Podział sieci w zależności od wielkości

advertisement
Podział sieci w zależności od wielkości:
Sieć lokalna - LAN (Local Area Network) -jest to sieć łącząca komputery na niewielkim obszarze (pomieszczenie,
budynek).
Sieć miejska - MAN (Metropolitan Area Network) -jest to sieć obejmująca swoim zasięgiem jedno miasto.
Sieć rozległa - WAN (Wide Area Network) -jest to sieć, która swoim zasięgiem wychodzi poza granice miast, państw,
kontynentów.
Podział sieci w zależności od środowiska
Środowisko sieci określone jest przez sieciowy system operacyjny oraz przez protokoły, zapewniające komunikację i
usługi sieciowe. Istnieją 2 typy sieciowych systemów operacyjnych:
każdy z każdym (peer-to-peer) - umożliwia użytkownikom udostępnienie zasobów swojego komputera oraz dostęp do
zasobów innych komputerów, każdy z użytkowników sieci posiada taki sam status - żaden z nich nie jest
podporządkowany innemu, rozwiązanie takie nie jest chętnie stosowane przez administratorów sieci ze względu na
niewielkie możliwości zarządzania i niski poziom bezpieczeństwa;
dedykowany serwer (klient-serwer) - przynajmniej jeden z komputerów spełnia rolę serwera, wykonuje takie zadania
jak: przechowywanie i udostępnianie plików, zarządzanie współdzieleniem drukarek oraz funkcje związane z
bezpieczeństwem danych;
Podział sieci w zależności od rodzaju połączeń nazywamy topologią fizyczną sieci.
Topologia magistrali - jest to topologia, w której do pojedynczego kabla głównego zwanego magistralą lub szyną,
stanowiącego wspólne medium transmisyjne, podłączone są wszystkie stacje. Dopuszczalna długość kabla oraz liczba
stacji są ograniczone w zależności od typu kabla (dane te zostały podane w dalszej części opracowania). Nadawane
sygnały docierają do wszystkich stacji poruszając się we wszystkich kierunkach. W danej chwili tylko jeden węzeł
może wysyłać dane w trybie rozgłaszania. Gdy sygnał dociera do końca kabla zostaje wygaszony przez znajdujący się
tam terminator, dzięki czemu wyeliminowane zostają zjawiska odbicia sygnału. Komputery dołączamy do magistrali za
pomocą trójników. Jeden odcinek magistrali nie powinien być obciążany większą ilością komputerów niż 30 ze
względu na duży spadek wydajności sieci przy dalszym jej obciążaniu. Istnieje możliwość zwiększenia długości
magistrali poprzez połączenie szeregowe 5 segmentów z wykorzystaniem urządzeń zwanych repeator'ami. Należy
jednak pamiętać że obciążone komputerami w takim przypadku mogą być tylko trzy odcinki.
Zalety:
• niski koszt budowy sieci
Wady:
•
•
•
•
duża awaryjność
duża trudność w lokalizacji usterki
podłączenie nowego komputera wymaga rozcięcia kabla
niska niezawodnośćniska prędkość przesyłu danych 10Mb/s
Topologia gwiazdy - łączy w centralnym punkcie wszystkie stacje robocze za pomocą urządzenia komunikacyjnego, za
pomocą którego odbywa się ruch w sieci. Sygnały mogą być nadawane do wszystkich stacji lub tylko do wybranych.
Odległość każdej stacji od elementu centralnego oraz liczba stacji do niego podłączonych są ograniczone jednak czas
propagacji sygnału nie zależy od liczby stacji.
Zalety:
• prosta instalacja
• duża niezawodność
• rozpięcie lub awaria kabla powoduje odłączenia
tylko jednej stacji roboczej
• łatwość lokalizacji usterki;
Wady:
• ograniczona długość odcinka ze względu na niską
odporność na zakłócenia
• konieczność zastosowania specjalistycznych
narzędzi w czasie instalacji sieci
• duża ilość przewodów w porównaniu z topologią
magistrali co powoduję jej większe koszty;
Topologia pierścienia - stacje robocze łączymy za pomocą jednego nośnika w układzie zamkniętym. Okablowanie
tworzy krąg. W ramach jednego pierścienia możemy stosować różnego rodzaju media transmisyjne. Długość odcinka
dwupunktowego oraz ich liczba są ograniczone. Każdy komputer jest wyposażony w retransmiter, którego podstawową
funkcją jest regenerowanie sygnału nadchodzącego od stacji poprzedniej i przekazania go stacji następnej. Ponieważ
możliwe jest wystąpienie kolizji potrzebny jest więc algorytm ustalający zasady wprowadzania danych do pierścienia.
Informacja wprowadzona do sieci musi być usunięta przez jeden z komputerów, w innym przypadku niepotrzebnie
krążyłaby w sieci. Sygnał w czasie przechodzenia przez poszczególne stacje robocze jest w nich wzmacniany. Czas
rozchodzenia się sygnału jest tutaj zależny od liczby węzłów, a dane poruszają się w jednym kierunku. Często stosuje
się konfigurację podwójnego przeciwbieżnego pierścienia. Każda para stacji jest dodatkowo połączona dodatkowym
łączem o przeciwnym kierunku transmisji do kierunku transmisji w łączu głównym. W stanie normalnej pracy sieci
dodatkowy pierścień nie jest używany. W przypadku wystąpienia awarii komunikacja odbywa się pierścieniem
dodatkowym. Umożliwia to kontynuację pracy sieci.
Zalety:
• mniejsza długość kabla niż w topologii gwiaździstej;
Wady:
• awaria jednej stacji lub łącza może spowodować
awarię całej sieci w przypadku pojedynczego
pierścienia
• trudna diagnostyka
• dołączenie stacji wymaga wyłączenia całej sieci;
Topologia drzewiasta "tree" Topologia drzewiasta
zwana inaczej hierarchiczną gwiazdą, stosowana jest
w sieciach w całości opartych na skrętce. Budowa
sieci jest podobna do topologii gwiazdy, z tą róznicą,
że na jej zakończeniach zamiast stacji roboczych
mogą być przyłączone kolejne koncentratory do
krórych przyłączamy kolejne stacje. Dzieki temu
możemy budować naprawdę duże i wydajne sieci.
Topologia mieszana Topologia ta jest połączeniem
topologi gwaizdy i magistrali. Zasada budowy takiej
sieci jest prosta. Polega na tym, że koncentratory sieci
zbudowanych w gwiazdę łączonę są ze sobą w
magistralę. Do magistrali tej można podpinać również
stacje robocze. Pozwala to na budowę sieci o dosyć
dużych odległośiach pomiędzy koncentratorami.
4.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards