Slide 1 - Centrum Szczepień. Szczepienia dla podróżnych

advertisement
Szczepienie najlepszą ochroną
przed japońskim zapaleniem mózgu
.
Japońskie zapalenie mózgu główną przyczyną
wirusowego zapalenia mózgu w Azji
Główne regiony endemiczne
Zaadaptowano ze strony CDC 20113
2. Japanese encephalitis fact sheet. Centers for Disease Control and Prevention Strona internetowa: http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/facts.htm dane z dnia 10 Listopada, 2003.
3. Susan L. Hills, Randall J. Nett, Marc Fischer. Japanese Encephalitis. Centers for Disease Control and Prevention. Yellow Book 2011 – Chapter 3-Travelers’ Health
-Centers for Disease Control and Prevention, dane z dnia 1 lipca 2011
Następstwa objawowego
japońskiego zapalenia mózgu
Długotrwała niepełnosprawność
spowodowana zakażeniem
japońskim zapaleniem mózgu może wpłynąć
na jakość życia
Neurologiczne następstwa to: Zaburzenia
poruszania się
• Spadek koncentracji i zaburzenia pamięci
• Drgawki
Obecnie brak jest specyficznego leczenia
zakażenia japońskim zapaleniem mózgu1
Japońskie zapalenie mózgu może mieć
nieodwracalne konsekwencje
Zaadaptowano ze strony CDC 2011, CDC, 2003;
Simpson i wsp. 1947; oraz Burke i wsp., 1985.2-5
IXIARO® Szczepionka przeciwko
japońskiemu zapaleniu mózgu (inaktywowana,
adsorbowana)
DLA KOGO szczepionka IXIARO®?
• Szczepionka IXIARO® przeznaczona jest dla osób podróżujących do Azji,
które chcą zredukować ryzyko zakażenia japońskim zapaleniem mózgu
• Stosowanie szczepionki IXIARO® jest wskazane w celu wytworzenia czynnej
odpowiedzi immunologicznej przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu
u osób dorosłych
DLACZEGO szczepionka IXIARO®?
• Szczepienie jest najlepszą ochroną przed japońskim zapaleniem mózgu
• Szczepionka IXIARO® jest wysoce immunogenna
• Szczepionka IXIARO® jest dobrze tolerowana
Wskazania do stosowania
• Stosowanie szczepionki IXIARO® jest wskazane w celu wytworzenia czynnej
odpowiedzi immunologicznej przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu
u osób dorosłych
• Zastosowanie szczepionki IXIARO® należy rozważyć u osób,
u których występuje zwiększone ryzyko narażenia wynikające z odbywania
podróży lub charakteru pracy
Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie podstawowe
[1/2]
Pierwsza seria szczepień składa się z dwóch
oddzielnych dawek, każda po 0,5 ml zgodnie
z następującym schematem:
• Pierwsza dawka podana w dniu 0
• Druga dawka: 28 dni po dawce pierwszej
Zaleca się, aby osoby, które otrzymały
pierwszą dawkę szczepionki IXIARO®
2-dawkowy schemat szczepienia pierwotnego
ukończyły również szczepionką IXIARO®
Dawkowanie i sposób podawania
Dawka przypominająca
• Dawkę przypominającą (trzecią dawkę) należy podać, w 2. roku
(tj. po upływie 12-24 miesięcy) po zalecanym szczepieniu pierwotnym,
przed możliwą ponowną ekspozycją na wirusa japońskiego zapalenia mózgu
• Osoby z grupy stałego, podwyższonego ryzyka zachorowania
na japońskie zapalenie mózgu (personel laboratoryjny lub osoby
zamieszkujące obszary endemiczne) powinny otrzymać dawkę
przypominającą w 12. miesiącu od szczepienia pierwotnego8
Sposób podawania
• Szczepionkę należy podawać w postaci wstrzyknięcia domięśniowego
w mięsień naramienny. Nie należy podawać szczepionki donaczyniowo
• W wyjątkowych sytuacjach szczepionkę IXIARO®
można podawać podskórnie osobom z małopłytkowością
lub zaburzeniami krzepnięcia
Download