I ZJAZD, 25-26 MARCA SOBOTA SOBOTA Uczniowie Prowadzący

advertisement
I ZJAZD, 25-26 MARCA
SOBOTA
SOBOTA
Uczniowie
8.20
Prowadzący
Miejsc
e
Śniadanie w bufecie hotelowym od 7:30
Zbiórka i przejazd
9.00-9.30
Otwarcie programu
9.30-10.30
Wprowadzenie do narracji historycznej i
prezentowaniu historii Polski za granicą
11.00-11.30
Przejazd do DSH
11.30-13.00
Zajęcia integracyjne i charakterystyka XX
stulecia
13.00-13.30
Lunch
13.30-15.00
Ostre pióra: publicyści i pisarze w
Międzywojennej Polsce
15.00-16.00
Przerwa
16.00-16.30
Kolacja
17.00-17.30
Przejście do Teatru
17.30-19.00
Warsztaty w teatrze
19.30
Teatr „Każdy dostanie to, w co wierzy”
Fundacja
Geremka
Piotr
Podemski
Rębowski,
Zakroczymski
Stanisław
Zakroczymski
10.30-10.45
10.45-12.15
12.15-13.15
Miejsce
8.20
9.00-9.30
Otwarcie programu
Fundacja
Geremka
WCIES
9.30-11.00
Edukacja historyczna w szkole – gdzie jesteśmy, dokąd
zmierzamy?
Arkadiusz
Walczak
WCIES
DSH
11.00-11.15
Przerwa
DSH
11.15-12.45
Różne paradygmaty edukacji historycznej w Europie
Piotr
Podemski
WCIES
DSH
12.45-13.15
Lunch
13.15-14.45
Różne paradygmaty edukacji historycznej w Europie
14.45-15.00
Przerwa
15.00-16.30
(I sala) Film i historia - wprowadzenie
17.00-17.30
Kolacja
18.30
Wyjście do teatru
Od 19.30
Teatr „Każdy dostanie to, w co wierzy”
WCIES
WCIES
Teatr
Powsz.
Teatr
Powsz.
WCIES
Piotr
Podemski
WCIES
Arkadiusz
Walczak
WCIES
Teatr
Powsz.
NIEDZIELA
Uczniowie
9.00-10.30
Prowadzący
Śniadanie w bufecie hotelowym od 7:30
Zbiórka i przejazd
NIEDZIELA
8:30
Nauczyciele
Zbiórka i przejazd
Życie codzienne w wielokulturowej
Warszawie
Przerwa
Życie codzienne w okupowanej
Warszawie
Lunch
Prowadzący
Szymon
Rębowski
Szymon
Rębowski
Miejsc
e
DSH
DSH
Nauczyciele
8:30
Zbiórka i przejazd
9.00 - 10.30
Pokaz filmu historycznego (do ustalenia)
10.30-10.45
Przerwa
10.45-12.00
Analiza i interpretacja obejrzanego filmu
12.15-13.15
Lunch
Prowadzący
Miejsce
Arkadiusz
Walczak
WCIES
Arkadiusz
Walczak
WCIES
II ZJAZD, 8-9 KWIETNIA
SOBOTA
8:15
09.00-10:30
SOBOTA
Uczniowie
Zbiórka w holu po śniadaniu
KOR
10.45-12.15
Solidarność
12.15-13.00
Lunch
13.00-15.00
Życie codzienne w PRL
15.00
17.30
18:30
Przejście do CBG
Kontrola postępów w robieniu
filmów
Kolacja
Przejazd do Teatru
19.00
Teatr ‘Król Lear”
16.00-17.30
Prowadzący
Szymon
Rębowski,
Stanisław
Zakroczymski
Stanisław
Zakroczymski
Szymon
Rębowski
Piotr Podemski
Miejsce
10.45-11.00
11.00-12.30
12.30-13.30
09.00-12.30
Zapomniane ofiary II wojny światowej
Arkadiusz Walczak
12.30-13.30
Lunch i przejazd
13.30-16.00
Krytyka źródła historycznego metodą
OPVL na przykładzie kroniki filmowej
16.00
17.30-18.00
Powrót do hotelu
Kolacja
19.00
Teatr „Król Lear”
Miejsce
DSH
DSH
DSH
Piotr Podemski
Fundacja
CBG
Teatr Polski
NIEDZIELA
9.00-10.45
Nauczyciele
Zbiórka w holu po śniadaniu
Prowadzący
8:15
Teatr
Polski
NIEDZIELA
Uczniowie
Prowadzący
Miejsce
Fotografia – pamiątka, dokument,
dzieło sztuki?
Stanisław
Zakroczymski
DSH
Przerwa
Spotkanie z prof. Adamem
Strzemboszem
Lunch
Stanisław
Zakroczymski
DSH
10.30-11.00
Nauczyciele
Dla kogo odbudowano Warszawę>
Interpretacja „współczesnych” zabytków
architektury. Zajęcia terenowe.
Przejazd do DSH
11.00-12.30
Spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem
12.30-13.30
Lunch
9.00-10.30
Prowadzący
Miejsce
Arkadiusz Walczak
WCIES
Stanisław
Zakroczymski
DSH
III ZJAZD, 20-21 MAJA
SOBOTA
9:00
10.30-12.30
12.30-12.45
SOBOTA
Uczniowie
Zbiórka i przejazd
Zwiedzanie POLINu „Od
średniowiecza do powojnia”
Przerwa
17.00-17.30
17.30
Spotkania z kulturą żydowską
„O judaizmie i współczesnym życiu
żydowskim w Polsce”
Lunch
Codzienność w cieniu Zagłady
O warunkach życia w gettach
okupowanej Polski
Powrót do hotelu
Kolacja
19.00
Spektakl „Lepiej już było..”
12.45-14.30
14.30-15.15
15.15-17.00
Prowadzący
Miejsce
9:00
Przewodnik
POLIN
10:30-12.30
POLIN
12:30-13.45
Edukator POLIN
POLIN
13.45-15.15
Edukator POLIN
POLIN
Teatr
Wspoł.
NIEDZIELA
10.00-11.45
11.45-12.00
12.00-13.45
13.45-14.45
Nauczyciele
Zbiórka i przejazd
Zwiedzanie POLINu „Od średniowiecza do
powojnia”
Prowadzący
Miejsce
Przewodnik
POLIN
Konrad Ambroziak
Fundacja
przejście do Fundacji i Lunch
15.15-17.00
Przejazd i spacer po Powązkach
17:30
18:30
Kolacja
Przejazd do teatru
19.15
Spektakl „Lepiej już było..”
Hotel
Teatr
Współ.
NIEDZIELA
Uczniowie
Młodzi gniewni
Dzieje pokolenia Marca ‘68
Przerwa
Dzieci Abrahama
O dialogu trzech religii
Lunch
Prowadzący
Miejsce
Piotr Kowalik
POLIN
Nauczyciele
10.00-11.30
11.30-11.45
Piotr Kowalik
POLIN
11.45-13.15
13.45-14.45
Przerwa
Wykorzystanie filmu dokumentalnego w
edukacji o Zagładzie.
Lunch
Prowadzący
Miejsce
Konrad Ambroziak
Fundacja
Konrad Ambroziak
Fundacja
IV ZJAZD, 24-25 CZERWCA
SOBOTA
8.15
09:00 –
10:45
11.00-12.45
SOBOTA
Uczniowie
Zbiórka i przejazd
Życie codzienne w PRL
Fotografia, pamiątka, dokument
Prowadzący
Miejsce
8.00
Prowadzący
Miejsce
Ogród sprawiedliwych
Stanisław
Zakroczymski
Al. Jana
Pawła II
55
Szymon Rębowski
DSH
Szymon
Rębowski
DSH
9:00 – 10:30
Agnieszka
Pajączkowska
DSH
11.00-12.30
KOR
12.45-13.30
Lunch
DSH
Spotkanie z Tadeuszem Rolke
DSH
12.45-13.30
Lunch
DSH
13.30-15.00
Spotkanie z Tadeuszem Rolke
DSH
15.30-17.30
Muzeum Powstania Warszawskiego
17.00-18.00
Kolacja
19.30
Nauczyciele
Zbiórka i przejazd
MPW
Teatr
Polonia
Spektakl „Piękny nieczuły”
NIEDZIELA
13.30-15.00
18.00
Zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego
Kolacja
19.30
Spektakl „Piękny nieczuły”
15.15-17.15
MPW
Teatr
Polonia
NIEDZIELA
Uczniowie
10.00-12.30
Podsumowanie projektu wraz z
filmami młodzieży
13.00-14.00
Lunch
Prowadzący
Piotr Podemski,
Arkadiusz
Walczak
Miejsce
Wilcza 9
Uczniowie
10.00-12.30
Podsumowanie projektu wraz z filmami
młodzieży
13.00-14.00
Lunch
Prowadzący
Miejsce
Piotr Podemski,
Arkadiusz Walczak
Wilcza 9
Download