Indukcyjny czujnik kąta

advertisement
Indukcyjny czujnik kąta
z wyjściem analogowym
RI360P1-QR14-ELIU5X2
■ Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
■ Różne możliwości montażowe
■ W zestawie element pozycjonujący P1Ri-QR14
■ Wskazania LED zakresu pomiarowego
■ Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
■ Rozdzielczość 12-bitowa
■ 4-żyłowy, 15…30 VDC
■ Wyjście analogowe
■ Programowalny zakres pomiarowy
■ 0…10 V oraz 4…20 mA
Edition • 2017-06-28T22:24:55+02:00
■ Przewód
Typ
Nr kat.
RI360P1-QR14-ELIU5X2
1590853
Measuring principle
Rozdzielczość
Zakres pomiarowy [A…B]
Odległość nominalna
Dokładność powtarzalności
Błąd liniowości
Dryft temperaturowy
Temperatura pracy
indukcyjny
12 bitów
0…360°
1.5 mm
ð 0.025 % pełnej skali
ð 0.3 % p.s.
ð ± 0.01 %/K
-25…+70 °C
Napięcie zasilania
Tętnienie szczątkowe
Napięcie testowe izolacji
Zabezpieczenie przed zwarciem
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją
Funkcja wyjścia
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
napięcie wyjściowe
wyjście prądowe
Rezystancja obciążenia wyjścia napięciowego
Rezystancja obciążenia, wyjście prądowe
Prędkość próbkowania
Pobór prądu
15…30 V DC
ð 10 % Uss
ð 0.5 kV
tak
tak/ tak (napięcie zasilania)
Wykonanie
Wymiary
Materiał obudowy
Połączenie elektryczne
Typ przewodu
Prostopadłościenny, QR14
53.5 x 49 x 14 mm
Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0
Przewód
5.2mm, Lif9Y-11Y, PUR, 2 m
niepodatność na ogień zgodna z VDE 0472, część
804B
Przekrój poprzeczny przewodu:
5 x 0.34mm
55 Hz (1 mm)
20 g; 10…3000 Hz; 50 cykli; 3 osie
100 g; 11 ms ½ sinus; 3x każdy; 3 osie
40 g; 6 ms ½ sinus; 4000 x każdy; 3 osie
stopień 5 (4 cykle testowe)
IP68/IP69K
Odporność na wibracje
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)
Odporność na ciągłe uderzenia (EN 60068-2-29)
Próba w mgle solnej (EN 60068-2-52)
Klasa ochrony
Wskaźnik napięcia zasilania
Wskaźnik zakresu pomiarowego
W zestawie
1/5
4-przewodowy, Wyjście analogowe
tak (napięcie zasilania)
0…10V
4…20 mA
ï 4.7 kò
ð 0.4 kò
800 Hz
< 50 mA
Schemat podłączenia
Zasada działania
Indukcyjne czujniki kąta funkcjonują na zasadzie obwodu rezonansowego składającego
się z elementu pozycjonującego i czujnika.
Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do odchylenia kątowego elementu pozycjonującego. Wytrzymałe czujniki działają bezkontaktowo, dzięki czemu nie zużywają się i nie wymagają specjalnych zabiegów konserwujących. Ponadto charakteryzują się doskonałą powtarzalnością, rozdzielczością i liniowością w
szerokim zakresie temperatury. Innowacyjna
technologia zapewnia wysoką odporność na
pola elektromagnetyczne DC i AC.
2
LED zielony
Wielofunkcyjna dioda LED, green
element pozycjonujący P1-Ri-QR14; szczegóły techniczne w karcie katalogowej
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Indukcyjny czujnik kąta
z wyjściem analogowym
RI360P1-QR14-ELIU5X2
Adapter podłączeniowy zapewniający większą elastyczność
Szeroki zakres akcesoriów montażowych ułatwiających
dostosowanie do różnych średnic wałka.
Funkcja diody LED
Napięcie zasilania
Zielona: Zasilanie zał.
Zakres pomiarowy
Zielona: Element pozycjonujący jest w zakresie pomiarowym
Zielona migająca: Element pozycjonujący w zakresie
pomiarowym, sygnał niski (np. za duża odległość)
Dioda LED jest wyłączona: Element pozycjonujący
poza zakresem detekcji
Indukcyjna zasada pomiaru zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne
W oparciu o zasadę oddziaływania obwodów RLC,
czujnik działa całkowicie bezkontaktowo i jest odporny
na namagnesowane opiłki metali czy inne zakłócenia.
W przypadku odchyleń elementu pozycjonującego od
położenia idealnego, sygnał wyjściowy pozostaje prawie niezmienny. Pomimo, że wartość nominalna między
czujnikiem i elementem pozycjonującym wynosi 1,5mm
Edition • 2017-06-28T22:24:55+02:00
to może ona zwiększyć się nawet do 5 mm.
2/5
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Indukcyjny czujnik kąta
z wyjściem analogowym
RI360P1-QR14-ELIU5X2
Instrukcje uczące
Indywidualnie (nauka z elementem pozycjonującym)
Mostek z wejściem uczącym Masa
Ub
pin 5 (szary)
Pin 3 (nieb.)
Pin 1 (brąz.)
LED
2 sekundy
wartość startowa
wartość końcowa
10 sekund
Rotacja CCW i powrót do ostat- Rotacja CW i powrót do ostatniej
po 10 sek. dioda LED stanu szyb-
niej wprowadzonej wartości
wprowadzonej wartości
ko miga przez 2 sek.
ustawienia domyślne (360°, CW)
po 15 sek. diody LED stanu i zasi-
dioda LED stanu miga, po 2 sek.
świeci stale
15 sekund
-
lania migają na zmianę
Tryb ustawień fabrycznych (nauka bez elementu pozycjonującego)
Mostek z wejściem uczącym Masa
Ub
pin 5 (szary)
Pin 3 (nieb.)
Pin 1 (brąz.)
LED
2 sekundy
aktywowanie trybu ustawień
aktywowanie trybu ustawień
10 sekund
Rotacja CCW i powrót do
Rotacja CW i powrót do ostatniej
dioda LED stanu świeci stale, po
2 sek. miga
ostatniej wprowadzonej warto- wprowadzonej wartości
po 10 sek. dioda LED stanu szybko miga przez 2 sek.
ści
15 sekund
-
ustawienia domyślne (360°, CW)
po 15 sek. diody LED stanu i zasilania migają na zmianę
Zakres kątowy
Masa
Ub
Pin 3 (nieb.)
Pin 1 (brąz.)
dioda LED stanu
naciśnij raz
-
1 x mignięcie
45°
naciśnij dwa razy
-
2 x mignięcie
60°
naciśnij trzy razy
-
3 x mignięcie
90°
-
naciśnij raz
1 x mignięcie
180°
-
naciśnij dwa razy
2 x mignięcie
270°
-
naciśnij trzy razy
3 x mignięcie
360°
-
naciśnij cztery razy
4 x mignięcie
Edition • 2017-06-28T22:24:55+02:00
30°
3/5
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Indukcyjny czujnik kąta
z wyjściem analogowym
RI360P1-QR14-ELIU5X2
Akcesoria montażowe
Typ
Nr kat.
P1-RI-QR14
1590812
Positioning element for inductive angle sensors
Rysunek wymiarowy
P2-RI-QR14
1590819
Positioning element for inductive angle sensors
P3-RI-QR14
1590865
Element pozycjonujący do indukcyjnych czujników kąta, płaski, zalecane zastosowanie ekranu SP1 QR14
SP1-QR14
1590873
Ekran Ø 30 mm, aluminium
HSA-M6-QR14
6901051
Adapter dla elementów pozycjonujących czujnika Ri-QR14,
Edition • 2017-06-28T22:24:55+02:00
otwór i wałek, Ø 6 mm
4/5
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Indukcyjny czujnik kąta
z wyjściem analogowym
RI360P1-QR14-ELIU5X2
Akcesoria montażowe
Typ
Nr kat.
HSA-M8-QR14
6901052
Rysunek wymiarowy
Adapter dla elementów pozycjonujących czujnika Ri-QR14,
otwór i wałek, Ø 8 mm
DS-RI-QR14
1590814
Spacer sleeves for rear mounting of Ri-QR14, 2 pcs. per bag
TX1-Q20L60
6967114
Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych, czujników przemieszczenia liniowego i kątowego oraz czujników ultradźwię-
Edition • 2017-06-28T22:24:55+02:00
kowych i pojemnościowych
5/5
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Download