Co potrafią nasze oczy, gdy są zdrowe i czego nie potrafią

advertisement
Co potrafią nasze oczy, gdy są zdrowe i czego nie potrafią, gdy zachorują?
Karta pracy
Ćwiczenie A/2 – WIDZENIE TRÓJWYMIAROWE a OCENA ODLEGŁOŚCI
Przeprowadzisz teraz wraz z kolegą doświadczenie z widzeniem płaskim (jednym okiem)
i trójwymiarowym (obojgiem oczu). Kolega trzykrotnie przygotuje dla Ciebie test z sześcioma
szpilkami w różnych kolorach. Twoim zadaniem jest popatrzenie na szpilki zgodnie z instrukcją
i określenie, który kolor jest najbliżej, który zaraz za nim itd. aż do ostatniej, szóstej szpilki. Test
wykonasz w trzech etapach:
 etap I – patrząc na szpilki tylko lewym okiem
 etap II – patrząc na szpilki tylko prawym okiem
 etap III – patrząc na szpilki obojgiem oczu
W miarę wykonywania kolejnych testów, uzupełniaj stopniowo (tzn. od 1 do 6) wszystkie rubryki
poniższej tabeli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 - tu wpisz kolejne
kolory szpilek jakie
widzisz lewym okiem
2 - tu wpisz kolejne
kolory szpilek jakie były
w tym etapie
doświadczenia
naprawdę
3 - tu wpisz kolejne
kolory szpilek jakie
widzisz prawym okiem
4 - tu wpisz kolejne
kolory szpilek jakie były
w tym etapie
doświadczenia
naprawdę
5 - tu wpisz kolejne
kolory szpilek jakie
widzisz obojgiem oczu
6 - tu wpisz kolejne
kolory szpilek jakie były
w tym etapie
doświadczenia
naprawdę
kolejne kolory szpilek – od najbliższej do najdalszej
KOLOR 1 KOLOR 2 KOLOR 3 KOLOR 4 KOLOR 5
KOLOR 6
KOLOR 1
KOLOR 2
KOLOR 3
KOLOR 4
KOLOR 5
KOLOR 6
KOLOR 1
KOLOR 2
KOLOR 3
KOLOR 4
KOLOR 5
KOLOR 6
Porównaj prawdziwą kolejność kolorów z kolejnością, jaką Ty widziałeś – osobno dla oka lewego,
osobno dla prawego, oraz dla obojga oczu. Gdy kolor w obu rubrykach nie zgadza się, uznajesz to za
jeden błąd.
Ile błędów popełniłeś patrząc tylko okiem lewym? ……………………………………………………………
Ile błędów popełniłeś patrząc tylko okiem prawym? ………………………………………………………….
Ile błędów popełniłeś patrząc obojgiem oczu? ……………….……………………………………………….
Kiedy lepiej oceniasz odległość: kiedy patrzysz jednym okiem, czy dwojgiem oczu?…………………….
1
Zadanie B/2 – ZŁUDZENIA OPTYCZNE
1–EFEKT MÜLLERA-LYERA. Popatrz na poniższy rysunek i odpowiedz na pytanie: która
z poziomych kresek jest dłuższa, lewa czy prawa?
Teraz zmierz linijką obie kreski i zapisz wyniki:
Długość kreski lewej ………………………….Długość kreski prawej ………………………..
2 – EFEKT EBBINGHAUSA. Popatrz na poniższy rysunek i odpowiedz na pytanie: które z
centralnych kół jest większe: lewe czy prawe?
Teraz zmierz linijką średnicę środkowego koła na obu rysunkach i zapisz wyniki:
Średnica środkowego kółka z lewej ……………Średnica środkowego kółka z prawej ………………..
3–EFEKT ŚCIANY KAWIARNI. Popatrz na poniższy rysunek i odpowiedz na pytanie: czy ukośne,
czarne linie są do siebie równoległe?
Teraz weź czerwony flamaster, linijkę i przedłuż na czerwono (przy linijce) dwie dowolne sąsiednie
linie. Następnie zmierz odległość między liniami od górnego końca (mierz prostopadle!), a potem
od dolnego końca. Możesz też zmierzyć w środku. Wyniki zapisz:
Odległość między liniami na górnym końcu ….………
Odległość między liniami na dolnym końcu ………….
Odległość między liniami po środku …….……………
2
4 – EFEKT KORYTARZA.Popatrz z odległości 100 cm na poniższy rysunek i odpowiedz na pytanie:
który walec jest większy?
Teraz zmierz linijką wysokość i średnicę walca dolnego oraz górnego i zapisz wyniki:
Wysokość górnego walca …………………….Wysokość dolnego walca …………………….
Średnica górnego walca ………………………Średnica dolnego walca ……………………….
5 – EFEKT SHEPHARDA. Popatrz na stoliki i odpowiedz na pytanie: który z nich jest szerszy, a który
dłuższy?
Teraz zmierz linijką długość (dłuższy bok) i szerokość (krótszy bok) lewego i prawego stolika. Wyniki
zapisz:
Długość lewego stolika ………………………….Długość prawego stolika ………..…….………….
Szerokość lewego stolika ……………………….Szerokość prawego stolika ……………………….
3
Zadanie C/2 – CZĘŚCI OKA I ICH FUNKCJE
Czy znasz nazwy i funkcje podstawowych elementów oka? Na rysunku przedstawiającym przekrój
przez ludzkie oko wykonano podpisy, nie podając jednak nazw poszczególnych części oka, tylko
podając ich funkcje. Z listy zamieszczonej poniżej dobierz do każdego opisu funkcji odpowiednią
nazwę części oka i wpisz ją obok opisu.
NERW WZROKOWY
TĘCZÓWKA
ROGÓWKA
SOCZEWKA
NACZYNIÓWKA
ŹRENICA
Zawiera mięśnie regulujące
ilość światła wpadającą
do wnętrza oka.
Chroni mechanicznie
powierzchnię oka.
SIATKÓWKA
CIAŁO SZKLISTE
Zamienia impulsy świetlne
w impulsy nerwowe.
Przepuszcza światło
do wnętrza oka.
Przewodzi bodźce wzrokowe
do ośrodka wzroku w mózgu.
Załamuje promienie świetlne
wpadające do oka i kieruje je
na receptory wzrokowe.
Odżywia i dotlenia komórki oka.
Wypełnia gałkę oczną
i reguluje ciśnienie w jej wnętrzu.
- Jeśli lubisz kolorowanki, pokoloruj na niebiesko tęczówkę, na czerwono siatkówkę, na zielono
soczewkę, a na żółto rogówkę.
- Które z powyższych elementów oka widzimy, kiedy patrzymy komuś w oczy?
1 ………………………..……2 ……..……………………………3 ………………………………………….
Zadanie D/2 – BRAKUJĄCE ELEMENTY OKA
Czego tu brakuje? Na każdym z poniższych schematów anatomii ludzkiego oka brakuje jednego
elementu. Jakiego?
A
B
C
4
Zadanie E/2
Różne choroby oczu w różny sposób zaburzają widzenie. Popatrz na poniższe zdjęcie – tak widzą
ludzie mający zdrowy, prawidłowy wzrok.
Na podstawie podanych informacji odnajdź we wkładce zdjęcie przedstawiające ten sam obraz
widziany przez osobę chorą na wybraną chorobę oczu. Wytnij go i wklej w zaznaczone miejsce.
JASKRAto choroba uszkadzająca
nerw wzrokowy. Powoduje to
ograniczenie pola widzenia
do części centralnej:
AMD to choroba, która powoduje
uszkodzenie ważnej części siatkówki plamki. Prowadzi to do zaniku
obrazu w części centralnej:
ZAĆMAto choroba, w której dochodzi
do zmętnienia soczewki oka.
Promienie świetlne przechodzące
przez soczewkę nie załamują się
prawidłowo, co prowadzi do
rozmycia kształtów:
5
Zadanie F/2 - DALTONIZM
Pokoloruj rysunek zgodnie z instrukcją. Tak widzą ludzie nie mający żadnych zaburzeń w odbiorze
barw.
Fioletowe cętki
Czerwone kółko
z fioletowym środkiem
Czerwony brzeg skrzydła
Niebieska plama
(na całym skrzydle)
Wszystko, czego
nie wskazały strzałki,
zamaluj na żółto!
Pomarańczowa część skrzydła
Czerwony brzeg skrzydła
Fioletowy odwłok
Zielona plama
Fioletowe kółko
z czerwonym środkiem
Czy wiesz jak widzieliby ten rysunek daltoniści? Istnieje wiele odmian daltonizmu. Na przykład
amerykański programistaMark Zuckerberg, twórca Facebooka, w ogóle nie widzi czerwieni, myląc
ją często z zielenią. Zamiast fioletu widzi niebieski. Z kolei John Dalton, angielski chemik i fizyk
z XVIII wieku, zamiast koloru czerwonego widział szarość, a pomarańczowy i zielony postrzegał jako
różne odcienie żółci. Z kolei zamiast fioletu i różu widział różne odcienie błękitu.
Pokoloruj lewy rysunek tak, jak widziałby go Mark Zuckerberg, a prawy tak, jak widziałby go John
Dalton.
6
KOLOROWA WKŁADKA Z OBRAZKAMI DO WYCINANIA:
7
Download