak zaopatrzenie w pasze wolne od pałeczek S oraz eliminacja zwierząt zakażonych są
domeną służby weterynaryjnej. Systematyczny wzrost nosicielstwa u ludzi wymaga
rygorystycznego przestrzegania okresowych badań, szczególnie wśród pracowników
przemysłu spożywczego. Szerzeniu salmonellozy sprzyja przygotowanie produktów
żywnościowych z wyprzedzeniem i niewłaściwe ich przechowywanie, niedogotowywanie
potraw oraz nieprzestrzeganie zasad higieny. Mleko surowe nie powinno być dopuszczone do
sprzedaży, w więc do konsumpcji. Należy pamiętać o ogólnej zasadzie, że im bardziej
zanieczyszczona jest powierzchnia jaja tym większe niebezpieczeństwo obecności w nim
pałeczek S. Bakterie mogą bowiem wnikać z powierzchni do jego wnętrza nawet po kilku
dniach przechowywania. Należy unikać jaj nadtłuczonych. W przypadku zainfekowania
nioski, pałeczki S dostają się do żółtka jeszcze przed uformowaniem skorupki. W tym
wypadku konieczne są zabiegi (gotowanie, smażenie) doprowadzające żółtko do temperatury
ponad 70oC i utrzymaniu jej przez kilka minut (konsystencja żółtka prawie twarda).
Gotowanie jaj „na miękko” lub jednostronne smażenie przez 2 min. jest niewystarczające do
zabicia pałeczek S. Każde jajo przed użyciem winno być starannie umyte. W publikacjach
ostatnich lat donoszono, że w Anglii, USA, Hiszpanii i Niemczech wiele ognisk salmonelozy
było spowodowane konsumpcją jajek.
Dur brzuszny
Dur brzuszny jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez pałeczki duru brzusznego.
Źródłem zakażenia jest chory człowiek względnie nosiciel. Nosicielstwo polega na tym, że w
ustroju człowieka, który przebył dur brzuszny obecne są zarazki, wydalane z kałem. Pałeczki
4
duru brzusznego mogą przebywać w jelitach lub np. w pęcherzyku żółciowym nosiciela nawet
przez kilka lat.
Choroba ma charakter sezonowy, a zatem do zakażenia dochodzi przez przewód
pokarmowy zwykle latem lub jesienią. Człowiek zapada na dur brzuszny zwykle po spożyciu
zakażonej wody lub żywności. Pałeczki duru brzusznego przenoszone są przez muchy. Od
wniknięcia zarazków do organizmu mija zwykle 10-14 dni zanim rozwinie się choroba. Jest to
bezobjawowy okres wylęgania się duru brzusznego. Później występuje gorączka, ból głowy i
brzucha, zaparcia stolca lub biegunka oraz nieżyt oskrzeli. Na skórze brzucha i klatki
piersiowej, wyjątkowo na twarzy, pojawia się różyczka durowa mająca postać różowych
plamek.
Obecnie przebieg duru brzusznego jest inny. Większość zachorowań ma przebieg
nietypowy np. pod postacią biegunki lub podrażnienia pęcherzyka żółciowego czy wyrostka
robaczkowego. Natężenie objawów chorobowych może być tak niewielkie, że chorzy nawet
nie przebywają w łóżku. Łagodny przebieg duru zdarza się u ludzi szczepionych przed laty, u
których odporność poszczepienna zaczęła wygasać.
Profilaktyka przeciwdurowa opiera się na szczepieniach ochronnych. Szczepionkę
wstrzykuje się podskórnie w trzech dawkach. Pierwsze dwie podaje się w odstępie jednego
miesiąca a trzecią dopiero po roku. Powikłania poszczepienne występują niezmiernie rzadko
(analiza 700 000 zaszczepionych osób wykazała brak jakichkolwiek powikłań).
Szczepieniami przeciw durowi brzusznemu w Polsce objęte są tylko osoby najbardziej
narażone. Dotyczy to mieszkańców terenów o szczególnie złym stanie sanitarnym oraz osób,
których praca lub warunki bytowe stwarzają podwyższone ryzyko zakażenia. Są to
pracownicy wodociągów, kanalizacji, zakładów oczyszczania miasta, pewne grupy
pracowników służby zdrowia oraz osoby z otoczenia nosicieli. Decyzję o przeprowadzeniu
obowiązkowych szczepień na danym terenie podejmuje inspektor sanitarny. Zapobieganie
durowi brzusznemu polega na przestrzeganiu ogólnych zasad sanitarno-higienicznych
aktualnych w stosunku do wszystkich chorób przenoszonych drogą pokarmową. Należycie
zbudowane i zabezpieczone przed zanieczyszczeniami studnie, prawidłowo zlokalizowane i
urządzone śmietniki oraz miejsca zsypywania śmieci, czysta pod względem
bakteriologicznym woda wodociągowa, przestrzeganie warunków sanitarnych w ustępach,
mycie owoców i jarzyn oraz tępienie much to istotne elementy profilaktyki.
Czerwonka
Czerwonka bakteryjna jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez drobnoustroje w
kształcie pałeczek z rodzaju Shigella, spotykaną na całym świecie, przede wszystkim w
krajach o klimacie tropikalnym. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie
zakażonej żywności lub wody. Możliwe jest również zarażenie poprzez przedmioty
codziennego użytku zanieczyszczone bakteriami. W glebie pałeczki czerwonki mogą żyć
przez parę miesięcy, zwłaszcza jeżeli jej wilgotność jest duża. Pałeczki czerwonki
przenoszone są przez muchy. Wszystkie te okoliczności sprawiają, że czerwonka pod postacią
epidemii występuje głównie w lecie i jesienią. Od wniknięcia zarazków do wystąpienia
objawów chorobowych mija od 2-5 dni. Klasyczna czerwonka bakteryjna przebiega z wysoką
gorączką i dolegliwościami trawiennymi pod postacią biegunki połączonej z bolesnym
parciem. Stolce są płynne i zawierają świeżą krew, śluz a niekiedy i ropę. Przedłużająca się
choroba powoduje odwodnienie organizmu i utratę różnych niezbędnych do życia
pierwiastków takich jak np. potas, chlorki czy magnez. Czerwonka może przebiegać
nietypowo, w formie poronnej, z ledwo zaznaczonymi objawami krwotocznego zapalenia
jelit. Obraz chorobowy nie różni się wówczas od zwykłej niestrawności.
5
Zapobieganie czerwonce opiera się na takich samych zasadach jak w przypadku innych
chorób zakaźnych przewodu pokarmowego. Troska o higienę osobistą, częste mycie rąk,
nadzór nad produktami spożywczymi w trakcie ich przechowywania i przygotowywania,
unikanie podejrzanych źródeł wody, tępienie much - to podstawowe zasady profilaktyki. Z
punktu widzenia epidemiologicznego groźni są nie tylko chorzy, którzy mogą zarażać
zdrowych, ale również i osoby które przebyły czerwonkę. U części z nich, zakażenie
przechodzi w stan przewlekły i stają się one nosicielami bakterii przez kilka miesięcy. Nie
zdają sobie sprawy z tego, że nadal są chorzy, bo nie odczuwają już żadnych dolegliwości. W
dalszym ciągu wydalają jednak z kałem olbrzymie ilości pałeczek.
Zapalenie wątroby typ-A
Jedna z żółtaczek, a mianowicie zapalenie wątroby typ-A (wzw-A) wywołana przez wirus
(HAV) przebiega z dolegliwościami trawiennymi. Najwyższe współczynniki zapadalności na
wzw-A w granicach od 20-60 zachorowań na 100 000 mieszkańców stwierdzono w Afryce,
Śrdkowym Wschodzie, Środkowej i Południowej Ameryce oraz w niektórych krajach Europy.
W USA i w zachodniej części Europy wynoszą od 5 do 10. Zakażeniu, które szerzy się drogą
pokarmową, sprzyjają złe warunki sanitarne. Zwykle jest to skażona woda lub produkt
spożywczy. Możliwe jest przeniesienie infekcji z człowieka na człowieka. Jedna z epidemii
która miała miejsce w Szanghaju była spowodowana zainfekowanymi mięczakami. W ciągu
trzech miesięcy zachorowało 293 000 mieszkańców a zmarło 9 osób. Osoba chora zagraża
otoczeniu przed wystąpieniem objawów choroby. Wtedy bowiem stwierdza się wirusy w kale.
Zakażenie HAV u dzieci przebiega zwykle bezobjawowo. U 10% dorosłych zarażonych
pojawia się żółtaczka. Natomiast objawy ogólne jak zmęczenie, ból głowy, brak apetytu,
nudności, wymioty, ból brzucha, gorączka występują u 33% chorych. Utrzymują się od 2 do 3
tygodni. Ciemne zabarwienie moczu wyprzedza żółtaczkę o jeden do kilku dni.
W przeciwieństwie do obiegowych opinii HAV jest stosunkowo oporny na działanie
konwencjonalnych środków czystości. W tym sensie nazywanie wzw A „chorobą brudnych
rąk” nie jest do końca uzasadnione. Materiał zawierający wirusa, przechowywany w
temperaturze pokojowej, może być zakaźny przez wiele miesięcy. Wirus jest inaktywowany w
ciągu 5 minut w temperaturze 100oC. Niszczony jest również w ciągu 30 minut przez
roztwory podchlorynów i formaldehydu.
Grupą szczególnego ryzyka są turyści, u których nie przeprowadzono stosownych działań
profilaktycznych (szczepionka lub/i gammaglobulina ludzka), przebywający na terenie o
wysokiej transmisji HAV. Nawet wśród gości pięciogwiazdkowych hoteli zapadalność na
wzw A wynosi 3-5/1000 turystów miesięcznie. Wśród amatorów trampingu zapadalność jest
10-20-krotnie wyższa. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A jest trzecią co do częstości
występowania chorobą u podróżujących (po infekcjach układu oddechowego i pokarmowego).
Zapobieganie wzw-A polega na przestrzeganiu higieny osobistej, gotowaniu wody, myciu
jarzyn i owoców.
Wskazania do szczepienia przeciwko wzw typu A
*
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież, które nie chorowały na wzw A
*
osoby podróżujące do krajów rozwijających się i innych o wysokiej zapadalności na
wzw A
*
osoby zatrudnione przy produkcji i dystrybucji żywności
*
pracownicy służby zdrowia
*
chorzy na przewlekłe zapalenie wątroby i hemofilię
*
narkomani
*
homoseksualiści
6
żołnierze służby czynnej
pracownicy oczyszczalni ścieków
*
*
Zalecane szczepienia przeciwko niektórym chorobom związanym z podróżowaniem
Choroba
Osoby, u których zaleca się wykonanie szczepienia
Wirusowe zapalenie
wątroby typu A
Wszystkie osoby udające się w podróż do krajów
rozwijających się
Wirusowe zapalenie
wątroby typu B
Studenci, nauczyciele, misjonarze, pracownicy służby
zdrowia, doradcy techniczni, ochotnicy, działacze
charytatywni oraz rodziny planujące pracować i żyć za
granicą, szczególnie w Azji, Afryce i wszędzie tam, gdzie
ryzyko zakażenia jest wysokie; również osoby wybierające
się w krótką podróż i przewidujące kontakty seksualne z
nowymi partnerami
Zapalenie mózgu
typu B (japońskie)
Osoby udające się w podróż (w okresie wzmożonego ryzyka
zakażenia) do wiejskich obszarów Azji, na których uprawia
się ryż oraz hoduje świnie
Wszyscy udający się do obszarów, gdzie występują
epidemie tej choroby (ostatnio epidemie te zaobserwowano
na niektórych terenach Afryki, Azji oraz Bliskiego
Wschodu)
Meningokokowe
zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych
Dżuma
Osoby planujące pracę lub osiedlenie się w wiejskich,
górzystych obszarach Afryki, Azji lub Ameryki Środkowej
i Południowej, gdzie trudno uniknąć kontaktów z
gryzoniami i pchłami; szczepienie stanowi skuteczniejszą
ochronę przed zachorowaniem na dżumę dymieniczą niż
płucną
Wścieklizna
Osoby planujące dłuższe wyprawy do słabo zamieszkanych
obszarów Ameryki Środkowej i Południowej, Bliskiego
Wschodu, Afryki, Azji, gdzie wścieklizna jest chorobą
endemiczną
7
Kleszczowe zapalenie
mózgu
Osoby planujące eskapady po Europie w okresie od
kwietnia do sierpnia
Dur brzuszny
Osoby wybierające się w podróż do krajów rozwijających
się
Promieniowanie słoneczne
Wiosną i latem nasila się promieniowanie ultrafioletowe (UV), które stanowi część
promieniowania słonecznego docierającego do ziemi. Powstaje ono na słońcu w wyniku
łańcuchowych reakcji termonuklearnych. Promieniowanie UV składa się z trzech typów
promieniowania różniących się między sobą skutkami biologicznymi. Promieniowanie UV-B
posiadające długość fali w granicach 320-280 nm jest odpowiedzialne za efekt opalania.
Eksperci z Międzynarodowej Agencji Badania Raka (IARC) uważają, że bardzo groźny
nowotwór skóry jakim jest czerniak oraz inne mniej groźne raki skóry są przyczynowo
związane z działaniem promieniowania UV w zakresie od 250 do 350 nm. Należy jednak
pamiętać również o korzystnym działaniu UV np. na biosyntezę witaminy D w skórze i tym
samym na gospodarkę wapniowo-fosforanową ustroju. Promieniowanie UV poprawia
kondycję fizyczną. Istnieją obserwacje odnośnie wzrostu czerwonych i białych ciałek krwi po
nasłonecznieniu. Z drugiej strony wiadomo, że UV działa szkodliwie na oczy - rogówkę i
spojówkę oraz osłabia mechanizmy immunologiczne organizmu. Zaleca się zatem
umiarkowane opalanie rekonwalescentom, osobom osłabionym oraz posiadającym mało
pigmentu w skórze oraz zażywającym niektóre leki (dziurawiec).
Przy dłuższym nasłonecznieniu powinno się używać okulary przeciwsłoneczne ze
szkłami, które pochłaniają UV. Na odsłoniętą skórę stosuje się kremy ochronne (na
opakowaniu winien być umieszczony wskaźnik absorbcji UV).
Aktualny stan wiedzy nad biologicznymi skutkami ekspozycji na UV nie pozwala określić
jaki czasokres przebywania na słońcu i w jakiej porze roku jest bezpieczny i nie wywołuje
raka skóry. Bezwzględnie należy unikać opalania wywołującego oparzenia skóry oraz kąpieli
słonecznych pomiędzy 11oo-14oo.
Pyłkowica
Kwitnienie drzew i traw jest ciężkim okresem dla alergików. Osoby uczulone na pyłki
roślinne cierpią wówczas z powodu pyłkowicy. Świąd oczu, łzawienie, przekrwienie
spojówek, napadowe kichanie, cieknąca wodnista wydzielina z nosa to główne objawy tego
schorzenia. W USA choruje na nią około 10% populacji. Na pyłki traw i zbóż jest uczulonych
około 82%, pyłki drzew - 38% i bylicy - 8,1% powyższej populacji. Nawet wczesne
dzieciństwo nie chroni przed pyłkowicą, bowiem chorują na nią już czteromiesięczne dzieci.
W późniejszym wieku około 1/3 alergików zapada na astmę oskrzelową. Charakter objawów
pyłkowicy uzależniony jest od miejsca kontaktu pyłków z błoną śluzową. Może to być nos,
spojówki, usta, gardło, krtań czy oskrzela.
Okres kwiecień-maj jest najgorszy dla uczulonych na pyłki kwitnących drzew, majczerwiec - dla osób wrażliwych na kwitnące trawy, czerwiec-sierpień - dla uczulonych na
pokrzywę, bylicę i rośliny kosmowate.
8
Leczenie pyłkowicy polega na maksymalnym ograniczeniu kontaktu z pyłkami przez
zamykanie okien, stosowanie klimatyzacji, unikaniu przebywania na terenach wiejskich,
spacerów po łąkach. Wyraźna poprawa następuje po przejściu z łąki do lasu. Liście i pnie
drzew utrudniają ruch pyłków traw i chwastów. Największym wrogiem dla alergików jest
poranna mgła, zawierająca duże ilości pyłków opadających nad ranem z atmosfery. Alergicy
powinni więc unikać wiosennych i letnich wyjazdów poza miasto oraz przejazdów przez
tereny wiejskie. Stosowanie leków nie zwalnia od konieczności unikania kontaktu z
alergenami. Możliwe jest odczulenie chorego specjalnymi szczepionkami. Średni czas
leczenia wynosi około 4 lat.
Użądlenia przez owady
Innym problemem wakacyjnym jest niebezpieczeństwo użądlenia przez owady.
Gatunkiem, który najczęściej powoduje reakcje alergiczne w naszym kraju jest pszczoła
miodna która żądli wiosną i latem. Objawy jakie występują po użądleniu mogą być miejscowe
lub uogólnione. Odczyny miejscowe to obrzęk, zaczerwienienie, świąd i bolesność w miejscu
ukłucia. Osiągają często duże rozmiary i trwają conajmniej 24 godz. Reakcja uogólniona
polega na pojawieniu się pokrzywki i obrzęków w różnych okolicach ciała oraz duszności. W
ciężkich przypadkach uczulenia dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego manifestującego się
spadkiem ciśnienia, zasinieniem powłok ciała i utratą przytomności. Zgon osoby użądlonej
jest spowodowany obrzękiem górnych dróg oddechowych. Wymienionym objawom zarówno
w przypadkach alergii miejscowej jak i ogólnej może towarzyszyć złe samopoczucie, zawroty
głowy, stan pobudzenia nerwowego, lęk, ból brzucha, nudności i wymioty. Przyczyna alergii
na jady owadów przez długie lata była nieznana. Dopiero w roku 1974 grupa naukowców pod
kierunkiem prof. Reismana stwierdziła, że istotą uczulenia jest wytwarzanie przeciwciał IgE
w następstwie wprowadzenia jadu do organizmu człowieka. Jad pszczeli zawiera szereg
różnych związków: histaminę, dopaminę, noradrenalinę, apaminę, melittynę czy fosfolipazę
A1, które wyzwalają reakcje alergiczne.
Zapobieganie użądleniu polega w pierwszym rzędzie na unikaniu miejsc gdzie
przebywają owady, to jest łąk i pasiek. Użądlenia przez pszczoły najczęściej zdarzają się w
czasie spacerów boso po łąkach a także podczas jazdy na motocyklu czy rowerze. Osoby
uczulone, w trakcie przebywania w sąsiedztwie pszczół i os, nie powinny używać wonnych
mydeł, lakierów, perfum oraz nosić barwnej odzieży. Najniebezpieczniejsze kolory to biały,
zielony i jasnobrązowy.
Osy są również niebezpieczne jak pszczoły. W skład rodziny osowatych (Vespidae)
wchodzi kilka rodzajów i wiele gatunków. Lekarzy polskich najbardziej interesuje rodzaj
Vespula i gatunki Vespula vulgaris (osa pospolita) i Vespula germanica (osa niemiecka). W
piśmiennictwie amerykańskim dużo uwagi poświęca się gatunkom: Vespula maculiformis i
Vespula squamosa. Przedstawicieli rodzaju Polistera (klecanki, paper wasp) spotyka się
głównie w krajach śródziemnomorskich. Do rodziny osowatych należą także szerszenie
(Dolichovespula). Ponieważ w przeciwieństwie do pszczół osy zdolne są użądlić kilka razy, to
ukłucie kolejnej osoby może spowodować mniejszy ból, dzięki zmniejszeniu (w następstwie
poprzedniego użądlenia) ilości jodu zawartego w woreczku jadowym. Użądlenia os powodują
podobne objawy, jak użądlenia pszczół.
Leczenie alergii na jad owadów tzw. imunoterapia jest stosowana od wielu lat i to z
pozytywnym skutkiem. Jad podaje się podskórnie w kilkutygodniowych odstępach czasu we
wzrastających dawkach. Leczeniu takiemu winni się poddać wszyscy pacjenci u których już
kiedyś wystąpił wstrząs anafilaktyczny po użądleniu. Osoby u których po użądleniu pojawiły
się tylko reakcje miejscowe, niekiedy nawet duże, nie są poddawani leczeniu odczulającemu
9
jadem! Dzieci stanowią specjalna grupę pacjentów alergicznych ponieważ większość ich traci
wrażliwość na jad z wiekiem i dlatego podjęcie immunoterapii wymaga szczególnego
rozważenia. Immunoterapia jadem jest postępowaniem bezpiecznym należy ją prowadzić
przez 2-3 lat. Odczyny miejscowe lub słabo nasilone reakcje uogólnione występują rzadko.
Osoby wrażliwe na jad owadów winne zabezpieczyć się na wypadek użądlenia.
Najskuteczniejszym sposobem jest noszenie przy sobie automatycznej strzykawki
zawierającej odpowiednio dobraną dawkę hydrokortyzonu oraz kilka tabletek wskazanego
przez lekarza leku antyhistaminowego.
Ukąszenie przez żmiję
Ukąszenie przez żmiję powoduje ciężkie zatrucie organizmu przez jad dostający się do
krwi człowieka. Jad żmiji zawiera białka i enzymy, które posiadają niezwykle silne działanie
toksyczne. Po ukąszeniu, przedostaje się on do krwi poprzez ranę, w ilości nawet 75%
całkowitej zawartości gruczołów jadowych żmiji. Zdarzają się jednak przypadki kiedy żmija
nie zdąży wprowadzić jadu po ukąszeniu.
Jad żmiji uszkadza naczynia krwionośne, zlepia czerwone ciałka krwi tworząc w ten
sposób zakrzepy oraz poraża ośrodkowy system nerwowy i przemiany biochemiczne
komórek.
Jedynym gatunkiem jadowitym wśród węży żyjących w Polsce jest żmija zygzakowata.
Jest ona zwykle szara lub brunatna, długa na około 75cm oraz posiada wyraźny czarny
zygzak na grzbiecie. Spotyka się ją na podmokłych łąkach, polanach oraz nasłonecznionych i
kamienistych poboczach. Miesiące zimowe przesypia. Ukąszenie żmiji jest aktem
samoobrony po nadepnięciu czy innej formie napastowania. Żmija jest płochliwym gadem,
który zawsze stara się ukryć przed człowiekiem.
Najczęstszą okolicą ukąszenia są stopy, ręce i przedramiona. Po ukąszeniu widoczne są
dwa punkcikowe nacięcia przez zęby jadowe.
W tym miejscu pojawia się obrzęk i zasinienie połączone z piekącym bólem. Skóra staje
się niebieskawo zabarwiona, pojawiają się krwawe wybroczyny i pęcherzyki wypełnione
płynem. Okoliczne węzły chłonne brzękną i są bolesne. Jednocześnie występują objawy
będące następstwem działania trucizny na organizm. Pojawia się niepokój, lęk, nudności i
wymioty. Akcja serca ulega przyspieszeniu, ciśnienie krwi obniża się, występują krwawienia
oraz zaburzenia w pracy nerek. W najcięższych przypadkach ukąszeń, które mogą być
śmiertelne dochodzi do rozległych krwawień w płucach, wątrobie i ośrodkowym układzie
nerwowym.
Najniebezpieczniejsze są ukąszenia na wiosnę, po przebudzeniu się żmiji ze snu
zimowego. Szczególnie wrażliwe na jad są dzieci. Alkohol ułatwia i przyspiesza wchłanianie
trucizny. Podobnie działa wysiłek fizyczny wykonywany przez ukąszonego. Najgroźniejsze są
ukąszenia w głowę i okolicę twarzy oraz bezpośrednio w naczynie krwionośne.
Sposób oraz szybkość udzielenia pierwszej pomocy ukąszonemu przez żmiję ma
decydujący wpływ na losy poszkodowanego. Należy jak najszybciej unieruchomić i założyć
opaskę uciskową na ukąszoną kończynę. Unieruchomienie polega na założeniu szyny. Opaska
uciskowa winna znajdować się powyżej miejsca ukąszonego przez okres do 2 godzin. Ucisk
należy zwalniać co 15 minut na 60 sekund aby nie dopuścić do martwicy kończyny. Dalsze
postępowanie polega na zastosowaniu surowicy przeciw jadowi żmiji, którą wstrzykuje się w
okolicę ukąszenia domięśniowo względnie dożylnie. Zdania odnośnie podawania surowicy są
podzielone i z tego względu nie we wszystkich krajach jest ona stosowana. Również część
lekarzy uważa zarówno odsysanie krwi jak i uciskanie kończyny za zabiegi niecelowe.
10
Zalecają więc pomoc doraźną pod postacią dezynfekcji rany i szybkiego przetransportowania
chorego w pozycji leżącej do najbliższego szpitala.
Smog ozonowy i fotochemiczny
Ozon, niebieskawy gaz o ostrym, charakterystycznym zapachu składa się z trzech atomów
tlenu. Powstaje on w atmosferze, na skutek działania promieniowania słonecznego i
wyładowań elektrycznych na atomy tlenu. Cząsteczki ozonu tworzą się w sąsiedztwie
różnych urządzeń elektrycznych np. generatorów promieniowania jonizującego,
przyśpieszaczy liniowych, łuków elektrycznych, lamp rtęciowych. Ozon powstający w
górnych warstwach atmosfery tworzy powłokę chroniącą żywe istoty na Ziemi przed
działaniem promieniowania ultrafioletowego. Niebezpiecznym zjawiskiem ekologicznym jest
niszczenie ochronnej warstwy ozonu przez freony. W 1974 r. amerykańscy fizycy Rowland i
Molina, wykazali, że właśnie freony są odpowiedzialne za powstawanie „dziur ozonowych”.
Związki te obecne w dezodorantach i urządzeniach chłodniczych, po uwolnieniu do
atmosfery, zostają „rozbite” przez światło słoneczne. Powstałe atomy chloru i bromu niszczą
cząsteczki ozonu. Na zmniejszanie się zawartości ozonu w atmosferze mają także wpływ gazy
wulkaniczne. Redukcja zawartości ozonu o 1% powoduje wzrost natężenia promieniowania
ultrafioletowego na powierzchni ziemi o 2%. O ile ozon w górnych warstwach atmosfery jest
pożyteczny to unoszący się nad powierzchnią Ziemi stwarza zagrożenia zdrowotne dla istot
żywych. Drażni bowiem spojówki oczu i błony śluzowe dróg oddechowych, powoduje
suchość oczu, nosa, gardła, krtani, dławienie, kaszel, bóle w klatce piersiowej, senność,
ograniczenie zdolności koncentracji, zaburzenie widzenia i oddychania. Ozon znajdujący się
w smogu, powstaje na skutek reakcji spalin samochodowych ze światłem słonecznym.
Zagrożenie smogiem ozonowym jest największe w upalne i bezchmurne dni, w rejonach o
dużym nasileniu ruchu samochodowego. Ponieważ ozon jest gazem lekkim, który łatwo
przemieszcza się w atmosferze, to ozon może przemieszczać się do obszarów o minimalnym
ruchu samochodowym. Smog ozonowy jest częścią smogu fotochemicznego. W wyniku
reakcji światła słonecznego za spalinami samochodowymi powstaje cała gama innych
toksycznych związków chemicznych zagrażających zdrowiu człowieka. Taki bukiet trucizn ozon, kwas azotowy, aldehydy, azotan nadtlenku acetylu - unoszący się tuż nad ziemią,
atakuje nasze oczy, skórę, drogi oddechowe...
Amerykańscy naukowcy przebadali dokładnie wpływ letniego smogu na drogi oddechowe
człowieka. Już po kilku godzinach występują objawy ostrego nieżytu, świszczący oddech i
upośledzenie funkcji płuc. Najbardziej wrażliwe są dzieci i młodzież. Z tego względu, ocena
zagrożenia smogiem fotochemicznym na podstawie stężeń ozonu jest systematycznie
prowadzona w wielu krajach na świecie. Wyznaczono także progi stężeń ozonu, powyżej
których ogłaszane są alarmy smogowe. Stężenie ozonu wynoszące 200 mcg/m3 powietrza,
utrzymujące się przez 3 godz, jest podstawą do ogłoszenia alertu w Wiedniu i Linzu. Przy
zawartości 400 mcg ozonu w m3 następuje ograniczenie ruchu samochodowego i nakazuje się
pozostawać ludziom w domu. W 1993 r. na skutek czerwcowego smogu w Berlinie,
przesunięto procesję z okazji Bożego Ciała, na godziny wieczorne. Polska nie posiada
regulacji określającej progi alarmowe dla smogu fotochemicznego. Według WHO wartością
graniczną jest 100-120 mcg w m3 powietrza, w ciągu 8 godzin.
Download