PRZYCZYNY CHORÓB ZAKAŹNYCH, ICH SKUTKI I ZABURZENIA

advertisement
Prezentacje przygotowała
Adrianna Gorgol z kl. 1et
*
*
Są to choroby, które
dotykają nie tylko ludzi,
ale również zwierzęta i
rośliny i są efektem
zakażenia i zniszczenia
bariery odpornościowej
organizmu. Choroby tego
rodzaju mają to do
siebie, że bardzo łatwo
przechodzą z jednego na
drugi
organizm
stąd
nazywane są również
chorobami zaraźliwymi.
*
* Wiroidy (atakują tylko rośliny)
* Priony
* Bakterie
* Riketsje
* Grzyby
* Wirusy
*
* Etap
szerzenia
choroby
rozpoczyna się od nosiciela,
może to być człowiek, zwierzę
bądź
roślina,
a
rzadziej
nieożywiona materia (np. gleba
– tężec). Następnie dochodzi do
zarażenia innego organizmu w
różny
sposób
(kontakt
bezpośredni, używanie tych
samych
przedmiotów
itp.),
jednak nie oznacza to od razu,
że
choroba
się
zalęgnie,
ponieważ
może
zostać
zwalczona
przez
system
odpornościowy.
*
* Nosiciel
– osobnik zarażony
chorobą
zakaźną
lub
posiadający nieprawidłową
wersję genu recesywnie
dziedziczonej
choroby
genetycznej,
lecz
nie
wykazujący
objawów
chorobowych. Nosiciel, choć
sam
nie
doświadcza
objawów choroby, może ją
przekazywać
innym
organizmom (niekoniecznie
własnego gatunku) bądź
potomstwu.
*
*
*
Czynnikiem wywołującym chorobę AIDS jest wirus
HIV, czyli ludzki wirus upośledzenia odporności. Po
wniknięciu do organizmu człowieka, HIV łączy się z
komórkami, które posiadają na swej powierzchni
specjalne białka wychwytujące wirusa, tzw.
Receptory.
Kilka dni po zakażeniu mogą wystąpić objawy
przypominające grypę. Osoba zarażona wirusem HIV
początkowo czuje się zdrowa przez kilka miesięcy, a
nawet lat. Wśród pierwszych objawów świadczących
o postępie choroby, wymienić należy: gorączkę,
spadek masy ciała, biegunki, obrzęki węzłów
chłonnych,
ogólne
osłabienie,
bóle
głowy,
przytępienie intelektu, stany pomroczne, wysypki
skórne, zakażenie jamy ustnej i gardła. Te
nieswoiste początkowo objawy mogą się cofnąć.
Znowu mijają miesiące i lata, zanim wystąpi wskutek zaniku odporności - pełny obraz choroby z
następującymi objawami:
Objawy:
*
duszność, suchy kaszel i gorączka
jako wyraz zapalenia płuc;
*
*
ciężkie biegunki;
*
*
opryszczka (herpes simplex);
*
*
*
gruźlica;
dolegliwości przy połykaniu - jako
wyraz chorób grzybiczych przełyku;
nowotwór skóry (mięsak Kaposiego
oraz mięsak limfatyczny;
wysypki skórne;
zmiany osobowości, upośledzenie
pamięci, spadek aktywności, ataki
drgawek itp. - jako wyraz
postępującego uszkodzenia mózgu
przez wirusy.
*
*
Żółtaczka jest chorobą bardzo
poważną, bowiem stan zapalny może
doprowadzić
do
poważnego
i
nieodwracalnego uszkodzenia tkanek
wątroby. Znamy dwie postacie
wirusowego
zapalenia
wątroby:
żółtaczkę typu A i typu B. Żółtaczka
typu A najczęściej rozprzestrzenia
się poprzez zakażone pożywienie i
wodę. Żółtaczka typu B przenosi się
przez kontakty seksualne i krew.
Żółtaczka jest objawem, który
powoduje żółte zabarwienie skóry,
twardówek oczu oraz śluzówek.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
odkładanie
się
w
tkankach
zwiększonej ilości bilirubiny.
Żółtaczka jako taka uważana jest za
objaw, który może świadczyć o mniej lub
bardziej niebezpiecznej chorobie.
Objawy:
*
wyraźna żółtaczka widoczna jest w
sytuacji, gdy ilość bilirubiny
przekroczy określony poziom
*
żółtaczka charakteryzuje się różną
gamą kolorów, od żółtego po brązowy
*
zażółcenia widoczne są w pierwszej
kolejności na białkówkach oczu
*
*
ciemniejsza barwa stolca
odbarwienie stolców oraz
pociemnienie moczu
Objawy u kobiet:
* Rzeżączka,
tryper,
choroba
weneryczna wywoływana przez
dwoinkę
rzeżączki
(Neisseria
gonorrhoeae).
Zakażenie
następuje głównie przez kontakt
płciowy. Może ona zaatakować
cewkę moczową, genitalia, odbyt,
oczy, jamę ustną i gardło,
prowadząc do zapalenia narządów
miednicy
mniejszej,
ciąży
pozamacicznej, problemów z
menstruacją,
infekcji
oczu,
zapaleń i infekcji.
*
*
ból przy oddawaniu moczu
*
*
*
*
ból w dole brzucha
krwista lub żółtawa wydzielina z
pochwy
krwawienia międzymiesiączkowe
wymioty
Gorączka
Objawy u mężczyzn:
*
*
wydzielina z cewki moczowej
palenie i ból przy oddawaniu moczu
*
*
Pierwotne:
- wrodzone defekty systemu
immunologicznego
* Wtórne:
- wirusy
- immunosupresja
*
-
*
Zaburzenia:
1. limfocyty B, T lub oba
2. makrofagi
3. inne komórki stanu zapalnego
*
-
Zaburzenia B i T:
ciężkie kombinowany brak
odporności (SCID) – brak
deaminazy
syndrom Wiscotta – Aldrick’a
*
pre B
B
*
niedojrzały B
X
niedojrzały
X
dojrzały B
Agammaglobulinemia – wrodzony
brak przeciwciał:
bakterie – zabójcze
*
wirusy – jest odporność
*
-
Ujawnia się w okresie
niemowlęcym ( noworodek ma
jeszcze przeciwciała od matki)
*
Zespół Di George’a – brak grasicy
*
AIDS – nabyty zespół braku
odporności: wirus HIV z
glikoproteiną gp 120 – do
receptora CD4 – spadek ilości
limfocytów CD4
-
częste infekcje
wrażliwość na oprtunistyczne
patogeny (umożliwienie
penetracji)
*
*
-
Pneumocystoza – zakażenie
Pneumocystis carinii
Toksoplazmoza
Autoagresja:
modyfikacja molekularna
naśladownictwo molekularne
aktywacja limfocytów
poliklonalnych
nierównowaga limfocytów Ts
aktywacja sekwestrowanych
antygenów
Choroby:
narządowo specyficzne
systemowe
*
* aktywność fizyczna
* unikać kontaktów z
* przebywanie na świeżym osobami chorymi
powietrzu
* po skorzystaniu z toalety
umyć dokładnie ręce
* hartowanie ciała
* podczas współżycia
* zdrowe odżywianie
zabezpieczać się
* dokładnie mycie
prezerwatywą
zjadanych produktów
* używać jednorazowych
rzeczy np. igieł do
* dokonywać szczepień
ochronnych
szczepionek
* To
już wszystko. Ale pamiętajcie,
że nie można lekceważyć chorób
zakaźnych i nie wiadomo kto jest
nosicielem i komu może przekazać
chorobę. Zrobienie badań jest
konieczne, a przede wszystkim
kiedy się planuje rodzinę.
*Dziękuję
Download