program

advertisement
Kurs „Opieka Farmaceutyczna” specjalizacja apteczna
Seminaria/warsztaty
Grupa I
28-29 stycznia 2017r.
Sobota
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.45
28 stycznia 2017
Organizacyjne i ekonomiczne aspekty opieki farmaceutycznej
Dr hab. Agnieszka Skowron (3h)
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji medycznej, przygotowanie
kart pacjenta oraz dokumentowanie działań farmaceuty w ramach
opieki farmaceutycznej
Dr hab. Agnieszka Skowron(2h)
Problemy lekowe. Klasyfikacja, wykrywanie i rozwiązywanie problemów
lekowych w wybranych chorobach przewlekłych i ostrych
Mgr Wioletta Polak (3h)
Niedziela
9.00-10.30
10.30-12.15
12.45-15.00
29 stycznia 2017
Indywidualny plan opieki farmaceutycznej dla pacjentów chorych
przewlekle – cechy planu (2h)
Mgr Wioletta Polak
Opracowanie planu edukacji pacjenta i przygotowanie materiałów
edukacyjnych na przykładzie pacjentów z chorobami przewlekłymi
(astma, cukrzyca, nadciśnienie) (3h)
Mgr Justyna Dymek
Dokumentowanie procesu opieki farmaceutycznej dla pacjenta chorego
przewlekle. Dokumentowanie problemów lekowych.
Mgr Wioletta Polak (2h)
18-19 lutego 2017.
Sobota
9.00-10.30
10.30 – 12.00
12.15 – 13.00
13.30– 15.00
Niedziela
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 14.15
14.15 - 15.00
18 lutego 2017
Praktyczne aspekty opieki farmaceutycznej w astmie (2h)
Mgr Justyna Dymek
Ustalenie celów terapeutycznych i opracowanie planu opieki
farmaceutycznej w chorobach układu oddechowego (2h)
Mgr Justyna Dymek
Monitorowanie efektów leczniczych w astmie (1h)
Mgr Justyna Dymek
Wykrywanie i rozwiązywanie DRPs związanych z lekami stosowanymi
drogą wziewną (2h)
Mgr Justyna Dymek
19 lutego 2017
Praktyczne aspekty OF w chorobach układu krążenia (3h)
Dr Anna Gołda
Ustalenie planu opieki farmaceutycznej–celów terapeutycznych dla
pacjentów
z
chorobami
układu
krążenia
(na
przykładzie
nadciśnienia)(2h)
Dr Anna Gołda
Monitorowanie i zasady pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (1h)
Dr Anna Gołda
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych i dobór leków OTC u pacjentów z
nadciśnieniem (1h)
25-26 marca 2017r.
Sobota
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.00
15.00 – 15.45
25 marca 2017
Praktyczne aspekty opieki farmaceutycznej w cukrzycy (3h)
Dr Barbara Wiśniowska
Ustalanie celów terapeutycznych i opracowanie planu opieki
farmaceutycznej w cukrzycy. Wykrywanie i rozwiązywanie DRPs
związanych z farmakoterapią cukrzycy (2h)
Dr Barbara Wiśniowska
Samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi – zasady pomiaru
i interpretacja (2h)
Dr Barbara Wiśniowska
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych i dobór leków OTC u pacjentów z
cukrzycą (1h)
Dr Barbara Wiśniowska
Niedziela
9.00-11.15
11.15-12.00
12.15-13.00
16 marca 2017
Dobór leków OTC w procesie doradztwa farmaceutycznego (3h)
Dr Anna Gołda
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych pacjentów – bezpieczeństwo
lekowe pacjenta (1h)
Dr Anna Gołda
Weryfikacja informacji o leku i źródła danych o produktach leczniczych.
(1h) Dr Anna Gołda
24 czerwca 2017r.
Sobota
9.00 – 13.30
13.30 – 14.15
24 czerwca 2017
Przeprowadzanie przeglądów lekowych w aptece. Warsztat praktyczny
(6h)
Dr Anna Gołda/Mgr Justyna Dymek/
Test końcowy
2
Seminaria/warsztaty
Grupa II
4-5 marca 2017r.
Sobota
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.45
4 marca 2017
Organizacyjne i ekonomiczne aspekty opieki farmaceutycznej
Dr hab. Agnieszka Skowron (3h)
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji medycznej, przygotowanie
kart pacjenta oraz dokumentowanie działań farmaceuty w ramach
opieki farmaceutycznej
Dr hab. Agnieszka Skowron(2h)
Problemy lekowe. Klasyfikacja, wykrywanie i rozwiązywanie problemów
lekowych w wybranych chorobach przewlekłych i ostrych
Mgr Wioletta Polak (3h)
Niedziela
5 marca 2017
9.30-11.00
Indywidualny plan opieki farmaceutycznej dla pacjentów chorych
przewlekle – cechy planu (2h)
Mgr Wioletta Polak
11.15 – 12.45
Dokumentowanie procesu opieki farmaceutycznej dla pacjenta chorego
przewlekle. Dokumentowanie problemów lekowych.
Mgr Wioletta Polak (2h)
13.30 -15.45
Opracowanie planu edukacji pacjenta i przygotowanie materiałów
edukacyjnych na przykładzie pacjentów z chorobami przewlekłymi
(astma, cukrzyca, nadciśnienie) (3h)
Mgr Justyna Dymek
8-9 kwietnia 2017.
Sobota
9.00-10.30
10.30 – 12.00
12.15 – 13.00
13.30– 15.00
Niedziela
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 14.15
14.15 - 15.00
8 kwietnia 2017
Praktyczne aspekty opieki farmaceutycznej w astmie (2h)
Mgr Justyna Dymek
Ustalenie celów terapeutycznych i opracowanie planu opieki
farmaceutycznej w chorobach układu oddechowego (2h)
Mgr Justyna Dymek
Monitorowanie efektów leczniczych w astmie (1h)
Mgr Justyna Dymek
Wykrywanie i rozwiązywanie DRPs związanych z lekami stosowanymi
drogą wziewną (2h)
Mgr Justyna Dymek
9 kwietnia 2017
Praktyczne aspekty OF w chorobach układu krążenia (3h)
Dr Anna Gołda
Ustalenie planu opieki farmaceutycznej–celów terapeutycznych dla
pacjentów
z
chorobami
układu
krążenia
(na
przykładzie
nadciśnienia)(2h)
Dr Anna Gołda
Monitorowanie i zasady pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (1h)
Dr Anna Gołda
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych i dobór leków OTC u pacjentów z
nadciśnieniem (1h)
3
13-14 maja 2017r.
Sobota
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.00
15.00 – 15.45
13 maja 2017
Praktyczne aspekty opieki farmaceutycznej w cukrzycy (3h)
Dr Barbara Wiśniowska
Ustalanie celów terapeutycznych i opracowanie planu opieki
farmaceutycznej w cukrzycy. Wykrywanie i rozwiązywanie DRPs
związanych z farmakoterapią cukrzycy (2h)
Dr Barbara Wiśniowska
Samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi – zasady pomiaru
i interpretacja (2h)
Dr Barbara Wiśniowska
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych i dobór leków OTC u pacjentów z
cukrzycą (1h)
Dr Barbara Wiśniowska
Niedziela
9.00-11.15
11.15-12.00
12.15-13.00
14 maja 2017
Dobór leków OTC w procesie doradztwa farmaceutycznego (3h)
Dr Anna Gołda
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych pacjentów – bezpieczeństwo
lekowe pacjenta (1h)
Dr Anna Gołda
Weryfikacja informacji o leku i źródła danych o produktach leczniczych.
(1h) Dr Anna Gołda
9 września 2017r.
Sobota
9.00 – 13.30
13.30 – 14.15
9 września 2017
Przeprowadzanie przeglądów lekowych w aptece. Warsztat praktyczny
(6h)
Dr Anna Gołda
Test końcowy
4
Seminaria/warsztaty
Grupa III
22-23 kwietnia 2017r.
Sobota
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.45
22 kwietnia 2017
Organizacyjne i ekonomiczne aspekty opieki farmaceutycznej
Dr hab. Agnieszka Skowron (3h)
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji medycznej, przygotowanie
kart pacjenta oraz dokumentowanie działań farmaceuty w ramach
opieki farmaceutycznej
Dr hab. Agnieszka Skowron(2h)
Problemy lekowe. Klasyfikacja, wykrywanie i rozwiązywanie problemów
lekowych w wybranych chorobach przewlekłych i ostrych
Mgr Wioletta Polak (3h)
Niedziela
9.00-10.30
10.30-12.15
12.45-15.00
23 kwietnia 2017
Indywidualny plan opieki farmaceutycznej dla pacjentów chorych
przewlekle – cechy planu (2h)
Mgr Wioletta Polak
Opracowanie planu edukacji pacjenta i przygotowanie materiałów
edukacyjnych na przykładzie pacjentów z chorobami przewlekłymi
(astma, cukrzyca, nadciśnienie) (3h)
Mgr Justyna Dymek
Dokumentowanie procesu opieki farmaceutycznej dla pacjenta chorego
przewlekle. Dokumentowanie problemów lekowych.
Mgr Wioletta Polak (2h)
27-28 maja 2017.
Sobota
9.00-10.30
10.30 – 12.00
12.15 – 13.00
13.30– 15.00
Niedziela
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 14.15
14.15 - 15.00
27 maja 2017
Praktyczne aspekty opieki farmaceutycznej w astmie (2h)
Mgr Justyna Dymek
Ustalenie celów terapeutycznych i opracowanie planu opieki
farmaceutycznej w chorobach układu oddechowego (2h)
Mgr Justyna Dymek
Monitorowanie efektów leczniczych w astmie (1h)
Mgr Justyna Dymek
Wykrywanie i rozwiązywanie DRPs związanych z lekami stosowanymi
drogą wziewną (2h)
Mgr Justyna Dymek
28 maja 2017
Praktyczne aspekty OF w chorobach układu krążenia (3h)
Dr Anna Gołda
Ustalenie planu opieki farmaceutycznej–celów terapeutycznych dla
pacjentów
z
chorobami
układu
krążenia
(na
przykładzie
nadciśnienia)(2h)
Dr Anna Gołda
Monitorowanie i zasady pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (1h)
Dr Anna Gołda
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych i dobór leków OTC u pacjentów z
nadciśnieniem (1h)
5
10-11 czerwca 2017r.
Sobota
9.00 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.00
15.00 – 15.45
10 czerwca 2017
Praktyczne aspekty opieki farmaceutycznej w cukrzycy (3h)
Dr Barbara Wiśniowska
Ustalanie celów terapeutycznych i opracowanie planu opieki
farmaceutycznej w cukrzycy. Wykrywanie i rozwiązywanie DRPs
związanych z farmakoterapią cukrzycy (2h)
Dr Barbara Wiśniowska
Samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi – zasady pomiaru
i interpretacja (2h)
Dr Barbara Wiśniowska
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych i dobór leków OTC u pacjentów z
cukrzycą (1h)
Dr Barbara Wiśniowska
Niedziela
9.00-11.15
11.15-12.00
12.15-13.00
11 czerwca 2017
Dobór leków OTC w procesie doradztwa farmaceutycznego (3h)
Dr Anna Gołda
Modyfikowanie zachowań zdrowotnych pacjentów – bezpieczeństwo
lekowe pacjenta (1h)
Dr Anna Gołda
Weryfikacja informacji o leku i źródła danych o produktach leczniczych.
(1h) Dr Anna Gołda
10 września 2017r.
Niedziela
9.00 – 13.30
13.30 – 14.15
10 września 2017
Przeprowadzanie przeglądów lekowych w aptece. Warsztat praktyczny
(6h)
Mgr Justyna Dymek
Test końcowy
6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards