Wersja PDF - PGE GiEK S.A.

advertisement
Podpisanie umowy na budowę biurowca – siedziby PGE GiEK S.A. (https://www.pgegiek.pl/Aktualnosci/Podpisanie-umowy-na-budowebiurowca-siedziby-PGE-GiEK-S.A)
Podpisanie umowy na budowę biurowca –
siedziby PGE GiEK S.A.
Podpisanie umowy na budowę biurowca – siedziby PGE GiEK S.A.
(/content/download/15927/113276)PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna podpisała
umowę na realizację „Budowy biurowca – siedziby PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”. Kontrakt z wykonawcą budowy,
którym jest konsorcjum składające się z Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. oraz BinŻ S.A.,
został zawarty w dniu 15 lipca 2011 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego wg zapisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych, spośród 7 złożonych ofert. Zakres przedmiotu umowy obejmuje między innymi:
wybudowanie budynku 6-kondygnacyjnego o powierzchni netto ca 6 652,1 m2, w tym z jedną kondygnacją podziemną oraz
pięcioma kondygnacjami nadziemnymi wraz z wszystkimi instalacjami. Kondygnacja podziemna zawiera parking dla samochodów
osobowych oraz pomieszczenia techniczne i obsługowe. Parter, który stanowi jednocześnie kondygnację wejściową zawiera
funkcje reprezentacyjne i wspólne dla całego biurowca. Kondygnacje od pierwszego do czwartego piętra to piętra biurowe z
indywidualnymi pomieszczeniami do pracy oraz funkcjami obsługującymi i pomocniczymi;
wybudowanie parkingu zewnętrznego na 248 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z dojazdami i dojściami do
budynku biurowca i do miejsc parkingowych oraz z obiektami małej architektury, ogrodzeniem terenu działki i systemem
monitoringu,
Jedynym kryterium wyboru była cena. Koszt budowy wynosi ponad 40,5 mln zł netto. BUDUS S.A. jest firmą specjalizującą się w
świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W realizacjach umów występuje głównie jako generalny realizator lub generalny
wykonawca inwestycji "pod klucz". Historia firmy BUDUS sięga 1951 roku kiedy to powstało Katowickie Przemysłowe Zjednoczenie
Budowlane z siedzibą w Katowicach. Przez ponad pół wieku istnienia BUDUS S.A. uczestniczyło w budowie wielu znaczących
obiektów. Partnerem BUDUSA jest BINŻ S.A., przedsiębiorstwo wywodzące się z rynku bełchatowskiego, które działając od 1992 r.
zrealizowało szereg projektów, w tym również świadczyło usługi dla PGE GiEK S.A. – głównie dla Oddziału Elektrownia Bełchatów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards