Niedotlenienie płodu w czasie ciąży może powodować ujawnienie

advertisement
Niedotlenienie płodu w czasie
ciąży może powodować ujawnienie
wad rozwojowych
Niedotlenienie płodu w czasie ciąży może wpływać na ujawnienie efektu
fenotypowego mutacji germinalnych dotyczących pojedynczego allelu. Tę
zaskakującą informację mogącą częściowo wyjaśniać problem niepełnej
penetracji genów publikuje na łamach czasopisma „Cell” międzynarodowa
grupa badawcza w której skład wchodzą naukowcy z USA, Australii,
Japonii i Kanady.
Do tej pory badacze nie rozumieli dlaczego w rodzinach dotkniętych defektami
genetycznymi niektóre dzieci chorują, a inne rodzą się zupełnie normalne.
Opisane na łamach najnowszego numeru „Cell” wyniki badań sugerują, że jeśli
dziecko posiada tylko jedną prawidłową kopię genu, do pojawienia się choroby
może znacznie przyczynić się epizod niedotlenienia podczas rozwoju płodowego.
Incydenty niedotlenienia płodu mogą mieć różne przyczyny, takie jak cukrzyca,
palenie tytoniu przez matkę, anemia czy nieprawidłowe działanie łożyska.
Autorzy publikacji stawiają tezę, że właściwe zachowanie matki i umiejętne
prowadzenie ciąży przez lekarza mogą okazać się kluczowe w obniżeniu ryzyka
związanego z występowaniem mutacji germinalnych w obrębie jednego z alleli. Te
badania po raz pierwszy pokazują, że zarówno geny, jak i środowisko zewnętrzne
są wspólnie odpowiedzialne za ujawnienie się wad wrodzonych.
Badania prowadzono na przykładzie wrodzonego skrzywienia kręgosłupa. Grupa
z Arizona State University opisała przypadek choroby u pacjenta, którego DNA
zawierało jedną uszkodzoną kopię genu HES7. To potwierdziło, że – w pewnych
okolicznościach – jedna błędna kopia genu wystarczy do pojawienia się w życiu
płodowym poważnych deformacji kręgosłupa.
Następnym etapem badań były eksperymenty prowadzone na myszach.
Australijscy badacze wykazali, że niedotlenienie w czasie ciąży może u osobników
z uszkodzoną jedną kopią genu nawet 10-krotnie zwiększyć ryzyko pojawienia się
poważnych deformacji. W przypadku trwającej u myszy 21 dni ciąży wystarczyło
8-godzinne niedotlenienie płodu, aby takie deformacje się pojawiły.
Naukowcy są przekonani, że niedotlenienie to tylko jeden z czynników, mogący
wpływać na ujawnienie fenotypowe zaburzeń genetycznych, czego skutkiem mogą
być nieprawidłowości rozwoju szkieletu, kończyn, organów wewnętrznych czy
mózgu. Zdaniem autorów publikacji w przypadku rodzin, gdzie pojawiają się
jakiekolwiek zaburzenia genetyczne, ciąża musi być monitorowana w sposób
szczególny.
Doniesienia badaczy nie pozostawiają złudzeń. Nie same defekty
genetyczne decydują o wystąpieniu poważnych wad wrodzonych. Przebieg
ciąży i zachowanie matki może mieć równie istotne znaczenie decydujące
o ujawnieniu się wad zapisanych w genach dziecka.
Publikacja
źródłowa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00928674120
03546
Nie same mutacje decydują o pojawieniu się u dzieci poważnych wad
wrodzonych - donosi najnowszy numer czasopisma Cell.
Data publikacji: 16.04.2012r.
Download