Czy juz czas na IPv6?

advertisement
Dlaczego wdrażanie IPv6
(Internet Protocol version 6)
jest ważne już DZIŚ?
Bartosz Gajda
Jacek Wytrebowicz
Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe
Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej
Prezentacja powstała przy udziale Polskiej Grupy Roboczej IPv6
styczeń 2009
Plan prezentacji
1. Co to jest IPv6 i dlaczego IPv6 jest wdrażany ?
2. Kogo, dlaczego i jak dotyczy wdrażanie IPv6 ?
3. Szczegóły techniczne IPv6
• podstawowe cechy
• gotowość powszechnie używanych systemów operacyjnych
• sposoby wdrażania
4. Stan obecny
• Polska
• Europa
• Świat
5. Polska Grupa Robocza IPv6
6. Wnioski
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
2
Co to jest IPv6
i dlaczego IPv6 jest wdrażany ?
Co to jest IPv6 ?
 Mechanizm przekazywania pakietów danych
w Internecie
 Nowa wersja powszechnie używanego dziś
w Internecie protokołu IPv4
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
4
Powody wdrażania IPv6
 Fakt: adresy IPv4 wyczerpują się
–
Co się stanie po wyczerpaniu się puli IPv4 ?
–
Jak wpłynie to na dalszy rozwój Internetu, usługodawców, dostawców,
użytkowników końcowych?
 Fakt: Protokół IPv6 dostarcza nowych mechanizmów
i rozwiązań do lepszego działania wielu aplikacji
w dzisiejszym i przyszłym Internecie
–
styczeń 2009
Czy dotychczasowe rozwiązania przedłużające życie IPv4 jak NAT są dobre
i wystarczą na przyszłość dla nowych aplikacji?
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
5
Hierarchia przydzielania
adresów IP na świecie
Organizacje Regionalne RIR
Dostawcy Internetu
Użytkownicy końcowi
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
6
Pula adresów IPv4 kończy się!
Przewidywany koniec dostępności adresów IPv4
– Przewidywane wyczerpanie puli adresów w IANA:
18 Marca 2011
– Przewidywane wyczerpanie puli adresów
w organizacjach RIR: 24 Maja 2012
żródło: http://www.potaroo.net/tools/ipv4/ stan: styczeń 2008
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
7
Pula adresów IPv4 – listopad 2008
Wolne 14%
Wykres przedstawia globalne wykorzystanie puli adresów IPv4
z podziałem na organizacje regionalne RIR
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
8
IANA przydziela ostatnie pule /8
Wykres przedstawia dotychczas przydzielone adresy przez IANA oraz
ekstrapolację przydziału w przyszłości
źródło: http://www.potaroo.net/tools/ipv4/fig18.png
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
9
Pula adresów IPv4 a IPv6
 IPv4 – adres 32 bitowy
– ok. ~4 miliardy adresów
 IPv6 – adres 128 bitów, co daje ok…. 1030 na każdą osobę na Ziemi 
 Zasada w przyznawaniu adresów IPv6
– nowa hierarchia przyznawania adresów
– każdy dostaje jedną pule adresów
– pula jest na tyle duża że wystarcza „na zawsze”
– nie ma konieczności występować o nowe przydziały
 Nowe zastosowania - „nieskończona” ilość adresów IPv6 dla każdego
pozwoli wykorzystywać je swobodnie na wiele nowych sposobów
– wiele urządzeń w gospodarstwach domowych będzie mogło być w prosty sposób
widocznych w Internecie (dostęp do komputera domowego z biura, dostęp do
muzyki, filmów, plików, kamer, systemów alarmowych itp.)
– urządzenia mobilne (komórki, odtwarzacze mp3, i inne) będą mogły komunikować
się bezpośrednio bez przeszkód przez Internet
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
10
Co z resztą dostępnych adresów IPv4 ?
 Propozycje zaostrzenia kryteriów przydziałów adresów dla
nowych i obecnych operatorów i ISP
– RIPE Policy Proposal 2008-06
– „LIR may receive only an allocation at the minimum allocation
size even if their needs justify a larger allocation block”
 Operatorzy już mniej chętnie przydzielają adresy publiczne
użytkownikom końcowym (w tym firmom) i mogą pobierać za
nie wyższe opłaty
 Bez IPv6 dalszy rozwój biznesu w technologiach Internetowych
będzie coraz trudniejszy i droższy
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
11
Próby pokonania ograniczeń protokołu IPv4
 Routing bezklasowy
– ograniczył zużycie adresów
– utrudnił niezalezność od operatorów sieciowych (problematyczny
multihoming) - widoczność w sieci poprzez 2 dostawców Internetu
 Powszechne stosowanie puli adresów prywatnych
– konieczność stosowania serwerów translacji adresów (NAT)
– wykorzystywanie NAT jest praktyczne, ale wprowadza duże
ograniczenia dla niektórych aplikacji (wymienione później)
 Dobudowywanie do IPv4 różnych technik dla:
– autokonfiguracji
– mobilności
– zapewniania parametrów jakościowych
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
12
Dlaczego nie warto czekać na ostatni
moment ?
 Znacznie wyższe koszty przy wprowadzaniu IPv6 w ostatnim
momencie, w jednym kroku
 Większe ryzyko, że coś nie zadziała jak powinno przy
wdrażaniu jednoetapowym, koszty mogą się wówczas
zwiększyć (konieczna wymiana infrastruktury itp.)
 Brak wdrożonego IPv6 może powodować niższą
konkurencyjność i związane z tym straty, inni lepiej
przygotowani gracze na rynku mogą nas wyprzedzić
 Aby uzyskać niezbędne doświadczenie na nieuchronne poważne
wdrożenie dla całej infrastruktury w niedalekiej przyszłości
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
13
Wyobraźmy sobie rok 2010/2011

Adresy IPv4 wyczerpały się, co się stanie?

Internet nadal działa

Wszyscy intensywnie korzystają z rozwiązań wykorzystujących NAT

Brak publicznych adresów hamuje rozwój dla nowych graczy na
rynku: dostawców, firm, użytkowników końcowych

Możliwość pojawienia się „czarnego rynku” adresów IPv4
(szacunkowo 3,33 euro za IP – patrz dyskusja na RIPE 57 Meeting w
Dubaju, Van Mook)

Nowe aplikacje i usługi wymagają coraz to bardziej wyrafinowanych
rozwiązań i technologii dla globalnej łączności w Internecie
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
14
Zalety techniczne IPv6

Znacząco większa liczba adresów
–
–

Rutery szybciej przekazują pakiety
–
–
–
–


bo mniej wpisów w tablice rutowania (agregowanie tras)
bo w nagłówku pakietu jest etykieta przepływu
stałej długości nagłówek i brak konieczności liczenia sumy kontrolnej dla
każdego nagłówka
nie fragmentują pakietów - robi to tylko nadawca
Łatwość wdrażania QoS (parametrów jakościowych dla usług)
Łatwość rozszerzania protokołu IPv6 o nowe funkcje
–
styczeń 2009
umożliwia uwidocznienie w sieci najdrobniejszych urządzeń
giną serwery NAT (Network Address Translation) i wynikające z nich
kłopoty
dzięki mechanizmowi kaskadowania nagłówków
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
15
Zalety techniczne IPv6

Wydajniejsza praca sieci lokalnych
–
–

Łatwiejsza administracja
–
–

–
widoczność w sieci poprzez adres „domowy” niezależnie od miejsca
aktualnego dołączenia do sieci
samokonfiguracja sieci ad-hoc
Ograniczenie ataków sieciowych
–
styczeń 2009
możliwość automatycznego przenumerowania adresów (przejście
pomiędzy dostawcami sieci)
multihoming: podłączenie do kilku dostawców sieci, widoczność w sieci
poprzez różne adresy publiczne
Wbudowane wsparcie dla mobilności
–

mechanizmy autokonfiguracji
broadcast ARP zastąpiony przez multicast ICMPv6
techniki brutalnego atakowania kolejnych adresów w podsieci przestają
przynosić rezultaty
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
16
Wady stosowania NAT
(Network Address Translation)


Konieczność stosowania serwerów proxy dla szeregu aplikacji (np.
VoIP, gry sieciowe)
Ograniczenia mechanizmów szyfrowania komunikacji
–

Niemożliwe zestawianie połączeń o zarządzanych parametrach
jakościowych
–


styczeń 2009
przy większej liczbie serwerów aplikacyjnych wewnątrz sieci prywatnej
(np. gdy wielu użytkowników wystawia swoje serwery WWW)
Energooszczędne urządzenia nie mogą pracować poprzez NAT
–

brak gwarancji jakości dla przekazywanego obrazu i głosu
Serwery NAT nasycają się - blokują komunikację
–

niemożliwa weryfikacja integralności nagłówków przez IPSec
utrzymanie widoczności urządzenia wymaga ciągłej transmisji
Kolizje przy integracji podsieci z powtarzającą się prywatną adresacją
(np. przy łączeniu przedsiębiorstw)
Upiorna administracja serwerów NAT
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
17
Kogo, dlaczego i jak
dotyczy wdrażanie IPv6 ?
Kogo dotyczy wdrażanie IPv6 ?
 Użytkowników Internetu
 Operatorów sieci transmisji danych
 Dostawców usług i treści przekazywanych poprzez
Internet
 Producentów urządzeń dołączanych do Internetu
 Producentów programów komputerowych
 Regulatora rynku komunikacji elektronicznej
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
19
Użytkownik skorzysta mając
bezpośredni dostęp do sieci IPv6
 Krócej będzie czekał na przesył danych – przepustowość nie
będzie dławiona przez kolejne serwery NAT
 Nie będzie miał kłopotów z udostępnieniem w sieci swojego
serwera (np. HTTP), a więc przebywając poza domem będzie
mógł ściągnąć potrzebne pliki lub zdjęcia
 W przyszłości będzie mógł korzystać z nowych aplikacji peerto-peer np. z gier komputerowych nowej klasy
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
20
Czy operatorzy sieci skorzystają
oferując dostęp do sieci IPv6 ?
 W miarę pojawiania się nowych urządzeń sieciowych, klienci
będą skłonni kupować dodatkowe adresy IPv6
 Zwiększając liczbę klientów nie będzie potrzeby inwestowania
w kolejne serwery NAT i proxy usługowe
 Usunięcie translacji adresów przyspieszy transmisję danych,
a ze wzrostem zużycia pasma rosną rachunki
 Posiadając infrastrukturę IPv4 operatorzy poniosą koszty
migracji do IPv6
Zyski - długoterminowe
Koszty - krótkoterminowe
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
21
Czy dostawcy usług i treści skorzystają
z rozwoju sieci IPv6 ?
Możliwe będą nowe usługi związane z:
– instalacją dużej ilości drobnych urządzeń pomiarowych
i sterujących w sieci
– redukcją poboru mocy przez urządzenia końcowe
w sieci IPv4 terminale ustawione za serwerem NAT szybko
rozładują baterie lub akumulatory
– mobilnością urządzeń widocznych pod „domowymi”
adresami
Perspektywy zysków
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
22
Czy producenci urządzeń skorzystają
z rozwoju sieci IPv6 ?
 Spadek sprzedaży wysokowydajnych (drogich) serwerów NAT
i serwerów proxy
 Wzrost sprzedaży ruterów domowych
 Możliwość zaoferowania nowych urządzeń
Perspektywy strat i zysków
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
23
Czy producenci programów skorzystają
z rozwoju sieci IPv6 ?
 Możliwość zaoferowania nowych produktów
Perspektywy zysków
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
24
Nowe aplikacje możliwe w sieciach IPv6

Związane ze zdalnymi pomiarami, np.
–
–

Związane ze zdalnym sterowaniem, np.
–

–
komputer pokładowy w samochodzie wzywający pomocy, przekazujący
obraz filmowanego zagrożenia
komputer w wózku inwalidzkim
Związane ze zdalnym monitoringiem wizyjnym, np.
–
styczeń 2009
sterowanie automatyką w mieszkaniu, budynku, …
Związane z mobilnością terminali, np.
–

zdalne odczyty liczników zużycia mediów
wczesne wykrywania dymu i ognia
(w Japonii w sieci IPv6 zainstalowane są czujniki trzęsienia ziemi)
będąc poza domem sprawdzam czy jest wyłączone żelazko, co jest
w lodówce, czy są pogaszone światła, czy działa podlewanie ogródka, …
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
25
Postrzeganie IPv6

Użytkownicy
–
–
–

Operatorzy sieci
–
–

świadomość zysku: pojawia się szansa na nowe usługi
Dostawcy urządzeń
–
–

świadomość kosztów krótkoterminowych
świadomość zysków długoterminowych warunkowanych powszechną
akceptacją IPv6
Dostawcy usług i treści
–

nieuświadomione korzyści długoterminowe
strach przed zmianą: mam Internet, jestem zadowolony, pewnie chcą mnie
naciągnąć na dodatkowe opłaty
nie interesuje ich ani IPv4 ani IPv6, interesuje ich rodzaj, jakość i cena usług
dostępnych w sieci
świadomość strat krótkoterminowych: spadek sprzedaży starych „pudełek”
świadomość ryzyka zysków długoterminowych: konieczność opracowania
nowych „pudełek” na konkurencyjnym rynku
Producenci oprogramowania
–
styczeń 2009
świadomość zysku: każda zmiana jest szansą na nowe zamówienia
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
26
Perspektywa regulatora rynku komunikacji
elektronicznej
 Powszechne wdrażanie sieci IPv6 pobudzi rozwój gospodarczy
– wymusi modernizację istniejącej infrastruktury sieci transmisji
danych
– umożliwi powstawanie w kraju nowych produktów i usług
 Niewdrażanie spowoduje
– sprowadzanie do kraju urządzeń IPv4 wycofywanych z użytku za
granicą
– opóźnienie w rozwoju technicznym i spadek konkurencyjności
przedsiębiorstw produkujących dla lub korzystających
z komunikacji elektronicznej
Analogiczny przykład: niebudowanie autostrad
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
27
Koszty wdrożenia sieci IPv6
 Klienci powinni mieć bonus w postaci niższych opłat przynajmniej w okresie upowszechniania IPv6
 Koszty budowy nowej sieci IPv4 lub IPv6 są identyczne
 W istniejącej infrastrukturze zmiana IPv4 na IPv6, to:
– rekonfiguracja lub wymiana programów
– wymiana szeregu urządzeń
Skala zmian zależy od wieku tej infrastruktury
Koszty wdrożenia ponosi operator sieci
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
28
Koszty eksploatacji sieci IPv6
 Z perspektywy operatora
–
nie ma istotnych różnic pomiędzy kosztami eksploatacji sieci IPv4 i sieci
IPv6
 Z perspektywy użytkownika
–
–
–
–
–
–
–
otrzymywany dziś adres IPv4 z puli prywatnych operatora, wymagający
translacji w serwerach NAT
w przyszłości publiczny adres IPv6
dzięki mechanizmom autokonfiguracji, użytkownik może nie wiedzieć
z jakiego adresu korzysta i czy używa protokołu IPv4 czy IPv6
wdrożenie IPv6 spowoduje modernizację infrastruktury sieciowej
i zwiększenie konkurencji, więc
koszty dotychczasowych usług będą się lekko obniżać (dla korzystających
sieci IPv4 i z sieci IPv6 ceny będą takie same)
operatorzy będą proponować łącza o wyższych przepustowościach niż dziś
pojawią się nowe usługi, na których operatorzy będą próbowali zarabiać
Nie ma istotnych różnic w kosztach eksploatacji sieci
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
29
Szczegóły techniczne IPv6
Podstawowe (nowe) cechy protokołu IPv6
 Rozszerzenie przestrzeni adresowej z 32 do 128 bitów
– daje to ok.. 6,5x10^23 adresów na 1m^2 na pow. Ziemi
– Przykładowy adres: 2001:808:1000:2000:a69c:8000:f226:5964/64
 zmiany w formacie nagłówka
– całkowicie nowy format datagramu, modyfikowalne i opcjonalne nagłówki
rozszerzeń
 Wydajny oraz hierarchiczny sposób adresowania i routingu
 Automatyczne adresowanie węzłów
 Wprowadzono priorytety – pełną implementacją jakości usług (QoS –
Quality of Service)
 Bezpieczeństwo – obowiązkowa implementacja (IPsec), wykorzystanie
zależy od aplikacji
 Możliwość późniejszego dodawania i modyfikowania opcji
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
31
Dojrzałość produktów
 IPv6 obsługują wszystkie powszechnie używane systemy
operacyjne oraz niektóre systemy czasu rzeczywistego
 Rutery dla sieci operatorskich i dla przedsiębiorstw
(produkowane od 2001 r.) umożliwiają obsługę IPv6
 Produkty obsługujące IPv6: rutery domowe, drukarki sieciowe,
kamery internetowe i punkty dostępowe WiFi, dedykowane
serwery, telefony
 Rutery domowe zainstalowane obecnie w sieciach IPv4 (u
operatorów telefonicznych i telewizji kablowych) nie obsługują
IPv6
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
32
Wsparcie dla IPv6 w systemach operacyjnych
Linux: wszystkie dystrybucje od wielu lat wspierają IPv6
Peter Bieringer – IPv6 & Linux - Status
http://www.bieringer.de/linux/IPv6/status/
projekt USAGI – (UniverSAl playGround for Ipv6) Project
http://www.linux-ipv6.org/
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
33
Wsparcie dla IPv6 w systemach operacyjnych (2)
Microsoft Windows 2000:
 pierwsze wsparcie dopiero w Windows 2000 jako „preview technology”
 wymaga ściągnięcia ze stron Microsoftu i instalacji jako łatka
 December 12, 2000 – „Getting Started with the Microsoft IPv6 Technology Preview for
Windows 2000”
http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb530961.aspx
 wsparcie na poziomie nieprodukcyjnym
Microsoft Windows XP, Server, CE:
http://research.microsoft.com/msripv6/
 „Microsoft Windows XP (przed SP1) zawiera deweloperska wersję protokołu IPv6
 „Microsoft Windows XP SP1 – zawiera produkcyjna wersję IPv6 (z ograniczeniami)
 „Microsoft Windows XP SP1 +”Advanced Networking Pack for Windows XP” w roku 2003
rozszerza funkcjonalność IPv6 (firewall, Teredo, ISATAP )
 „Microsoft Windows XP SP2 – dostępny od 2004 r. zawiera wzbogacone IPv6 z „Advanced
Networking Pack” + lepszy wspólny firewall dla IPv4 i IPv6
 „Microsoft Windows Server 2003 – zawiera produkcyjną wersję protokołu IPv6 na
poziomie podobnym do „Advanced Networking Pack”
 Microsoft Windows CE .NET – wersja 4.1 i późniejsza zawiera produkcyjną wersję
protokołu IPv6 z wieloma aplikacjami sieciowymi
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
34
Wsparcie w systemie Windows XP (SP2) i 2003 Server
– szczegóły












Wsparcie dla narzędzi: ipconfig, ping, tracert, pathping, netstat, route
IE (ale bez proxy serwera!)
telnet klient, serwer, ftp klient
Windows Media Services 
File and Print Sharing (SMB)
Internet Information Services (IIS) Web service (the use of literal addresses are not
supported by Wininet.dll) ale ftp serwer tylko IPv4
IP Based Printing (LPR)
Firewall stanowy (tylko Windows XP)
Teredo (tylko Windows XP)
DNS (również transport IPv6) 
SNMP (tylko w Windows 2003)
Windows Sockets, Remote Procedure Call (RPC), Internet Protocol Helper (IPHelper),
Distributed Common Object Model (DCOM), and Win32 Internet Extensions (WinInet)
APIs
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
35
Wsparcie w systemie Windows XP (SP2) i 2003 server – c.d.
brak wsparcia dla:
DHCP client i serwer 
IPSec  (tylko ograniczone wsparcie, bez automatycznej wymiany kluczy)
Mobility (tylko ograniczone wsparcie)
wymagana ręczna instalacja IPv6: c:\> ipv6 install
lub graficznie jako nowy protokół we właściwościach połączenia sieciowego
 IPv6 może działać tylko z włączonym protokołem IPv4




Windows Vista a IPv6
 IPv6 jest standardowo włączony na interfejsach, wsparcie „out-of-the-box„
 pojedynczy stos sieciowy obsługujący dwa protokoły IPv4 i IPv6 (co gwarantuje lepszą
integracje i wydajność niż w Windows XP i 2003 Server)
 pełne wsparcie dla IPSec również z wymianą kluczy
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
36
Certyfikacja produktów dla sieci IPv6

Inicjatorem certyfikacji jest IPv6 Forum
–

Certyfikowanie funkcji koniecznych od 2003 r.
–

ponad 200 produktów
Certyfikację prowadzą laboratoria
–
–
–
–
–
styczeń 2009
ponad 370 produktów
Certyfikowanie funkcji uzupełniających od 2005 r.
–

nadzoruje IPv6 Ready Logo Committee
http://www.ipv6ready.org/
TTA (KOREA) : http://www.tta.or.kr/English/new/main/index.htm
BII (CHINA) : http://www.biigroup.com/
CHT-TL (TAIWAN) : http://interop.ipv6.org.tw/
IRISA (FRANCE) : http://www.irisa.fr/tipi/
UNH-IOL (US) : http://www.iol.unh.edu/consortiums/ipv6/
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
37
Scenariusze wdrażania protokołu IPv6
Faza wstępna:
 Sprawdzenie wsparcia dla IPv6 w posiadanych urządzeniach
 Czy IPv6 nie zaburzy działania IPv4 ?
 W jaki sposób monitorować, zabezpieczać, zarządzać itd. nową
siecią ?
Wdrożenie:
 native IPv6 – osobna infrastruktura dla IPv6
 dualstack – równoległe działanie IPv6 i IPv4
naturalne podejście wśród większości operatorów (przy pomyślnych
testach wstępnych)
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
38
Sposoby podłączania do sieci IPv6
„Native” IPv6 - najbardziej wskazane:

Nasz dostawca ISP – musi to umożliwiać

Adresacja IPv6 – konieczność otrzymania puli adresów od dostawcy lub od RIPE
Tunele warstwy drugiej:

ATM – zestawianie PVC (Permanent Virtual Connection/Circuit)

CCC (Circuit Cross-Connect), MPLS (Multiprotocol Label Switching), AToM (Any
Transport over MPLS )

VLAN
Tunele warstwy 3 – IPv6 w IPv4:

tunele ręcznie konfigurowane oraz automatycznie przez tunelbroker, SixXS itp.

6to4 – nie wymaga posiadania adresów IPv6

teredo – nie wymaga posiadania adresów IPv6
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
39
Podłączania do sieci IPv6
 Operatorzy, dostawcy usług, firmy
–
Tańszy scenariusz to wdrażanie IPv6 „krok po kroku”
–
Warto wdrażać przy okazji planowanych modernizacjach sieci, sprzętu,
oprogramowania, usług
–
Posiadane środki i czas przeznaczone na planowane modernizacje sprzętu
i oprogramowania (w tym firmware w routerach) warto rozszerzyć o włączenie
IPv6!
 Użytkownicy końcowi
–
„Domowe” systemy operacyjne (Windows, Linux, Mac OS) obsługują IPv6
–
Dostępowe urządzenia sieciowe w domach (routery kablowe, DSL, Ethernet)
zazwyczaj nie obsługują IPv6 (ale możliwe tunele IPv6 w IPv4)
–
Istnieje duży problem z uzyskaniem łączności i adresów od dostawców Internetu
–
Możliwe alternatywne metody na podłączenie do IPv6 np. mechanizm Teredo,
publiczne bramy jak SixXS itp.
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
40
Sposoby podłączania do sieci IPv6
w Polsce
 Europejska sieć edukacyjna Geant – od 2003 roku produkcyjnie
dostarcza IPv6 dla europejskich narodowych sieci akademickich
i naukowych NREN
 Operatorzy światowi jak Telia, Level3 – wspierają IPv6
 Nieliczni operatorzy sieci i dostawcy krajowi oferują IPv6 dla
swoich klientów i użytkowników
 Polski DNS dla domen .pl obsługuje IPv6 od 2005 roku

styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
41
Lista polskich operatorów i dostawców – posiadaczy
produkcyjnych adresów IPv6
1. Academic Computer Centre CYFRONET AGH
19.
MPEC Wroclaw S.A
2. Academic Metropolitan Area Network, Szczecin
20.
Netia Telekom SA
3. Aster City Cable Ltd.
21.
PLIX
4. ATM S.A.
22.
Polish Telecom (Telekomunikacja Polska S.A.)
5. CKPOLSL - Silesian University of Technology,
23.
Politechnika Czestochowska
Computer Center
24.
Polkomtel S.A.
6. Crowley Data Poland
25.
Poznan Supercomputing And Networking Center
7. East and West - Cable Network
26.
Research and Academic Network in Poland (NASK)
8. Era GSM
27.
Super Media Sp. z o.o.
9. e-Telko Sp. z o.o.
28.
Technical University of Gdansk
10. eTOP sp. z o.o.
29.
Technical University of Koszalin
11. Eureka Solutions
30.
Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o.
12. FONE Sp. z o. o.
31.
University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz
13. GTS Energis
32.
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
14. ICP, Internet Cable Provider
33.
UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
15. INOTEL S.A.
34.
WaveNet Sp. z o.o.
16. IPv6 network of ICM
35.
Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing
17. Metropolitan Area Network LODMAN
18. Millennium Communications S.A.
Ale tylko niektórzy z wymienionych oferują IPv6 produkcyjnie!
źródło: http://www.pl.ipv6tf.org/wiki/
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
42
Darmowe podłączania do sieci IPv6
www.sixxs.net
 SixXS dostarcza oprogramowanie klienta dla większości systemów operacyjnych Windows,
Linux itp.
 Mechanizm heartbeat– eliminuje niedziałające tunele co gwarantuje dobrą jakość
łączności w sieci
 Rozwiązanie skierowane dla użytkowników końcowych
Mapa aktualnych serwerów
PoP (Point of Presence)
http://www.sixxs.net/
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
43
Stan obecny
Przykłady rozwoju i wdrożeń IPv6
w Polsce
1. PIONIER – Polski Internet Optyczny – ogólnopolska sieć
akademicka i naukowa PIONIER
2. Sieć IPv6 w Poznańskim Centrum SuperkomputerowoSieciowym (PCSS) w sieci POZMAN
3. Sieć europejska GÉANT2
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
45
Sieć PIONIER
GDAŃSK
KOSZALIN
Pule adresowe IPv6
BIAŁORUŚ
155 Mb/s
2001:0808::/32 PL-POZMAN-20020710
2001:06D8::/32 PL-CYFRONET20010221
OLSZTYN
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
2001:0908::/32 PL-BYDMAN-20020924
2001:0A10::/32 PL-NASK-20021115
2001:0A48::/32 PL-WASK-20021212
2001:0B10::/32 PL-LODMAN-20030217
2001:06A0::/32 PL-ICM-20000905
2001:4070::/32 PL-TASK-20040712
BIAŁYSTOK
GORZÓW
TORUŃ
POZNAŃ
GÉANT2
10+10 Gb/s
WARSZAWA
RADOM
WROCŁAW
2001:40F8::/32 PL-OLMAN-20040903
PUŁAWY
ŁÓDŹ
ZIELONA
GÓRA
CZĘSTOCHOWA
LUBLIN
UKRAINA
155 Mb/s
KIELCE
2001:4C70::/32 PL-POL-20050512
OPOLE
2001:4C58::/32 PL-AMSK-20050420
2a01:01d8::/32 PL-CKPOLSL-20060919
2 x 10 Gb/s (2 l)
CBDF 10 Gb/s (2 l)
KATOWICE
BIELSKO-BIAŁA
KRAKÓW
RZESZÓW
1GE
SDH 2,5 Gb/s
Węzeł sieci
PIONIER
styczeń 2009
CESNET; SANET 2x10 Gb/s
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
46
Scenariusz wdrożenia IPv6
w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
 Dual stack
– Uruchamianie dwóch protokołów IPv4 i IPv6 na tych samych
urządzeniach i tych samych łączach
– Wymaga wsparcia ze strony urządzeń i oprogramowania
szybkiego (sprzętowego) przekazywania pakietów IPv6 oraz
wsparcia dla wymaganych protokołów routingu BGP, OSPF
itd..
– IPv6 uruchomiony na routerach Cisco GSR 12000, 7500,
7200, Juniper M5
– BGP4+, IS-IS
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
47
Sieć GÉANT2
połączenia sieci PIONIER ze światowym IPv6
 Sieć GÉANT2 – www.geant2.net
– 6 miesieczny pilot testowania łączności IPv6, po tym
okresie
– od 10/2003 oferuje produkcyjną łączność IPv6
– dostarcza łączności dla sieci NREN (National Research and
Education Networks)
– Usługa dostarczania łączności IPv6 jest na takim samym
poziomie niezawodności i jakości jak IPv4
– Sieć kręgosłupowa dual stack IPv6 była zbudowana na
urządzeniach Juniper M160, M40 oraz routerach Cisco 7500
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
48
Sieć GÉANT2
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
49
Komisja Europejska stawia na IPv6 !
Plany Komisji Europejskiej – wspieranie dostępności IPv6 w krajach Unii:

25% użytkowników do roku 2010 powinno mieć możliwość korzystania ze
światowego Internetu IPv6

Komisja chce promować IPv6 wśród dostawców aplikacji i usług sieciowych

Oficjalne przetargi powinny promować IPv6 jako standard dla wszystkich
produktów i usług – na terenie całej Europy

Najszybciej jak to możliwe, a najpóźniej do 2010 roku, witryny internetowe Unii
Europejskiej (a zwłaszcza te z domen Europa i Cordis) powinny zostać
przestawione na IPv6

Komisja, podobnie jak rząd USA, będzie przy ogłaszaniu przetargów na
infrastrukturę sieciową i sprzęt stawiać warunek obsługi protokołu IPv6, KE chce
też wydać takie zalecenie 27 krajom członkowskim Unii

Dotychczas KE zainwestowała ponad 90 mln euro w rozwój standardu
i infrastruktury IPv6
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
50
Polska Grupa Robocza IPv6
Polish IPv6 Task Force
Polish IPv6 Task Force = Polska Grupa Robocza IPv6
www.pl.ipv6tf.org
 Inicjatywa non-profit skupiająca uczestników zainteresowanych
rozwojem IPv6 w Polsce :
-
firmy komercyjne
operatorów telekomunikacyjnych
dostawców usług
ośrodki naukowe
rządowe
przemysłowe
edukacyjne
prasę
użytkowników końcowych
 Działa od listopada 2004
 Grupa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych!
ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
52
IPv6 Task Forces – w Europie
www.ipv6tf.org
ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
53
Polish IPv6 Task Force = Polska
Grupa Robocza IPv6
www.pl.ipv6tf.org
serwis dostępny jest pod
adresami:
 www.pl.ipv6tf.org
 www.pl.ipv6-taskforce.org
 www.poland.ipv6-taskforce.org
 serwis www
 lista dyskusyjna
[email protected]
ZAPRASZAMY!
 archiwum listy
 publiczne Polskie WIKI IPv6
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
54
Wiki IPv6 – www.pl.ipv6tf.org/wiki
Cel: stworzenie dostępnego dla wszystkich szerokiego repozytorium
poświęconego protokołowi IPv6, otwartego do wolnej edycji
Przykładowe artykuły:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
styczeń 2009
Sieci IPv6 w Polsce
Tunnel Brokery obecne w Polsce
Pule adresów IPv6 w Polsce
Sieci IPv6 w Europie
Zasoby internetowe
Lista ciekawych serwerów dostępnych po IPv6 w Polsce i na
świecie: ftp, DNS, news itd.
Projekty IPv6 rozwijane w Polsce i na świecie.
Systemy operacyjne wspierające IPv6
Aplikacje IPv6
....
ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
55
Uczestnicy – zapisanych ponad 90 osób na listę dyskusyjną
z firm i instytucji:


















ATM S.A.
Crowley Data Poland
Cybernetix
e-utp.net
GTS Polska Sp. z o.o.
Gryf-Sat
Internet Cable Provider
MAN Bydgoszcz
MAN Gdańsk - TASK
MAN Koszalin
MAN Olsztyn
MAN/Polkowice
Miejskie Sieci Informatyczne e-wro
NASK
Netia S.A.
NetWorld
PCSS
Politechnika Gdańska

















PSG Sp. z o.o.
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Śląska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Polkomtel S.A.
Polska Telefonia Cyfrowa
PSG Sp. z o.o.
STARPOL II
SKOS PG, Vide-Sat s.c., Virtualnet sp. z o.o.
Softel Sp.z o.o.
SUPERMEDIA
UpGreat
TP S.A.- Centrum Badawczo Rozwojowe
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
osoby prywatne
ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
56
IPv6 w świecie
Procentowy udział
prefiksów IPv6
widocznych w
światowym Internecie z
podziałem na 20
państw
Uwaga: Duża część operatorów
rozgłasza adresy do
Internetu bez oferowania
łączności lub usług IPv6 dla
swoich użytkowników
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
United States
Germany
United Kingdom
Japan
Netherlands, The
Switzerland
France
Italy
Australia
Russia
Canada
Sweden
Korea
Poland
Czech Republic
China
Austria
Norway
New Zealand
Brazil
8.37%
3.97%
2.32%
2.55%
2.08%
1.31%
1.18%
1.18%
0.81%
0.81%
0.77%
0.81%
0.37%
0.64%
0.91%
0.64%
0.74%
0.30%
0.64%
0.34%
Stan: styczeń 2009 Źródło: http://www.sixxs.net/tools/grh/dfp/
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
57
Wnioski (1)
 Pożądane jest wdrażanie sieci IPv6 w skali krajowej
– pobudzanie postępu technicznego
– nadążanie za światowym rozwojem technicznym
– pobudzanie rozwoju przedsiębiorstw sektora ICT (technik
informacyjno-komunikacyjnych)
– podniesienie poziomu życia obywateli
 Nadzieją na wdrożenia są nowopowstający operatorzy sieci
transmisji danych
 Istniejący operatorzy muszą mieć bodźce ekonomiczne aby
zdecydować się na inwestycje modernizacyjne
 Konieczna jest stymulacja wdrażania sieci IPv6 przez
Regulatora rynku komunikacji elektronicznej
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
58
Wnioski (2)



Wdrażanie IPv6
–
Najbardziej zaawansowany poziom wdrożeń istnieje w sieciach akademicko-naukowych
–
Brak wystarczającej motywacji u operatorów i dostawców komercyjnych
–
Rosnąca ilość posiadaczy adresów, niewielka ilość wdrożeń produkcyjnych
–
Stopniowe wdrażanie jest potrzebne dla uniknięcie efektu „zderzenia ze ścianą” w przyszłości –
wobec narastającego braku adresów IPv4 i alternatywnych dużych nakładów przy szybkich
jednoetapowych wdrożeniach
Świadomość IPv6
–
Rosnąca znajomość zagadnień IPv6 wśród kadry technicznej
–
Małe motywacje wśród kadry menadżerskiej
–
Konieczne kształtowanie świadomości o IPv6 jako jedynej drogi do budowania dobrych aplikacji w
publicznym Internecie
Zastosowania IPv6
–
Brak rewolucyjnych aplikacji i zastosowań dzięki którym IPv6 zyskałoby zainteresowanie
użytkowników końcowych
–
Olbrzymi rynek do zastosowań mobilnych w najbliższej przyszłości
–
Powoli pojawiające się globalne zasoby IPv6 np. ipv6.google.com
styczeń 2009
Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz
59
Download