forum etyczne - Polskie Towarzystwo Etyczne

advertisement
MIĘDZYNARODOWE
M FE
FORUM
ETYCZNE
VIII Międzynarodowe Forum Etyczne
Współczesne oblicza dobra
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Filozofii i Socjologii
Polskie Towarzystwo Etyczne
23-25 czerwca 2014
PROGRAM
23.06.2014 poniedziałek (Audytorium im. Prof. W. Danka, piętro I, ul. Podchorążych 2)
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników (Hol przed Audytorium im. Prof. W. Danka, piętro I)
10.00–10.20 Uroczyste otwarcie Forum przez Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii UP
prof. dr hab. Tadeusza Gadacza oraz Kierownika Katedry Etyki dr hab. Leszka Pyrę
10.20 – 14.00 Sesja plenarna Przewodniczący - prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
10.20 – 10.40 Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Ewolucyjna geneza dobra
10.40 – 11.00 Prof. Ph.D. Cyril Diatka, The Good as a Requirement in Moral Action
11.00 – 11.20 Prof. dr hab. Zdzisława Piątek, O banalności dobra
11.20 – 11.40 Dr hab. Piotr Bartula, Kultura afirmacji
11.40 – 12.00 Dyskusja i przerwa na kawę
12.00 – 12.20 Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, Anielskość
12.20 – 12.40 Dr hab. Jan Kłos, Kain i Abel czyli dobro w cieniu zła
12.40 - 13.00 Ks. Dr hab. Jacek Grzybowski, Cnota, skuteczność, dobrobyt, wolność.
Jakie dobro uczyni nasze społeczności lepszymi? Spór o definicje dobra politycznego
13.00 – 13.20 Doc. Ph.D. Peter Kondrla, The Good in Transcendence
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 19.00 Sesja plenarna Przewodniczący - prof. dr hab. Jadwiga Mizińska
15.00 – 15.20 Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Dobro jako kategoria dramatyczna
15.20 – 15.40 Prof. dr hab. Lesław Hostyński, Przyjemność jako dobro świata konsumpcji
15.40 – 16.00 Dr Justyna Stecko, Czy dobro fascynuje mniej niż zło? Próba analizy
16.00 - 16.20 Ks. Dr Andrzej Sołtys, Różne oblicza dobra
16.20 – 17.00 Dyskusja i przerwa na kawę
17.00 – 17.20 Dr hab. Marek Magdziak, Dobra etyczne
17.20 – 17.40 Dr hab. Jacek Breczko, Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie jako dobro
17.40 – 18.00 Dr Piotr Machura, Dobro a wolność
18.00 - 19.00 Dyskusja
24.06.2014 wtorek
SEKCJA I ( sala 337, piętro III, ul. Podchorążych 2)
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący - prof. dr hab. Zdzisława Piątek
10.00 – 10.20 Dr hab. Barbara Grabowska, Ruch na Rzecz Zwierząt – dobro przekraczające granice
gatunku
10.20 – 10.40 Dr hab. Leszek Pyra, Obszary dzikie jako dobro
10.40 – 11.00 Dr Irena Trzcieniecka–Schneider, Ontologiczno-logiczne aspekty dobra wspólnego na
przykładzie lasu
11.00 – 11.20 Ks. Dr Dariusz Pater, Zobowiązania moralne współczesnego człowieka wobec
środowiska przyrodniczego
11.20 – 11.40 Dr hab. Dorota Probucka, O idei wyzwolenia zwierząt. Etyka Gary’ego Francione
11.40 – 12.20 Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 – 12.40 Dr hab. Grzegorz Francuz, Biotechnologia a dobro człowieka
12.40 – 13.00 Mgr Filip Bardziński, Cnota zapisana w genach. O biologicznym ujęciu dobra według
apologetów liberalnej inżynierii genetycznej
13.00 – 13.20 Mgr Paulina Wasilewska-Roszkiewicz, Projekt ontologii etyki biomedycznej. Czy
komputery mogą nam pomóc w decydowaniu o tym, co dobre i złe?
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
Sesja 15.00 – 19.00 Przewodniczący - dr hab. Leszek Pyra
15.00 – 15.20 Dr Piotr Domeracki, Etyka małych kroków i niewielkich dóbr
15.20 – 15.40 Ks. Dr Józef Kożuchowski, Klasyczna koncepcja dobra. Ujęcie Josefa Piepera
15.40 – 16.00 Mgr Urszula Lisowska, Kruchość dobra, kruchość dobroci. Marthy Nussbaum wariant
teorii etycznej
16.00 – 16.20 Doc. Ph.D. Jarmila Jurova, Rawls’s Theory of the Good
16.20 – 17.00 Dyskusja i przerwa na kawę
17.00 – 17.20 Dr Jakub Synowiec, „Dobry człowiek” w myśli etycznej Petera Singera
17.20 – 17.40 Dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann, Ludzkie interesy w idealnej sytuacji rozmowy,
czyli J. Habermasa wizja dobra wspólnego
17.40 – 18.00 Mgr Witold Wieteska, Bycie i dobro w metafizyce Luisa Lavelle’a
18.00 – 19.00 Dyskusja
24.06.2014 wtorek
SEKCJA II (Sala 539, piętro V, ul. Podchorążych 2)
Sesja 10.00 - 14.00 Przewodniczący - dr hab. Janusz Majcherek
10.00 – 10.20 Dr hab. Danuta Kabat – Rudnicka, Dobro człowieka jako podstawowa przesłanka
i najwyższy cel ładu międzynarodowego
10.20 – 10.40 Dr hab. Zbigniew B. Rudnicki, Dobry rząd w perspektywie etyki troski
10.40 – 11.00 Dr Iwona Krzyżanowska, Poza kategoriami dobra i zła. Wokół możliwości
interpretacyjnych stosunków międzynarodowych
11.00 – 11.20 Ph.D. Adrian Michalik, The Value of Pluralism in Democratic Societies
11.20 – 11.40 Dr Łukasz Zweiffel, Dobro i polityka
11.40 – 12.20 Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 – 12.40 Doc. Ph.D. Peter Koreny, The Good Reasons for Tolerance
12.40 – 13.00 Dr Marcin Polakowski, Próby odnowy arystotelesowskiego rozumienia dobra
wspólnego w polityce
13.00 – 13.20 Dr Michał Araszkiewicz, mgr Agata Łopatkiewicz, Operacjonalizacja pojęcia dobra
w orzecznictwie Sądu Najwyższego
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
Sesja 15.00 – 19.00 Przewodniczący - dr hab. Paweł Kłoczowski
15.00 – 15.20 Dr hab. Joanna Mysona Byrska, Dobry konsument – zły obywatel?
15.20 – 15.40 Dr Antonina Sebesta, Dobro jako przedmiot konfliktu społecznego
15.40 – 16.00 Dr Maria Bal – Nowak, Czy dobro wspólne istnieje?
16.00 – 16.40 Dyskusja i przerwa na kawę
16.40 – 17.00 Dr hab. Dariusz Juruś, Czy dobro można opatentować?
17.00 – 17.20 Mgr Agata Łukomska, Moralne dobro a idea umowy społecznej. Metafizyczne
zobowiązania konstruktywizmu
17.20 – 17.40 Mgr Tomasz Borycki, Rozwój koncepcji dóbr osobistych i ich ochrona jako współczesne
panaceum na problemy etyczne
17.40 – 19.00 Dyskusja
24.06.2014, wtorek
Sekcja III (sala 550, piętro V, ul Podchorążych 2)
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący – dr hab. Piotr Stawiński
10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, Czesława Znamierowskiego zasada
powszechnej życzliwości w praktyce zawodowej lekarzy
10.20 – 10.40 Dr Monika Fajler, Dr Katarzyna Szmaglińska, Prognoza lekarska a dobro pacjenta
10.40 – 11.00 Mgr Piotr G. Nowak, Jak maksymalizować dobro w opiece zdrowotnej?
11.00 – 11.20 Dr Jan Kalajtzidis, Dr Katarina Komenska, When Fair is not Fair Enough?
11.20 – 11.40 Dr Adam A. Dura, Sumienie jako źródło dobra moralnego
11.40 – 12.20 Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 – 12.40 Dr Monika Baczewska – Ciupak, Etyka charakteru jako fundament dobra
12.40 – 13.00 Dr Marek Olejniczak, Komu potrzebna jest dziś etyka cnót
13.00 – 13.20 Ph.D. Andrea Leskova, Family as the Basic Value of Society
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
Sesja 15.00 – 19.00 Przewodniczący – dr hab. Piotr Bartula
15.00 – 15.20 Ph.D. Maria Klobusicka, Kultura jako dobro w przesłaniu Jana Pawła II
15.20 – 15.40 Dr hab. Tomasz Czakon, Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm
15.40 – 16.00 Dr Małgorzata Leskowska, Komunikacja sieciowa a dobro człowieka
16.00 – 16.40 Dyskusja i przerwa na kawę
16.40 – 17.00 Ph.D. Sabina Galikova - Tolnaiova, To the Problem about “the Goodness of
Communication”
17.00 – 17.20 Dr Małgorzata K. Steć, Nauczyciel etyki jako mentor. Realizacja praktycznego wymiaru
dobra a współczesne dylematy edukacji moralnej
17.20 – 17.40 Ph. D. Tibor Mahrik, The Problem of Strict Naturalism Related to Ethics
17.40 – 19.00 Dyskusja
25.06.2014 środa
Sekcja IV ( sala 539, piętro V, ul. Podchorążych 2)
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący – dr hab. Tadeusz Sozański
10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Reintegracja skazanych jako proces inkluzji
oparty na wartościach uniwersalnych
10.20 – 10.40 Dr hab. Anna Kieszkowska, Dobro jednostki a dobro wspólne w procesie inkluzji
10.40 – 11.00 Mgr Andrej Gogora, PhD., Bruno Latour, morality, human and nonhuman
11.00 – 11.20 Dr Grzegorz Piekarski, Woluntaryzm działania w przestrzeni wolontariatu społecznego
jako współczesne oblicze banalizacji dobra
11.20 – 12.00 Dyskusja i przerwa na kawę
12.00 – 12.20 Dr Marcin Jaranowski, O moralnym bezpieczeństwie
12.20 – 12.40 Dr Bożena Gierek, Czy zło może być impulsem dla dobra?
12.40 – 13.00 Dr Magdalena M. Baran, Dobry człowiek patrzy na wojnę
13.00 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
25.06.2014 środa
Sekcja V (sala 550, piętro V, ul. Podchorążych 2)
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący – dr hab. Katarzyna Gurczyńska – Sady
10.00 – 10.20 Dr Małgorzata Olech, Psychoterapia egzystencjalna Irvina D. Yaloma źródłem dobrego
życia
10.20 – 10.40 Dr Mariola Paruzel – Czachura, Dobry - moralny - spójny czyli o tym, że nie wystarczy
nie zdradzać partnera by być moralnym człowiekiem
10.40 – 11.00 Dr Wioletta Dziarnowska, Jak to jest być moralnym? Moralność „ucieleśniona”,
moralność „umotywowana”, czy nieuświadomiona „gramatyka” moralności
11.00 – 12.00 Dyskusja i przerwa na kawę
12.00 – 12.20 Mgr Karina Kozłowska, Kategoria dobra stron w pracy mediatora
12.20 – 12.40 Mgr Adam M. Cieśla, Dobro i wolność w filozofii Józefa Tischnera
12.40 – 13.00 Mgr Krzysztof Kunisz, Dobro w twórczości Anny Teresy Tymienieckiej
13.00 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
Zakończenie VIII Międzynarodowego Forum Etycznego
Download