Wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów za co najmniej 3 letni

advertisement
Wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów za co najmniej 3 letni okres zatrudnienia
lub stosunku służbowego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej,
zgodny z kierunkiem specjalizacji:
1. zatrudnienie pracowników na cały etat w Uniwersytecie Medycznym oraz w niepełnym
wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej - nie daje podstawy do uznania
tego zatrudnienia jako zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce
akredytowanej i przyznania za to dodatkowych punktów.
2. jeśli 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego w pełnym wymiarze czasu
pracy w jednostce uprawnionej zgodnej z kierunkiem specjalizacji do dnia rozpoczęcia
postępowania kwalifikacyjnego nie pokrywa się z okresem akredytacji - nie przyznaje
się dodatkowych punktów.
3. gdy co najmniej 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego w uprawnionej
jednostce organizacyjnej został zakończony nawet jeden dzień przed dniem rozpoczęcia
postępowania kwalifikacyjnego - nie przyznaje się dodatkowych punktów.
4. jeśli lekarz odbywał w danej jednostce inną specjalizację - okres zatrudnienia lub
stosunku służbowego nie może być zaliczony do 3 lat okresu zatrudnienia
w jednostce akredytowanej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards