Raport z badań przesiewowych uczniów klas III

advertisement
Raport z badań przesiewowych uczniów klas III starachowickich
szkół podstawowych przeprowadzonych przez nauczycieli MOGKiK
w Starachowicach w miesiącach maj – czerwiec 2016 r.
Wyniki badań uczniów kl.III
starachowickich szkół podstawowych
182
176
140
127
84
10
68
66
118
68
94
62
35
Podsumowując wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych przez nauczycieli
MOGKiK wśród uczniów kl.III starachowickich szkół podstawowych okazuje się, że
większość przypadków czyli 277 (97%) wymagać będzie zajęć korekcyjnych w
nowym roku szkolnym. Konsultacji ortopedycznej wymaga 10 wychowanków.
Wyniki badań kl.III Szkół Podstawowych
wskazana gimnastyka korekcyjna
wskazana konsultacja ortopedyczna
3%
97%
Skierowanie na zajęcia do Ośrodka wydają lekarze pierwszego kontaktu i lekarze
ortopedzi. MOGKiK jest jednym z nielicznych Ośrodków Gimnastyki Korekcyjnej w
Polsce, gdzie można skierować dzieci i młodzież z takimi potrzebami.
W SP nr 1 przebadano 40 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, w 2 przypadkach (5%) wystąpiły skoliozy
powyżej 10 stopni Cobba, postawy skoliotyczne (od 5 do 10) to 17 przypadków
(43%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 10
wychowanków (25%), rotacja odcinka lędźwiowego – 10 przypadków (25%).
Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało
się, że obniżenie miednicy dotyczy 14 badanych co stanowi 35% a rotacja miednicy
25 przypadków czyli 63%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SP nr 1. Nadwaga dotyczyła 11 badanych
co stanowi 28% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 27 badanych co stanowi 68% wykryto koślawość pięt, a u 17 wady kolan co
stanowi 43%, 20 przypadków (50%) to płaskostopie.
W SP nr 2 przebadano 10 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, że
postawy skoliotyczne (od 5 do 10)
dotyczyły 3 przypadków (43%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka
piersiowego dotyczyła 1 wychowanka , rotacja odcinka lędźwiowego również 1
przypadku. Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt
kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 2 badanych co stanowi 20%
a rotacja miednicy 6 przypadków czyli 60%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SP nr 2. Nadwaga dotyczyła 4 badanych co
stanowi 40% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 4 badanych co stanowi 40% wykryto koślawość pięt,
płaskostopie.
4 przypadki (40%) to
W SP nr 6 przebadano 13 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, że w 1 przypadku wystąpiła skolioza powyżej 10
stopni Cobba, postawy skoliotyczne (od 5 do 10) dotyczyły 9 przypadków (69%).
Oceniając
kąt
rotacji
tułowia
–
rotacja
odcinka
piersiowego
dotyczyła
6
wychowanków (46%), rotacja odcinka lędźwiowego – 7 przypadków (54%).
Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało
się, że obniżenie miednicy dotyczy 6 badanych co stanowi 46% a rotacja miednicy 10
przypadków czyli 77%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SP nr 6. Nadwaga dotyczyła 3 badanych co
stanowi 23% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 9 badanych co stanowi 69% wykryto koślawość pięt, a u 4 wady kolan co stanowi
31%, 7 przypadków (54%) to płaskostopie.
W SP nr 9 przebadano 69 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, że w 3 przypadkach (4%) wystąpiła skolioza
powyżej 10 stopni Cobba,
postawy skoliotyczne (od 5 do 10) dotyczyły 41
przypadków (59%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego
dotyczyła 25 wychowanków (36%), rotacja odcinka lędźwiowego – 26 przypadki
(38%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa,
okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 12 badanych co stanowi 17% a rotacja
miednicy 48 przypadków czyli 70%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SP nr 9. Nadwaga dotyczyła 14 badanych
co stanowi 20% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 43 badanych co stanowi 62% wykryto koślawość pięt, a u 35 wady kolan co
stanowi 51%, 25 przypadków (36%) to płaskostopie.
W SP nr 10 przebadano 34 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, że
postawy skoliotyczne (od 5 do 10)
dotyczyły 14 przypadków (41%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka
piersiowego dotyczyła 10 wychowanków (29%), rotacja odcinka lędźwiowego – 3
przypadki (9%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt
kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 10 badanych co stanowi 29%
a rotacja miednicy 18 przypadków czyli 53%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SP nr 10. Nadwaga dotyczyła 7 badanych
co stanowi 21% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 24 badanych co stanowi 71% wykryto koślawość pięt, a u 17 wady kolan co
stanowi 50%, 26 przypadków (76%) to płaskostopie.
W SP nr 11 przebadano 29 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, że w 1 przypadku wystąpiła skolioza powyżej
10 stopni Cobba, postawy skoliotyczne (od 5 do 10) dotyczyły 14 przypadków
(48%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 6
wychowanków (21%), rotacja odcinka lędźwiowego – 2 przypadki (7%). Oceniając
ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że
obniżenie miednicy dotyczy 2 badanych co stanowi 7% a rotacja miednicy 16
przypadków czyli 55%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SP nr 11. Nadwaga dotyczyła 5 badanych
co stanowi 17% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 19 badanych co stanowi 66% wykryto koślawość pięt, a u 3 wady kolan co stanowi
10%, 7 przypadków (24%) to płaskostopie.
W SP nr 12 przebadano 36 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, że w 2 przypadkach (6%) wystąpiła skolioza
powyżej 10 stopni Cobba, postawy skoliotyczne (od 5 do 10) dotyczyły 18
przypadków (50%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego
dotyczyła 10 wychowanków (28%), rotacja odcinka lędźwiowego – 6 przypadków
(17%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa,
okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 9 badanych co stanowi 25% a rotacja
miednicy 23 przypadków czyli 64%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SP nr 12. Nadwaga dotyczyła 7 badanych
co stanowi 19% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 30 badanych co stanowi 83% wykryto koślawość pięt, a u 22 wady kolan co
stanowi 61%, 16 przypadków (44%) to płaskostopie.
W SP nr 13 przebadano 49 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, że w 1 przypadku wystąpiła skolioza powyżej
10 stopni Cobba, postawy skoliotyczne (od 5 do 10) dotyczyły 21 przypadków
(43%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 15
wychowanków (31%), rotacja odcinka lędźwiowego – 11 przypadki (22%). Oceniając
ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że
obniżenie miednicy dotyczy 9 badanych co stanowi 18% a rotacja miednicy 31
przypadków czyli 63%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SP nr 13. Nadwaga dotyczyła 14 badanych
co stanowi 29% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 24 badanych co stanowi 49% wykryto koślawość pięt, a u 18 wady kolan co
stanowi 37%, 20 przypadków (41%) to płaskostopie.
W SSP przebadano 9 wychowanków
Analizując wyniki badań okazało się, że
postawy skoliotyczne (od 5 do 10)
dotyczyły 3 przypadków (33%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka
piersiowego dotyczyła 1 wychowanka (11%), rotacja odcinka lędźwiowego – 2
przypadki (22%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt
kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 2 badanych co stanowi 22%
a rotacja miednicy 5 przypadków czyli 56%.
Drugim
obszarem
szczególnego
zainteresowania
była
ocena
częstości
występowania nadwagi u dzieci klas III w SSP. Nadwaga dotyczyła 3 badanych co
stanowi 33% ogółu przebadanych dzieci w szkole.
U 6 badanych co stanowi 67% wykryto koślawość pięt, a u 2 wady kolan co stanowi
22%, 2 przypadki (22%) to płaskostopie.
Download