Sterownik pompy obiegowej CO RTSZ-4/CO

advertisement
Sterownik pompy obiegowej C.O. RTSZ-4/CO
Sterownik pompy obiegowej C.O.
RTSZ-4/CO
Instrukcja obsługi
sierpień 2008
Szkoper Elektronik
Strona 1
2009-08-22
Sterownik pompy obiegowej C.O. RTSZ-4/CO
1 Parametry regulatora RTSZ-4/CO:
Minimalna nastawa temperatury załączenia
Maksymalna nastawa temperatury załączenia
Histereza
Napięcie zasilania
Zużycie energii
Maksymalny ciągły prąd obciążenia
Maksymalny chwilowy prąd obciążenia
Napięcie wyjściowe
Zakres temperatur pracy czujnika
0°C ±3°C
60°C ±5°C
2°C – 10°C ±1°C
230V 50/60Hz 2VA
<2VA
5A (1150W)
8A (1800W)
230V 50/60Hz
-50°C do 150°C
Uwaga!
Napięcie na wyjściu regulatora po załączeniu przekaźnika wynosi 230VAC, nie należy
stosować regulatora RTSZ-4 do sterowania urządzeń o innej wartości napięcia zasilania.
Temperatura powyżej 150°C może trwale uszkodzić czujnik!
2 Zasada działania sterownika RTSZ – 4/CO
Zasadę działania obrazuje poniższy wykres:
Po przekroczeniu przez temperaturę T1 progu temperatury zadanej Tz następuje załączenie
przekaźnika. Po obniżeniu temperatury T1 do wartości Tz – Th następuje wyłączenie
przekaźnika aż do ponownego wzrostu temperatury powyżej Tz gdzie następuje ponowne
załączenie przekaźnika. Załączenie przekaźnika sygnalizuje czerwona dioda LED, zapalenie
diody oznacza pojawienie się na zaciskach 3 i 4 napięcia 230VAC. Zielona dioda LED
sygnalizuje obecność napięcia zasilania.
Szkoper Elektronik
Strona 2
2009-08-22
Sterownik pompy obiegowej C.O. RTSZ-4/CO
3 Podłączenie układu
Podłączenia układu dokonujemy zgodnie z opisem listw zaciskowych:
1,2 – CT – czujnik temperatury (KTY81-110 lub KTY81-120)
3,4 – Obciążenie 230VAC 50/60Hz 5A (pompa C.O.)
5,6 – Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz
4 Zalecenia eksploatacyjne
1) Chronić przed wilgocią
2) Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur
3) Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi
Utylizacja odpadów:
Urządzenie należy zwrócić do odpowiedniego punktu, zajmującego się utylizacją
lub do punktu skupu surowców wtórnych. Urządzenia nie wolno wyrzucać do
kosza z niesegregowanymi odpadami (patrz symbol przekreślonego kosza).
Szkoper Elektronik
Strona 3
2009-08-22
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards