Pompa ciepła DAIKIN

advertisement
Pompa ciepła DAIKIN
Pompa ciepła = Wykorzystanie klimatyzatorów do ogrzewania
Pompa ciepła to integralna część technologii klimatyzacyjnej. Pompa ciepła przenosi ciepło z jednego środowiska
do innego poprzez czynnik chłodniczy. W trybie chłodzenia pompa ciepła przenosi ciepło znajdujące się w
zamkniętej przestrzeni (pomieszczenia lub systemu przemysłowego) do powietrza na zewnątrz, co powoduje
ochłodzenie takiej przestrzeni. Taką funkcję pompa ciepła spełnia w standardowych systemach chłodniczych i
klimatyzujących. Pompa ciepła pozwala jednak na odwrócenie tego procesu. Może ona przepompować ciepło
pobrane z powietrza na zewnątrz do wewnątrz, pozwalając na wykorzystanie tej samej technologii zarówno do
ogrzania, jak i ochłodzenia zamkniętych przestrzeni.
Wydajność pompy ciepła
Pompa ciepła jako rozwiązanie grzewcze daje wiele korzyści. System wykorzystywany do chłodzenia może
również być używany do ogrzewania, co zmniejsza początkowe koszty inwestycji i upraszcza obsługę i
eksploatację. Pompa ciepła przynosi również korzyści w kwestii wydajności. W przeciwieństwie do systemów
grzewczych opartych na kotłach paliwowych pompa ciepła wyciąga ciepło dostępne w powietrzu na zewnątrz.
Pompa ciepła daje zyski ciepła w stosunku 3:1 lub więcej. Oznacza to, że na każdą jednostkę energii zużytą
przez pompę ciepła przypadają przynajmniej 3 jednostki uzyskanego ciepła.
Komfort pompy ciepła
Pompa ciepła w połączeniu z technologią inwerterową firmy Daikin daje niezrównany komfort ogrzewania
pomieszczeń i wydajność działania. Pompa ciepła może pobrać energię z powietrza nawet w najchłodniejsze dni
zimy. Systemy Daikin z pompą ciepła są w stanie sprostać wysokim wymaganiom ogrzewania i chłodzenia
przemysłowego, a także zapewnić komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie pomieszczeń.
Pompy ciepła firmy Daikin
Wiele komercyjnych produktów Daikin dostępnych jest z opcją grzania, która pozwala na wykorzystanie systemu
zarówno do grzania, jak i chłodzenia. Wśród jednostek z opcją grzania są systemy multi, VRV oraz chillery firmy
Daikin. Ponadto Daikin zastosował swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie pomp ciepła w nowym produkcie
przeznaczonym na rynek ogrzewania domowego – w systemie Altherma.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards