systemy komórkowe

advertisement
SYSTEMY KOMÓRKOWE
PASMO 900 MHz
Polkomtel SA
Rezerwacja neutralna technologicznie, waŜna w okresie 23 lutego od 1996 r. do 23 lutego
2011 r.
Pozwolenia radiowe wydawane sa dla systemu GSM 900
Rezerwacja częstotliwości z zakresów: 890,1 - 892,9 MHz/935,1 - 937,9 MHz oraz
897,3 - 903,5 MHz/942,3 - 948,5 MHz.
Polkomtel SA jest zobowiązany do pokrycia obszarowego oraz ludnościowego odpowiednio
na poziomie 83,3% i 90,1% .
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 900 MHz.
POLKOMTEL SA posiada 7 576 stacji bazowych
1
PTC Sp. z o.o.
Rezerwacja z określoną technologią – system GSM 900, waŜna w okresie od 23 lutego 1996
r. do 23 lutego 2011 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu GSM 900
Rezerwacja częstotliwości z zakresów: 892,9 - 897,3 MHz/937,9 - 942,3 MHz oraz 903,5 907,9 MHz/948,7 - 952,9 MHz.
PTC Sp. z o.o. jest zobowiązana do pokrycia obszarowego oraz ludnościowego odpowiednio
na poziomie 84,9% i 95,6 %
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 900 MHz.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. posiada 7 090 stacji bazowych
2
PTK Centertel Sp. z o.o.
Rezerwacja z określoną technologią – system GSM 900, waŜna w okresie 23 lutego 1996 r.
do 23 lutego 2011 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu GSM 900
Rezerwacja częstotliwości z zakresów: 908,1 - 914,9/953,1 - 959,9 MHz.
PTK jest zobowiązana do pokrycia co najmniej 90% powierzchni kraju w okresie nie
dłuŜszym niŜ 5 lat (koncesja była wydana 21.08.1997 r.).
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 900 MHz.
Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. posiada 5 421 stacji bazowych
3
P4 Sp. z o.o.
Rezerwacja neutralna technologicznie, waŜna w okresie od 9 grudnia 2008 r. do 31 grudnia
2023 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu GSM 900
Rezerwacja częstotliwości, z zakresu 880,1 – 885,1 MHz oraz 925,1 – 930,1 MHz, do
wykorzystywania na obszarze całego kraju.
Zgodnie z podjętym w ramach przetargu zobowiązaniem, P4 Sp. z o.o. jest zobowiązana do:
a) rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i
rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług telekomunikacyjnych z ich
wykorzystywaniem nie później niŜ w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania
rezerwacji częstotliwości;
b) osiągnięcia na obszarze całego kraju progu 30 % pokrycia ludnościowego przy
jednoczesnym pokryciu co najmniej 200 gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub
powiatów grodzkich liczących mniej niŜ 50 000 mieszkańców w co najmniej 80
powiatach nie później niŜ na koniec roku 2009;
c) osiągnięcia na obszarze całego kraju progu 55 % pokrycia ludnościowego przy
jednoczesnym pokryciu co najmniej 400 gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub
powiatów grodzkich liczących mniej niŜ 50 000 mieszkańców w co najmniej 160
powiatach nie później niŜ na koniec roku 2010;
d) osiągnięcia na obszarze całego kraju progu 80 % pokrycia ludnościowego przy
jednoczesnym pokryciu co najmniej 650 gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub
powiatów grodzkich liczących mniej niŜ 50 000 mieszkańców w co najmniej 250
powiatach nie później niŜ na koniec roku 2012;
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 900 MHz.
P4 Sp. z o.o. posiada 2 523 stacji bazowych
4
Aero2 Sp. z o.o.
Rezerwacja neutralna technologicznie.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu UMTS w paśmie 900, waŜna w okresie od
9 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2023 r.
Rezerwacja częstotliwości, z zakresu 885,1 – 890,1 MHz oraz 930,1 – 935,1 MHz, do
wykorzystywania na obszarze całego kraju. Zgodnie z podjętym w ramach przetargu
zobowiązaniem, Aero2 Sp. z o.o. jest zobowiązana do:
a) rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i
rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług telekomunikacyjnych z ich
wykorzystywaniem nie później niŜ w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania
rezerwacji częstotliwości;
b) osiągnięcia na obszarze całego kraju progu 30 % pokrycia ludnościowego przy
jednoczesnym pokryciu co najmniej 200 gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub
powiatów grodzkich liczących mniej niŜ 50 000 mieszkańców w co najmniej 80
powiatach nie później niŜ na koniec roku 2009;
c) osiągnięcia na obszarze całego kraju progu 55 % pokrycia ludnościowego przy
jednoczesnym pokryciu co najmniej 400 gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub
powiatów grodzkich liczących mniej niŜ 50 000 mieszkańców w co najmniej 160
powiatach nie później niŜ na koniec roku 2010;
d) osiągnięcia na obszarze całego kraju progu 80 % pokrycia ludnościowego przy
jednoczesnym pokryciu co najmniej 650 gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub
powiatów grodzkich liczących mniej niŜ 50 000 mieszkańców w co najmniej 250
powiatach nie później niŜ na koniec roku 2012;
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem UMTS
w paśmie 900 MHz.
Aero 2 Sp. z o.o. posiada 355 stacji bazowych
5
PASMO 1800 MHz.
Polkomtel SA
Rezerwacja z określoną technologią – system GSM/DCS 1800, waŜna w okresie od 13
września 1999 r. do 13 września 2014 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu GSM 1800.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów: 1757,5 - 1759,9 MHz/1852,5 - 1854,9 MHz oraz
1777,7 - 1784,9 MHz/1872,7 - 1879,9 MHz.
Polkomtel SA jest zobowiązany do pokrycia co najmniej 90% powierzchni kraju, liczonej
łącznie z Koncesją nr 3/96/GSM1 (GSM900), w okresie nie dłuŜszym niŜ 5 lat.
Mapka obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 1800 MHz.
POLKOMTEL SA posiada 2594 stacji bazowych
6
PTC Sp. z o.o.
Rezerwacja z określoną technologią – system GSM/DCS 1800, waŜna w okresie od 11
sierpnia 1999 r. do 11 sierpnia 2014 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu GSM 1800.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów: 1754,9 - 1757,3 MHz/1849,9 - 1852,3 MHz oraz
1770,1 - 1777,3 MHz/1865,1 - 1872,3 MHz.
PTC Sp. z o.o. jest zobowiązana do pokrycia co najmniej 90% powierzchni kraju, liczonej
łącznie z Koncesją nr 2/96/GSM2 (GSM900), w okresie nie dłuŜszym niŜ 5 lat.
Mapka obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 1800 MHz.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. posiada 2554 stacji bazowych
7
PTK Centertel Sp. z o.o.
Rezerwacja z określoną technologią – system GSM/DCS 1800, waŜna w okresie od 21
sierpnia 1997 r. do 21 sierpnia 2012 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu GSM 1800.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów: 1760,3 - 1769,9 MHz/1855,3 - 1864,9 MHz.
Obligatoryjny obszar wykonywanej działalności obejmuje obszary wymienione w pkt V
Koncesji tj.: m.st. Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław,
miasta w aglomeracjach: katowickiej, bydgoskiej, gdańskiej krakowskiej, łódzkiej, lubelskiej
poznańskiej szczecińskiej, warszawskiej oraz trasy Warszawa – Świecko, Wrocław –
Katowice, Warszawa – Gdańsk, Warszawa – Katowice.
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 1800 MHz.
Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. posiada 4034 stacji bazowych
8
Centernet SA
Rezerwacja neutralna technologicznie, waŜna w okresie od 30 listopada 2007 r. do 31 grudnia
2022 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu GSM 1800.
Rezerwacja częstotliwości: z zakresów 1710,1 – 1719,9 MHz/1805,1 – 1814,9 MHz na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z podjętym w ramach przetargu zobowiązaniem, Centernet jest zobowiązany do:
1)
rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i
świadczenia
usług
z
ich
wykorzystaniem
nie
później
niŜ
w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości;
2)
osiągnięcia zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako
pokrycie zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem częstotliwości przyznanych
niniejszą decyzją - 15% ludności zamieszkałej na terenie RP nie później niŜ na
koniec roku 2009;
3)
osiągnięcia zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako
pokrycie zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem częstotliwości przyznanych
niniejszą decyzją - 30% ludności zamieszkałej na terenie RP nie później niŜ na
koniec roku 2012;
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 1800 MHz.
Centernet SA posiada 126 stacji bazowych
9
Mobyland Sp. z o.o.
Rezerwacja neutralna technologicznie, waŜna w okresie od 30 listopada 2007 r. do 31 grudnia
2022 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu GSM 1800.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów 1720,1 – 1729,9 MHz/1815,1 – 1824,9 MHz na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z podjętym w ramach przetargu zobowiązaniem, Mobyland jest zobowiązana do:
1) rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu
i świadczenia usług z ich wykorzystaniem nie później niŜ do dnia 30 sierpnia 2009 r.;
2) osiągnięcia zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako
pokrycie zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem częstotliwości przyznanych Decyzją
- 15% ludności zamieszkałej na terenie RP nie później niŜ na dzień
31 marca 2010 r.;
3) osiągnięcia zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako
pokrycie zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem częstotliwości przyznanych Decyzją
- 30% ludności zamieszkałej na terenie RP nie później niŜ na dzień
31 marca 2013 r.;
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem GSM
w paśmie 1800 MHz.
Mobyland Sp. z o.o. posiada 350 stacji bazowych
10
PASMO 2 GHz - System UMTS
Polkomtel SA
Rezerwacja z określoną technologią – system UMTS, waŜna w okresie od 20 grudnia 2000 r.
do 1 stycznia 2023 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu UMTS.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów 1950,1 - 1964,9 MHz/2140,1 - 2154,9 MHz (3 kanały
FDD ) oraz z zakresu 1905,1 - 1910,1 MHz (1 kanał TDD).
Polkomtel SA jest zobowiązany do pokrycia w taki sposób aby eksploatowana sieć UMTS
pokrywała swoim zasięgiem 20% populacji kraju w terminie do 31 grudnia 2007 r., przy
czym sieć UMTS powinna gwarantować abonentowi uzyskanie przy transmisji danych
przepływności co najmniej 144kb/s.
Mapka obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem
UMTS w paśmie 2 GHz.
POLKOMTEL SA posiada 4094 stacji bazowych
11
PTC Sp. z o.o.
Rezerwacja z określoną technologią – system UMTS, waŜna w okresie od 20 grudnia 2000 r.
do 1 stycznia 2023 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu UMTS.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów 1935,3 - 1950,1 MHz/2125,3 - 2140,1 MHz (3 kanały
FDD ) oraz z zakresu 1910,1 - 1915,1 MHz (1 kanał TDD).
PTC Sp. z o.o. jest zobowiązana do pokrycia w taki sposób, aby eksploatowana sieć UMTS
pokrywała swoim zasięgiem 20 % populacji kraju w terminie do 31 grudnia 2007 r., przy
czym sieć UMTS powinna gwarantować abonentowi uzyskanie przy transmisji danych
przepływności co najmniej 144kb/s.
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem UMTS
w paśmie 2 GHz.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. posiada 3610 stacji bazowych
12
PTK Centertel Sp. z o.o.
Rezerwacja z określoną technologią – system UMTS, waŜna w okresie od 20 grudnia 2000 r.
do 1 stycznia 2023 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu UMTS.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów 1920,5 - 1935,3 MHz/2110,5 - 2125,3 MHz (3 kanały
FDD ) oraz z zakresu 1915,1 - 1920,1 MHz (1 kanał TDD).
PTK Centertel Sp. z o.o. jest zobowiązana do pokrycia w taki sposób, aby eksploatowana sieć
UMTS pokrywała swoim zasięgiem 20 % populacji kraju w terminie do 31 grudnia 2007 r.,
przy czym sieć UMTS powinna gwarantować abonentowi uzyskanie przy transmisji danych
przepływności co najmniej 144kb/s.
Mapka obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem
UMTS w paśmie 2 GHz.
Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. posiada 3031 stacji bazowych
13
P4 Sp. z o.o.
Rezerwacja z określoną technologią – system UMTS, waŜna w okresie od 23 sierpnia 2005 r.
do 31 grudnia 2022 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu UMTS.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów 1964,9 - 1979,7 MHz/2154,9 - 2169,7 MHz (3 kanały
FDD ) oraz z zakresu 1900,1 - 1905,1 MHz (1 kanał TDD).
P4 jest zobowiązany do zapewnienia pokrycia zasięgiem sieci, zgodnie z następującym
harmonogramem:
Na koniec roku:
2007
2008
Pokrycie obszarowe RP(%)
1,93%
4,20%
Pokrycie ludnościowe RP(%)
30,7 %
50,1%
Dopuszcza się osiągnięcie poszczególnych wartości pokrycia obszarowego lub
ludnościowego, określonego w harmonogramie, z opóźnieniem nie większym niŜ 12
miesięcy, jeŜeli opóźnienie to spowodowane jest okolicznościami niezaleŜnymi od podmiotu,
na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości.
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących zgodnie ze standardem UMTS
w paśmie 2 GHz.
P4 Sp. z o.o. posiada 3602 stacji bazowych
14
Ocena realizacji zobowiązań dla wszystkich systemów komórkowych
PoniŜej przedstawiono wyniki analizy pokrycia ludnościowego i obszarowego sieci
operatorów komórkowych.
ZałoŜenia do szacowania pokrycia powierzchniowego:
1. zasięg działania pojedynczej stacji jest reprezentowany za pomocą koła o określonym
promieniu,
2. przyjęto następujące promienie kół reprezentujących zasięgi stacji dla poszczególnych
systemów i pasm częstotliwości:
GSM900 -> R = 10 km
GSM1800 -> R = 3 km
UMTS2100 -> R = 2 km,
3. pokrycie sieci jest wyznaczone jako suma logiczna zasięgów poszczególnych stacji
sieci ograniczona granicą kraju.
ZałoŜenia do szacowania pokrycia ludnościowego:
1. gmina jest pokryta jeśli znajduje się w niej co najmniej jedna stacja
2. gdy gmina jest pokryta to 100% mieszkańców tej gminy wchodzi do całkowitego
pokrycia ludnościowego
3. suma mieszkańców wszystkich pokrytych gmin, odniesiona do całkowitej liczby
mieszkańców kraju daje całkowite pokrycie ludnościowe sieci
Wyniki analiz
1. Pasmo 900 MHz
Pokrycie powierzchniowe:
Nazwa Operatora
Pokrycie [%]
99,27
POLKOMTEL S.A.
98,92
POLSKA TELEFONIA CYFROWA sp. z o.o.
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA CENTERTEL sp. z o.o.
98,66
Wszyscy operatorzy wypełnili zobowiązania licencyjne.
Pokrycie ludnościowe:
Nazwa Operatora Pokrycie [%]
P4 Sp. z o.o.
74,40
Aero 2 Sp. z o.o.
38,43
Zgodnie z decyzją rezerwacyjną zarówno P4, jak i Aero 2 wypełnili wymagania pokrycia
ludnościowego.
Liczba gmin miejskich, miejsko-wiejskich i powiatów grodzkich liczących poniŜej 50000
mieszkańców:
Nazwa Operatora Ilość gmin
P4 Sp. z o.o.
598
Aero 2 Sp. z o.o.
99
15
Liczba powiatów, w których leŜą stacje spełniające warunek gmin miejskich,
miejsko-wiejskich i powiatów grodzkich liczących poniŜej 50000 mieszkańców:
Nazwa Operatora Ilość powiatów
P4 Sp. z o.o.
293
Aero 2 Sp. z o.o.
71
PowyŜszych dwóch zobowiązań nie wypełniła spółka Aero2, poniewaŜ zgodnie z decyzją
powinny być spełnione następujące wymagania: osiągnięcie na obszarze całego kraju progu
30 % pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym pokryciu co najmniej 200 gmin miejskich,
miejsko-wiejskich lub powiatów grodzkich liczących mniej niŜ 50 000 mieszkańców w co
najmniej 80 powiatach nie później niŜ na koniec roku 2009. W obszarze pokrycia Aero 2
znajduje się co prawda ponad 30% populacji, jednak na tym obszarze znajduje się tylko 99
gmin oraz 71 powiatów spełniających wymagane kryteria a nie odpowiednio 200 i 80.
2. Pasmo 1800 MHz
Pokrycie powierzchniowe:
Nazwa Operatora
Pokrycie [%]
POLKOMTEL S.A.
8,16
POLSKA TELEFONIA CYFROWA sp. z o.o.
9,09
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA CENTERTEL sp. z o.o.
16,69
CENTERNET S.A.
0,82
MOBYLAND Sp. z o.o.
1,98
Pokrycie obszarowe nie było zobowiązaniem w decyzjach rezerwacyjnych w paśmie
GSM1800. Obliczenia wykonano w celach porównania z zasięgiem ludnościowym.
Pokrycie ludnościowe:
Nazwa Operatora
Pokrycie [%]
CENTERNET S.A.
24,17
MOBYLAND Sp. z o.o.
38,36
Obie firmy wypełniły podjęte zobowiązania pokrycia ludnościowego (15%)
3. Pasmo 2100 MHz
Pokrycie powierzchniowe:
Nazwa Operatora Pokrycie [%]
P4 Sp. z o.o.
5,94
Jedynie w przypadku decyzji rezerwacyjnej w paśmie UMTS dla P4 wystąpiło zobowiązanie
pokrycia obszarowego co najmniej 4,2% , które powinno być osiągnięte do końca roku 2007.
Zatem P4 wypełniła to zobowiązanie.
16
Pokrycie ludnościowe:
Nazwa Operatora
Pokrycie [%]
POLKOMTEL S.A.
67,65
POLSKA TELEFONIA CYFROWA sp. z o.o.
67,48
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA CENTERTEL sp. z o.o.
62,53
P4 Sp. z o.o.
71,96
Firmy POLKOMTEL SA, PTC Sp. z o.o. oraz PTK CENTERTEL Sp. z o.o. były
zobowiązane osiągnąć pokrycie ludnościowe rzędu co najmniej 20% do końca roku 2007.
Obecnie wszystkie osiągnęły pokrycie ponad 60%, a więc zobowiązania licencyjne zostały
wypełnione. W przypadku P4 wymagane pokrycie ludnościowe 50,1% powinno być
osiągnięte na koniec roku 2008. Obecne pokrycie jest na poziomie ponad 70% a więc
zobowiązanie zostało wypełnione.
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 2570 - 2620 MHz
AERO Sp. z o.o.
Rezerwacja neutralna technologicznie, waŜna w okresie od 10 listopada 2009 r. do 31 grudnia
2024 r.
Nie wydano do tej pory pozwoleń radiowych.
Rezerwacja częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz, na obszarze całego kraju, do
świadczenia usług telekomunikacyjnych, w sieciach szerokopasmowego dostępu
bezprzewodowego w słuŜbie ruchomej.
Zgodnie z podjętymi w ramach przetargu zobowiązaniami, Aero2 Sp. z o.o. jest zobowiązana
do:
a)
rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i
rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług z ich wykorzystaniem nie później niŜ
w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości,
b)
osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 25% pokrycia ludnościowego przy
jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w kaŜdej
z co najmniej 200 gmin wiejskich albo miejsko – wiejskich lub w odległości nie
większej niŜ 4 km od granicy gminy wiejskiej nie później niŜ na koniec 2012
roku,
c)
osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 50% pokrycia ludnościowego przy
jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w kaŜdej z co
najmniej 400 gmin wiejskich albo miejsko - wiejskich lub w odległości nie
większej niŜ 4 km od granicy gminy wiejskiej nie później niŜ na koniec 2014 roku,
d)
zapewniania w okresie od rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości do upływu 36
miesięcy od osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 50% pokrycia
ludnościowego nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z uŜyciem
co najmniej 20% pojemności sieci działających z wykorzystaniem będących
przedmiotem niniejszego przetargu częstotliwości z zakresu 2570 – 2620 MHz;
W przypadku gdy podmiot podejmujący zobowiązania przetargowe nie zdoła
zrealizować zobowiązania nr 6 w okresie 36 miesięcy, to podmiot ten będzie
17
zobowiązany do wprowadzenia i utrzymywania mechanizmu zarządzania ruchem
w sieci zapewniającego, iŜ prędkość downlink w ramach dostępu nieodpłatnego
dla jednego uŜytkownika będzie na poziomie nie mniejszym niŜ 128 kb/s i nie
większym niŜ 256 kb/s, w ciągu pierwszych 12 miesięcy od deklarowanej daty
rozpoczęcia świadczenia usługi, oraz nie mniejszym niŜ 256 kb/s i nie większym
niŜ 512 kb/s przez cały okres od rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości do
upływu 36 miesięcy od osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 50%
pokrycia ludnościowego, o którym mowa w ww. zobowiązaniu.
Przy czym przyjmuje się, iŜ obowiązek uŜycia co najmniej 20% pojemności sieci z
zakresu 2570 – 2620 MHz w celu zapewnienia nieodpłatnego powszechnego
dostępu do sieci Internet dotyczy dostępu poprzez sieć o charakterze otwartym i
udostępniania tego dostępu nieoznaczonemu gronu odbiorców, analogicznie do
działających obecnie punktów dostępowych WiFi (tzw. hotspoty), na całym
obszarze działania sieci, oraz zobowiązuje się takŜe do tego, Ŝe:
1.
świadczenie usług odpłatnych z wykorzystaniem częstotliwości objętych
niniejszym przetargiem moŜe się odbywać tylko pod warunkiem, Ŝe równocześnie
na tym samym obszarze i w tym samym czasie zapewniony będzie bezpłatny
powszechny dostęp do sieci Internet,
2.
w przypadku gdy okresowe zapotrzebowanie na bezpłatny dostęp do Internetu, nie
osiągnie 20% pojemności sieci działających z wykorzystaniem będących
przedmiotem niniejszego przetargu częstotliwości z zakresu 2570 – 2620 MHz,
wówczas podmiot wykorzystujący te częstotliwości będzie mógł w tym samym
okresie zwiększyć procent pojemności przeznaczony do świadczenia usług
odpłatnych, z zastrzeŜeniem, Ŝe wykorzystywany system zarządzania ruchem,
musi automatycznie i niezwłocznie przydzielić więcej pojemności, aŜ do
określonego w zobowiązaniu limitu 20% pojemności dla ruchu w ramach dostępu
bezpłatnego, jeśli zapotrzebowanie na pojemność, generowane w ramach dostępu
bezpłatnego, wzrośnie.
3.
wprowadzić i utrzymywać mechanizm zarządzania ruchem w sieci zapewniający,
iŜ:
a)
czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuŜszy niŜ 60
minut,
b)
prędkość downlink w ramach dostępu nieodpłatnego dla jednego uŜytkownika
będzie na poziomie nie mniejszym niŜ 128 kb/s i nie większym niŜ 256 kb/s, w
ciągu pierwszych 12 miesięcy od deklarowanej daty rozpoczęcia świadczenia
usługi, oraz nie mniejszym niŜ 256 kb/s i nie większym niŜ 512 kb/s w okresie
kolejnych 24 miesięcy,
c)
jakiekolwiek ograniczenia treści lub protokołów dostępnych dla uŜytkownika
korzystającego z dostępu nieodpłatnego nie będą dalej idące niŜ takie same
ograniczenia stosowane dla uŜytkownika korzystającego z usług odpłatnych,
d)
organizacja i konfiguracja sieci oraz jej funkcjonalność, zapewni interoperacyjność
z dostępnymi na rynku urządzeniami końcowymi.
e)
zapewniania w okresie od rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości do upływu 36
miesięcy od
rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, nieodpłatnego
powszechnego dostępu do sieci Internet z uŜyciem co najmniej 20% pojemności
sieci działających z wykorzystaniem, będących w dyspozycji Oferenta,
częstotliwości z zakresu do 1 GHz, przy objęciu zasięgiem nieodpłatnego
powszechnego dostępu do Internetu co najmniej 75% pokrycia ludnościowego,
18
Ocena realizacji zobowiązań
Obecnie nie ma podstaw do oceny poniewaŜ terminy realizacji są odległe.
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 410-430 MHz
Nordisk Polska Sp. z o.o.
Rezerwacja neutralna technologicznie, waŜna w okresie od 25 maja 2006 r. do 31 grudnia
2020 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu CDMA.
Rezerwacja dwóch dupleksowych kanałów radiowych o szerokości 1,25 MHz, z odstępem
dupleksowym 10 MHz:
kanał o numerze 3 zajmujący zakresy częstotliwości 412,50 – 413,750 MHz i 422,500
- 423,750 MHz,
kanał o numerze 4 zajmujący zakresy częstotliwości 413,750 – 415,000 MHz
i 423,750 – 425,000 MHz,
na obszarze całego kraju, częstotliwości wykorzystywane będą w słuŜbie
radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej, w cyfrowej ruchomej publicznej sieci
telekomunikacyjnej typu dyspozytorskiego
1. Nordisk jest zobowiązany do zapewnienia pokrycia zasięgiem sieci obejmującym:
• na koniec roku 2009 co najmniej 50% obszaru Polski,
• na koniec roku 2010 co najmniej 75% obszaru Polski,
• na koniec roku 2011 co najmniej 95% obszaru Polski.
Pokrycie oznacza, Ŝe moŜliwe jest nawiązanie łączności głosowej na zewnątrz pomieszczeń
przez terminale doręczne umieszczone na wysokości 1,7 m nad gruntem.”
2. Nordisk jest zobowiązany, zgodnie z przedstawionymi w ofercie zobowiązaniami, do
świadczenia następujących usług:
1) usługi głosowe
2) wiadomości tekstowe adresowane bezpośrednio lub rozsiewczo
3) pakietowa transmisja danych
4) równoczesna transmisja głosu i danych
5) wywołania grupowe
6) tworzenie zamkniętych grup uŜytkowników
7) dynamiczne zarządzanie grupami uŜytkowników
8) szybkie zestawianie połączeń
9) automatyczne kolejkowanie wywołań z uwzględnieniem ich priorytetów w czasie,
gdy sieć jest zajęta (przeciąŜona)
10) bezpośrednie połączenia z innymi sieciami publicznymi (PTSN, sieci transmisji
danych, itp.)
11) dostęp do połączeń alarmowych
12) identyfikacja rozmówcy
oznacza to, Ŝe podmiot jest uprawniony równieŜ do świadczenia usług:
bezprzewodowej lokalnej pętli abonenckiej (dostępowej) - wykorzystywania jej
w ramach własnej działalności operatorskiej, świadczenia usług na rzecz innych podmiotów,
telefonii stacjonarnej, publicznej telefonii ruchomej, której cechami są równieŜ np. usługi
głosowe, wiadomości tekstowe, pakietowa transmisja danych, bezpośrednie połączenia z
innymi sieciami publicznymi, dostęp do połączeń alarmowych czy identyfikacja rozmówcy;
19
jednakŜe, świadczenie tych usług nie moŜe spowodować zaprzestania świadczenia usług
dyspozytorskich, do świadczenia, których podmiot jest zobowiązany treścią decyzji
w sprawie rezerwacji.
Mapa obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących w technologii CDMA
w paśmie 420 MHz.
Nordisk Polska Sp. z o.o. posiada 95 stacji bazowych.
Ocena realizacji zobowiązań
Przyjmując, Ŝe stacja bazowa zapewnia łączność z terminalami w promieniu 15 km, obszar
pokrycia przez 95 stacji wynosi 67 117,5 km2 co stanowi około 21,5% obszaru Polski.
Zobowiązanie dotyczące pokrycia obszarowego nie zostało wypełnione poniewaŜ do końca
roku 2009 pokrycie obszarowe powinno być co najmniej 50%.
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 450 – 470 MHz.
PTK Centertel Sp. z o.o.
Rezerwacja z określoną technologią – system CDMA oraz NMT450i, waŜna w okresie od 16
grudnia 1991 r. do 31 grudnia 2016 r.
Pozwolenia radiowe wydawane są dla systemu CDMA.
Rezerwacja częstotliwości z zakresów: 452,525 - 457,000 MHz/462,525 - 467,000 MHz.
Zarezerwowane częstotliwości PTK Centertel moŜe wykorzystywać na całym obszarze RP,
do świadczenia usług telekomunikacyjnych w słuŜbie stałej i ruchomej z wykorzystaniem
technologii CDMA i NMT 450i oraz w słuŜbie ruchomej z wykorzystaniem technologii NMT
450i.
20
PTK Centertel Sp. z o.o. jest zobowiązana do realizacji harmonogramu budowy sieci CDMA,
który przewiduje zakończenie budowy i pokrycie całego obszaru kraju zasięgiem sieci do
końca roku 2009.
Mapka obrazująca rozmieszczenie stacji bazowych pracujących w technologii CDMA w
paśmie 450 MHz.
Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. posiada 785 stacji.
Ocena realizacji zobowiązań
Uwzględniając, Ŝe PTK Centertel posiada aktualnie 784 pozwolenia (harmonogram
przewidywał 916) moŜna stwierdzić, Ŝe we wszystkich powiatach (372) wydano przynajmniej
jedno pozwolenie radiowe, przy czym w 135 liczba jest mniejsza a w 62 większa niŜ w
harmonogramie. W 86 przypadkach brakuje jednego pozwolenia a w 51 przypadkach jest
nadwyŜka 1 pozwolenia w stosunku do harmonogramu. Obszar kraju jest pokryty w miarę
równomiernie z wyjątkiem kilku regionów, m.in. w pobliŜu granicy kraju. W wielu
przypadkach stacji zlokalizowanych w pobliŜu granicy występują trudności z koordynacją z
krajami sąsiednimi.
21
SZEROKOPASMOWE SYSTEMY DOSTĘPOWE.
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 3600-3800 MHz
PTC Sp. z o.o.
Rezerwacja waŜna w okresie od 28 grudnia 2004 r. do 29 grudnia 2020 r.
Rezerwacja czterech dupleksowych kanałów częstotliwościowych o szerokości 3,5 MHz w
zakresie 3,6 – 3,8 GHz o numerach 5, 6, 7, 8
PTC Sp. z o.o. jest zobowiązana do rozwoju sieci zgodnie z przedstawionym poniŜej
harmonogramem:
Rok
Pokrycie ludnościowe
Pokrycie obszarowe
2009
41,5%
30%
2010
42%
35%
2011
42,5%
36%
2012
43%
38%
oraz Załącznikiem „Zestawienie gmin do pokrycia częstotliwościami z zakresu 3600 – 3800
MHz przez Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2012 r.” W wykazie
znajduje się 761 gmin, przy część z nich o takiej samej nazwie są to gminy zarówno miejskie,
jak i wiejskie. Z tego powodu w rzeczywistości liczba gmin jest większa i równa 1016.
Aktualny stan budowy sieci oraz ocena realizacji zobowiązań
PTC Sp. z o.o. posiada 209 unikalnych lokalizacji stacji bazowych, pokrycie sygnałem
obliczono dla efektywnego promienia zasięgu stacji 15km.
22
Sieć PTC pokrywa obecnie 112 500 km2 (stanowi to 36,07% powierzchni kraju).
Zasięg ludnościowy:
Ludność z obszarów wiejskich:
Ludność z obszarów miejskich:
Ludność ogółem w zasięgu działania stacji:
6 414 268
18 101 837
24 516 105
[64,3%]
PTC Sp. z o.o. była zobowiązana osiągnąć pokrycie ludnościowe rzędu co najmniej 41% do
końca roku 2009. Obecnie Spółka osiągnęła pokrycie ponad 64%, a więc zostało wypełnione
zobowiązanie licencyjne. Pokrycie obszarowe wynosi 36,07%, a więc równieŜ to
zobowiązanie zostało wypełnione.
W załączniku do decyzji określono zestawienie gmin do pokrycia częstotliwościami z zakresu
3600 – 3800 MHz przez Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2012 r.
Operator pokrył juŜ sygnałem 713 z 1016 zadeklarowanych gmin co stanowi 70,2% obszarów
określonych w rezerwacji. Do pokrycia do dnia 31 grudnia 2012 r. pozostało jeszcze 302
gminy:
23
Clearwire Poland Sp. z o.o.
Rezerwacja waŜna w okresie od 1 listopada 2005 r. do 4 stycznia 2020 r.
Rezerwacja czterech dupleksowych kanałów częstotliwościowych o szerokości 3,5 MHz w
zakresie 3,6 – 3,8 GHz o numerach 1, 2, 3, 4
Clearwire Poland Sp. z o.o. jest zobowiązana do rozwoju sieci zgodnie z warunkami
świadczenia usług telekomunikacyjnych na rynku, które zakładają następujący plan
rozpoczęcia świadczenia usług:
Koniec roku
Miasta/Obszary
Ludność-pokrycie w %
2006 r.
6 miast
10 %
2007 r.
15 miast
15 %
2008 r.
20 miast
20-25 %
Aktualny stan budowy sieci oraz ocena realizacji zobowiązań
Clearwire Sp. z o.o. posiada 78 decyzji w sprawie udzielenia pozwoleń radiowych w
głównych miastach Polski, zasięg obliczono dla efektywnego promienia zasięgu stacji 15km.
Sieć Clearwire pokrywa obecnie 6785 km2 (stanowi to 2,2% powierzchni kraju).
24
W zasięgu stacji
Wszystkich
Procent ludności [%]
Ludność
wiejska
386800
14674252
2,6
Ludność
miejska
6837438
23505997
29,1
Ludność
całkowita
7224238
38180249
20,0
W zasięgu stacji znajduje się 80 gmin w tym:
-43 miasta (20 powiatów grodzkich)
- 26 gmin wiejskich
Spółka Clearwire Poland Sp. z o.o. była zobowiązana osiągnąć pokrycie ludnościowe rzędu
co najmniej 20-25% do końca roku 2008. Obecnie Spółka osiągnęła pokrycie w 20%, a więc
zostało wypełnione zobowiązanie licencyjne. W decyzji nie było wskazania w jakich
miastach Spółka powinna uruchomić sieć. Spółka posiada pozwolenia w 20 miastach.
NASK (rezerwacja dokonana w 2004 r.)
Rezerwacja waŜna w okresie od 28 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2020 r.
Rezerwacja dwóch dupleksowych kanałów częstotliwościowych o szerokości 3,5 MHz w
zakresie 3,6 – 3,8 GHz o numerach 9,10
NASK jest zobowiązany do:
1. rozwoju sieci, zgodnie z następującym harmonogramem
a)
Pokrycie ludności Polski, z
wyłączeniem województw
Podlaskiego i
Świętokrzyskiego, na koniec
roku
b)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
32,5%
35%
37,5%
40%
42,5%
45%
Pokrycie ludności województwa Podlaskiego na
koniec roku
2010
2011
2012
2013
37%
47%
60%
75%
Pokrycie powierzchni województwa Podlaskiego
na koniec roku
c)
14%
37%
50%
67%
2011
2012
2013
2014
2015
50%
65%
78%
78%
83%
48%
63%
75%
75%
81%
Pokrycie
ludności 2010
województwa
18%
Świętokrzyskiego na koniec
roku
Pokrycie
powierzchni 28%
województwa
Świętokrzyskiego na koniec
roku
2. NASK zobowiązany jest do rozwoju sieci radiowej, na obszarze Polski
z wyłączeniem województw podlaskiego i świętokrzyskiego, w ten sposób aby w jej zasięgu
25
znalazły się gminy posiadające wskaźnik ŚrZ większy niŜ 1 (według stanu na dzień 31
grudnia 2009 r. mapy białych plam UKE), tak aby ich liczba w kolejnych latach osiągnęła
narastająco co najmniej następujące wartości na koniec roku:
a) 2010 r.– 160 gmin
b) 2011 r. – 178 gmin
c) 2012 r.– 196 gmin
d) 2013 r.– 214 gmin
e) 2014r. – 232 gminy
f) 2015 r.– 250 gmin
3. NASK zobowiązany jest do rozwoju sieci radiowej, na obszarze województw Podlaskiego i
Świętokrzyskiego, w ten sposób aby w jej zasięgu znalazły się gminy posiadające wskaźnik
ŚrZ większy niŜ 1 (według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. mapy białych plam UKE), tak
aby ich liczba w kolejnych latach osiągnęła narastająco co najmniej następujące wartości na
koniec roku:
a) 2010 r.– 10 gmin
b) 2011 r. – 26 gmin
c) 2012 r.– 36 gmin
d) 2013 r.– 50 gmin
e) 2014 r. – 50 gmin
f)
2015 r.- 53 gminy
4. załączniki do decyzji określają zestawienie gmin do pokrycia częstotliwościami z zakresu
3600 – 3800 MHz przez NASK.
NASK (rezerwacja dokonana w 2005 r.)
Rezerwacja waŜna w okresie od 27 października 2005 do 31 grudnia 2010 r.
Rezerwacja dwóch dupleksowych kanałów częstotliwościowych o szerokości 3,5 MHz w
zakresie 3,6 – 3,8 GHz o numerach 11,12
NASK jest zobowiązany do:
1. rozwoju sieci, zgodnie z następującym harmonogramem :
a)
Pokrycie
ludności
Polski, 2010
z
wyłączeniem
województw 32,5%
podlaskiego i świętokrzyskiego, na
koniec roku
b)
2011
2012
2013
2014
2015
35%
37,5%
40%
42,5%
45%
2011
2012
2013
47%
60%
75%
Pokrycie powierzchni województwa podlaskiego na 14%
koniec roku
c)
37%
50%
67%
Pokrycie ludności województwa 2010
świętokrzyskiego na koniec roku
18%
2011
2012
2013
2014
2015
50%
65%
78%
78%
83%
Pokrycie
48%
63%
75%
75%
81%
Pokrycie ludności województwa podlaskiego na koniec 2010
roku
37%
powierzchni 28%
26
województwa świętokrzyskiego na
koniec roku
2. NASK zobowiązany jest do rozwoju sieci radiowej, na obszarze Polski z wyłączeniem
województw podlaskiego i świętokrzyskiego, w ten sposób aby w jej zasięgu znalazły się
gminy posiadające wskaźnik ŚrZ powyŜej 1 (według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. mapy
białych plam UKE), tak aby ich liczba w kolejnych latach osiągnęła narastająco co najmniej
następujące wartości na koniec roku:
a) 2010 r.– 160 gmin
b) 2011 r. – 178 gmin
c) 2012 r.– 196 gmin
d) 2013 r.– 214 gmin
e) 2014r. – 232 gminy
f) 2015 r.– 250 gmin
3. NASK zobowiązany jest do rozwoju sieci radiowej, na obszarze województw Podlaskiego i
Świętokrzyskiego, w ten sposób aby w jej zasięgu znalazły się gminy posiadające wskaźnik
ŚrZ powyŜej 1 (według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. mapy białych plam UKE) , tak aby
ich liczba w kolejnych latach osiągnęła narastająco co najmniej następujące wartości na
koniec roku:
a) 2010 r.– 10 gmin
b) 2011 r. – 26 gmin
c) 2012 r.– 36 gmin
d) 2013 r.– 50 gmin
e) 2014 r. – 50 gmin
f) 2015 r.- 53 gminy
4. NASK zobowiązany jest do wyraŜania zgody osobom trzecim na wydawanie im pozwoleń
radiowych na pracę urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości objęte rezerwacją
NASK, nie wykorzystywane przez NASK, pod warunkiem zawarcia przez te osoby trzecie, na
zasadach rynkowych, równych i niedyskryminacyjnych, umów z NASK, regulujących zasady
czasowego wykorzystywania przez te osoby trzecie przedmiotowych częstotliwości.
Aktualny stan budowy sieci oraz ocena realizacji zobowiązań
NASK posiada 26 pozwoleń radiowych w głównych miastach Polski. Zasięg obliczono dla
efektywnego promienia zasięgu stacji 15km.
27
Sieć NASK pokrywa obecnie 16020 km2 (stanowi to 5,1% powierzchni kraju).
W zasięgu stacji
Wszystkich
Procent ludności
Ludność Ludność Ludność
wiejska
miejska Polski
1238257 7847784
9086041
14674252 23505997
38180249
8,4
33,4
23,8
W zasięgu stacji znajduje się 186 gmin w tym:
- 63 miasta (31 powiatów grodzkich)
- 92 gmin wiejskich
Spośród 186 gmin znajdujących się w zasięgu sieci NASK 148 posiada wskaźnik ŚrZ
powyŜej 1
Firma Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa „NASK” była zobowiązana osiągnąć
pokrycie ludnościowe
- z wyłączeniem województw Podlaskiego i Świętokrzyskiego rzędu co najmniej 32,5%
do końca roku 2010,
- województwa podlaskiego na koniec roku 2010 rzędu co najmniej 37%,
- województwa świętokrzyskiego na koniec roku 2010 rzędu co najmniej 18%,
28
Obecnie firma osiągnęła pokrycie ludnościowe 23,8%. Z uwagi na to, iŜ jest to połowa roku
2010 r. naleŜy domniemywać, Ŝe firma wypełni zobowiązania licencyjne.
NASK zobowiązany jest do rozwoju sieci radiowej, na obszarze Polski z wyłączeniem
województw podlaskiego i świętokrzyskiego, w ten sposób aby w jej zasięgu znalazły się
gminy posiadające wskaźnik ŚrZ powyŜej 1 (według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. mapy
białych plam UKE). Liczba na koniec roku 2010 powinna wynosić 160 gmin. Obecnie w
zasięgu sieci jest 148 gmin posiadających wskaźnik ŚrZ powyŜej 1.
Netia WiMax SA
Rezerwacja waŜna w okresie od 27 października 2005 do 31 grudnia 2020 r.
Dwie rezerwacje kaŜda na parę kanałów dupleksowych o szerokości 2 x 3,5 MHz kaŜdy,
w zakresie 3600-3800 MHz
W kaŜdej z rezerwacji Netia WiMax SA jest zobowiązana do rozwoju sieci, zgodnie z
przedstawionym w ofercie harmonogramem:
Na koniec roku 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pokrycie
ludności Polski 33,6% 33,8% 34,1% 34,3% 47,9% 53,1%
(%)
Pokrycie
powierzchni
24,2% 24,7% 25,2% 25,8% 53,9% 64,7%
Polski (%)
2013
2014
2015
57,6%
59,8%
61,21%
74,1%
82,1%
82,6%
Aktualny stan budowy sieci oraz ocena realizacji zobowiązań
Netia WiMax SA posiada 136 pozwoleń radiowych w głównych miastach Polski, zasięg
obliczono dla efektywnego promienia zasięgu stacji 15km.
29
Sieć Netia WiMax SA pokrywa 56180 km2 (co stanowi 18,1% powierzchni kraju).
W zasięgu stacji
Wszystkich
Procent ludności
Ludność
wiejska
3301177
14674252
22,5
Ludność Ludność
miejska Polski
14226725
17527902
23505997
38180249
60,5
46,0
W zasięgu stacji znajduje się 504 gminy w tym:
-110 miast (z czego 44 to powiaty grodzkie)
- 293 gminy wiejskie
Netia WiMax SA była zobowiązana osiągnąć pokrycie ludnościowe rzędu co najmniej 34,1%
do końca roku 2009. Obecnie Spółka osiągnęła pokrycie ludnościowe 46%, a więc tym
samym zobowiązanie to zostało wypełnione. Natomiast nie zostało wypełnione zobowiązanie
w zakresie pokrycia powierzchniowego. Obecnie sieć Netii pokrywa 18,1 % obszaru kraju a
powinna osiągnąć 25,2% na koniec roku 2009.
30
TELEWIZJA MOBILNA DVB-H
INFO-TV-FM Sp. z o.o.
Rezerwacja waŜna w okresie od 26 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2023 r.
Rezerwacja częstotliwości obejmująca kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470 – 790 MHz,
przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania
programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii
DVB-H, w radiokomunikacyjnej słuŜbie radiodyfuzyjnej
Zgodnie z podjętymi w ramach konkursu zobowiązaniami, INFO-TV-FM została
zobowiązana do:
1)
Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz rozpoczęcia komercyjnego
hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania
programów radiofonicznych lub telewizyjnych z ich wykorzystaniem,
rozumianego jako moment ogłoszenia równej i niedyskryminacyjnej oferty
hurtowej przy jednoczesnym umoŜliwieniu odbioru uŜytkownikom końcowym na
obszarach, na których nastąpiło rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości nie
później niŜ w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania Rezerwacji.
2)
Osiągnięcia tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów
rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na
poziomie co najmniej 79dB µV/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z
metodą ITU-R P.1546 na 10 obszarach wykorzystywania częstotliwości na
koniec roku 2009 r.
3)
Osiągnięcia tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów
rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na
poziomie co najmniej 79dB µV/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z
metodą ITU-R P.1546 na 31 obszarach wykorzystywania częstotliwości na koniec
roku 2011.
4)
Zachowania minimalnego procentowego udziału programów radiofonicznych lub
telewizyjnych w sygnale multipleksu, nie niŜszego niŜ 66%. Udział procentowy
poszczególnych składników multipleksu powinien być wyznaczany jako stosunek
arytmetycznej średniej przepływności chwilowych, przypadającej na strumienie
transportowe poszczególnych przekazów, mierzonej na wejściu modulatora w
okresie 1 miesiąca do maksymalnej przepływności bitowej multipleksu na wejściu
modulatora, na zdekodowanej warstwie IP.
5)
Hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym
rozprowadzanych programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oferowanych z
wykorzystaniem
częstotliwości
objętych
rezerwacją,
przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych, oraz niedyskryminacyjnych,
przez przedstawienie i opublikowanie jednolitej oferty hurtowej, zawierającej w
szczególności
warunki
i
zasady,
w
tym
techniczne
i ekonomiczne, współpracy z operatorem oraz wszystkie inne elementy niezbędne
do zawarcia umowy na hurtowe świadczenie audiowizualnych usług medialnych
oraz właściwego wykonywania takiej umowy. Oferta powinna zawierać
jednakowe warunki w porównywalnych okolicznościach, a takŜe zawierać
postanowienia zapewniające oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na
warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa,
lub w stosunkach z podmiotami zaleŜnymi w oparciu o jednolitą ofertę dla
przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
31
6)
Detalicznego świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym
rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z wykorzystaniem
częstotliwości objętych rezerwacją, w tym we własnym imieniu, wyłącznie za
pośrednictwem wyodrębnionej spółki zaleŜnej.
7)
Oferowania hurtowego audiowizualnych usług medialnych, w tym
rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, z wykorzystaniem
częstotliwości objętych rezerwacją na obszarze całego kraju, zawierających:
a) co najmniej 16 programów radiofonicznych lub telewizyjnych;
b) od co najmniej 16 unikalnych dostawców audiowizualnych usług medialnych,
w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji;
c) przy zapewnieniu, Ŝe Ŝaden z dostawców audiowizualnych usług medialnych w tym
nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji oraz Ŝaden z podmiotów z
nim powiązany nie moŜe przekroczyć maksymalnego poziomu udziału programów
radiofonicznych lub telewizyjnych w sygnale multipleksu powyŜej 50%,
obliczonego zgodnie z zapisem z Części I pkt 1 ppkt 4 Rezerwacji.
8)
Świadczenia usług, przez cały okres obowiązywania rezerwacji częstotliwości,
zgodnie ze zobowiązaniami odnośne oferty hurtowej określonymi w Części
I pkt 1 ppkt 6 Rezerwacji, oraz zgodnie ze zobowiązaniami odnośnie zawartości
programowej określonymi w Części I pkt 1 ppkt 8 Rezerwacji.
9)
Oferowania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, uwzględniając
pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu
mediów, których treść jest zgodna z następującymi obowiązkami i zakazami
przewidzianymi przepisami prawa polskiego oraz międzynarodowego:
w przypadku programów telewizyjnych, nadawcy przeznaczają co najmniej 33%
kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w
języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaŜy,
transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
w przypadku programów radiofonicznych lub telewizyjnych, nadawcy przeznaczają
co najmniej 33% kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno –
muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim;
w przypadku programów telewizyjnych, nadawcy przeznaczają ponad 50%
kwartalnego czasu nadawania programów na audycje europejskie,
z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaŜy, transmisji
sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
w przypadku programów telewizyjnych nadawcy przeznaczają co najmniej 10%
kwartalnego czasu nadawania na audycje europejskie wytworzone przez
producentów niezaleŜnych, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam,
telesprzedaŜy, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
zasadami dotyczącymi reklamy, telesprzedaŜy i sponsoringu;
zakazem propagowania działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu oraz
postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w
szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
wymogami w zakresie poszanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza
chrześcijańskiego system wartości;
zakazem sprzyjania zachowaniom zagraŜającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz
zachowaniom zagraŜającym środowisku naturalnemu;
32
zakazem oferowania treści zagraŜających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu
rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub
w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.
10) W przypadku treści innych niŜ wymienione powyŜej w punkcie 10, a które mogą
wywrzeć negatywny wpływ na fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój
małoletnich, podjęcia działań, które ograniczą dostęp do tych treści.
11) Zapewnienia minimalnego procentowego udziału usług dodatkowych
w sygnale multipleksu w wysokości 5%, obliczonego zgodnie z zapisem
w Części I pkt 1 ppkt 4 Rezerwacji, przy czym usługą dodatkową jest usługa inna
niŜ programy radiofoniczne lub telewizyjne w szczególności taka jak
elektroniczny przewodnik po oferowanych audiowizualnych usługach medialnych,
w tym rozprowadzanych programach radiofonicznych lub telewizyjnych, albo
dodatkowe treści informacyjne towarzyszące audiowizualnym usługom
medialnym.
W Załączniku nr 4 do Decyzji, stanowiącym jej integralną częścią Prezes UKE zawarł wykaz
programów, które będą oferowane w sygnale multipleksu DVB-H przez INFO-TV-FM.
Ocena realizacji zobowiązań
Sięć INFO-TV-FM powinna obecnie, zgodnie z decyzją, pokrywać 10 obszarów
rezerwacyjnych. Zobowiązania są wypełnione poniewaŜ aktualnie spółka INFO-TV-FM
posiada pozwolenia radiowe i sieć DVB-H na 11 obszarach. Szczegóły zawarte są w
poniŜszej tabeli.
Tabela. Liczba wydanych pozwoleń (do emisji eksperymentalne i docelowej)
na poszczególnych obszarach wykorzystywania częstotliwości
Obszar wykorzystywania częstotliwości
Liczba wydanych pozwoleń do
emisji eksperymentalnej
(wygasł termin waŜności)
Liczba wydanych pozwoleń
docelowych
(waŜność do 31.05.2015)
ELBLĄG
GDAŃSK
GORZÓW WIELKOPOLSKI
KALISZ
KATOWICE
KOSZALIN
KRAKÓW
LUBLIN
ŁÓDŹ
OLSZTYN
PŁOCK
POZNAŃ
SŁUPSK
SZCZECIN
WAŁBRZYCH
WARSZAWA
WŁOCŁAWEK
WROCŁAW
ZIELONA GÓRA
1
4
3
2
1
1
4
3
2
1
2
2
2
2
3
22
2
3
3
1
2
1
1
1
2
1
2
1
9
1
W sumie
63
22
33
34
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards