ZAGADNIENIA Z CHIRURGII OGÓLNEJ DO ZALICZENIA 19

advertisement
ZAGADNIENIA Z CHIRURGII OGÓLNEJ DO ZALICZENIA
1. Definicja rany. Składowe rany. Rodzaje ran. Kontrola rany. Sposoby
zaopatrywania.
2. Choroby infekcyjne skóry: czyrak, czyrak mnogi, czyrakowatość, ropień,
zanokcica, zastrzał, ropowica, zapalenie gruczołów potowych, objawy
rozpoznanie, leczenie chirurgiczne, podstawowe zasady postępowania nie
chirurgicznego.
3. Profilaktyka przeciwtężcowa przy leczeniu ran, szczepienia przeciw tężcowi,
profilaktyka bierna i czynna opisać mechanizmy.
4. Ostre chirurgiczne schorzenia jamy brzusznej: ostre zapalenie wyrostka
robaczkowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie trzustki
rozpoznanie, objawy, leczenie chirurgiczne.
5. Choroby obwodowych naczyń tętniczych: miażdżyca zarostowa kończyn
dolnych objawy, diagnostyka, leczenie chirurgiczne, choroba Burgera, objawy
diagnostyka leczenie chirurgiczne.
6. Rak przełyku, epidemiologia, czynniki ryzyka, podział kliniczny
histopatologiczny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja zaawansowania raka przełyku
wg TNM, leczenie chirurgiczne w zależności od lokalizacji i stopnia
zaawansowania, leczenie wspomagające.
7. Rak żołądka, epidemiologia, czynniki ryzyka, podział kliniczny i
histopatologiczny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja zawansowania raka żołądka
wg TNM, leczenie chirurgiczne w zależności od lokalizacji i stopnia
zaawansowania, leczenie wspomagające.
8. Nowotwory złośliwe jelita cienkiego, epidemiologia, czynniki ryzyka, podział
kliniczny i histopatologiczny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja zawansowania
wg TNM, leczenie chirurgiczne w zależności od lokalizacji i stopnia
zaawansowania, leczenie wspomagające.
9. Nowotwory złośliwe trzustki, epidemiologia, czynniki ryzyka, podział kliniczny
i histopatologiczny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja zawansowania wg TNM,
leczenie chirurgiczne w zależności od lokalizacji i stopnia zaawansowania,
leczenie wspomagające.
11. Przepukliny brzuszne. Definicja, budowa przepukliny, sposób powstania,
rodzaje przepuklin: pachwinowa- podział (prosta, skośna, wrodzona, nabyta),
udowa, pępkowa, w kresie białej, w bliźnie pooperacyjnej, uwarunkowania
anatomiczne przepukliny pachwinowej i udowej – kanał pachwinowy i udowy.
12. Leczenie chirurgiczne przepuklin brzusznych – metody otwarte, omówić
rodzaje operacji na przykładzie operacji Bassiniego, metody otwarte z użyciem
siatki z tworzywa sztucznego – omówić rodzaje operacji na przykładzie operacji
Lichtensteina. Korzyści i wady metod operacyjnych ww.
13. Leczenie laparoskopowe przepuklin brzusznych – zasady dostępy operacyjne,
zalety metody TAPP i TEP, wyjaśnić nazwy i sposoby dostępów.
14. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Objawy, rozpoznanie, leczenie,
różnicowanie wyrostka robaczkowego z innymi chorobami.
15. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica pęcherzykowa, kamica
przewodowa –objawy, leczenie, wodniak i ropniak pęcherzyka żółciowego,
objawy, rozpoznanie, badania diagnostyczne, leczenie.
16. Ostre zapalenie trzustki - objawy, leczenie, objawy, rozpoznanie, badania
diagnostyczne, leczenie.
17. Perforowany wrzód żołądka i dwunastnicy, objawy, diagnostyka, leczenie.
18. Niedrożność mechaniczna. Rodzaje, objawy, badania diagnostyczne,
zaburzenia metaboliczne, leczenie.
19. Zapalenie otrzewnej, ograniczone, rozlane, objawy ostrego brzucha. Badanie
fizykalne, zaburzenia metaboliczne, przykłady jednostek chorobowych ostrego
brzucha. Leczenie.
20. Krwawienie do światła przewodu pokarmowego, górny, dolny odcinek
przewodu pokarmowego, objawy, diagnostyka, leczenie.
26. Choroba żylakowa kończyn dolnych, objawy, rozpoznanie leczenie,
zakrzepowe zapalenie żył, zespół pozakrzepowy.
27.Klasyfikacja kliniczna C niewydolności żylnej, klasyfikacja CEAP
niewydolności żylnej – objawy niewydolności żylnej. Metody pomiarów obwodów
kończyn.
26. Metody leczenia żylaków kończyn dolnych – zachowawcze i operacyjne.
Wskazania, sposoby.
27. Sposoby diagnozowania chorób naczyń tętniczych. Opisz metody, nazwy
badan i wskazania do ich wykonania
28. Tętniaki – definicje, umiejscowienie, rodzaje, podziały, objawy, sposoby
leczenia, powikłania – rozwarstwienie tętniaka, pęknięcie rozpoznanie objawy
leczenie.
29. Ostre niedokrwienie kończyn, przyczyny , objawy, leczenie, powikłania.
30. Przewlekłe niedokrwienie kończyn, przyczyny, objawy, leczenie powikłania.
Download