MGE Galaxy 300

advertisement
MGE Galaxy 300
Konfiguracja 3:3: 10/15/20/30/40 kVA, Konfiguracja 3:1: 10/15/20/30 kVA
Efektywna i niezawodna ochrona zasilania trójfazowego zapobiegająca
przestojom i utracie danych w newralgicznych aplikacjach.
MGE Galaxy 300 - Prostota, której można zaufać.
MGE Galaxy™ 300 stanowi efektywne i niezawodnie rozwiązanie ochrony małych
serwerowni, budynków komercyjnych i pomieszczeń technicznych. Topologia
z podwójną konwersją online zapewnia pełne odseparowanie wejść i wyjść oraz
zerowy czas przełączania. Czas podtrzymania akumulatorowego sięgający 30 minut,
wewnętrzne obejście mechaniczne i możliwość łączenia równoległego to cechy
pozwalające na uzyskanie podwyższonego poziomu dostępności. Wbudowana
karta komunikacyjna umożliwia zdalne i lokalne monitorowanie oraz zarządzanie
za pomocą prostego interfejsu WWW/SNMP oraz łatwego w obsłudze wyświetlacza
z komunikatami dostępnymi w 18 językach. Dostępne są konfiguracje trzy na
trzy fazy (3:3) i trzy na jedną fazę (3:1), co pozwala na wygodne skonfigurowanie
dystrybucji zasilania. Obsługę serwisową zasilacza, zwłaszcza w ciasnych miejscach,
znacznie ułatwia dostęp przez panel przedni. Wszystkie te cechy, wraz z wliczoną
w cenę usługą rozruchu i gwarancją w miejscu instalacji sprawiają, że zasilacz
MGE Galaxy 300 jest w swojej klasie najłatwiejszy do zainstalowania, zarządzania
i serwisowania.
MGE Galaxy 300
Ekonomiczność
Zoptymalizowane funkcje– Konstrukcja Galaxy 300
zapewnia optymalne działanie. Z najwyższą starannością
dobrano i wdrożono w nim najbardziej pożądane funkcje,
które czynią z Galaxy 300 odpowiednie rozwiązanie
przewidywalnej i niezawodnej ochrony zasilania i pozwalają
korzystać z zalet architektury podwójnej konwersji online.
Niewielkie wymiary – Wąska lub szeroka obudowa
pozwala na optymalizację miejsca zajmowanego przez
system zależnie od zapotrzebowania na moc.
Uproszczona konserwacja – Obejście mechaniczne
z dostępem od przodu umożliwia pełną izolację każdej
części systemu i ułatwia czynności konserwacyjne
przeprowadzane bez odłączania zasilania.
Dostępność
Szeroki zakres napięcia wejściowego – Zaprojektowany
dla wymagających środowisk pracy.
Technologia podwójnej konwersji online – Gwarantuje
utrzymanie wysokiego poziomu jakości zasilania.
Możliwość pracy równoległej – Możliwość zasilania
podłączonego sprzętu za pomocą dwóch zasilaczy UPS
połączonych równolegle zwiększa nadmiarowość systemu.
Podwójne zasilanie z sieci elektrycznej – Umożliwia
standardową instalację jednego lub dwóch niezależnych
źródeł zasilania.
Opcje
Zewnętrzna szafka akumulatorowa – Zapewnia
dodatkowy czas podtrzymania akumulatorowego.
Wyposażona w wyłączniki i czujniki temperatury.
Zestaw do konfiguracji równoległej – Dla równoległej
konfiguracji nadmiarowej 1+1.
(G3HTPARKITS)
Dodatkowa szafka na akumulatory lub transformatory
innych producentów – Dostosowana i kompatybilna
szafka na akumulatory i transformatory innych
producentów.
Karty komunikacyjne
• Sieciowa karta zarządzająca dostarczana z produktem
(AP9630) dla obsługi przez interfejs WWW/SNMP.
• Opcjonalna karta (AP9635) umożliwiająca realizację
dodatkowych funkcji takich, jak obsługa Modbus/
Jbus over RS485, Teleservice i czujników parametrów
otoczenia: czujnika temperatury (AP9335T),
temperatury i wilgotności (AP9335TH), styku
bezpotencjałowego I/O (AP9810)
QM1
~
=
=
=
=
QB
- +
QM2
Q3BP
QOP
~
Funkcje i korzyści
MGE Galaxy 300
Dostępność
Ekonomiczność
Dwa oddzielne źródła zasilania – Umożliwia
standardową instalację jednego lub dwóch niezależnych
źródeł zasilania.
Korekcja współczynnika mocy – Umożliwia stosowanie
mniejszych parametrów znamionowych okablowania,
wyłączników automatycznych i generatora.
Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy
– Wbudowany przełącznik statyczny toru obejściowego
zapobiega przerwom w zasilaniu przełączając odbiorniki
na zasilanie sieciowe w trakcie dużych przeciążeń.
Ładowanie akumulatorów dostosowane
do temperatury
Konfiguracja równoległa 1+1 dla uzyskania
nadmiarowości – Podłączony sprzęt może być zasilany
dwoma zasilaczami UPS w konfiguracji równoległej,
co zwiększa nadmiarowość systemu.
Podtrzymanie akumulatorowe z akumulatorów
wewnętrznych – Zapewnia wyższy poziom dostępności
i do 30 minut pracy z akumulatora.
Szybkie ładowanie akumulatora – Opcjonalna
ładowarka skraca czas ponownego ładowania, przez
co zapobiega uszkodzeniu spowodowanemu głębokim
rozładowaniem akumulatora i zapewnia dłuższy czas
podtrzymania do 4 godzin.
Łatwość serwisowania
Ręczny tor obejsciowy – Łatwo dostępny tor
obejściowy umożliwia całkowite odseparowanie każdego
elementu systemu i ułatwia czynności serwisowe
przeprowadzane bez odłączania zasilania.
Dostęp serwisowy od przodu – Drzwi otwieranie
przyciśnięciem i wysuwane karty upraszczają instalację
oraz konserwację i oszczędzają miejsce.
Światowej klasy serwis – Dzięki wsparciu
technicznemu na całym świecie i wielu poziomom
obsługi posprzedażowej, pakiet indywidualnych opcji
serwisowania w miejscu instalacji umożliwia wybór
zakresu czynności dokonywanych przez APC™.
Czujniki monitorują temperaturę akumulatora
i dostosowują napięcie ładowarki celem zapobieżenia
wczesnemu starzeniu się akumulatora i wydłużają jego
czas eksploatacji.
Efektywny – Sprawność do 93%, dzięki topologii
podwójnej konwersji online.
Niewielkie wymiary– Możliwość wyboru kompaktowej,
szerokiej lub wąskiej obudowy pozwala na optymalne
wykorzystanie dostępnego miejsca.
Prosta instalacja
Łatwość instalacji Kółka ułatwiają umiejscowienie
zasilacza a czytelne oznaczenia wszystkich przyłączy
okablowania skracają czas instalacji.
Kreator rozpoczęcia pracy Wskazówki krok po kroku
i intuicyjne ekrany menu ułatwiają rozruch i nawigację
po parametrach systemu.
Zarządzalność
Wbudowana karta zarządzająca dla komunikacji
SNMP – Wbudowane funkcje zdalnego i lokalnego
monitorowanie oraz zarządzania za pomocą prostego
interfejsu WWW/SNMP.
Prosty w obsłudze wyświetlacz graficzny – Czytelny
wyświetlacz LCD z wykresami, alarmami dźwiękowymi
i komunikatami w wielu językach upraszcza obsługę.
Typowe zastosowania
• Małe i średnie firmy
• Budynki komercyjne: sklepy, hotele, centra konferencyjne
• Transport i infrastruktura
• Telekomunikacja
• Pomieszczenia techniczne
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne dla zrównoważonego rozwoju
Wychodząc poza międzynarodowe normy ochrony środowiska
Strategiczna branża energetyczna angażuje się w kwestie ochrony środowiska.
Schneider Electric™, potwierdzając swoje zaangażowanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju i systematycznie wychodzi naprzeciw obecnym
oraz przyszłym wymaganiom stawianym przez normy. Do działań tych należy:
• Certyfikat ISO 14001 dla fabryk oraz ośrodków badań i rozwoju
• Standardy ekologicznego projektowania i wytwarzania
• Zgodność z dyrektywą RoHS (Ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji)
Dyrektywa w sprawie Ograniczenia użycia
niebezpiecznych substancji (RoHS)
ogranicza stosowanie sześciu materiałów
niebezpiecznych: ołowiu, rtęci, kadmu,
chromu sześciowartościowego, wielobromku
bifenylu i polibutadienu w produkcji różnych
urządzeń elektronicznych.
MGE Galaxy 300 respektuje kwestie ochrony środowiska naturalnego
na każdym etapie życia produktu”
Opracowywanie produktu zgodnie z normami ochrony środowiska
Budowa
Zastosowana mniejsza liczba elementów i nowoczesne cyfrowe urządzenia
elektroniczne w celu zwiększenia niezawodności i ograniczenia niekorzystnego
wpływu na środowisko.
• Mniej kart elektronicznych
• Aktualizacja oprogramowania przez Internet zamiast dotychczasowej wymiany karty
life
• Zredukowane zużycie energii, dzięki ekologicznemu prostownikowi IGBT
(niższe zakłócenia harmoniczne), co przekłada się mniejsze wymagania
co do systemu rozdziału prądu (wyłączniki, kable, generator).
• Wysoka sprawność zasilacza UPS przyczyniająca się do ograniczenia strat ciepła
• Wysoka sprawność do 93% w trybie online
>
End o
f
Sprawność energetyczna, dzięki odpowiednim rozwiązaniom zasilania
al
Zasilacz MGE Galaxy 300 jest produkowany w fabrykach posiadających certyfikat
ISO 14001, co przyczynia się do zmniejszenia:
• Zużycia energii
• Odpadów opakowaniowych pochodzących z części dostawców
• Ilości materiałów wykorzystywanych w produkcji
ateri
Produkcja
>
Kompaktowa budowa i mniejszy ciężar konstrukcji wymaga stosowania mniejszej ilości
bardziej ekologicznych surowców.
• Nowa konstrukcja zasilacza UPS o topologii beztransformatorowej
• Więcej krzemu, mniej miedzi
• Wydajniejsze prostowniki IGBT
wm
Ra
Surowce
>
Design
Opcje akumulatorów
MGE Galaxy 300 jest wyposażony we wbudowane akumulatory zapewniające czas
podtrzymania do 30 minut. W przypadku zapotrzebowania na dłuższe czasy pracy
z akumulatora można zastosować trzy szafki akumulatorowe wyposażone w szybką
ładowarkę i wydłużyć czas podtrzymania do 4 godzin. Standardowo instalowane czujniki
monitorują temperaturę otoczenia akumulatora i dostosowuję prąd ładowarki w celu
ochrony akumulatorów i wydłużenia ich czasu eksploatacji. Akumulatory w szafce
zewnętrznej są również zabezpieczone wyłącznikiem obwodu i zabezpieczeniem
podprądowym.
Zasilacz UPS z wbudowanymi akumulatorami
3:1
Numer modelu
3:3
Numer modelu
Typowy czas podtrzymania (*)
10
G3HT10K3IB1S
G3HT10K3IB2S
G3HT10KHB1S
G3HT10KHB2S
13 min
35 min
15
G3HT15K3IB1S
G3HT15K3IB2S
G3HT15KHB1S
G3HT15KHB2S
9 min
33 min
20
G3HT20K3IB1S
G3HT20K3IB2S
G3HT20KHB1S
G3HT20KHB2S
12 min
25 min
30
G3HT30K3IB1S
G3HT30K3IB2S
G3HT30KHB1S
G3HT30KHB2S
13 min
29 min
40
nie dotyczy
G3HT40KHB1S
G3HT40KHB2S
10 min
20 min
kVA
Zasilacz UPS z ładowarką i szafką akumulatorów zewnętrznych
kVA
Numer modelu
Zasilacz UPS (3:1)
Numer modelu
Zasilacz UPS (3:3)
Numer modelu
Szafka akumulatorowej
Typowy czas
podtrzymania (*)
10
G3HT10K3ILS
G3HT10KHLS
G3HTBAT1
G3HTBAT2
G3HTBAT3
113 min
203 min
267 min
15
G3HT15K3ILS
G3HT15KHLS
G3HTBAT1
G3HTBAT2
G3HTBAT3
65 min
121 min
173 min
20
G3HT20K3ILS
G3HT20KHLS
G3HTBAT2
G3HTBAT3
86 min 120 min
30
G3HT30K3ILS
G3HT30KHLS
G3HTBAT2
G3HTBAT3
55 min 71 min
40
nie dotyczy
G3HT40KHLS
G3HTBAT3
53 min
Wymiary szafki akumulatorowej (wys. x szer. x gł.):1300 x 500 x 850 mm
G3HTBAT1 składa się z 1 szafki; G3HTBAT2 i G3HTBAT3 składają się z 2 szafek
(*) Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 70%
Specyfikacja techniczna
Moc znamionowa (kVA/kW)
10/8
15/12
20/16
30/24
40/32
Normalne przemienne napięcie wejściowe
Napięcie wejściowe (V)
380/400/415 V (trzy fazy+neutralny)
Częstotliwość (Hz)
45 - 65 Hz
Współczynnik mocy wejściowej
do 0,99 przy obciążeniu > 50%
THDI
Tolerancja napięcia wejściowego
<7% przy pełnym obciążeniu
304 V do 477 V przy pełnym obciążeniu ( -15% do +20% przy 400 V)
Dwa oddzielne źródła zasilania
Tak
Wyjście
3 1- 220/230/240 V
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
3:3 - 380/400/415 V (trzy fazy+neutralny)
Sprawność przy pełnym obciążeniu (online)
do 93%
Częstotliwość wyjściowa
50Hz lub 60Hz + 0,1%
Pojemność przeciążenia przy zasilaniu sieciowym
Tolerancja napięcia wyjściowego
nie dotyczy
125% przez 2 minuty, 150% przez 10 sekund
+2% statyczne, +5% przy 100% obciążeniu skokowym
Komunikacja i zarządzanie
Interfejs komunikacyjny
Sieciowa karta do zarządzania (AP9630)
Panel sterowania
wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Wymiary i ciężar
Wymiary zasilacza UPS (wys. x szer. x gł.) - 3:1
Wymiary zasilacza UPS (wys. x szer. x gł.) - 3:3
Ciężar zasilacza UPS (kg) bez akumulatorów
(3:1 / 3:3)
1300 x 400 x 860 mm
1300 x 500 x 860 mm
1300 x 400 x 860 mm
nie dotyczy
1300 x 500 x 860 mm
145 / 130 kg
185 / 130 kg
Maks. ciężar zasilacza UPS (kg) z wbudowanymi
akumulatorami
615 kg
Wymiary szafki akumulatorowej (wys. x szer. x gł.):
1300 x 660 x 850 mm
Szafka akumulatorowa - minimalny ciężar
105 kg
Szafka akumulatorowa - maksymalny ciężar
610 kg
198 kg
Zgodność z przepisami
Bezpieczeństwo
IEC/EN62040-1-1
EMC/EMI/RFI
IEC 62040-2
Certyfikaty
CE, TUV
Środowisko pracy
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Wysokość działania
Maks. słyszalny hałas w odl. 1 m od urządzenia
Klasa ochrony
od 0 do 35°C
0 do 90%, bez skroplin
0 do 1.000 m przy obciążeniu 100%
54 dBA przy obciążeniu 100%
53 dBA przy obciążeniu 100%
IP20
2010 Schneider Electric. All rights reserved. Schneider Electric, MGE, Galaxy, and APC are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. e-mail: [email protected]
• 132 Fairgrounds Road, West Kingston, RI 02892 USA • 998-3863
Download