styczeń 2015 r. (Charyzmat liturgii, czyli: odkrycie źródła i szczytu

advertisement
SPOTKANIE FORMACYJNE – STYCZEŃ 2015
1. Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki, Listy z Boliwii (w: Charyzmat i Wierność:
Do Ruchu Światło-Życie z obczyzny 1981-1984)
Charyzmat liturgii, czyli: odkrycie źródła i szczytu życia Kościoła.
Dar zrozumienia i przyjęcia pełnej i autentycznej liturgii odnowionej przez II Sobór
Watykański, bazującej na odnowionej eklezjologii i teologii liturgii, ujmującej ją jako źródło
i szczyt życia Kościoła oraz jako epifanię i sakrament Kościoła-wspólnoty, jest kolejnym
charyzmatem Ruchu, którym może on służyć wspólnotom lokalnym. Wspólnoty Ruchu
przyczyniają się do budowania żywego Kościoła w parafiach przez kształtowanie żywych
zgromadzeń liturgicznych w oparciu o wierność wobec słowa Bożego i poprawnie odczytane
znaki liturgiczne.
2. Papież Franciszek, Evangelii Gaudium, 137:
Trzeba teraz przypomnieć, że «liturgiczne głoszenie słowa Bożego, zwłaszcza
w kontekście zgromadzenia eucharystycznego, jest nie tyle okazją do medytacji i katechezy,
co raczej dialogiem między Bogiem a Jego ludem: dialog ten ogłasza wspaniałe prawdy
o zbawieniu i wciąż na nowo przypomina o zobowiązaniach, jakie wynikają z Przymierza»
(św. Jan Paweł II, Dies Domini, 41). Widzimy tu specjalne docenienie homilii, wynikające
z jej kontekstu eucharystycznego, co sprawia, że przewyższa ona jakąkolwiek katechezę,
stanowiąc najwznioślejszy moment dialogu Boga ze swoim ludem, poprzedzający
sakramentalną komunię. Homilia jest podjęciem już podjętego dialogu Pana ze swoim ludem.
Ten, który głosi, powinien rozpoznać serce swojej wspólnoty, by szukać, gdzie jest żywe
i żarliwe pragnienie Boga, a także, gdzie ten dialog, który naznaczony był miłością, został
przytłumiony lub nie mógł wydać owoców.
Pytania:
 Jak dziś moja wspólnota służy charyzmatem zrozumienia i przyjęcia pełnej i autentycznej
liturgii?
 Na ile homilie, które głoszę są „dialogiem między Bogiem a Jego ludem”?
 Jaką drogą „rozpoznaję serce mojej wspólnoty”?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards