Przyjęcie Programu Poprawy Efektywności w Grupie PGE na lata

advertisement
Przyjęcie Programu Poprawy Efektywności w Grupie PGE na lata 2012-2016
Przyjęcie Programu Poprawy Efektywności
w Grupie PGE na lata 2012-2016
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r.
Rada Nadzorcza PGE zatwierdziła Program Poprawy Efektywności w Grupie PGE na lata 20122016 („Program”).
Całkowity oczekiwany powtarzalny efekt wprowadzonego Programu na skonsolidowany wynik
operacyjny (EBIT) Grupy Kapitałowej PGE wyniesie ok. 1,53 mld zł rocznie, począwszy od roku
2016, w porównaniu do roku 2010 (będącego bazą dla Programu).
Program realizowany będzie w latach 2012-2016 i składał się będzie z dwóch elementów:
programu ograniczenia kosztów w Grupie PGE oraz wzrostu przychodów z obecnie
prowadzonej działalności. Inicjatywy realizowane będą stopniowo, począwszy od 2012 roku i
osiągną pełny efekt w roku 2016.
W porównaniu do roku 2010 inicjatywy kosztowe przyniosą ok. 987 mln złotych oszczędności w
roku 2016 oraz w latach kolejnych. Inicjatywy związane z ograniczeniem kosztów to:
1. Zwiększenie efektywności struktur organizacyjnych
2. Optymalizacja kosztów remontów i utrzymania
3. Zwiększenie efektywności zarządzania zużyciem energii i ograniczanie strat sieciowych
4. Centralizacja zakupów
Inicjatywy przychodowe, w porównaniu do 2010 roku, przyniosą dodatkowe przychody w
wysokości ok. 541 mln złotych w roku 2016 oraz w latach kolejnych. Inicjatywy związane ze
zwiększaniem przychodów to:
1. Zwiększenie współwspalania biomasy
2. Wzrost efektywności sprzedaży i jakości obsługi klienta
Koszty Programu zostaną poniesione głównie w latach 2012 i 2013. Od 2014 roku efekt
wprowadzanego Programu będzie miał pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe,
osiągając pełen potencjał w 2016 roku.
Dalsze informacje dotyczące przyjętego Programu znajdują się w załączonym dokumencie.
Przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji zostało opóźnione zgodnie z
treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r.
Rada Nadzorcza PGE zatwierdziła Program Poprawy Efektywności w Grupie PGE na lata 20122016 („Program”).
Całkowity oczekiwany powtarzalny efekt wprowadzonego Programu na skonsolidowany wynik
operacyjny (EBIT) Grupy Kapitałowej PGE wyniesie ok. 1,53 mld zł rocznie, począwszy od roku
2016, w porównaniu do roku 2010 (będącego bazą dla Programu).
Program realizowany będzie w latach 2012-2016 i składał się będzie z dwóch elementów:
programu ograniczenia kosztów w Grupie PGE oraz wzrostu przychodów z obecnie
prowadzonej działalności. Inicjatywy realizowane będą stopniowo, począwszy od 2012 roku i
osiągną pełny efekt w roku 2016.
W porównaniu do roku 2010 inicjatywy kosztowe przyniosą ok. 987 mln złotych oszczędności w
roku 2016 oraz w latach kolejnych. Inicjatywy związane z ograniczeniem kosztów to:
1. Zwiększenie efektywności struktur organizacyjnych
2. Optymalizacja kosztów remontów i utrzymania
3. Zwiększenie efektywności zarządzania zużyciem energii i ograniczanie strat sieciowych
4. Centralizacja zakupów
Inicjatywy przychodowe, w porównaniu do 2010 roku, przyniosą dodatkowe przychody w
wysokości ok. 541 mln złotych w roku 2016 oraz w latach kolejnych. Inicjatywy związane ze
zwiększaniem przychodów to:
1. Zwiększenie współwspalania biomasy
2. Wzrost efektywności sprzedaży i jakości obsługi klienta
Koszty Programu zostaną poniesione głównie w latach 2012 i 2013. Od 2014 roku efekt
wprowadzanego Programu będzie miał pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe,
osiągając pełen potencjał w 2016 roku.
Dalsze informacje dotyczące przyjętego Programu znajdują się w załączonym dokumencie.
Przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji zostało opóźnione zgodnie z
treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
Dodatkowe pliki
PPE_final.pdf
Download