Program szkolenia

advertisement
Program szkolenia 12 października 2016 r.
nt. FASD
09:00 – 09:15 - Powitanie prelegentów i uczestników konferencji
09:15 – 10:00 – Picie alkoholu przez kobiety w ciąży
i rozpowszechnienie FASD (dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn)
10:00 – 10:45 – Alkohol jako neurotoksyna – wpływ na rozwój
układu nerwowego u płodu (dr hab. n. med. Krystyna Szymańska)
10:45 -11:00 – przerwa
11:00 – 11:45 – Noworodek narażony na działanie alkoholu w życiu
płodowym (dr n. med. Ewa Idziakowska-Głuszczak)
11:45 – 12:30 –Wczesne rozpoznawanie i wczesna interwencja u
dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (dr Iwona Sawionek)
12:30 – 12:45 – przerwa
12:45 – 13:30 – Dziecko z FASD – zadanie dla zespołu specjalistów.
Prezentacja przypadków (dr Iwona Sawionek)
13:30 – 14:15 – Problemy psychiatryczne pacjentów z FASD
(dr n. med. Elżbieta Stawicka)
Download