Instrukcja aktualizacji komponentów Java

advertisement
Instrukcja aktualizacji komponentów Java
W celu aktualizacji komponentów należy pobrać właściwy plik instalacyjny ze strony Banku:
http://www.bsjaroslaw.pl/bankowosc-korporacyjna:
1. czytnik_kart_1_6_przegladarki_32bit.zip – w przypadku używania przeglądarek 32-bitowych
lub
2. czytnik_kart_2_8_przegladarki_64bit.zip – w przypadku używania przeglądarek 64-bitowych
Wersja systemu operacyjnego ma znaczenie tylko w przypadku potrzeby ponownej instalacji
sterowników czytnika kart.
Domyślnymi wersjami przeglądarek internetowych są 32-bitowe. Sposób weryfikacji wersji
przeglądarki można znaleźć w dokumentacji:
instrukcja_instalacji_czytnika_kart_dla_przeglądarek_32_bit.pdf lub
instrukcja_instalacji_czytnika_kart_dla_przeglądarek_64_bit.pdf.
Po pobraniu właściwego pliku instalacyjnego należy rozpakować go, a następnie uruchomić
z uprawnieniami administratora systemu znajdujący się w katalogu „1.6” lub „2.8” plik setup.exe.
Instalacja rozpocznie się oknem informacyjnym: „Instalator czytnika kart mikropr. dla przeglądarek
internetowych”, które należy potwierdzić przyciskiem „TAK”,
a następnie, w kolejnym okienku zaznaczyć tylko „Komponenty dla Java Plug-in” (odznaczyć
„Sterowniki czytnika kart”), chyba, że sterowniki nie były instalowane wcześniej.
Po zaznaczeniu właściwej opcji naciskamy przycisk: „Instaluj”.
W efekcie powinniśmy otrzymać następujące okienko,
które potwierdza prawidłowy przebieg instalacji.
W przypadku problemów i pytań prosimy kontaktować się z Zespołem Obsługi Informatycznej pod
nr tel. 16 6216263
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards