William Gaudelli - System Ewaluacji Oświaty

advertisement
EDUKACJA
HUMANISTYCZNA W DOBIE
GLOBALIZACJI
WILLIAM GAUDELLI
COLUMBIA UNIVERSITY (USA)
WWW.GLOBALGUIDEGROUP.COM
Moje wystąpienie w skrócie
• Globalizacja wywiera ogromny wpływ na szkoły, zwłaszcza
poprzez wymuszanie konkurencyjności gospodarki.
[Konkurencyjność gospodarki]
• Ludzkość jest zagrożona, a szkoły straciły kontakt
z rzeczywistością.
[Zagrożenia dla ludzkości]
• Dążenia do powrotu do edukacji humanistycznej
w Tajlandii i Kanadzie.
[Odmienne praktyki]
Punkt wyjścia
„Po pierwsze, jeśli chcemy, żeby na świecie panował pokój, nasza lojalność musi być ekumeniczna,
a nie klasowa. Nasza lojalność musi wykraczać poza naszą rasę, nasze plemię, naszą klasę i nasz naród,
a to oznacza, że musimy wypracować perspektywę globalną. Nikt nie może żyć sam;
żaden naród nie może istnieć sam, a im usilniej będziemy do tego dążyć, tym więcej będzie wojen.
Bóg nas osądzi, musimy więc nauczyć się żyć ze sobą jak bracia, bo inaczej zginiemy razem jak głupcy.”
Dr. Martin Luther King, Jr., Kazanie o pokoju wygłoszone z okazji Bożego Narodzenia 24 grudnia 1967 r.
Punkt wyjścia
„Jesteśmy globalnymi
obywatelami
o plemiennych
duszach.”
Piet Hein, duński naukowiec
Punkt wyjścia
„Niewiedza tutaj jest
zapracowana, ciągle coś
liczy, porównuje, mierzy,
wyciąga z tego wnioski
i pierwiastki”.
Wisława Szymborska
Konkurencyjność gospodarki
• Podstawowym uzasadnieniem edukacji są
korzyści gospodarcze.
• Od lat 80. ubiegłego wieku względy
gospodarcze mają znaczący wpływ na reformę
szkolnictwa...
– wspólne standardy odnośnie podstawy programowej,
– gotowość do podjęcia edukacji wyższej lub pracy (nawet
nie gotowość „obywatelska”, to pojęcie zostało wycofane),
– szkoły społeczne napędzają reformy, są inkubatorami zasad
rynkowych.
Konkurencyjność gospodarki
• Przesłanie jest jasne: szkoły średnie
znajdują się obecnie na linii frontu
w amerykańskiej bitwie
o zachowanie konkurencyjności
gospodarki na arenie
międzynarodowej.
• Szkoły i placówki edukacyjne tracą
umiejętność wypracowywania
własnych metod pracy stosownie
do potrzeb lokalnej społeczności.
Przeważa podejście neoliberalane.
Konkurencyjność gospodarki
Rozwój BRIC (Brazylia,
Rosja, Indie i Kanada)
spowodował nowy
podział sił w światowej
gospodarce.
Konkurencyjność gospodarki
Konkurencja gospodarcza oznacza
porównania w edukacji, np. :
• PISA [program międzynarodowej oceny
umiejętności uczniów].
Szkół ani uczniów nie można
zredukować do łącznych wyników,
należy zatem:
•
•
•
•
przyglądanie się kulturze uczenia się,
współpraca wśród nauczycieli,
wywiązywanie się rodziców ze swojej roli,
uczestniczenie szkoły i pracowników
w krytycznej refleksji na temat pedagogiki.
Konkurencyjność gospodarki
Wartość dodana w edukacji:
• Nasuwa się skojarzenie z linią montażową do produkcji dzieci,
gdzie nauczyciele są poszczególnymi „stanowiskami”.
• Każdy ponosi odpowiedzialność za własny element.
Ale...
• Wielu nauczycieli, którzy jednego roku osiąga dobre wyniki,
w kolejnych latach spada na dno.
• Nauczyciele, potrafiący szczególnie dobrze pracować ze słabszymi
uczniami, dostają ich coraz więcej, w wyniku czego wyniki ich pracy
pogarszają się.
• Zmienne niepowiązane (Salzman, 2012 cytat za Carl Bialik, WSJ).
Konkurencyjność gospodarki
Problem sumy
zerowej
Konkurencyjność gospodarki
Ewaluatorzy odwiedzający szkołę zadają
sobie pytanie:
Czy powinienem wierzyć w to, co widzę?
Wiarygodność „obrazu” szkoły ma kluczowe
znaczenie zarówno dla sprawiedliwej oceny
jak i zrozumienia tego, co naprawdę tam się
dzieje, jak wygląda życie w tej szkole.
W miarę wzrostu znaczenia ewaluacji w skali
międzynarodowej:
-
decyzje dotyczące wartości i procesów są
podejmowane daleko od szkół,
-
wyniki osiągane przez szkoły wzrastają,
ale czy rośnie jakość ich pracy?
A tak wygląda rzeczywistość...
Zagrożenia dla ludzkości
Maplewood, NJ
Huragan Sandy,
30.10.2012
Zagrożenia dla ludzkości
Metro w Nowym Jorku
Huragan Sandy,
30.10.2012
Tuckerton, NJ
Huragan Sandy,
30.10.2012
Zagrożenia dla ludzkości a edukacja
Edukacja w XX w.
- dominacja jednego państwa,
- hegemonia,
Edukacja w XXI w.
- rozproszone siły globalne,
- porównywalna pozycja
różnych państw,
- brak świadomości godności ludzkiej, - wzrost świadomości,
- autorytarność,
- dialog, informacje z wielu
źródeł,
- konkurencja państw,
- wspólnota i współpraca,
Edukacja humanistyczna/globalna (Parker):
• nadzieja - dzieci nauczą się troszczyć się o świat,
• strach lub obawa, że Ziemia zostanie zniwelowana lub "spłaszczona” ,
• hiperbola lub przesadne twierdzenie, że gospodarkę napędza jedynie
system edukacyjny.
Odmienne praktyki
• Nie stanowi utopii ani nie jest „wielką ucieczką”
demistyfikacji, a jedynie odkrywa inną konstelację
mocy/wiedzy.” (507)
• Alternatywa dla tego, co jest w staniewyobrazić sobie, jak mogłoby być inaczej i jak
wprowadzić to w życie.
• Odmienne praktyki są przykładem na to, co jest inne
od oczekiwań.
Odmienne praktyki w Tajlandii
„Szkoła globalna”
Co się za tym kryje?
• określanie się instytucją międzynarodową,
• nastawienie na klasę światową (pojmowaną jako wysoka
jakość),
• elitarni, osiągający wysokie wyniki uczniowie, którzy
pewnego dnia będą „rządzić światem”,
• tym wysiłkom może towarzyszyć alienacja,
koncentrowanie się jedynie na ewaluacji,
pominięciem wewnętrznej oceny nauczycieli
Odmienne praktyki w Tajlandii
Szkoła Marjoon
• parkowy układ budynków
„wrośniętych” w krajobraz,
• budynki szkoły
podstawowej, średniej,
kolegiów nauczycielskich
i wydziału architektury,
• skupiska uczniów i grupy
nauczycieli (stosunek
30:5),
• nastawienie na
dociekanie.
Odmienne praktyki w Tajlandii
Szkoła Marjoon
• praktyka medytacji,
• uprawa ryżu,
• uczniowie zajmują się
gospodarstwem, od
gotowania przez recykling
po stolarnię.
Odmienne praktyki w Kanadzie
„Kształcenie nauczycieli”
Co się za tym kryje?
Lokalne, odgrodzone od globalnych dyskusji o edukacji,
czyli:
• przygotowywanie przyszłych nauczycieli do pracy z „typowymi”
uczniami przez normatywny dyskurs w zakresie „najlepszych
praktyk”,
• atrakcyjne dla osób niechętnych do podejmowania ryzyka, które
szukają spokojnej posady państwowej, lubią dzieci i środowisko
lokalne.
Odmienne praktyki w Kanadzie
Uniwersytet Torg
• rozwijanie myślenia krytycznego w przyszłych nauczycielach
poprzez analizę tego, w jaki sposób globalność jest odgrywana
w społeczności,
• współpraca ze szkołami nastawionymi na globalizację, które
jednocześnie dbają o sprawiedliwość społeczną,
• poszukiwanie kontaktów i możliwości międzynarodowych dla
grona 60-80 studentów.
Odmienne praktyki w Kanadzie
Me to We:
• Przedstawienie dzieciom w wieku szkolnym zmieniany świata, z muzyką i
udziałem sławnych osób, sponsorowane przez organizację pozarządową
Odmienne praktyki w Kanadzie
Krytyka
• Komu służą kampanie „Me to We”?
• Jak pomóc uczniom zrozumieć przedstawienie?
• Jak zburzyć stosunek hegemonii pomiędzy
wizytowanym a wizytatorem?
• Jaką rolę w tym projekcie odgrywa konsumpcjonizm?
Podsumowanie
• Globalizacja wywiera ogromny wpływ na szkoły,
zwłaszcza poprzez wymuszanie konkurencyjności
gospodarki.
[Konkurencyjność gospodarki]
• Ludzkość jest zagrożona, a szkoły straciły kontakt z
rzeczywistością.
[Zagrożenia dla ludzkości]
• Dążenia do powrotu do edukacji humanistycznej w
Tajlandii i Kanadzie.
[Odmienne praktyki]
Kilka myśli na zakończenie...
• Edukacja humanistyczna ?
Moje skojarzenie z edukacją (np. globalna, międzynarodowa,
międzygrupowa, wewnątrzgrupowa, sprawiedliwość
społeczna itp.)
• Doświadczenie estetyczne lub to coś więcej,
- co daje edukacja?
• Pytania i dyskusja....
• Dziękuję za uwagę!!
• Śledź mnie na blogu/twitterze:
www.globalguidegroup.com
Download