Kontrola zużycia energii w każdym momencie

advertisement
Kontrola zużycia energii
w każdym
momencie
POMIARY I ICH WIZUALIZACJA ZA POMOCĄ
E•COMMUNICATION
Kontrola. Wizualizacja. Analiza.
Kontroluj zużycie energii
gdziekolwiek jesteś
Po co mierzyć energię?
Pomiar jest podstawą wszelakich badań
diagnostycznych. Poprzez monitorowanie
zużycia energii można osiągnąć oszczędności
rzędu 8 do 12 %. Podejmując odpowiednie
kroki, można zoptymalizować pobór energii,
a tym samym mieć wpływ na zmniejszenie
zanieczyszczenia środowiska.
Rozwiązania firmy Legrand
Poza analizatorami sieci, urządzeniami
kontrolno-pomiarowymi oraz wyłącznikami
DPX posiadającymi funkcje pomiarowe,
Legrand poszerza swoją ofertę
o oprogramowanie e•communication służące
do wizualizacji informacji o zużyciu energii,
szczegółów na temat zakłóceń w sieci,
wyższych harmonicznych, itd.
Wymagania dotyczące zużycia energii
w budynkach komercyjnych będą nakłaniać
do stosowania kontroli zużycia energii
elektrycznej (łącznie z wizualizacją)
przez każdy większy odbiornik lub grupę
odbiorników (np.: ogrzewanie, klimatyzacja,
ogrzewanie wody, oświetlenie, itp.).
Instalacja złożona z 3 liczników energii oraz 1 miernika
parametrów sieci (analizatora)
Potencjalne oszczędności dla zespołu pomieszczeń
biurowych o łącznej powierzchni 600 m2,
ogrzewanych elektrycznie.
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI
800 €
Zwrot kosztów maksymalnie po 22 miesiącach1
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI
Odpowiednik emisji
1300 kg CO2
CO2 odpowiadające wszystkim gazom zanieczyszczającym
(CO2, metan, węgiel monoksydowy, gazy fluorowane)
1 Dane prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
>
ANALIZATOR WEWNĄTRZ ROZDZIELNICY
NA WSPORNIKU TH35
>
ANALIZATOR NA DRZWIACH LUB
PŁYCIE FRONTOWEJ ROZDZIELNICY
>
WIZUALIZACJA POMIARÓW W DOWOLNYM
MIEJSCU
>
WIZUALIZACJA LOKALNA ORAZ ZDALNA
iPad, Archos, itp.
tablety wyposażone
w przeglądarkę
internetową
Pomiar jest
prezentowany
poprzez dedykowane
oprogramowanie,
zainstalowane na
komputerze PC,
podłączonym do sieci
internet
E•pomiar na urządzeniu przenośnym
E•pomiar na ekranie komputera
Wizualizacja pomiarów z analizatorów EMDX3
realizowana za pomocą panelu połączonego do
sieci internet przy użyciu serwera sieciowego.
Zdalna wizualizacja wyników pomiarów
z rozdzielnic niskiego napięcia usytuowanych
w grupie budynków. Jeden adres IP przypada
na jedną grupę urządzeń pomiarowych.
Pomiar, wizualizacja w czasie rzeczywistym
oraz rejestracja zużycia energii.
1
Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci
EMDX3
Gama produktów dostosowana do Twoich
wymagań w zakresie pomiaru, analizy oraz
wizualizacji.
Urządzenia o wysokiej precyzji z kompletnymi funkcjami komunikacyjnymi
Dzięki nowej gamie urządzeń możesz:
Analizować zużycie oraz zredukować opłaty za energię
Znaleźć słabe punkty i niesymetryczne obciążenia w sieci
Sprawdzić i udokumentować jakość dostarczanej energii
Stworzyć sieć pomiarową dla kompletnej instalacji
Stworzyć system monitoringu kosztów dla różnego typu użytkowników
EMDX3
Przegląd urządzeń
Moduł temperaturowy
2
Moduł Ethernet
Indywidualny pomiar
harmonicznych do 63-ej
Pomiar THD do 51-ej
(0146 69 do 63-ej)
Komunikacja RS 485
Wyjście impulsowe
Dwie taryfy
Pomiar: U, V, I, energii, mocy, THD
Alarmy użytkownika
0046 75
0046 76
0146 68
0146 69
z wyjściem
impulsowym
z interfejsem
komunikacyjnym RS 485
Access
Premium
EMDX3
Główne funkcje
0046 75
0046 76
0146 68
0146 69
z wyjściem
impulsowym
z interfejsem
komunikacyjnym
RS 485
Access
Premium
Chwilowy
POMIAR
Prąd
Maksymalny
Średni
Napięcie chwilowe
Częstotliwość
Chwilowa
Moc
Średnia
Maks., Min.
Przewidywana
Współczynnik mocy (chwilowy)
Temperatura
Wewnętrzna
Zewnętrzna
(z dołączanym modułem i czujnikami)
Energia czynna
ANALIZA
Energia bierna
Energia pozorna
Licznik godzin
Pomiar THD prądu
Pomiar THD napięć fazowych
Pomiar THD napięć międzyfazowych
Indywidualny pomiar harmonicznych prądu
Indywidualny pomiar harmonicznych
napięć fazowych
Indywidualny pomiar harmonicznych
napięć międzyfazowych
3
Wielofunkcyjne mierniki
parametrów sieci EMDX3
EMDX3 mocowane
na wsporniku TH35
EMDX3 Access
montowane na drzwiach
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
4
1. Podświetlany wyświetlacz LCD
Klawiatura z 5 dwufunkcyjnymi przyciskami:
2. Dostęp do parametrów prądu (wartości chwilowych
i maksymalnych), współczynnika THD dla prądu
i menu korekcji połączeń
3. Dostęp do parametrów napięcia, częstotliwości
i współczynnika THD dla napięcia
4. Dostęp do parametrów mocy: czynnej, biernej
i pozornej (wartości chwilowe i maksymalne) oraz
współczynnika mocy
5. Dostęp do pomiaru zużycia energii i licznika godzin
6. Przycisk nastaw prądów, temperatur i przekładni
przekładnika
7. Migająca dioda LED zużycia energii
1. Podświetlany wyświetlacz LCD
Klawiatura z 4 dwufunkcyjnymi przyciskami:
2. Dostęp do parametrów prądu (wartości chwilowych
i maksymalnych), współczynnika THD dla prądu
i menu korekcji połączeń
3. Dostęp do parametrów napięcia, częstotliwości
i współczynnika THD dla napięcia
4. Dostęp do parametrów mocy: czynnej, biernej
i pozornej (wartości chwilowe i maksymalne) oraz
współczynnika mocy
5. Dostęp do pomiaru zużycia energii i licznika godzin
EMDX3 Premium
montowane na drzwiach
>
INSTALACJA MODUŁÓW
KOMUNIKACYJNYCH W ANALIZATORZE
Analizatory EMDX3 Access oraz Premium
mogą być wyposażone w moduły. Są one
dołączane z tyłu urządzenia i używa się
ich w celu poszerzenia funkcjonalności
produktu (komunikacja RS 485, Ethernet,
pamięć, pomiar temperatury, itd.).
1
2
3
4
5
6
7
5
1. Podświetlany wyświetlacz LCD
Klawiatura z 6 dwufunkcyjnymi przyciskami:
2. Dostęp do parametrów prądu (wartości chwilowych),
oraz temperatury
3. Dostęp do parametrów napięcia oraz częstotliwości
4. Dostęp do parametrów mocy: czynnej, biernej
i pozornej (wartości chwilowe i przewidywane) oraz
współczynnika mocy
5. Dostęp do maksymalnych oraz średnich wartości
prądu, napięcia, mocy czynnej, biernej oraz pozornej
6. Dostęp do współczynników THD dla prądu i napięcia
7. Dostęp do pomiaru zużycia energii i licznika godzin
>
PODŁĄCZENIE MIERNIKÓW LUB
ANALIZATORÓW PRZY PRĄDACH POWYŻEJ
63 A POPRZEZ PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE (CT)
Analizatory EMDX3 oraz liczniki energii
można podłączyć poprzez przekładniki
prądowe (CT) zamontowane na
przewodach lub szynach. Umożliwia
to zastosowanie EMDX3 w dowolnie
skonfigurowanej instalacji.
e•communication:
Łatwy i szybki dostęp do pomiarów
dzięki komunikacji Ethernet
Główna rozdzielnica niskiego napięcia
Jasne i czytelne informacje o stanie całej instlacji
RS 485 MODBUS
IP PROTOCOL - ETHERNET BUS
Rozdzielnica obwodowa
Konwenter
RS 485/IP (nr ref. 0046 88)
OBWÓD WYJŚCIOWY
POWYŻEJ 80 A
Podstawowe pomiary
IP PROTOCOL
ETHERNET BUS
RS 485 MODBUS
DPX3 z zabezpieczeniem elektronicznym
i jednostką pomiarową
Do pomiaru zużycia energii, napięć,
prądów, mocy czynnej, itd. Współpracuje
z elektronicznym interfejsem nr kat. 0261 37
Konwerter
RS 485/IP (nr ref. 0046 88)
OBWÓD ZASILANIA
URZĄDZEŃ
W KOTŁOWNI
OBWÓD ZASILANIA
KLIMATYZACJI
OBWÓD WYJŚCIOWY
POWYŻEJ 80 A
6
OBWÓD ZASILANIA
OPRAW
OŚWIETLENIOWYCH
EMDX3 Access oraz Premium
Z modułem do pomiaru temperatury,
rejestrem zdarzeń, kontrolą zdalną,
pomiarem wyższych harmonicznych, itd.
(zobacz str. 9)
OBWÓD ZASILANIA
GNIAZD
ELEKTRYCZNYCH
OBWÓD WYJŚCIOWY
POWYŻEJ 80 A
INNE
EMDX3 na wspornik TH35
RS 485 – Modbus
Liczniki energii z RS 485
Ethernet TCP/IP
Dostę
d
pne o
ia
kwietn
2012
>
GLOBALNA WIZUALIZACJA Z SERWERA MODUŁOWEGO
e•communication
Serwer sieciowy
Nr kat. 0261 78/79
Umożliwia wizualizację zużycia
energii na wszystkich typach
urządzeń, wyposażonych
w przeglądarkę internetową
(PC, smartfon, TV, tablety
np. iPad, Archos, itp.).
Dostę
iPad, Archos, itp. tablety
komputerowe wyposażone
w przeglądarkę internetową
Zużycie energii przez urządzenia jest
wyświetlane, poprzez serwer sieciowy,
na każdym dowolnym rodzaju urządzeń
(PC, smartfon, TV, tablet komputerowy,
itp.) podłączonych do sieci, aby
kontrolować wszystkie parametry
instalacji: zużycie energii, wyższe
harmoniczne, napięcia, itp.
d
pne o
ia
kwietn
2012
>
WIZUALIZACJA
e•communication
Oprogramowanie pomiarowe,
dedykowane
Nr kat. 0261 88/89
Do wizualizacji lub analizy
pomiarów na komputerze PC.
Pomiary z analizatorów sieci
lub jednostek kontrolnopomiarowych (zużycie energii,
wyższe harmoniczne, napięcia,
itp.) są wizualizowane, przez
dedykowane oprogramowanie,
na komputerze PC podłączonym
do sieci internet.
7
EMDX3: Liczniki energii elektrycznej
mocowane na wsporniku TH35
0046 74
0046 70
0046 87
EMDX3: Analizatory sieci
na wspornik TH35
0046 76
Dane techniczne str. 12
Dane techniczne str. 11
Pomiar zużycia energii w obwodach jedno- lub trójfazowych.
Wizualizacja zużycia energii w kWh, oraz innych wartości, takich jak:
prąd, energia czynna, energia bierna oraz moc (w zależności od numeru
katalogowego).
Zgodne z normami: IEC 62053-21/23, IEC 62053-21/23 oraz IEC 61010-1
Zgodność z dyrektywą MID zapewnia dokładność pomiaru wielkości
elektrycznych.
Pak.
D os tę
pn e od
ia
kwietn
2012
1
D os tę
Nr ref.
Pomiar bezpośredni
0046 70
32 A – 1 moduł, wyjście impulsowe
1
0046 81
36 A – 2 moduły, wyjście impulsowe
1
0046 72 0046 78 63 A – 2 moduły, wyjście impulsowe
1
0046 77 0046 79 63 A – 2 moduły, wyjście RS 485
2012
Brak
zgodności Zgodność
MID
z MID
1
1
0046 73 0046 82 63 A – 4 moduły, wyjście impulsowe
1
1
0046 80 0046 83 63 A – 4 moduły, wyjście RS 485 oraz
impulsowe
Podłączenie przez przekładnik
prądowy (CT)
0046 74 0046 85 5 A – 4 moduły, wyjście impulsowe
1
0046 84 0046 86 5 A – 4 moduły, wyjście RS 485
pn e od
EMDX3 modułowy
1
EMDX3 D41 z wyjściem impulsowym
0046 75 Transmisja danych impulsowa
EMDX3 D41C z komunikacją RS 485 Jbus/Modbus
0046 76 Transmisja danych poprzez interfejs komunikacyjny
RS 485 oraz impulsowa
Koncentrator
ia
kwietn
2012
Pomiar bezpośredni
Nr ref.
Do montażu na wsporniku TH35
Szerokość: 4 moduły 17,5 mm
• Wyświetlacz LCD
• Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej
i pozornej, oraz temperatury wewnętrznej
• Pomiary dla dwóch taryf:
- Zużycie energii czynnej
- Zużycie energii biernej
- Czas pracy
- Współczynnik mocy
• Współczynnik THD dla napięć i prądów do 51
harmonicznej
• Programowalne alarmy dla wszystkich funkcji
• Wyjścia dla kontroli połączeń, odpowiedzi
alarmowych i impulsowych
Liczniki trójfazowe
ia
kwietn
D os tę
Pak.
Liczniki jednofazowe
Brak
zgodności Zgodność
z MID
MID
pn e od
Spełniają wymagania norm:
-IEC 61557-12
-IEC 62053-22 klasa 0.5 S
-IEC 62053-23 klasa 2
1
0046 87
Do zbierania oraz transmisji impulsów
generowanych przez 7 liczników energii
z wyjściem impulsowym
Przekładnik prądowy (CT)
przekładnie od 50/5 do 4000/5
zobacz str. 10
Numery katalogowe oznaczone na czerwono: nowe produkty
8
EMDX³: Analizatory sieci Access oraz Premium
do montażu na drzwiach lub panelach przednich
0146 68
0146 69
0146 73
0146 78
Dane techniczne str. 12
Spełniają wymagania norm:
-IEC 61557-12
-IEC 62053-22 klasa 0.5 S
-IEC 62053-23 klasa 2
Pak.
1
1
1
Nr ref.
EMDX³ S96 Access
Pak.
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci
0146 68 Do montażu na drzwiach lub panelach czołowych
Wymiary: 96 x 96 x 60 mm
• Wyświetlacz LCD
• Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej
i pozornej, temperatury wewnętrznej oraz
współczynnika mocy
• Pomiar:
- Energii czynnej zużytej lub oddanej
- Energii biernej zużytej lub oddanej
-Czasu pracy
-Impulsów
• Współczynnik THD dla napięć i prądów do 51-ej
harmonicznej
• Programowalne alarmy dla wszystkich funkcji
Może być wyposażony 2 dodatkowe moduły
Moduły do EMDX3 S96 Access
0146 71 Moduł komunikacyjny RS 485
protokół JBUS/MODBUS
0146 72 Moduł wyjścia programowalnego
Może być przypisany jako odpowiedź impulsowa,
odpowiedź alarmowa lub kontrola połączeń
1
1
1
1
1
1
D os tę
Komunikacja i nadzór
pn e od
ia
2012
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci
0146 69 Do montażu na drzwiach lub panelach przednich
Wymiary: 96 x 96 x 60 mm
• Wyświetlacz LCD
• Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej
i pozornej, temperatury wewnętrznej oraz
współczynnika mocy
• Pomiar:
- Energii czynnej zużytej lub oddanej
- Energii biernej zużytej lub oddanej
- Czasu pracy
- Impulsów
• Indywidualne harmoniczne do 63
• Programowalne alarmy dla wszystkich funkcji
Może być wyposażony w 4 dodatkowe moduły
EMDX³ S96A Premium (ciąg dalszy)
Moduły do EMDX3 S96A Premium
0146 73 Moduł komunikacyjny RS 485
Protokół JBUS/MODBUS
0146 76 Moduł komunikacyjny Ethernet:
MODBUS/TCP lub JBUS/MODBUS RTU na TCP
0146 78 Moduł komunikacyjny Ethernet z bramką RS 485
Protokół: MODBUS/TCP lub JBUS/MODBUS RTU na
TCP. Możliwość podłączenia od 1 do 247 urządzeń
JBUS/MODBUS
0146 74 Moduł pamięci
Zapamiętywanie wartości mocy czynnej i biernej
przez 62 dni, ostatnich 10 alarmów oraz średnich
wartości napięć i częstotliwości przez maks. 60 dni
0146 75 Moduł 2 wejścia/2 wyjścia
Maksymalnie może być podłączone do 3 modułów,
czyli 6 wejść/6 wyjść.
0146 77 Moduł temperaturowy
Wskazania wewnętrznej temperatury oraz możliwość
podłączenia 3 czujników do pomiaru temperatury na
zewnątrz
kwietn
EMDX3 S96A Premium
1
Nr ref.
1
0261 78
1
0261 79
1
0046 88
1
0261 88
1
0261 89
Serwery sieciowe
Umożliwiają zdalny podgląd wartości zebranych
przez analizatory sieci i liczniki energii, przez
przeglądarkę internetową na ekranie komputera PC,
smartfonu, tabletów komputerowych, takich jak iPad,
Archos, itp.
Do 32 punktów pomiarowych (analizatorów lub
liczników energii)
Dla dowolnej liczby punktów pomiarowych
(analizatorów lub liczników energii)
Konwerter IP
Konwersja RS 485 na Ethernet w celu adaptacji
podłączenia analizatorów sieci i liczników energii do
sieci Ethernet
Oprogramowanie Legrand dedykowane do
wizualizacji pomiarów
Do wizualizacji wyników pomiarów zebranych
z liczników energii oraz analizatorów sieci (na PC
podłączonego do sieci)
Dla 32 punktów pomiarowych (dostarczane na
płycie CD)
Dla nieograniczonej liczby punktów pomiarowych
(dostarczane na płycie CD)
Numery katalogowe oznaczone na czerwono: nowe produkty
9
Przekładniki prądowe CT
Przekładniki prądowe CT
n Przekładniki prądowe (CT)
Dane techniczne
Stopień ochrony: IP 20
Częstotliwość pracy: 50/60 Hz
Wymiary:
• jednofazowe
Nr ref.: 0046 31/34/36 dla szyn prądowych 16 x 12,5 mm i kabli
ø 21 mm. Montaż na szynie DIN EN 60715.
44 30
Przekładniki prądowe CT jednofazowe
Stosowane z amperomierzami, licznikami lub
analizatorami sieci. Umożliwiają uzyskanie prądu
od 0 do 5 A po stronie wtórnej, proporcjonalnie do
wartości prądu po stronie pierwotnej. Do montażu
na płytach/panelach, szynach DIN EN 60715
Nr ref. 0046 31/34/36, lub szynach prądowych
Strona wtórna połączona przez zaciski.
Klasa dokładności 1%
Dla szyn miedzianych 16 x 12,5 mm i kabli ø 21 mm
0046 31
0046 34
0046 36
1
0047 75
1
0046 38
1
1
1
0047 76
0047 77
0047 78
1
0047 79
1
1
0046 45
0046 46
1
1
0047 80
0046 48
5
Nr ref.: 0047 75 dla szyn prądowych 20,5 x 12,5 i 30 x 10,5 mm oraz
kabli ø 23 mm.
Nr ref.: 0046 38 dla szyn prądowych 40,5 x 10,5 mm oraz kabli ø 35 mm.
Montaż na szynie DIN EN 60715 lub na płycie/panelu.
A
B
wyjście (VA)
50/5
1,25
100/5
2,5
200/5
5,5
Dla szyn miedzianych 20,5 x 12,5 mm i 30 x 10,5
mm oraz kabli ø 23 mm
300/5
11
Dla szyn prądowych 40,5 x 10,5 mm
i kabli ø 35 mm
400/5
12
Dla szyn miedzianych 65 x 32 mm
600/5
12
800/5
15
1000/5
20
Dla szyn miedzianych 84 x 34 mm
1250/5
15
Dla szyn miedzianych 127 x 38 mm
1500/5
15
2000/5
20
Dla szyn miedzianych 127 x 54 mm
2500/5
50
4000/5
50
D
45
Nr ref.
A
B
C
D
Ø
0047 75
0046 38
56
77
42
46
94
107
50
54
23
35
Miejsca montażu
na płycie/panelu
50 x 45
54 x 45
Nr ref.: 0047 76/77/78 dla szyn prądowych 65 x 32 mm.
Nr ref.: 0046 79 dla szyn prądowych 84 x 34 mm.
Montaż na szynie.
A
B
Nr ref.
0047 76/77/78
0047 79
C
przekładnia
1
1
1
47,
D
A
90
96
B
90
87
C
94
116
D
40
58
Nr ref.: 0046 45/46 dla szyn prądowych 127 x 38 mm.
Nr ref.: 0047 80 i 0046 48 dla szyn prądowych 127 x 54 mm.
Montaż na szynie.
87
160
Nr ref.
C
Pak.
65
0047 79
B
Przekładniki prądowe CT trójfazowe
A
Nr ref.
0046 45/46
A
99
B
58
0046 48/0047 80
125
40
Dla trzech szyn miedzianych 20,5 x 5,5 mm
1
0046 98
wyjście (VA)
250/5
3
Dla trzech szyn miedzianych 35 x 5,5 mm
0046 99
400/5
4
• trójfazowe
Nr ref.: 0046 98 dla trzech szyn prądowych 20,5 x 5,5 mm.
Nr ref.: 0046 99 dla trzech szyn prądowych 35 x 5,5 mm.
Montaż na szynie.
A
37
C
B
56
9
przekładnia
1
Nr ref.
0046 98
0046 99
A
107
135
B
58,5
66,5
C
25
30
Określenie maksymalnej odległości pomiędzy przekładnikiem
prądowym a miernikiem
Nr ref.
0046 31
0046 34
0046 98
0046 99
0046 36
0047 75
0046 38
0047 76
0047 77/79
0046 45
0046 46
0047 78
0047 80
0046 48
10
Maks. odległość między przekładnikiem
Pobór
Maks. straty
a miernikiem (m)
Maks. moc
przez pojemnościowe
przekładnika mocy
Przyłączalność
Przyłączalność Przyłączalność
miernik (W)
(VA)
2
2,5 mm
4 mm2
6 mm2
1,25
0,5
0,75
1,8
2,7
3,9
2,5
0,5
2
4,9
7,1
10,4
3
0,5
2,5
6,1
8,9
13
4
0,5
3,5
8,5
12,4
18,1
5,5
0,5
5
12,2
17,8
25,9
11
0,5
10,5
25,5
37,3
54,4
12
0,5
11,5
28
40,8
59,6
15
0,5
14,5
35,3
51,5
75,2
20
0,5
19,5
47,4
69,3
101,1
50
0,5
49,5
120,4
175,8
256,7
EDMX³: Analizatory sieci na wspornik TH35
n Dane techniczne
Mierniki jednofazowe nr ref.: 0046 70/72/77/78/79/81
Wyświetlacz LCD: 7 cyfr
Rozdzielczość: 0,1 kWh
Maksymalne wskazanie: 99999,9 kWh
Dioda sygnalizacyjna LED: 1 Wh/impuls (Nr. ref. 0046 70: 0,5 Wh/impuls)
Klasa dokładności: 1 (EN 61053-21)
Napięcie znamionowe Un: 230-240 V
Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz
Wyjście impulsowe: 1 impuls/ 10 Wh (Nr ref. 0046 70: 2 impulsy/10 Wh)
Nr kat.
0046 70 0046 81 0046 72 0046 77 0046 78 0046 79 0046 73 0046 80 0046 82 0046 83 0046 74 0046 84 0046 85 0046 86
Liczba modułów
Połączenie
Mierniki trójfazowe nr ref.: 0046 73/74/80/82/83/84/85/86
Wyświetlacz LCD: 8 cyfr
Rozdzielczość: 0,01 kWh(1)
Maksymalne wskazanie: 99999,9 kWh(1)
Dioda sygnalizacyjna LED: 0,1 Wh/impuls lub 1 Wh/impuls
Klasa dokładności dla energii czynnej: 1 (EN 61053-21)
Klasa dokładności dla energii biernej: 2 (EN 61053-23)
Napięcie znamionowe Un:
- jednofazowe:230-240 V
- trójfazowe:230(400)-240(415) V
Zakres pracy (EN 61053-21, EN 61053-23):
- jednofazowo:110-254 V
- trójfazowo:110(190)-254(440) V. Wyjście impulsowe: 1 impuls/10 Wh.
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4
32 A
36 A
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
4
4
4
4
Bezpośrednie
Przez przekładnik prądowy
Jednofazowe
Trójfazowe
Prąd maksymalny
Analiza i pomiar
5A (CT) 5A (CT) 5A (CT) 5A (CT)
Całkowita energia czynna
Całkowita energia bierna
Częściowa energia czynna (reset)
Częściowa energia bierna (reset)
Moc czynna
Moc bierna
Moc pozorna
Prąd
Napięcie
Częstotliwość
Współczynnik mocy
Czas pracy
Średnia moc czynna
Wartość maksymalna średniej
mocy czynnej
Podwójna taryfa
Komunikacja
Wyjście impulsowe
Interfejs RS 485
Zgodność z dyrektywą MID
Warunki pracy
Temperatura zalecana
23°C +/- 2°C
Temperatura pracy
-20 do
+55°C
-10 do +45°C
-5 do +55°C
Temperatura magazynowania
-40 do
+70°C
-25 do +70°C
-25 do +70°C
Pobór mocy
≤ 8 VA
≤ 4 VA na fazę
≤ 1 VA na fazę
Straty mocy
≤ 6,5 W
≤6W
≤4W
n Interfejs komunikacji sieciowej IP
Licznik energii z RS 485
Liczniki energii z wyjściem impulsowymi
Koncentrator
nr ref. 0046 87
łączy do 7 analizatorów sieci
z wyjściem impuslowym
RS 485 - Modbus
Konwerter RS 485/IP
Nr ref. 0046 88
Sieć Ethernet TCP/IP
(1) Dla mierników o pomiarze bezpośrednim
Przy połączeniu przez przekładnik rozdzielczość oraz maksymalne wskazanie zależą od przekładni tego przekładnika
11
EMDX³: Analizatory sieci
n Dane techniczne
Nr ref.
Połączenie
Stopień ochrony
Zaciski do pomiaru prądu
Inne zaciski
Osłona przednia
Obudowa
Waga
Wyświetlacz
Pomiary
Bezpośredni
Pomiar napięcia
Przez przekładnik
napięciowy
50 do 520 VA
50 do 500 VA
18 do 700 VA
28 do 300 VA
-
28 do 289 VA
-
11 do 404 VA
≤ 500 kV
Strona pierwotna
Strona wtórna
Strona pierwotna
Strona wtórna
Minimalne wskazanie
Pobór mocy
Zakres pomiarowy
Stałe przeciążenie
Okresowe przeciążenie
Odświeżanie
Max. CT x PT
Zakres pomiarowy
Odświeżanie
Zakres pomiarowy
Odświeżanie
Przez przekładnik
prądowy
Pomiar częstotliwości
Zasilanie obwodów
pomocniczych
50/60 Hz
DC
Pobór mocy
n Wymiary montażowe nr ref. 0146 68/69
92 +- 0,8
96
92 - 0,0
+ 0,8
0,0
20
60
n Montaż modułów nr ref. 0146 68/69
12
-
-
60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 VA
760 VA
1 s
5 do 9999 A
5A
5 mA
< 0,6 VA
0 do 9999 A
6A
60 A/1 s - 120 A/0,5 s
1 s
0 do 9999 kW/kvar/kVA
1 s
45,0 do 65,0 Hz
1 s
800 VA
1 s
≤ 9999 A
5A
5 mA
< 0,6 VA
1 do 11 kA
6A
10 In/1 s
1 s
0 do 11 MW/Mvar/MVA
1 s
45,0 do 65,0 Hz
1 s
760 VA
1 s
≤ 9995 A
1 or 5 A
10 mA
< 0,3 VA
0 do 11 kA
10 A
10 In/1 s
1 s
10000000
0 do 8000 MW/Mvar/MVA
1 s
45,0 do 65,0 Hz
1 s
200 do 277 VA ±15%
-
110 do 400 VA ±10%
110 do 400 VA ±10%
120 do 350 V= ±20%
< 10 VA
-10 °C do +55 °C
-20 °C do +85 °C
120 do 350 V= ±20%
< 10 VA
-10 °C do +55 °C
-20 °C do +85 °C
< 5 VA
-10 °C do +55 °C
-20 °C do +70 °C
Temperatura pracy
Temperatura magazynowania
96
0146 69
6 mm2
2,5 mm2
IP 52
IP 30
400 g
Podświetlany LCD
3P+N, 3P, 2P, 1P+N
Międzyfazowo
Odświeżanie
Pomiar mocy
0146 68
6 mm2
2,5 mm2
IP 52
IP 30
400 g
Podświetlany LCD
3P+N, 3P, 2P, 1P+N
Fazowo
Stałe przeciążenie między fazami
Pomiar prądu
0046 75/76
4 mm2
2,5 mm2
IP 51
IP 20
205/215 g
Podświetlany LCD
3P+N, 3P, 2P, 1P+N
n Montaż na drzwiach nr ref. 0146 68/69
n Sposoby połączeń
Sieć trójfazowa, niesymetryczna
(3 lub 4 przewodowa)
I1
I2
I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2
(3 przewodowa)
I1
I2
I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2
V1 V2 V3 VN AUX
S1
P1
S1
P1
2
L1 (R)
L2 (S)
S1
L1 (R)
P1
L3 (T)
L2 (S)
S1
N
Sieć jednofazowa (2 przewodowa)
I1
I2
I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2
V1 V2 V3 VN AUX
S1
P1
L1 (R)
S1
L2 (S)
P1
L3 (T)
Sieć dwufazowa (2 przewodowa)
I1
I2
I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2
V1 V2 V3 VN AUX
V1 V2 V3 VN AUX
2
2
1
1
1
2
2
2
S1
L1 (R)
P1
2
L3 (T)
P1
2
S1
1
2
Sieć trójfazowa, symetryczna
(3 lub 4 przewodowa)
I1
I2
I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2
2
1
1
P1
V1 V2 V3 VN AUX
2
2
S1
I1
I2
I3
S1 S2 S1 S2 S1 S2
V1 V2 V3 VN AUX
L1 (R)
P1
L2 (S)
N
S1
L1 (R)
P1
L2 (S)
L3 (T)
N
1. Zasilanie obwodów pomocniczych: IEC/EC 110… 400 V AC/120… 350 V DC/12… 48 V DC
2. Bezpiecznik: 0.5 A gG / BS 88 2 A gG / 0.5 A klasa CC
n Interfejs komunikacji sieciowej IP
Sieć Ethernet TCP/IP
Serwer modułowynr ref. 0261 78/79
Analizator sieci
nr ref. 0146 68
z modułem komunikacyjnym RS 485
nr ref. 0146 71
Analizator sieci modułowy z RS 485
nr ref. 0046 76
Główna rozdzielnica niskiego napięcia
konwerter RS 485/Ethernet
nr ref. 0046 88
RS485 Modbus
RS485 Modbus
Analizator sieci
nr ref. 0146 69
z modułem bramki komunikacyjnej
RS 485/Ethernet nr ref. 0146 78
Analizator sieci modułowy z RS 485
z modułem komunikacyjnym RS 485 nr ref. 0046 76
Analizator sieci modułowy z RS 485
nr ref. 0046 76
Rozdzielnica obwodowa
13
Biura regionalne
Biuro Regionalne w Warszawie
Biuro Regionalne w Krakowie
Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
fax: +48 22 843 94 51
e-mail: wars[email protected]
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
fax: +48 12 623 30 48/49
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe w Łodzi
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
fax: +48 42 676 21 13
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Siemianowicka 7 D
40-301 Katowice
fax: +48 32 253 01 14
e-mail: [email protected]
Biuro Regionalne w Lublinie
Biuro Regionalne w Gdańsku
ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
fax: +48 81 745 69 15
e-mail: [email protected]
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk
fax: +48 58 341 92 01
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe w Białymstoku
ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Białystok
fax: +48 85 664 75 25
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe w Bydgoszczy
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
fax: +48 52 347 13 17
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
fax: +48 41 345 21 40
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
fax: +48 91 489 23 02
e-mail: [email protected]
Biuro Regionalne we Wrocławiu
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
fax: +48 71 780 41 20
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe w Poznaniu
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
fax: +48 61 887 90 78
e-mail: [email protected]
Kontakt z biurami handlowymi
pod numerem telefonu
+48 22 549 23 30
Informacja techniczna
o produktach
(w godz. od 8.30 do 16.30)
801 133 084
(z telefonów stacjonarnych)
+48 22 549 23 22
(z telefonów komórkowych)
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego
g 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30
fax: +48 22 843 94 51
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards