Prezentacja na Jublieusz 25 lecia parafii

advertisement
Jubileusz 25-lecia parafii w Nawsiu
Akt erekcyjny
Dnia 6 maja 2008 r. minęło
25 lat od erygowania parafii
pw. św. Andrzeja Boboli
w Nawsiu.
Wówczas bowiem dekret
o erekcji parafii wydał
J.E. Ks. Bp Jerzy Ablewicz
– ordynariusz tarnowski.
Nawsie
Srebrny Jubileusz tej niewielkiej parafii jest okazją do tego,
aby przybliżyć jej historię. Wieś istnieje od XVII w. Brak jednak
danych o początkach.
Nazwa Nawsie pojawiła się dopiero w 1772 r.
Kościół w Wielopolu
Do czasu utworzenia
parafii w Nawsiu w 1983r.
mieszkańcy korzystali
z posługi duszpasterskiej
kapłanów z Wielopola
Skrzyńskiego.
Pierwsze kroki…
W latach 70. XX wieku pojawiły się jednak
propozycje utworzenia samodzielnej parafii
w Nawsiu i w konsekwencji wybudowanie
własnego kościoła parafialnego.
Pierwsze kroki ku temu poczyniono
w 1972 r., kiedy pod kierunkiem
ks. Franciszka Motyki – wikariusza
z Wielopola przystąpiono do budowy
kaplicy katechetyczno-kultowej.
Przezwyciężanie przeciwności…
Ze względu na niesprzyjający czas budowano tę kaplicę jako prywatny dom Tomasza
Łuszcza. Pomimo trzykrotnego przerywania prac przez władze, nauczanie religii
rozpoczęto w tym budynku już w 1977 r. W kaplicy tej mieściła się także pierwsza
plebania. Odprawianie Mszy św. w niedzielę i święta w kaplicy rozpoczęto w 1980 r.
Już w 1982 r. rektorem kaplicy został ks. Stanisław Kos, wikariusz z Wielopola
Skrzyńskiego, który podjął starania o utworzenie parafii i budowę kościoła.
Pierwszy odpust…
Podczas pierwszego odpustu,
dnia 15 maja 1983 r.
ks. Julian Śmietana,
proboszcz z Wielopola
Skrzyńskiego odczytał akt
erekcyjny parafii
oraz nominację pierwszego
proboszcza, którym został
ks. Stanisław Kos.
Czas budowy…
Dzięki ofiarności nawsian udało się przygotować plac pod
budowę kościoła. Dnia 10 VII 1983 r. J.E. Ks. Bp Jerzy Ablewicz
poświęcił plac pod budowę kościoła. Budowa dzięki zaradności
ks. S. Kosa i zaangażowania parafian szła bardzo dobrze.
Kamień węgielny…
Dnia 19 V 1986 r. podczas wizyty ks. bpa Władysława Bobowskiego dokonano wmurowania
kamienia węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich 22 VI 1983r.
Wmurowano także relikwie Ziemi z Katakumb św. Kaliksta w Rzymie.
W następnym roku, dnia 27 IX 1987, J.E. Ks. Bp J. Ablewicz ofiarował dla parafii relikwie
bł. Karoliny Kózkównej.
Poświęcenie kościoła…
Uroczystym zwieńczeniem wysiłków parafian z Nawsia przy budowie kościoła
było jego poświęcenie, które miało miejsce 14 VI 1992 r. Należy zaznaczyć,
że kościół w Nawsiu był poświęcony jako pierwszy w nowej Diecezji Rzeszowskiej,
przez J.E. Ks. Bpa Kazimierza Górnego, pierwszego Ordynariusza Rzeszowskiego.
Wizytówka parafii…
Kościół zbudowany jest na planie
krzyża greckiego według projektu
inż. Władysława Boczkaja z Rzeszowa.
Świątynia jest jednonawowa z boczną
kaplicą po prawej stronie. Po przeciwnej
stronie kaplicy znajdują się dwie
zakrystie. Kościół posiada także
przestronny chór.
Wnętrze..
Wnętrze..
Krzyż w prezbiterium,
chrzcielnica, jak również
drzwi wejściowe i wiele
innych drewnianych
elementów jest autorstwa
miejscowego artysty
rzeźbiarza Władysława
Kuta.
Plebania…
Od początku istnienia parafii mieszkanie proboszcza mieściło się w kaplicy.
Dopiero w maju 1997 r. ks. Marek Kiełbasa podjął się budowy plebanii
w pobliżu kościoła. Budynek ukończono końcem października 1999 r.
W 2004 r. wykonano elewację budynku plebanii oraz budynku pomocniczego,
wybudowanego w 1998 r.
Cmentarz…
Wraz z powstaniem parafii podjęto starania o cmentarz. Po ofiarowaniu pola
na ten cel oraz wykonaniu badań geologicznych plac pod budowę cmentarza
poświęcił dnia 21 października 1984 r. ks. dr Adam Nowak z Tarnowa.
Na cmentarzu znajduje się kaplica wybudowana w latach 1987/1988.
ks. Stanisław Kos
Przez okres 25 lat istnienia
parafia miała trzech
proboszczów:
ks. Stanisława Kosa
(1983-1994)…
ks. Marek Kiełbasa
…ks. Marka Kiełbasę
(1994-2002)…
ks. Ryszard Miśniak
…oraz obecnie
ks. Ryszarda Miśniaka
(od 2002).
Powołania...
Godnym uwagi jest również fakt dużej
ilości powołań. Z parafii pochodzi:
6 kapłanów, 1 brat zakonny
i 15 sióstr zakonnych.
Powołania kapłańskie
ks. Tadeusz Nowak
ks. Tadeusz Walczyk
ks. Julian Jarząb
o. Dominik Jan Siuta
ks. Piotr Mucha
Powołania zakonne
Zgromadzenia Św. Michała
Archanioła
br. Eugeniusz Wawrzonek
Zgromadzenie Sióstr
Świętego Józefa
s. Teresa Maria Jajko
s. Ludwika Śledziona
Zgromadzenia Sióstr
Św. Michała Archanioła
s. Teresa Siuta
s. Stefania Trznadel
s. Janina Froń
s. Teresa Pękala
s. Lucyna Mucha
Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
s. Maria Żuczek
s. Maria Wawrzonek
s. Elżbieta Wawrzonek
s. Barbara Noga
Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
s. Emilia Bakota
s. Maria Klich
s. Adela Klich
s. Zofia Bakota
Książka przedstawiająca dzieje parafii…
Podsumowanie 25-lecia dziejów parafii w Nawsiu
opisał w swojej książce ks. Marcin Nabożny.
Przedstawiono w niej:
- Dzieje Nawsia,
- Utworzenie parafii pw. św. Andrzeja Boboli,
- Miejsca kultu Bożego i zabudowania parafialne,
- Duszpasterzy i ich współpracowników,
- Działalność duszpasterską,
- Nadzwyczajne wydarzenia duszpasterskie,
- Formy zaangażowania religijnego wiernych.
Download